Ceny AdBlue začínají klesat, nabízí ho více čerpacích stanic

Nedostatek AdBlue zavinila hlavně panika. Ceny začínají klesat a počet čerpaček s tankovaným AdBlue vzrostl o třetinu.

Čerpacích stanic se stojanovým výdejem AdBlue je mezi členskými firmami České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) již 236. To znamená oproti roku 2019 nárůst asi o třetinu. Poptávka po AdBlue se zvyšuje ruku v ruce s růstem prodejů motorové nafty i s modernizací a obměnou dieselového vozového parku.

Nedávné prudké zdražení, a hlavně nedostatek močoviny způsobila podle odborníků zbytečná panika a snaha nakoupit komoditu do zásoby. Distributoři proto jednoduše nestíhali prodejce zavážet. V současnosti je na všech oslovených čerpacích stanicích AdBlue běžně k dostání a někde již ceny klesají. Například plošná cena pro držitele některých tankovacích karet činí aktuálně necelých 26 korun za litr.

Vodný roztok močoviny s obchodním názvem AdBlue, který tvoří z 32,5 % technicky čistá močovina a z 67,5 % demineralizovaná voda, je nezbytný pro většinu moderních dieselových motorů. Jeho používání není žádnou novinkou. Emisní norma Euro 6 zavedená od září 2014 totiž přinesla razantní snížení emisí oxidů dusíku (NOx) o 80 %. Toho se dosahuje pomocí technologie úpravy výfukových plynů takzvanou selektivní katalytickou redukcí (SCR) právě s využitím AdBlue. Před katalyzátor výfukových plynů je vstřikován vodný roztok syntetické močoviny, díky čemuž vozidlo z výfuku vypouští místo NOx převážně vodní páru a dusík.

Přísnější předpisy nutí výrobce využívat technologii SCR vedle nákladních vozidel také u výkonnějších dieselů osobních vozidel s objemem motoru nad 1,6 litru. AdBlue se tak nevyhnutelně stává standardem v nabídce čerpacích stanic, a to nejen balené v kanystru. ČAPPO v Česku k 31. 10. 2021 eviduje již 236 čerpacích stanic se stojanovou technologií pro výdej AdBlue. Jejich počet tak za poslední dva roky vzrostl téměř o třetinu. Z toho 155 z nich jsou stanice uzpůsobené také pro tankování AdBlue osobními vozidly, což znamená bezmála trojnásobný počet oproti roku 2019.

I prodeje AdBlue se podle ČAPPO výrazně zvyšují, což souvisí s růstem prodeje motorové nafty i s modernizací a obměnou vozového parku dieselových nákladních, užitkových a osobních automobilů. „Výrazně vyšší dynamiku zaznamenáváme v odběrech AdBlue prostřednictvím výdejních stojanů. Zatímco prodeje AdBlue baleného v kanystrech za prvních devět měsíců letošního roku meziročně vzrostly o 17 procent, odběry AdBlue ze stojanů ve stejném období narostly o 29 procent,“ potvrzuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která poskytuje tankovací karty Shell a EuroOil.

Prudké zdražení zemního plynu, který je nezbytný pro výrobu močoviny, donutilo výrobce omezit produkci AdBlue a nutně vedlo k růstu jeho ceny. Podle odborníků ale na trh stále proudí dostatečné množství odpovídající standardní poptávce. „Obavy související s informacemi o omezování produkce předními dodavateli AdBlue způsobily paniku, kdy lidé začali nakupovat močovinu do zásoby. To jednak vyhnalo ceny ještě výš, jednak nárazově způsobilo nedostatek komodity na prodejních místech. Problém však spočíval především v logistice. Dodavatelé jednoduše nestíhali čerpací stanice zavážet,“ vysvětluje Ivan Indráček s tím, že potřebné množství AdBlue vyrobené je a s tím, jak opadla snaha se předzásobit, jsou čerpací stanice vesměs již dostatečně zásobené a cena močoviny by měla zase klesat.

Podle Václava Louly, tiskového mluvčího ČAPPO, vzniklou situaci nemohou petrolejářské firmy ovlivnit, protože nejsou výrobci ani distributory této kapaliny. „Je ale smutným paradoxem, že v době světového trendu ochrany klimatu a snižování emisí škodlivých látek se musíme zabývat triviálním problémem nedostatku jednoduché chemické sloučeniny, která je zásadní pro provoz velmi důležitých segmentů dopravy,“ říká Václav Loula a potvrzuje, že vysoká poptávka v kombinaci s omezenou produkcí může způsobovat problémy v logistice. V posledním týdnu se však situace se zásobováním AdBlue zlepšila a čerpací stanice ČAPPO jsou zaváženy odpovídajícím množstvím močoviny dle smluvních vztahů.

Oslovená obsluha čerpacích stanic různých dodavatelů napříč republikou shodně potvrzuje, že problém s dostupností AdBlue v danou chvíli skutečně nastal, ale nyní je kapalina běžně dostupná. Cena močoviny čerpané z výdejního stojanu se v současnosti většinou pohybuje od 30 do 60 korun za litr, přičemž již u některých petrolejářů začíná skutečně klesat.

„Například na čerpacích stanicích EuroOil lze tankovat AdBlue za 29,90 koruny na litr. Stejně jako u benzínu či nafty však i u této komodity existuje výhodnější, takzvaná plošná cena. S námi poskytovanou tankovací kartou vychází litr AdBlue pro firmu či živnostníka v celé síti Shell dokonce na 21,39 koruny za litr, respektive necelých 26 korun s DPH,“ říká Damir Duraković a dodává, že od začátku listopadu již plošná cena AdBlue klesla o dvě koruny. To by mělo stejně jako u benzínu či nafty předznamenávat další vývoj standardních cen na stojanech čerpacích stanic. Ty mají vždy určitou setrvačnost, zatímco plošné ceny bezprostředně reflektují aktuální vývoj na trzích.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář