ZČU pořádá soutěž ve stavbě elektromobilu pro střední školy

Jan Horčík - 21 Listopad 2011

Západočeská univerzita v Plzni, konkrétně Fakulta strojní, je dalším pracovištěm v , které se intenzivně zajímá o . Aktuálně pořádá soutěž pro žáky středních škol s tématem Postav vozítko na elektrický pohon.auto soutěž ZČU Plzeň elektrovozítko

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, vyhlásila soutěž o stavbu elektrovozítka pro střední školy
foto: ZČU

Vyhlašovatelem soutěže je Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, pod záštitou děkana Fakulty strojní pana doc. Ing. Jiřího Staňka, CSc. Vyhlášené kategorie jsou následující:

Vyhlášené kategorie:

1. Design - designový návrh vozítka na elektrický pohon s jasným určením a integrací elektrického pohonu, zdrojů energie a příslušenství

2. Model - vytvoření funkčního modelu vozítka na elektrický pohon s jasným určením prvků elektrického pohonu, zdrojů energie a doplňků

3. Realizace - realizace jednoduchého vozítka na elektrický pohon, které je schopné jízdy dle uvedených soutěžních technických parametrů

Soutěž je určena pro žáky středních škol v ČR - každý tým bude zastupovat zaměstnanec z řad pedagogů přihlášené školy, který bude zároveň pověřen pro komunikaci s vyhlašovatelem a garantovat kvalitu, bezpečnost a dodržení stanovených podmínek.

Designová studie může být zpracována libovolnou technikou (skica, 3D model, model apod.) s jasně určenými prvky elektromotoru, zdroje energie i ostatních dalších prvků celkového návrhu elektrovozítka

Zvláštní zřetel bude podle duchovního otce projektu, doc. Josefa Formánka, brán na originalitu designu exteriéru i interiéru, včetně samostatného konstrukčních uspořádání jednotlivých prvků s ohledem na minimalizaci vstupních nákladů pro budoucí realizaci a na použití recyklovatelných a levných materiálů.

Přihláškybylo možné podávat do 30.6.2011, výjimečně bylo možné prodloužit až do 16. září. V tuto chvíli je do soutěže přihlášeno celkem 10 týmů. Tři týmy soutěží v kategorii design, dva v kategorii model a pět v kategorii realizace.

V prvním ročníku soutěže se účastní primárně školy z Plzně, ale i dalších měst jihozápadních Čech. Soutěž se v současné době nachází v polovině období celého řešení všech sekci, kdy již proběhlo první setkání všech týmů s upřesněním pravidel, využití finanční podpory, styl prezentací výsledků.

Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny, a to jak pro samotné členy týmů, tak i jejich pedagogy. Už dnes mohou týmy čerpat také symbolickou finanční podporu na řešení svých projektů.

Termín vyhlášení výsledků se předpokládá leden 2012 v sekcích design a model, pro kategorii realizace se očekává vyhlášení výsledků v dubnu 2012. Hybrid.cz samozřejmě bude u toho!

Další informace najdou případní zájemci o soutěž na stránkách elektromobilita.zcu.cz.

Zpět na HybridPřidat komentář

ChargeUp! - Komplexní dodávka dobíjecích stanic a souvisejících služebVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.Nabíječky elektromobilů CircontrolAutonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobile-station
O ČEM SE PRÁVĚ DISKUTUJE?