Bioplynka Rapotín má novou solární elektrárnu

Rapotínská výrobna biometanu má nové solární panely, přebytky zelené elektřiny bude dodávat do sítě.

K větší produkci zelené elektřiny pro provoz bioplynové stanice EFG Rapotín BPS přispívají od července tohoto roku nově instalované fotovoltaické panely na střeše i fasádě stanice s celkovým výkonem 165,6 kWp.

Přebytky energie generované z tohoto nového zdroje jsou pak prostřednictvím EFG Energy trading dodávány do distribuční sítě. Obdobné instalace skupina EFG chystá také na svých dalších energetických zařízeních. 

„Osazení bioplynové stanice v Rapotíně fotovoltaickými panely doplnilo naše portfolio o další významný obnovitelný zdroj energie, který nám umožnil využít její energetický potenciál. Spojením obnovitelné energie z bioplynu a fotovoltaiky dokážeme ještě efektivněji využívat vyrobenou zelenou elektrickou energii pro provoz našich bioplynových zařízení, a navíc můžeme její přebytky posílat přímo do distribuční sítě,“ vysvětluje Martin Janda, ředitel divize EFG Production.

Ostrý provoz nově instalované fotovoltaické elektrárny spustila skupina EFG pro letní osvitovou sezónu v červenci. V rámci portfolia skupiny se jedná o zcela první osazení bioplynové stanice fotovoltaickými panely.

Pro využití energetického potenciálu celého objektu EFG Rapotín BPS byly panely s celkovým výkonem 165,6 kWp instalovány jak na střeše bioplynové stanice, tak i na jedné straně haly. Při samotné stavbě byla brána v úvahu i akumulace vyrobené energie, a proto byla provedena příprava na budoucí bateriové úložiště. To umožní efektivní ukládání energie pro pozdější využití.

Instalaci fotovoltaické elektrárny v Rapotíně zhotovila přímo lokální společnost ze Šumperka, společnost ENVO. Energy financial group plánuje podobné inovace pro rozšíření sítě obnovitelných zdrojů energie i na svých dalších energetických zařízeních. Hodlá tím i nadále rozvíjet poskytování podpůrných služeb výkonové rovnováhy, které jsou vzhledem k rostoucímu množství obnovitelných zdrojů energie nezbytné.

zdroj: tisková zpráva

2 Comments on “Bioplynka Rapotín má novou solární elektrárnu”

Napsat komentář