Češi odevzdali k recyklaci 602 tun světelných zdrojů

V minulém roce předal EKOLAMP ke zpracování 4952 tun elektroodpadu: 602 tun světelných zdrojů a také 4350 tun malých a velkých elektrozařízení.

Kolem 90 % recyklovaného materiálu bylo znovu využito. Elektroodpad je jednou z nejrychleji se rozvíjejících kategorií odpadu a jeho efektivní recyklace je klíčová pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Domácnosti a firmy v loňském roce odevzdaly k recyklaci 602 tun světelných zdrojů, vyplývá z výsledků sběru kolektivního systému EKOLAMP. „To představuje zhruba 4,7 milionu různých typů zářivek, výbojek a žárovek,“ shrnuje Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci použitých elektrozařízení. 

Kromě světelných zdrojů firma loni sebrala také 4350 tun malých a velkých elektrozařízení. Celkem tedy loni EKOLAMP předal k recyklaci 4952 tun elektroodpadu. „To odpovídá váze zhruba 825 slonů afrických,“ dodává Zuzana Adamcová.

„S rezervou se nám tak daří plnit zákonem stanovený 65% cíl sběru, který se vztahuje k průměrnému ročnímu  množství prodaných elektrozařízení za poslední tři roky. Díky recyklaci se opětovně využilo kolem 90 % materiálů získaných ze světelných zdrojů a ostatních elektrozařízení,“ komentuje loňské výsledky Zuzana Adamcová.

Sesbírané světelné zdroje by spojily Prahu s Barcelonou nebo Dublinem

Byť EKOLAMP nyní sbírá různé druhy elektroodpadu, stále je jedničkou v segmentu světelných zdrojů a svítidel. Pokud bychom loni sebrané světelné zdroje, tedy kompaktní a lineární zářivky, LED žárovky či výbojky, spojili za sebe, vzniklý řetěz by spojil Prahu s Barcelonou nebo Dublinem. 

„Takové množství zářivek odhadem obsahuje 23 kg toxické rtuti, která by teoreticky mohla ve volné přírodě znečistit vodu v objemu 74 Máchových jezer nebo 1,7 slapské přehrady. Proto, a také kvůli jejich křehkosti, je důležité vysloužilé světelné zdroje nevyhazovat do směsného odpadu, ale do speciální sběrné nádoby, která je navržena pro jejich bezpečné skladování,“ vysvětluje Zuzana Adamcová. Odebraná rtuť se během recyklace chemicky stabilizuje a ukládá do speciálního úložiště nebezpečného odpadu.

Elektroodpadu každoročně přibývá

Elektroodpad je jednou z nejrychleji rostoucích kategorií odpadů, a do budoucna ho bude ještě více přibývat. Správné nakládání s elektroodpadem je proto zásadní nejen pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví, ale hlavně pro efektivní využití cenných surovinových zdrojů, kterých naopak ubývá. 

Většina elektroodpadu kromě znovu využitelných surovin obsahuje i potenciálně škodlivé látky, které při nesprávném zacházení mohou způsobit znečištění ovzduší, kontaminaci půdy či podzemních vod těžkými kovy.

„Proto je třeba přistupovat k recyklaci elektroodpadu s mimořádnou péčí, která zahrnuje specifické metody sběru a recyklace v závislosti na typu odpadu. Prostřednictvím ekologicky odpovědného sběru, systematického odvozu a zodpovědného zpracování vysloužilých elektrozařízení nejen chráníme zdraví lidí a životní prostředí, ale také přispíváme k udržitelnému rozvoji naší planety,“ uzavírá Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář