Autosalon Paříž: Renault představuje EZ-PRO, robotický vůz pro dodávky zboží ve městě

Stále narůstající poptávka po přepravě zboží ve městech jde ruku v ruce se stoupajícími regulacemi emisí. Z toho důvodu se po Daimleru a jeho vizi budoucnosti městské dopravy pustil do podobného projektu i Renault.

Ve světě, kde dochází k rychlé urbanizaci, bude do roku 2030 žít ve městech více než 70 % populace. Otevírá se nová etapa v oblasti přepravy zboží – rychlost, pružnost a spolehlivost –, což jsou hlavní charakteristiky, které spotřebitelé v současné době, kdy prudce vzrůstá počet nákupů přes internet, očekávají.
foto: Renault

Renault EZ-PRO je koncept robotického vozu pro dodávky zboží ve městě „na poslední míli“, který zahrnuje asistenta, a to ve scénáři, který si zachovává lidskou účast. EZ-PRO je součástí série konceptů robotických vozů Renault zaměřených na služby městské a sdílené mobility.

Koncept Renault EZ-PRO je založen na platformě na míru navržené nejen pro specialisty v oblasti dodávkových služeb a logistiky na „poslední míli“, ale také pro obchodníky a koncové zákazníky. Tento futuristický koncept se skládá z autonomního „pod leaderu“ a z jednoho nebo více různých autonomních robotických „podů“ přizpůsobitelných široké škále použití a formátů.

EZ-PRO má lidského asistenta, který sleduje jak dodávku zboží a služeb, tak i vozový park autonomních robotických „podů“, které ho doprovází. Tento jedinečný projekt robotických vozů, který nemá ve světě obdoby, ukazuje, že skupina Renault věří, že člověk bude ještě dlouho hrát ústřední úlohu v oblasti přepravních služeb.

Oficiální představení EZ-PRO na IAA v Hannoveru

Díky EZ-PRO budou mít koncoví uživatelé možnost přesného výběru, kam, kdy a jak jim bude zboží dodáno, a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nákladový prostor, regály a jednotlivé režimy dodání nabízené u EZ-PRO jsou přizpůsobené široké škále přepravovaných balíků.

Renault EZ-PRO, který může být současně využíván několika různými prodejci, tak například zajišťuje trasy dodávek nákupů maloobchodním zákazníkům. Může doručit zákaznici nákup uskutečněný na dálku v supermarketu a přidat k tomu její objednávku u řezníka a týdeníky.

V této konfiguraci finální logistiku zajišťuje právě asistent, který předá zákazníkům zboží do vlastních rukou. Zákazníci tak nemusí nosit případné těžké krabice s nákupem (balíky vod atd.)

EZ-PRO podporuje inteligentní města zítřka tím, že přispívá ke snižování provozu a znečištění. Design „podů“ byl navržen tak, aby minimalizoval vizuální stopu a napomáhal k jejich integraci do městského prostředí.

Renault EZ-PRO v konvoji.

Renault EZ-PRO v konvoji.
foto: Renault

Renault EZ-PRO představuje sdílené řešení. Konvoj „podů“ vycházejících z téhož „hubu“ a řízený týmž operátorem, který může přepravovat různé druhy nákladů a zbož; každý z „podů“ má svého hlavního partnera, svůj koncept, své zákazníky a své místo dodání. Podobně jeden „pod“ může provádět jednu sérii dodávek pro internetový obchod a jinou sérii pro jiný obchod.

„Pody“ mohou být také dočasně pronajímány jejich vlastníkem s jednou platformou podle konfigurace a zjištěných potřeb dodávky. Tyto sdílené scénáře přispívají k maximalizaci produktivity „podů“ a snižují náklady dodávky.

tisková zpráfa

64 Comments on “Autosalon Paříž: Renault představuje EZ-PRO, robotický vůz pro dodávky zboží ve městě”

 1. Ke značkám EL:
  Účinnost této změny – přesně – Zákon

  Ke značkám EL:

  Účinnost této změny – přesně – Zákon č. 193/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony –
  je až od 1. 4. 2019. Teprve poté lze požádat o tyto značky.

  Platí toto:

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2018, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 25, pokud jde o § 40 odst. 6, které nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 až 16, 108 a 137 a článku V, která nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

  A ustanovení o značkách jsou právě bod 11 až 16.

  Opět text budoucí změny:

  11. Na konci nadpisu § 7b se doplňují slova „a registrační značka elektrického vozidla“.

  12. V § 7b odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a není zaměnitelná s registrační značkou podle odstavce 6“.

  13. V § 7b se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

  „(6)Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny „EL“ následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen „registrační značka elektrického vozidla“), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík
  1.výlučně, nebo
  2.v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

  (7)Žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel. Tabulky s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne podání žádosti. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.“.

  Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

  14. V § 7b odst. 8 se za slova „registrační značky na přání“ vkládají slova „a registrační značky elektrického vozidla“ a za slova „registrační značkou na přání“ se vkládají slova „a registrační značkou elektrického vozidla“.

  15. V § 7d odst. 1 písm. b) se slova „nebo registrační značkou na přání“ zrušují.

  16. V § 7e odst․ 3 se slova „o přidělení registrační značky na přání, postupuje“ zrušují a za slova „podle § 7b“ se doplňují slova „ , postupuje se přiměřeně podle něj“.

  Takže proč to dělat jednoduše, když to jde takhle složitě.
  To jsem zvědav, jak budou 1. dubna stát ve frontě žadatelé o tuto značku. Úředník se podívá a řekne „Apríl!!!“.

 2. off
  Hybridgate???
  Audi podvádí už i s emisema u nových

  off

  Hybridgate???
  Audi podvádí už i s emisema u nových hybridů! To jsou fakt magoři.

  Audi údajně podvádělo s emisemi při homologaci hybridních aut
  https://www.novinky.cz/auto/484794-audi-udajne-podvadelo-s-emisemi-pri-homologaci-hybridnich-aut.html

  „Jak mělo k podvodům u plug-in (PHEV) automobilů docházet? Během homologací měly baterie na testovaných vozidlech údajně vyšší napětí, než kolik výrobce deklaroval. Díky tomu se ulevilo spalovací jednotce a výsledkem byla nižší spotřeba paliva“

  1. A pak se někdo diví, že vypadáme jak Tesla fanatici, když
   A pak se někdo diví, že vypadáme jak Tesla fanatici, když si jako jediná automobilka zažádá o snížení EPA dojezdu, aby více odpovídal realitě.
   Začalo do dieslama, vyšší laťku nasadilo Audi s hybridama a VolksWagen to dotáhne do dokonalosti, až bude přikrášlovat dojezdy a tutlat podvod s emisema do tý doby, než zemře první stovka lidí na otravu oxidem uhelnatým, když si zapomenou v garáži vypnout motor svého I.D, Hyundai si tu na Hybridu platí lidi, aby mu psali oslavný básně, Nissan se po jedný delší jízdě přehřeje a nedobíjí, za 15 minut na 80 % se zato dobíjí neexistující Porsche na neexistujících nabíječkách, Jaguar alespoň existuje – s velkou slávou dodal již 300 kusů pro celý svět, což je asi zhruba o 300 víc, než dodala Škoda, V Mercedesu u EQC koukaj na díru od palivový nádrže a řikaj si „Co jsme to asi zapomněli tentokrát“ (narážka na neexistující rychlonabíjení B electric a fejkový výfuky).
   Ale to všechno je úplný prd proti Tesle. Co mi je platný 5* hodnocení bezpečnosti ve všech kategoriích i podkategoriích, když při nehodě sice vyváznu bez jediného škrábance, ale ta ostuda, když bude pak na Nově ve zprávách vidět ta o půl milimetru větší mezera na levé straně než na pravé, to se můžu jít rovnou zastřelit.

   1. Tohleto všechno je mi u pr…. Co mi vadí víc jsou moji
    Tohleto všechno je mi u pr…. Co mi vadí víc jsou moji sousedé, kteří ráno startují svoje dieselpopelnice a při škrábání nazmrzlých oken zamoří půlku ulice smradem a hlukem.
    Já chci dýchat čistý vzduch a mít alespoň ráno chvilku ticho!
    Když přijedu domů o půlnoci neruším nikoho ani smradem ani hlukem.
    Když vidím ceny benzínu na D1 a u stejného provozovatele ceny benzínu na D6, tak si říkám, že je něco shnilého ve státě dánském. Na D1 je 100x větší množství zákazníků a o mnoho procent vyšší cena. Proč?? Kartelová dohoda? Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je tu nač? Okrádají nás o peníze za benzín a všichni to víme a nic s tím nechceme dělat?
    Jsme opravdu tak hloupí, že si za naše peníze chceme otrávit vlastní vzduch?
    Výfuk u auta a komín u domu patří do minulosti.

     1. Nepsal jsem nic o Tesle ani o zásobování továrny. Já
      Nepsal jsem nic o Tesle ani o zásobování továrny. Já bydlím v české kotlině a tady se těží uhlí, které tu spalíme a část té energii z ní vyrobené vyvezeme. Dovezeme ropu tu zde pomocí té energie rafinujeme na naftu a benzín a opět si to ve městech spalíme.
      Mimochodem já bydlím 2km vzdušnou čarou od šachty, kde se stále těží tak občas dýchám i ten prach z uhlí.
      Tento stav mi nepřijde úplně normální. Tobě ano?

 3. OT: Registrační značky pro elektromobil
  Od 1.řijna platí

  OT: Registrační značky pro elektromobil

  Od 1.řijna platí novela kde už je zakotvena možnost bezplatně požádat o reg. značku pro elektromobil, vodíkomobil, nebo hybrid.

  Nemáte někdo nějaké info? Slyšel jsem ,že se budou dávat od dubna, ale výhody jako jízda bezplatně po dálnicích nevím.

  Já jen že bych v lednu nekupoval známku do dubna se to dá vydržet.

  Otázka na kolegy s elektromobilem, dáte si tu značku dobrovolně na auto i když využijete jen málo výhod? Myslím tím jako riziko nějaké šikany,nebo zlomyslnosti ostatních občanů? Spousta lidí dnes nepozná elektromobil,ani o nich neví,ale vpřípadě značky EL123456 je to jasné.

    1. Díky za odkaz.
     „(6) Na základě žádosti vlastníka nebo

     Díky za odkaz.

     „(6) Na základě žádosti vlastníka nebo provo-
     zovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze
     k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvo-
     řenou velkými písmeny „EL“ následovanými kom-
     binací velkých písmen latinské abecedy a arabských
     číslic (dále jen „registrační značka elektrického vo-
     zidla“), jde-li o silniční vozidlo používající jako pa-
     livo elektrickou energii nebo vodík

     (7) Žádost o přidělení registrační značky elek-
     trického vozidla k silničnímu vozidlu, které není za-
     psané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve
     spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do
     registru silničních vozidel. Tabulky s přidělenou re-
     gistrační značkou elektrického vozidla vydá obecní
     úřad obce s rozšířenou působností žadateli do
     15 dnů ode dne podání žádosti. Před vydáním tabu-
     lek s přidělenou registrační značkou elektrického vo-
     zidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozší-
     řenou působností tabulky s přidělenou registrační
     značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.“

     Až úplně na konci.

     5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g)
     této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je
     současně přidělena registrační značka elektrického
     vozidla.“.

     Chápu-li to správně, jedná se o značku na přání bez poplatku.
     Výhody v tuto chvilku jsou nula.
     Tak to někdo vyzkoušejte a dejte vědět. 🙂 Celý zákon se mi číst a studovat fakt nechce.

     1. Já jsem to tak pochopil, že poplatky jsou nula a výhody
      Já jsem to tak pochopil, že poplatky jsou nula a výhody zatím také.

      Ale díky této značce si Vás „příslušník“ zařadí jako uživatele elektrického vozidla a podle toho budete moci využívat výhody.

      Předpokládám že třeba parkovné si bude dělat každá obec sama, nebo že třeba v Praze nebude nutná registrace do těch parkovacích zón.

      Jak by jinak poznal na první pohled, že se jedná o ekologické vozidlo že jo.

      Zajímavé jak se zákon staví z hybridům mají limit 50g co2 /Km což drtivá většina Toyot nesplní přitom v Praze mají parkování zdarma. Možná jim to zruší. Vlastně to splní jen Prius+ opravte mě jestli se pletu.

      1. nevěřím tomu, že by se Cajzli vzdali poplatků. To by jim
       nevěřím tomu, že by se Cajzli vzdali poplatků. To by jim v Cajzlstánu mohlo klidně parkovat 2000 vozů vo kterejch nemaj ánung co za šmejdi je provozují. Tak takto ne, milí občané. Cajzlstán si rozvracet nedáme! Tam se chodí v předklonu před hvězdnou vrchností!

     2. ČÁST II
      Položka 26
      a) Zápis do registru silničních

      ČÁST II
      Položka 26
      a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li
      – o motocykl do 50 cm3 Kč 300
      – o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500
      – o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800
      – o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně Kč 500
      – o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700

      c) Vydání tabulky registrační značky Kč 200
      za každou tabulku

      g) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel Kč 50
      za každou změnu

      p.s. ten bod c) jsem neplatil, kdy se platí ?

    1. Ano je tomu tak. Stačí si přečíst zákon 56/2001 § 7b
     Ano je tomu tak. Stačí si přečíst zákon 56/2001 § 7b ideální je pro mne na zakonyprolidi v cz kde si lze porovnat i budoucí text. (vpravo ikonka porovnání znění) výsledek by snad mohl být zakonyprolidi.cz/cs/2001-56/zneni-20181001?porov=20190401&porovmin=1#cast2

    1. Tak pak mi tohle nedává smysl:
     5. Od poplatku podle písmene

     Tak pak mi tohle nedává smysl:

     5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g)
     této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je
     současně přidělena registrační značka elektrického
     vozidla.“.
     +++
     a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li
     – o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800

       1. Pokud vozidlo již RZ má (provádíte převod) tak není
        Pokud vozidlo již RZ má (provádíte převod) tak není „současně přidělena registrační značka“…pokud tedy o výměnu nepožádáte, za což se platí myslím 200,-Kč/ks.
        U nového bych to chápal jak uvádíte. nečetl jsem to ale podrobně.
        Byl v tom bordel, je a bude. Jako příklad uvedu, že když jsem v 7/2017 registroval MiEVa, tak mi bylo řečeno, že se za převod EV 800,- neplatí. Když jsem přihlašoval 5/2018 IONIQa, tak na stejném úřadě (Domažlice) 800,- chtěli a když jsme společně v Písku převáděli MiEVa, tak také.

        1. Při přihlašování Kangoo po mě poplatek nechtěli. Že
         Při přihlašování Kangoo po mě poplatek nechtěli. Že prý EV jsou osvobozeny.

        2. Kdy to bylo (měsíc/rok) ?
         Kdy to bylo (měsíc/rok) ?

  1. Ano mám info. Bohužel EL značka se bude vydávat až od
   Ano mám info. Bohužel EL značka se bude vydávat až od 1.4.2019 neb v přechodných ustanoveních je posunuta účinnost až ke zmíněnému datu.
   Ano dám si tam značku EL furt lepší než značka „A“. Bo ja nesu z Cajzlstánu. Ale zas tolik abych při přepisu dával za novou značku 800 či kolik tak za to mi to nestálo. Ani kačku Kalouskovi. Jo a níže se ptají na poplatek – osvobození je novelou zavedeno do přílohy zák. 634/2004 (sazebník) Položka 26 část „osvobození“ bod č.5

 4. Zajímavé vozidlo – dodávka. A jako vláček velmi dobrý.
  Zajímavé vozidlo – dodávka. A jako vláček velmi dobrý. Zepředu něco jako kombajn na řepku, zboku ploutvonožec, zezadu jakžtakž. Ty ploutve by u nás neprošly STK, neb je to vpředu vcelku nebezpečný prvek; tedy pokud se to ono pohybuje přes 3,14km/h.

     1. Primo z aplikace se da nabijet na ca. 20 CZ stanicich. Ceny
      Primo z aplikace se da nabijet na ca. 20 CZ stanicich. Ceny 5/7/9 Kc/kWh plus 10 kc start poplatek. Vetsina je jen typ 2 32A. Nasel jsem jednu ccs/chademo za 9 kc/kWh v Praze.
      Polyfazer funguje i na Slovensku a snad i Rumunsko.
      Asi to je statni tajemstvi, ale cena je videt jen v app a zadny prehled. Pekne klikat kazdou stanici zvlast. Ty experti si delaji srandu. Asi chteji aby sme nemeli dlouhou chvily. Usnadnit to asi nikdo nechce.
      A take je mozna platit premiovou sms kou. Cena asi 11 nebo 12 kc/kWh. Uz nemam chut tu blbou appku proklikavat. De me nti.

     2. Polyfazer má stanic, které obsluhuje exkluzivně rozhodně
      Polyfazer má stanic, které obsluhuje exkluzivně rozhodně více než dvě, ale méně než evmapa.
      Teprve teď dostane polyfazer význam a ukáže, že úsilí v tomto oboru nese ovoce.
      Také se ukáže ona realita, že paušál nebyl drahý a to ani pro někoho kdo to potřebuje občas, protože ten teď zaplatí ve finále přibližně stejně.

        1. Asi byste uvital platbu za trafic volume.
         Asi byste uvital platbu za trafic volume.

        2. Všimněte si, že zatímco u mobilního internetu lidí
         Všimněte si, že zatímco u mobilního internetu lidí naříkají, že není na trhu rozumný neomezující tarif, tady pořád někdo nadává na paušál ČEZu, že je to z principu špatně atd.
         Přitom to bylo 550 Kč. Jedna nádrž Octavie vyjde na kolik? 1500 Kč?

        3. Klidne at ten pausal maji. Ale co ma delat cizinec ktery
         Klidne at ten pausal maji. Ale co ma delat cizinec ktery prijede do CR? To ma bezet k CEZu, uzavrit smlouvu a pak zase vypovedet? Trochu hloupe reseni. A kdyz nekdo potrebuje 5x do roka, tak zadny pausal nepotrebuje. Pry to jsou verejne dostupne nabijecky, tak musi umoznit ad hock nabijeni. Jinak s pausalem to bezi jako neverejne pristupne. For member only.

        4. Máme ceny jednorázového nabíjení u ČEZu. 7,26Kč
         Máme ceny jednorázového nabíjení u ČEZu. 7,26Kč

    1. Koukal jsem že polyfázer má cenu kolem 9 Kč za kWh jsem
     Koukal jsem že polyfázer má cenu kolem 9 Kč za kWh jsem také zvědav na cenu. Ale tipuji že asi čip zdraží bylo by trochu divné dát za jedno nabití velké baterky u auta stejně jako za měsíc neomezeného dobíjení.

     Osobně bych uvítal něco jako ná PRE menší měsíční paušál a +- 3 Kč za kWh.

     Cena kolem 9 Kč nemá pro uživatele Plug in hybridu smysl, když to má stejně jako na benzín a ještě si opotřebovává baterii.

     U čistého EV to bude jen záležitost prostého dojetí co cíle, místo odtahu.

Napsat komentář