Budoucnost 3D tisku

3D tisk se rychle stává vyspělou výrobní technologií. Je užitečný pro prototypy a nabízí významné výhody pro malé a středně velké výrobní série. Ale jak moc 3D tisk změní výrobu a dodavatelský řetězec?

Co je 3D tisk a k čemu slouží?

Nejprve si definujme 3D tisk: Tato technika, známá také jako aditivní výroba, přináší revoluci v oblasti dodavatelského řetězce tím, že nabízí výrobu přizpůsobených dílů a komponent na vyžádání.

Představte si tisk náhradních dílů ve vašem distribučním centru namísto čekání týdnů na tradiční výrobu nebo vytváření vlastních obalových řešení šitých na míru konkrétním produktům, to vše bez velkých nákladů na nástroje. V tom je síla 3D tisku. Může zefektivnit váš dodavatelský řetězec:

  • Snížením závislosti na tradiční výrobě: Tiskněte díly lokálně, minimalizujte dodací lhůty a náklady na dopravu.
  • Zvýšením agilnosti inventáře: Vytvářejte vlastní položky na vyžádání, eliminujete tím potřebu velkých statických zásob.
  • Zlepšením inovací: Tvořte prototypy rychle a levně a tím se zrychluje doba uvedení na trh.
  • Personalizací nabídky: Přizpůsobte produkty individuálním potřebám zákazníků pomocí zakázkových tištěných komponent.
  • Zlepšením udržitelnosti: Minimalizujte odpad a optimalizujte využití materiálu prostřednictvím aditivní výroby.

Čtyři předpovědi o blízké budoucnosti aditivní výroby:

  1. 3D tisk bude větší, rychlejší a levnější.

Technologie 3D tisku se rychle vyvíjejí. Rostoucí poptávka po specializovaných materiálech, které splňují požadované vlastnosti koncových dílů, bude i nadále pohánět vývoj v rozsahu a typech dostupných možností. Klíčem pro novou generaci tiskáren, zejména řešení průmyslové kvality, bude schopnost zpracovat větší škálu pokročilých materiálů.

To otevírá dveře pro podniky, aby těžily z aditivní výroby v oblastech, kde dříve nemohly. Přestože náklady na stroje zůstávají vysoké, vyšší rychlost tisku tlačí ceny dílů dolů. S tím, jak stále více firem zavádí 3D tisk, se tyto pokroky zrychlí. 

  1. 3D tisk se stane součástí přístupu integrovaného dodavatelského řetězce.

 Aby výrobci maximalizovali výhody, potřebují širokou škálu tiskáren a materiálů a spojení s dalšími profesionály v oboru. Automatizace výroby a následného zpracování a také integrovaná použitelnost budou důležitými trendy v tomto roce i v dalších letech. Vzhledem k tomu, že výrobci usilují o Průmysl 5.0, budou služby nabízející plně automatizovanou, ale bezpečnou platformu zásadní.

  1. 3D tisk zvýší odolnost dodavatelského řetězce. 

3D tisk byl v minulosti používán jako řešení různých narušení dodavatelského řetězce. Jak se technologie vyvíjí, role aditivní výroby při řešení těchto problémů bude jen narůstat. Vzhledem k tomu, že výroba 3D tisku může být umístěna blíže místu spotřebitele, mohou výrobní organizace využívající tuto technologii vybudovat kratší, silnější a odolnější dodavatelské řetězce. Je potřeba méně skladovat a postupně přesouvat zásoby. Místo toho lze díly vytisknout a odeslat na nejkratší praktickou vzdálenost, čímž se sníží emise oxidu uhličitého a zvýší se odolnost dodavatelského řetězce.

  1. Aditivní výroba posouvá udržitelnost kupředu.

Požadavky koncových zákazníků, úřední předpisy a dokonce i morální povinnosti činí udržitelnou výrobu a dodavatelské řetězce stále nezbytnějšími. Tento trend je přítomen i u 3D tisku, který může snížit plýtvání při výrobě. Specifickým navržením dílu pro 3D tisk mohou inženýři výrazně snížit hmotnost koncového dílu, a tím snížit materiál potřebný pro výrobu.

Navíc, když se 3D tisk používá jako součást decentralizovaného digitálního skladu na vyžádání, může to snížit počet dílů v zásobách a související odpad. Navíc umístěním výroby blíže k dalšímu kroku v dodavatelském řetězci se sníží emise oxidu uhličitého během přepravy. Kromě toho dojde k růstu udržitelných materiálů pro 3D tisk, jako jsou recyklované, znovu použitelné a biologicky rozložitelné plasty.

Budoucnost 3D tisku je jasná – slibuje rychlejší, rozmanitější a integrovanější výrobní metody. Přijetím těchto trendů a upřednostňováním kvality, zabezpečení a udržitelnosti může tato technologie způsobit revoluci ve výrobě a umožnit podnikům vytvářet odolnější a zodpovědnější budoucnost.

zdroj: placená inzerce

Napsat komentář