ČEZ rozšířil plovoucí solární elektrárnu na čtyřnásobek

První česká plovoucí fotovoltaika je 4x výkonnější. Ve Štěchovicích může vyrůst ještě 1 MW panelů. Panely na hladině horní nádrže přečerpávací elektrárny nyní vyrobí ročně až 80 MWh.

Po ročním testování energetici zečtyřnásobili výkon první české plovoucí fotovoltaické elektrárny z 21,7 na 87 kWp a připojili ji do sítě. Osm řad monokrystalických panelů na stříškách s orientací východ-západ bez problému funguje při až 9metrovém kolísání hladiny během cyklů přečerpávací elektrárny.

Štěchovická plovoucí fotovoltaika má ověřit plavební vlastnosti nosné konstrukce pro případné nasazení tohoto typu fotovoltaik v budoucích velkých parcích. Do roku 2030 chce ČEZ přispět k transformaci české energetiky do bezemisní podoby vybudováním obnovitelných zdrojů o výkonu až 6 GW.

Štěchovická přečerpávací elektrárna je významným zdrojem rychlé energie, kterou dokáže dodat během několika desítek vteřin. Pokud je v energetické soustavě přebytek elektřiny, využívá ji k načerpávání vody z Vltavy do horní nádrže na kopci Homole.

V čase nedostatku energie naopak údolní turbína po čtyři hodiny proměňuje vodu proudící přivaděčem z horní nádrže v elektřinu pro tisíce středočeských domácností. Po 75 letech provozu ve službách české energetiky teď na hladině nádrže definitivně zdomácněla další elektrárna.

Celkem 192 fotovoltaických panelů udržuje nad hladinou 144 vzduchem plněných plováků. Výkyvům počasí a stálému kolísání hladiny během přečerpávacích cyklů čelí celá konstrukce díky kolečkovým pojezdům s ližinovým upevněním ke stěnám nádrže. 

„Rostoucí efektivita nové generace fotovoltaických panelů skokově zvýšila potenciál tohoto obnovitelného zdroje. V dalších letech chce ČEZ postavit tisíce MW výkonu právě ve fotovoltaikách. Plovoucí elektrárny jsou alternativou k záboru pozemků, pomáhají zlepšovat kvalitu vody, snižují její odpařování z krajiny a jejich demontáž je snazší než u pozemních konstrukcí s nosnými piloty v zemi. Štěchovická fotovoltaika teď dostává šanci ukázat tyto výhody v praxi. V budoucnu by podobné elektrárny mohly fungovat na technologických nádržích a dalších vodních plochách, a nezabíraly by tak zemědělskou půdu,“ říká Jan Kalina, člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ.

Přečerpávací elektrárna byla spuštěná už v roce 1947 a komplexně zmodernizovaná v roce 1996. Na stoprocentní výkon zvládne najet za pouhé tři minuty od povelu dispečera. Během čtyř hodin umí dodat až 200 MWh elektřiny a pomoci tak stabilizovat českou energetickou soustavu.

„Po vyhodnocení provozu zvážíme na štěchovické horní nádrži případnou stavbu fotovoltaiky o výkonu až 1 MW. Pokud další výzvy Modernizačního fondu budou věnovat pozornost i plovoucím fotovoltaikám, budeme už vybaveni potřebnými zkušenostmi z praktického provozu,“ dodává Jan Kalina.

ČEZ vyrábí elektřinu ze slunce nepřetržitě už 25 let. Aktuálně provozuje v České republice fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 126 MW, které ročně v závislosti na přírodních podmínkách vyrobí elektřinu pro zhruba 40 tisíc českých domácností. První solární elektrárna ČEZ v nové éře vznikla ve vnějším areálu jaderné elektrárny Dukovany na speciálně upravených střechách nových parkovacích stání.

Díky svému výkonu 820 kWp pokryje roční spotřebu téměř tří stovek domácností. Elektrárna nezabírá žádnou ornou půdu a díky oboustranným panelům zužitkuje i sluneční světlo odrážející se od zaparkovaných vozů. ČEZ ESCO zase přímo na klíč pro zákazníky staví fotovoltaiky na střechách. Největší o výkonu 2,3 MWp vzniká na halách automobilky Škoda Auto.

zdroj: tisková zpráva

9 Comments on “ČEZ rozšířil plovoucí solární elektrárnu na čtyřnásobek”

Napsat komentář