Obnovitelné zdroje jsou klíčem k čistšímu ovzduší bez smogu

redakce - 11 Březen 2017

Komora obnovitelných zdrojů energie navrhuje intenzivní zaměření vlády na co nejrychlejší zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. Po smogem zamořené zimě je to víc než aktuální.auto ČEZ uhelná elektrárna Dětmarovice

Uhelná elektrárna Dětmarovice společnosti funguje od roku 1975, odsíčena byla roku 1998. Má výkon 800 MW a je tak největším černouhelným zdrojem na území České republiky.
foto: ČEZ

„Každá kilowatthodina získaná z obnovitelných zdrojů nám pomáhá zlepšovat zdraví, protože ušetří emise z fosilních paliv, které vznikají např. pálením uhlí v domácích topeništích nebo v uhelných elektrárnách,“ uvedl Štěpán Chalupa.

Poslední zimní týdny ukázaly, jak jsme na tom v ČR špatně s kvalitou ovzduší. Kritické smogové situace jen upozorňují na problém, který tu máme každý den, fosilní zdroje nám znečišťují vzduch, který neustále dýcháme a tím samozřejmě zhoršují naše zdraví.

V kritických obdobích, jako nyní dokonce omezují naše aktivity, ať už je to přímo doporučení omezení pohybu osob, dopravy či podnikatelských aktivit vč. pohybu zboží nebo výrobních procesů.

„Bez obnovitelných zdrojů se smogu nezbavíme, zdrojem smogu je využívání energie z fosilních zdrojů. Cestou k čistému vzduchu je nahrazení fosilních zdrojů těmi obnovitelnými, které zajistí bezemisní výrobu elektřiny, vytápění či chlazení, a to i v domácnostech a dalších místech spotřeby,“ komentoval rozhodnutí Energetického regulačního úřadu předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

„V současné době je nejdůležitější zastavit vytápění uhlím vdomácnostech, vkotlích a kamnech, které na rozdíl od velkých zdrojů nemají vůbec žádné řízení procesu spalování a čištění spalin. Stát by měl spustit intenzivní kampaň o škodlivosti topení uhlí, na každých kamnech by měl být obrázek zdravotních následků používání uhlí obdobně jako je tomu na krabičkách od cigaret. Tzv. kotlíkové dotace nových kotlů na uhlí jsou stejně, jako kdybyste kuřákům místo startek bez filtru dotovali cigarety s filtrem,“ dodal Jan Habart, místopředseda Komory OZE.

Komora obnovitelných zdrojů energie požaduje po státu okamžité kroky ke zlepšování kvality ovzduší prostřednictvím podpory rozvoje obnovitelných zdrojů, jako jsou kotle na biomasu z kotlíkových dotací, nebo tepelná čerpadla a solární kolektory a samozřejmě také úspory energie.

Stát by měl omezit také výrobu elektřiny z uhlí a podpořit výrobu elektřiny v nových větrných elektrárnách např. formou aukcí. Jenom uhelné elektrárny v ČR vypouštějí při spalování uhlí z komínů či kombinovaných chladících věží do ovzduší 6 tisíc tun nejmenších prachových částic (PM10 a PM 2,5), 3,7 tis. tun tuhých znečišťujících látek, 81 tis. tun SO2, 74,8 tis. tun NOX, 5,7 tis. tun VOC a 43,82 tis. kilotun CO2.

Roční příspěvek na provozní podpory výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie ve výši cca 39 mld. Kč (po odečtení prostředků vybraných ze solární daně) je přitom stále nižší, než jsou celkové škody způsobené uhelnými elektrárnami v České republice, které stanovilo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP) na úrovni rekordních 51 mld. korun ročně.

Podle Komory OZE by měl být pozitivní příspěvek OZE ke snižování emisí skleníkových plynů dostatečným impulsem pro vypracování jasného plánu postupného odstavování zdraví a životnímu prostředí škodlivých uhelných elektráren.

Automobilová doprava a lokální spalování uhlí jsou největšími zdroji jemného polétavého prachu (PM10 a PM2,5, viz graf níže), který patří z hlediska lidského zdraví mezi nejnebezpečnější látky emitované do ovzduší.

graf zdroje emisí primárních částic

Graf zdroje emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic.
foto: Komora OZE

Suspendované částice pronikají do horních a dolních cest dýchacích, jemnější částice frakce PM2,5 pak pronikají do plicních sklípků, čímž zvyšují respirační a kardiovaskulární nemocnost a následně také úmrtnost. Na ultra jemné suspendované částice se váží PAH, které mají mutagenní a karcinogenní účinky.

Stát by měl proto definovat jako prioritu z pohledu ochrany lidského zdraví ukončení spalování uhlí v domácích topeništích a jeho náhradu za obnovitelné zdroje pro vytápění a podstatně rychlejší obnovu vozového parku za elektromobily napájené čistou elektřinou z OZE a biopalivy, dále podporovat rozvoj železniční dopravy využívající opět čistou elektřinu z obnovitelných zdrojů.

tisková zpráva
Zpět na HybridPřidat komentář
Obrázek uživatele M.Krupka

Tzv. kotlíkové dotace nových kotlů na uhlí jsou stejně, jako kdybyste kuřákům místo startek bez filtru dotovali cigarety s filtrem,“ dodal Jan Habart, místopředseda Komory OZE.

A na tom něco bude!

Obrázek uživatele Josef

Tenhle článek naprosto ignoruje možnost dostavby jaderných elektráren v místech bývalých tepelných elektráren, což by značně zmenšilo potřebu dostavby jakýchkoliv sítí. Následně by stačila podpora domácích OZE (na střechách domů, na zahradách apod.) a je to. Nic dalšího netřeba. Bylo by to asi 3x levnější, než vymýšlet nesmysly s přenosy energie z Baltského moře k nám a jenom když zrovna fouká. A hlavně, v době rozpadající se EU přemýšlet o intenzivnější integraci energetických sítí... To snad může jen utopista. Já podporuji OZE, ale pokud možno bez dotací a s rozumem, bez přednostního výkupu apod.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ale tak OZE přece nefungují, to je prostě kšeft, jak si jistě bez rizika podnikání přijít k pohádkovému zisku. Podpora FV panelů nebo VTE nemá u nás žádné reálné opodstatnění, protože v zimě FV fakticky nefungují a spotřeba energie je u nás enormní a vítr má reálně malý potenciál protože elektrárny zničí krajinu a nikdo je u svého domu mít nechce.

Obrázek uživatele Radovan

Víte Josefe, to můžete psát na iDnesu nebo jinde, tam Vám to možná Neználci zbaští. Tady mnoho lidí to OZE má už třeba 8 let na střeše svého baráku, další k tomu mají baterky nebo ukládání do vody v bojleru, spousta z nich si tím krmí svoje elektrovozidla. Představte si, že OZE je třeba i vodní elektrárna. A i ta se dá kombinovat s FVE, ukládáním do vody pro teplou vodu i vytápění a ještě k tomu provozovat elektroauta a nabíječku, viz třeba Davidův mlýn.
Aliance pro energetickou soběstačnost, Solární asociace ve spolupráci s partnery ocenění Obnovitelné desetiletí a odbornou porotou vyhlásila soutěž o nejlepší zajímavé a inovativní projekty využívající obnovitelné zdroje energie, které vznikly na území ČR v posledních deseti letech.
Mezi více než 80 přihlášenými pracemi, rozdělenými do 5 kategorií zabodoval úspěšně také Davidův mlýn a ze slavnostního vyhlášení Praze si nakonec odvezl 1. místo v kategorii Ocenění Šetrná energie v podniku.
Odbornou porotu složenou z desítky významných energetických expertů, akademiků a politiků zaujal koncept úplné energetické soběstačnosti tohoto volnočasového hotelového areálu zásobovaného elektřinou z vlastní vodní a fotovoltaické elektrárny a teplem z tepelných čerpadel. Další přidanou hodnotou je využití vlastní dobíjecí stanice pro majitele elektromobilů.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Obrázek uživatele Josef

Myslím, že můj jmenovec to bral spíše tak, že je nesmysl to dotovat a já souhlasím. Dotace jsou zlo. Ostatně značné množství solárníků je proti dotacím a uvítalo by spíš, aby jim nikdo neházel klacky pod nohy (viz ERÚ a ČEZ). Dotace stejně nechtějí, neb na ně pro ty šílené podmínky nedosáhnou. Dělají si to svépomocí. A i oni by vám potvrdili, že na zimu se ostrov moc nehodí a bez benzínové centrály musí mít ostrovní systém buď extrémně naddimezovaný a kombinovaný s VtE a malou VE nebo elektřinu v podstatě nepoužívat. Viz forum MyPower, kde jsou někteří skutečně pravověrní solárníci.

Obrázek uživatele Radovan

Já vím, jak to myslel, ale on je rozdíl mezi dotováním a investicí. V podobě, v jaké to dělá ČEZ, to není ani jedno ani druhé. Je to píár aktivita, v podstatě reklamní náklady. Jsme vidět v médiích, politici stíhají pásky u nabíječek s vlastnostmi obyčejných zásuvek, vykukují z elektroaut s našimi logy, a to je tak vše. A tímto píárováním jsme se dostali k prolobování dotací a nakonec je dostali. Teď píár síť doplníme 43 kousky za cizí peníze a pak o třeba bude nula od nuly pošla. Investice je o něčem jiném, investici v praxi můžeme vidět na plynařích s CNG. Plničky firemní i veřejné, výrobci sériových CNG vozidel všech druhů, flotilové prodeje, dopravní podniky a MHD.......

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Obávám se že náhrada tepelných elektráren jadernými na tom stejném místě je taktéž utopie, to by se musely změnit předpisy pro podloží které, jak dokazuje X vytipovaných lokalit pro jaderné teplárny, nemusí tak úplně být nutné. Jaderka samozřejmě jde navrhnout odolná zemětřesení, o tom žádná, ale kolik to bude stát?

Kombinace OZE a JE by umožnila maximálně asi 4GWp ve FVE, ale nabízí se otázka proč to pak dělat pokud je dostatek výkonu jaderných elektráren?

Ano, tón tohoto textu je asi až příliš agresivní.

Osobně si myslím že se EU ještě zachránit dá, ale nevím jestli je k tomu vůle. První je nutná reforma parlamentu a vládnutí. Musí být dvoukomorový a vláda musí být vytvořena na základě jeho složení.

Ale hlavně musí přijít skutečné programy sbližování ekonomické úrovně východu a západu. Jenže to by museli jednak chtít politici v Bruselu, ale hlavně by se na tnento kurz musely vydat jednotlivé národní vlády.

Obrázek uživatele Josef

Jaderky se tak jako tak dimenzují na prostředí o řád horší, než v jakém stojí. Takže jsou i tak odolné vůči zemětřesení. Prostě se tak staví i na místech, kde zemětřesení nehrozí. A tohle je všechno politika. Uměle vymyšlené problémy, proč to nejde. Tohle nemá s technickými a technologickými problémy, kterým čelí OZE, v podstatě nic společného.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Asi záleží na síle zemětřesní, pokud se dobře pamatuji, tak jaderná elektrárna na Kavkaze je speciálně navržená aby odolalal silným otřesům. (Snad má nějaké speciální tlumicí závěsy důležitých komponenet, nebo něco takového, je to delší dobu co jsem o tom četl)

Jenže jak chcete, mnoho těch pravidel se do života uvedlo již dávno, změnit pravidla o výběru lokalit? Myslím že je to v podstatě neprůchodné, snad jedině kdyby se našel precedent v podobě elektráren bezpečně provozovaných třeba na písčitém podloží, které je nestabilní. To by pak možná prošlo. Ale

Leigslativní problémy možná ani nejdou navrub národním vládám, ale MAAE a nerozlišování reaktorů podle výkonu a typu.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Já vidím jednoduchý závěr všech těch polemik.
OZE jsou v principu decentralizovaný zdroj, resp. koncentrovaný u přírodních zdrojů (severní moře) a proto je s tím potřeba počítat při výstavbě sítě a změnit způsob přemýšlení o síti, bez přemýšlení to nefunguje (viz. jižní Austrálie).
Ono ani tu jaderku nikdo nepostavil jen tak, bez přemýšlení. Naopak investice do přenosové sítě byli obrovské, i ta akumulace se kvůli jaderkám postavila...
Ale ono přemýšlení bolí.
Němci např. přišli na to, že kdyby měli možnost krátkodobě odpojit OZE v čase výrobní špičky, neměli by skoro žádné problémy s přetížením sítě. A to se bavíme o ztrátě 1% vyrobené energie. Bohužel mají pravidla nastavená tak, že to nelze provézt.

Obrázek uživatele Jan Veselý

Jasně že to jde, invertory FV panelů mají podle technické normy povinnost se automaticky odpojit, když frekvence sítě stoupne nad 50.2 Hz (tj. je v síti moc elektřiny). Ale to se díky lepšímu řízení sítí a propojení do jedné velké zóny už dlouho nestalo. Stejně tak se na všechny centralizované zdroje uplatňuje redispečink, tj. musí se na příkaz dispečinku utlumit nebo vypnout a jsou za tuhle službu placeny.
Problém je jinde, větrné a solární elektrárny mají provozní náklady (skoro) nula, mají tak podle pravidel připojování zdrojů ("merit order") automaticky přednost. Problém je v tom, že jaderné a (některé) uhelné elektrárny byly vybudovány s předpokladem, že ony budou nejlevnější, tudíž se nikdy nepočítalo s tím, že by nějak moc musely regulovat svou produkci. Nějaké pořádné omezování výroby je ničí a u jaderných bloků hrozí "otrava", takže se pak musí odstavit úplně a složitě restartovat.
Je zajímavé, že před 20 lety psali "odborníci", že síť nezvládne více než jednotky procent větrné elektřiny, pak psali, že max. 10%, max. 20%, ... Dánové budou letos nebo příští rok nad 50% podílu větrné elektřiny a jsou v pohodě. Generální TENNETu (jedna ze tří přenosových soustav v Německu) nedávno veřejně prohlásil, že bez vážnějších problémů nebo investic ukočírují až 80% podílu zdrojů z proměnlivou výrobou (VtE, FVE).
Jenže oni zjistili jak na to, až díky reálnému provozu, bez něj by ani neznali problémy, které je třeba řešit. Už se dostali za tu fázi, kdy PR a lobbisti vymýšlejí proč něco nejde, teď už si platí techniky, aby jim vymysleli, jak zařídit, aby to šlo.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Na příkladu Francie je vidět, jak hluboce se ve svých bludech o neregulovatelnosti jaderných elektráren mýlíte.
Ani 77% energie vyrobené (ano, vyrobené, nikoli instalované) z jádra, poloviční cena pro spotřebitele oproti Německu, a nejnižší uhlíková stopa v Evropě Vás nepřesvědčí.
Provozní náklady větrné OZE jsou nula, ale nějakým záhadným způsobem mají Dánové nejdražší elektřinu v Evropě.
Opravdu úctyhodná míra ignorace a manipulace. Bohužel, jak vidíte, nefunguje. :-)

Obrázek uživatele Jan Veselý

Ďábel je jako vždy skryt v maličkostech. Francie je schopna mít tak vysoké zastoupení JE jen díky tomu, že každou noc pumpují obrovské množství vody do kopce ve francouzských a švýcarských Alpách a posílají skoro zadarmo obrovský proud elektřiny do Itálie a dalších zemí. Jaderné elektrárny je technicky opravdu problematické regulovat pod 70% nominálního výkonu.
Ve Francii je elektřina levná, protože (na rozdíl od Německa nebo Dánska) není tvrdě daněná, ale naopak dotovaná. EdF má asi 100 miliard EUR vnitřní dluh. Tolik peněz jim chybí na obnovu JE. Asi se o to vůbec nepokusí, vzhledem k tomu, že dnes už panely a vrtule vycházejí levněji. Němci a Dánové to předplatili celému světu. A dotovali svým občanům místo elektřiny úsporné spotřebiče, takže účty mají +- stejné.
To, že vy neumíte rozlišit celkové náklady od provozních, je jen váš problém. ČEZ taky tvrdí, že elektřina z JE Dukovany stojí 15-20 EUR/MWh, ale o dostavbě JE Temelín bez garance 70 EUR/MWh odmítl o nějaké dostavbě jen uvažovat.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Vida, takže najednou to regulovat lze. Víte, je kouzelné jak v případě vrtulí je maličkostí přelévat energii napříč Evropou, zatímco učinit totéž s jadernými zdroji je pro Vás problém. Čím to?
Podle čeho soudíte, že neumím rozlišit náklady celkové a provozní? :-)

Obrázek uživatele Jan Veselý

Zase ty detaily. Je technicky zvládnutelné uregulovat systém s 80% zastoupením JE, je problém regulovat výkon JE pod 70% nominálního výkonu. Problém je akorát u vás.
O nepochopení rozdílu mezi provozními a celkovými náklady vypovídá dobře věta, cituji: "Provozní náklady větrné OZE jsou nula, ale nějakým záhadným způsobem mají Dánové nejdražší elektřinu v Evropě."

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Naopak. Je Vaším stylem snažit se podsouvat "nulovými" provozními náklady nezpochybnitelnou ekonomickou výhodnost OZE, přičemž realita koncových cen je jiná a pro spotřebitele smutná. Já jsem se Vás snažil přimět k zamyšlení, proč k tomuto dojemnému rozporu dochází, a kde je tedy zakopán ten pes, nebo detail, chcete-li. Nepochopil jste.
A s tou regulací už si to laskavě ujasněte. Regulujeme zdroj, nebo systém? A proč jedno nebo druhé? Vybíráte si, jak se Vám to hodí. Mimochodem, proč se nereguluje výroba OZE, když to jde tak snadno, ale raději se tvořená nadprodukce prodává za záporné ceny?

Obrázek uživatele Jan Veselý

Tohle je marné dohadování. Pro všechny, kdo mají zájem si něco počíst o tom, z čeho se skládá cena výroby v různých druzích elektráren je tady odkaz na data z USA. A Tady je popsán způsob získání ceny silové elektřiny na burzách a efekt větrných a solárních elektráren na cenu.

Obrázek uživatele Josef

Jako politik byste se uplatnil. Neodpovíte na to, na co odpovídat nechcete a raději dáte odkaz na něco, co ten druhý vůbec číst nechce a nepotřebuje a tím diskuzi ukončíte. A dodal bych, že pokud by pro VtE a FVE platila stejná pravidla jako pro TE a JE, nemohly by vůbec fungovat.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Bohuzel u nas, pokud nebude tlak od sousedu, se na to dojde mozna za dvacet let, spise pozdeji. Myslim ze problemem u nas jsou v energetice lide, kteri studovali v 70-80. letech.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Uhelná elektrárna Dětmarovice společnosti ČEZ funguje od roku 1975, odsíčena byla roku 1998.
Prostě od roku 1998 není na území elektrárny jediný sýček :-)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ještě je třeba ji odvýřit. Aby tam mezůstali žádní vejři.

Obrázek uživatele Kuk

"Komora obnovitelných zdrojů energie" tak o této partě slyším naprosto poprvé.

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Obrázek uživatele Michelin

O smysluplnosti fve a vetrnych elektraren si lze precist treba tady:
http://www.osel.cz/9094-co-nam-soucasny-podzim-rika-o-moznostech-nemecke-energiewende.html

---

Více než 160tis. elektrizujících km s TMX.
Nissan Leaf 40kWh na nákupy.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Článek pana Wagnera, jestli se nepletu, že?

Problém pana Wagnera je že poněkud odmítá změnit přístup k chápání elektroenergetiky. Nevím, jestli vědomě, či nevědomě. OZE, konkrétně FVE a VtE, abychom se vyhnuli jeho oblíbené kličce přes doplňování JE a velkých hydroelektráren, mají sice nestabilní výrobu, ale to je poněkud možné spravit akumulací a rychlými záložními zdroji, zejména PPE.

K provozu sítě založené, nebo s velkým podílem OZE, potřebujete jak akumulaci tak zálohu. Například akumulace umožní provoz v podstatě jen na OZE v letním období. K tomu je třeba tedy i "přebytek" výkonu, aby byla nějaké energie k uskladnění.

A pak samozřejmě jsou třeba záložní zdroje, které se spouštějí v případě že energie prostě není. Ale data za podzim a ještě navíc jen jeden, nám neříkají nic o tom kolik energie jsou OZE sto dodat, kolik jsme jí schopni využít o tom rozhodují faktory jiné.

Kdysi jsem tu uveřejnil podrobnější rozbor toho zda lze v našich podmínkách, tedy ještě bez požadavku na kompletní umístění zdrojů jen na našem území, počítalo to i s energií od Baltu, realizovat energetiku s vysokým podílem OZE. Lze toho dosáhnout, porovnával jsem to proti modelu s JE, s velmi nadhodnocenou kapacitou baterií i s chybou, která posunula desetinou čárku o řád nahoru, vycházely cenově podobně, po opravě se dokonce model s OZE stal levnějším.

Jsou to asi dva roky a po změnách, které přinesly aukce, by bylo třeba to znovu přepočítat, ale lze to.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Váš problém je, že ignorujete fakta.

Obrázek uživatele Jan Veselý

Jeho hlavní argument, "nefouká" padá v okamžiku, kdy se trochu rozšíří revír, zatímco v Německu moc nefoukalo, ve Skandinávii a v Británii trhala výroba z větru rekordy (byli na kraji té tlakové výše). Vůbec mě nepřekvapuje, že že se teď intenzivně pracuje na vzájemném propojení skrze dno Severního moře.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Takže Skandinávie a Británie utáhnou Německou poptávku? No ten instalovaný výkon v každé zemi tak opravdu poroste nade všechny meze. Ale člověk tvrdící, že účinnost OZE je 100%, asi těžko prozře.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Pokud to správně rozložíte a navrhnete, mělo by to jít. Možná a nějakou výpomocí od záložních zdrojů, ale jít by to mohlo. Jenže to se bavíme o období ne příští rok a asi ani za deset.

Co je teď třeba je buď možnost většího rozlití výkonu z OZE, což umožní zvýšení jejich výkonu, nebo výstavba akumulace, která mírně srovná špičky a zejména v případě FVE umožní podstatně zvýšit jejich podíl.

Zajímalo by mne jaká fakta podle vás ignoruji. Cožpak jsem nepsal že je třeba jak nadbytek výkonu, tak akumulace a tak záloha v podobě PPE?

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Veškerá fakta. Technická, ekonomická i sociální.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Klasicky uskok? S tim si na mne neprijdete. Vy jste jen slaby odvar bezneho diskutera na anglickych webech.

a] Ceny, jak stavebni tak na MWh znam, ceny za MWh lze dohledat v rozborech fy. Lazard, stavebni si najdete snadno kdekoliv jinde.

b] Neznam podle Vas technicka protoze tvrdim, ze lze udelat energetiku s vyraznym podilem OZE? Protoze je to neco jineho nez tvrdite Vy? Pak podejte neco skutecneho co Vas nazor ukaze jako spravny a muj jako spatny.

Provest simulaci vyroby a spotreby, ne tedy propoctz kapacit uzlu a rozvoden, je pomerne jednoduche, pokud se chcete bavit, vemte si na to nekolik veceru, C/C++ a bavte se. Na vystupu pak uvidite, ze to zase s OZE tak slozite neni.

c] Socialni. Co si pod tim mam predstavit? Vsehoschopnost politiku a nadstreleni cen? Nebo to ze se poradne nic nedela ke zlepseni prijmovych podminek obzvatelstva? Prosim vemte si nekdy tabulku minimalnich mezd v EU, tam je zakopan ten vas socialni fakt a problem. Ne v OZE. Samozrejme jsou z naseho pohledu drahe, ale to je v podstate skoro vsechno. Mimochodem nas preradili z vyspelich zemi do rozvojovych prave protoze mame nizke mzdy. Az bude ne nejake 2,5€/h, ale 3.5-5€/h, pak cenove socialni aspekt OZE bude mnohem mensi.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

a)Jsem rád, že znáte ceny a kolik se do OZE sype. Už jsme mohli mít novou JE a emise snížit skokem. Němci by nemuseli stavět nové uhelné elektrárny a liniová vedení. V Austrálii by mohli svítit. No prostě samé výhody.

b)Simulujte, prosím Vás simulujte, alespoň nikomu neublížíte. Ale vězte, že pokud neprovedete validaci, je to k ničemu. A Vy znáte okrajové podmínky? :-)
Můj názor je zbytečný, fakta z Austrálie i Německa hovoří samy.

c) Představte si co chcete, ale především by měla být cílem dostupnost elektrické energie pro všechny občany i velkoodběratele za adekvátní ceny. Dánsko má nejdražší elektřinu na světě, Německo se mu zdatně blíží. Výsledkem apliakce tohoto přístupu ve slabších zemích je energetická chudoba, která se s decentralizací soustav prohloubí. Chcete vyrábět elektřinu zadarmo? Tak na to musíte mít.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

To že některé vlády nezvládnou politiku je věc druhá, náklady na instalovanou MW nesou nějak hrozné. O stavbách německých uhelných elektráren se rozhodlo dávno před rokem 2011. Už to dobou byly desítky projektů ve státiu stvby, uděleného povolení nebo projektu.

Model je dost dobrý na to aby poskytl informace o tom jaká bude výroba z jednotlivých zdrojů, nedostatek a přebytek výkonu, přebytky výroby, nedostatek výroby. Ale zase je dost jednoduchý na to aby se to že poskytuje správná data dalo ověřit třeba i ručně na papíře. Nerozebírá chování sítě po rozvodnách, ale to už jsem říkal. Okrajová podmínka začátku roku se dá buď řešit nahráním dat simulujících stav zdrojů na konci předcházejícího dne, nebo se nechá jen tak, což mimochodem pak posouvá data v NEPROSPĚCH OZE.

Dánská cena elektřiny je dána zdaněním, které je poměrně vysoké. Pokud není země akutně po válce, případně pod sankcemi, permanentně stíhaná živelnými pohromami či nestabilitou, pak má chudoba a nejenom energetická, příčiny v politice eventuálně náboženství. V takové situaci je pak jedno jestli vsadí na OZE nebo předraží klasickou elektrárnu, výsledek bude více méně stejný.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Nejenom to, zdá se mi že ignoruje, fakt že se jedná prostě o jinou technologii, která vyžaduje jiný přístup než uhelno-jaderná energetika. Že prostě tady jsou třeba zdroje schopné jezdit během hodin skoro o 100%. Také s oblibou vykusuje okamžité hodnoty z agorametru, ale to my oba přece známe :)

Samozřejmě krom těchto propojení by bylo třeba, možná dřív než akumulaci, zajistit možnost snadného rozlití výkonu po síti. Zajímavé by bylo kdyby někdo udělal rozbor jestli bylo levnější instalovat PST, nebo jestli by levněji vyšlo posílení vedení. (Můj odhad je že to bylo +- stejně drahé).

Na druhou stranu má poněkud pravdu, když tvrdí že OZE energetika může snadno vést k vysokému stupni centralizace. Ale zase pokud vezmeme v úvahu limitní rychlost pohybu vzdušných mas, pak kombinace zdrojů na jihu a severu Evropy, stejně tak pokud by se začaly pomalu rozvíjet v Černém moři, by mohla vést k lepší stabilitě sítě, ale to by se někdo musel podívat jak to s tím počasím je.

Což přináší otázku, jestli opravdu je třeba velká akumulace, akumulace na 10 hodin, nebo jestli to bude překvapivě dobře fungovat i bez ní.

Jenže to jsme zase u toho jestli má EU pokračovat jak je, jak se má reformovat, jestli bude federace, konfederace, nebo pád. Současný stav je tragédie. Pro takovouto energetiku potřebujeme něco co není řízeno diktátorským byrokratismem. Na současné problémy by platila třeba konfederace, ne byrokratická diktatura.

Myslím že rozjezd OZEnergetiky na jihu Evropy, možná s unijními dotacemi, byť na ty jsem trochu alergický, by mohl začít řešit ekonomické problémy zemí jako Řecko a podobně. Trump má trochu poněkud pravdu, Německo má podhodnocenou měnu, ale jen díky zemím jako Řecko.

Ke světové bezpečnosti potřebujeme co nejrychleji omezit zejména spotřebu ropy, ani ne snad kvůli oteplování, ale čistě pro finanční toky.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Jaký přístup, sedět po tmě ve vlaku stojícím na kolejích uprostřed polí, protože nefouká vítr?? Milovníci oze parodií na elektrárny ignorují především to, že tato "technologie" není sto nahradit klasickou energetiku ani, když se budou jako dosud lít biliony do kanálu oze dotací. Odstavované jaderné elektrárny v německu ve skutečnosti nahrazuje uhelné elektrárny. Nemluvě o tom, že obnovitelné zdroje mají na živtoní prostředí mnohem horší dopad, než si místní oze tuneláři myslí.
To, že oze parodie na elektrárny by byly sto řešit ekonomické problémy řecka je uvalená kravina. Zkušenosti např. ze Španělska či Bulharska jasně dokazují, že oze tamní ekonomiky výrazně poškodila. Jestli se něco bez diktátorské byrokratismu neobejde tak jsou to právě oze parodie na elektrárny.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

tak mohu vás ubezpečit že u Helmutů opravdu po tmě ve vlaku stojícím na kolejích uprostřed polí sedět nebudete, zatímco čeští pepíci jen mudrují jak jsou OZE špatné, předražené, nespolehlivé tak Helmuti nemelou pantem a místo toho makají a připojují do sítě stále nové a nové OZE, a spolehlivost elektrické sítě u Helmutů se nedá vůbec srovnávat s tou čezkou, v Německu se podílí na výrobě elektřiny možná 100000x více lidí,firem, obcí než v čezku, tady si drží zuby nehty tvrdý monopol čez a dělá všechno pro to aby se podíl výrobců elektřiny dramaticky nezvyšoval, protože každé zvýšení je hlavně na úkor čezu

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Jiný přístup regulace a řízení sítě, její poněkud jiný návrh, například že se počítá se zálohami a akumulací. Ale to jste nějak přehlédl, jinak byste tu hloupost s vlaky nenapsal.

V tom Německu už OZE produkují ročně více elektřiny, než kdy vyprodukovaly elektrárny jaderné. Produkčně tedy nahrazeny jsou, velikost nutné teplé rezervy, jediné která může zvyšovat měrné emise, je dána třemi faktory, množstvím akumulace, rychlých zdrojů a maximálním hodinovým poklesem produkce OZE.

A máte na ty dopady nějakou relevantní studii dopadů, kterou tu můžete předvést?

V momentě kdy se začnou tyto zdroje stavět na export energie a energetika se takto začne řešit na půdorysu celé unie, to znamená že se přestane uvažovat jenom v rámci jednotlivých států, v momentě kdy si z toho vlády přestanou dělat malou domů nebo jiné podrazy, pak se začnou ekonomiky zvedat. Bylo by třeba se ale podívat jestli se zdroje na jihu a na severu překrývají, nebo doplňují, to pro lepší představu jak navrhnout síť.

Když už jsem zmínil ekonomiku, pak sledujte co dělají politici a vlády, třeba i ta naše. To co je ve vyspělém světě, kam asi chceme patřit, bráno jako minimální mzda, se tady zdaní jako nadstandardní příjem a živý se závist. To je jeden ze základních problémů, takovéto chování, a to se táhne v množství zemí, které zažily dlouhodobější diktaturu. Je jedno jakou měla barvu.

Tragédií klasické energetiky je jedna věc, tak dlouho spala a kašlala na okolí, jak na vývoj, tak na to co způsobuje, až se po pár obměnách politické reprezentace probudila do stavu kdy ji začali politici cíleně umenšovat a dotovat jí konkurenci.

Přestože problémy spojené se spalováním uhlí byly známé, do 80-90. let je nikdo moc neřešil. Odmítla první možnost využívání OZE, když nebyl zájem o další rozvoj větrných elektráren, první 1MW VtE byla postavena hned na začátku války. Když byly ideální podmínky pro výstavbu a rozvoj jaderných zařízení byla ignorována do té míry že krom Francie nemá žádná významná země podíl jádra nad 50%. Pak začalo protijaderné hnutí a de-facto konec nadějí na její rozvoj ve svobodném světě.

Nedivme se že po obměnách politické reprezentace se tam dostali lidé ovlivnění problémy a dopady klasické energetiky, kteří se rozhodli že v budoucnu je třeba vsadit na nové odvětví, obnovitelné zdroje.

Obrázek uživatele Jan Veselý

Souhlas.
Zatím je práce na lepším propojení přenosových soustav levnější a efektivnější než skladování elektřiny.
Ten růst centralizace půjde proti sobě s decentralizací, jak klesají ceny střešních FVE a baterií a roste relativní váha nákladů na přenos a distribuci.
Podle toho co mám načteno, víc skladovacích kapacit než na 12 hodin nemá smysl. Na delší dobu má šanci skladování tepla, Power2Gas nebo Power2Liquids. Elektrárny na syntetická palivu už stojí, skladovací kapacity už jsou vybudované.
Já osobně jsem evropský federalista.
OZE se na jihu EU daří překvapivě dobře. Portugalsko má moderních OZE skoro jako Dánsko, Španělé se po své obdobě českého průseru s Feed-in-Tarify už uklidnili a budou dělat aukce na výkon a nebudou šikanovat lidi za FV na střechách, Italové jsou závislí na drahém importu a nechtějí, aby to tak bylo dál a Řekové taky začínají dělat aukce a lidi taky budují FV, na ostrovech jsou hodně závislí na drahých dieselových a LNG elektrárnách.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Na internetu, snad wikipedii, je soupis zemí v synchronní soustavě, už pár let se nedá říct že Evropské, protože je tam Turecko a kus severní Afriky, pokukuje se po Íránu a Iráku, a kapacity propojení jako procent instalované kapacity, není to pěkné čtení, většinou je tam méně než 50%, my máme myslím jen kolem 25% (Myslím že reálná kapacita propojek je kolem 3GW) to je velmi málo pokud má docházet k tranzitu proudu, nebo jen pouhému využívání proudu z Německa.

Tady je myslím obrovská rezerva, je až zvláštní jak železná opona na našich hranicích je stále vidět, stejně tak mezi Polskem a Německem, Maďarskem a Rakouskem, a v západní Evropě nic takového vidět není. V propojení s Ukrajinou je taktéž rezerva, kdy do Maďarska vede vedeni 750kV, ano, muselo by se asi celé zrekonstruovat, ale po výstavbě měnírny by to mohlo být zajímavé, podobně je na tom Polsko.

Myslím že jeden z nejdůležitějších úkolů bude právě zrušení zbytků železné opony a vybudování dostatečných kapacit pro propojení severozápadu a jihovýchodu.

Nemyslím že je možné a asi ani žádoucí, udělat z EU federaci jako USA, nebo Rusko, na to je tu příliš rozdílná historie,příliš velké rozdíly, na kterých se nepracuje, neexistuje, asi to bude muset nařídit Brusel, konvergence minimálních mezd... Jsou tu velké rozdíly i názorové.

Podle mne by byl spíš schůdnější model sice těsnějšího svazku, ale se stále vysokou suverenitou zemí. Musí být, nebo by měla zůstat, možnost částečně nezávislé zahraniční politiky, obchodní politiky, taktéž vzdělávání by mělo zůstat v gesci států.

Co by ale mělo nastat je že se vytvoří jednotné armádní velení, ministerstvo obrany, kdy by se postupem času sjednotily polní uniformy (parádní ať si klidně každý nechá), přičemž stále správa armád zůstane jednotlivým státům. Takže stále bude Německá, Francouzská, Polská... armáda, ale mimo území EU budou vystupovat jako jednotná síla. Což bude ale zase vyžadovat velící jazyk, což asi bude díky rozšíření angličtina.

Pak by se mělo vytvořit ministerstvo financí, které s bude starat o peníze EU, ale nevzniknou žádné federální daně.

Naškodu by nebyl ani zahraniční výbor, který ale nemůže upřít možnost zemím si vyjednat vlastní smlouvy.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

P.S.
Ještě by neškodilo změnit hvězdičkové pravidlo na vlajce.

Zase u nás špatně.

Zrovna, když čez dodělal a zafinancoval draze regulační transformátory na síti na hranici s Německem.
Bych pochyboval, že bude chtít posílit vedení i kdyby to bylo za EU dotace - a na ty rád slyší, ale jen pokud jsou použity proti vlastním občanům.

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s EV 120 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Rousínov, Pardubice, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad Lužnicí, Bystřice pod Hostýnem, ...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

německého Helmuta ale opravdu nezajímá článek českého pepíka na Oslovi, německý Helmut nechce elektřinu z jádra a naopak chce elektřinu z OZE a navíc si jí chce i sám doma vyrábět, což mu německá vláda a rozvodné společnosti umožňují, a spousta Helmutů si tu vyrobenou elektřinu už i skladují v baterkách doma, v čezku chce vláda a čez hlavně elektřinu z jádra a uhlí, elektřině z OZE jen všemožně hází klacky pod nohy ,já osobně v oblasti OZE věřím Helmutům než pepíkům, blackouty se v Německu nekonají naopak se tamní rozvodné závody chlubí že zvládli do sítě pustit stále vyšší podíl elektřiny z OZE, navíc v Německu jsem ještě neslyšel žádného Helmuta nadávat na OZE natož FVE které jsou pomalu na každé druhé střeše, v čezku je naopak každý druhý pepík odborník na OZE a ví že OZE jsou nespolehlivé, špatné, předražené, a energie z jádra a uhlí levná, bezpečná, spolehlivá

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

A taky se zadny z techto Helmutu neodpojil od site.
Jo ale slysel jsem narky nemeckych Kurtu, stezovali si tam na ty Helmuty. Melo to neco spolecneho s cenou elektriny a s tim ze tito Helmutove vyrabi v lete, odebiraji v zime, nic je to nestoji a Kurtove plati svoji spotrebu, jejich letni vyrobu a jejich zimni spotrebu.
A taky ze si Kurtove nemuzou vybrat a dostali to jako Befehl

Trochu si rypnu, striktne vzato to Slunce, co pohani FVE a vetrniky, obnovitelny zdroj taky neni. Co hur pro fanatiky, ona je to dokonce velka fuzni jaderna elektrarna, kterou nam nahoda (pro verici Buh, pro ekoteroristy priroda) postavila a naplnila palivem. Jen se zda nevycerpatelny z pohledu delky lidskeho zivota (resp. delky lidske civilizace).

---

Každý ignorovaný tro(t)l se počítá. Některý i víckrát...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ještě jsem neviděl žádného zeleného nebo ekoteroristu protestovat proti fúzním zařízením. Na druhou stranu jsem četl o "vážné" havárii, kdy se plazma v reaktoru nekontrolovaně zhroutila spolu s magnetickým polem, zatřepala se celá budova a nic jiného se nestalo, reaktor v pořádku. Což se o mnoho jaderných haváriích říct nedá. Tam je pak dost často reaktor na odpis.

Hadam, ze se (pri existenci zarizeni s vykonem smysluplnym pro energetiku) muzeme dockat uplne novych problemu, o kterych zatim nikdo neslysel :)

Ze se tentokrat "nic nestalo" bych uplne nebral za bernou minci - viz treba skoro rocni vypadek po zprovozneni LHC v CERNu (vim, ze to neni uplne to same, ale taky se to tam toci okolo stejnych komponent - supravodivosti, vakua a velkych vykonu). Pokud si dobre pamatuju, co rikal clovek tam pracujici, na vine byla "blbost" - prehodovy odpor 0.18mOhm misto 0.08, protoze - jeho slovy - francouzsky robos malo utahl srouby na "kolejnici" vedouci k nektere z civek...

---

Každý ignorovaný tro(t)l se počítá. Některý i víckrát...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ano, takové problémy se mohou stát, ale to není něco co by asi vedlo na havárii typu Černobyl. V takové elektrárně nebude zřejmě nic radioaktivního co by mohlo snadno uniknout, i když se nádoba aktivuje, stejně to budou krátce žijící izotopy.

Malá činnost kolem fúzních zařízení, byť nejsou neskutečně drahá, dokonce srovnatelná s cenou Temelína, mi spíš přijde jako snaha o maximalizaci zisku současných firem, Stejného efektu by se ale dosáhlo zvýšením spotřeby v rozvojovém světě zatímco průmyslový bude zavádět fúzní zařízení a OZE. Eventuálně jen jedno z toho. Ale pak zase máte rozvojový svět, který je přímo výborným místem pro OZE protože má dostatek slunečního svitu.

Takže fosilní paliva lze pomalu ze elektroenergetiky vyhnat a později i z dopravy. Nejsnáze by se to dělalo Egyptu KSA, SAE, Maroku, Alžírsku, a Tunisku - státy vcelku stabilní, s nižší spotřebou, eventuálně vcelku bohaté. Pak by následovala Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko a asi ještě Colorado - státy bohaté s dostatkem slunce, ale vysokou spotřebou. Mnohem hůř by se to pro spotřebu dělalo Číně. Pak následují, podle mne země jako Kazachstán, Írán, Uzbekistán, JAR Mexiko, Kyrgyzstán - státy s různými problémy, které ale nejsou zase v takových, aby bylo nemožné tam rozvoj OZE a zejména solárně-termických elektráren provést.

Obrázek uživatele Anonym123

spomenul som si na janík+paleček,jaro 1969 - "zastavil se lenin v široširé stepi, ZAPÁLIL ŽÁROVKU, všichni zôstali slepí".

Obrázek uživatele Kuk

A to že šéf ČEZu už minimálně rok mluví o decentralizaci energetiky, skoupili podíl v německejch Sonnen baterkách a nabízí v televizní kampani instalaci domácích FVe na vaši střechu je čistě jen maskovací manévr?

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

doporučuji pročíst některé články na solarních novinkách, kde je většina věcí již diskutována a ať si každý udělá na čez názor sám
jinak FVE od čezu podle montážních firem hodně předražená, ale zase tu FVE povolí i tam kde jí jiným lidem nepovolí kvůli nedostatečné kapacitě sítě, a snad dokonce i milostivě vykoupí přebytky z té FVE a nedostane člověk pokutu za neoprávněnou dodávku elektřiny do sítě čezu ( nemusí řešit drahou regulaci přebytků FVE wattrouterem,greenbonem - pro Helmuty zcela nepochopitelná věc, u Helmutů v Německu má naopak elektřina z OZE přednostní přístup do sítě )
v čezku čez a vláda OZE totálně zazdila a zlikvidovala, nemá cenu to dále sledovat
takže mluvit o decentralizaci energetiky a dělat kampaně na instalaci FVE je opravdu fraška pro hloupé ovce

Já mám stejný názor a zkušenosti.

Ano čez nabízí FVE, loni údajně udělal 100 instalací ale na konferenci z nich vylezlo, že 80% bylo síťových (bez baterek), ze svých předražených instalací elektřinu od zákazníků vykupují za 0,60Kč/kWh. Když ji namontuje ale někdo jiný tak ji nechtějí a ještě budou zákazníka pokutovat za přetoky, tomu se říká rovný přístup v podnikaní.

Chytré sítě a jiné nesmyslné názvy jsou jen pro to, jak do čezu cpát další a další peníze z dotací !

Kdo ještě nevěří, tak ať si to porovná s instalací nabíječek pro automobily.
Přitom tam je pro ně to nejdůležitější co potřebují a to aby byla spotřeba jejich elektřiny, až si to lidi budou vyrábět pro sebe a ostatní elektroautomobilisty, tak čez dopadne jako v Albánii, Bulharsku a Rumunsku a i jinde.

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s EV 120 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Rousínov, Pardubice, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad Lužnicí, Bystřice pod Hostýnem, ...

Obrázek uživatele Kuk

O cenách báječných instalacích FVE od ČEZu jsem si naprosto nedělal iluze a tom kolik lidí bude ochotno pak vypláznout ranec za jejich baterky už vůbec ne. Jen mě zajímalo co všechno tato šaškárna znamená a jak to funguje v praxi.
Zároveň nechápu tu věčnou touhu vůbec připojovat svojí FVE k tomu podělanýmu ČEZ molochu a zabývat se nějakým výkupem, přetoky a o něco se pořád doprošovat. Lepší je kašlat na ně, nekrmit už žádný samolibý kravaťáky v limuzínách a mít svůj poloostrov a prachy radši cpát do baterky a jiných forem akumulace. Díky bohu ceny jdou dolů. Většina sice radši zůstane u levnější centrální distribuce, ale už jen z principu si radši připlatím za decentralizované řešení, které molocha oslabí.

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Obrázek uživatele Radovan

Pročetl jsem si to a vidím klasický problém s nepochopením OZE - zachází se s nimi stejně, jako s velkými centrálními zdroji. Jedno obrovské výrobní místo a kabely roztaháno po dalším území. Přesně proti jejich smyslu. Ty mají být decentralizované, umístění co nejblíže místu spotřeby a pokud možno být maximálně v souladu výroba - spotřeba.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Budme uprimni, oni s nimi jako s centralnim zdrojem zachazeji i Nemci. Problem je jinde chova se k tomu jako k centralnimu PARNIMU zdroji (jine pro myticke zaklani zatizeni vetsinou nezna) a klade na ne stejne pozadavky.

Obrázek uživatele Kuk

To je to totalitní myšlení, jedna věc musí nahradit druhou jinak nemá smysl :)))

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Absolutní souhlas s Petrem....

Bydlení v pasivním standardu je 100x lepší investice než plýtvaní penězi na kotlíkové dotace ....

Spotřeba energie se násobně sníží. Pasivní objekt navíc ani nejde dotopit uhlím (regulace skoro nemožná).. Ideální řešení podlahovka + malé tepelné čerpadlo (stačí i monoblok)

Situace se smogem v ČR není ideální, ale kdo navštívil v zimě Polsko tak musel zažít daleko větší šok .....

Obrázek uživatele Radovan

Přesně podle známé poučky nejlevnější (a zcela čistá) energie je ta, která nemusela být vůbec vyrobena.
Vždycky si to v našem nízkoenergetickém, 17 let starém sendvičovém rodinném dřevodomě, uvědomím, když máme větší návštěvu. Přestože už od rána preventivně vypínáme kotel, do hodinky odpolední návštěva požaduje větrání okny. Páč jen svými těly dokáže zvednout teplotu v domě o hezkých pár Celsiových stupňů vzhůru. A je jim vedro. Přitom se bavíme o technologii z roku 1998, Janse systém Jana Sehnoutka. A dnes se píše 2017.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Možná někdo podcenil mohutnost řízeného větrání s obtokem ;-).

Obrázek uživatele Radovan

Jé to my vůbec nemáme, to jsou nedávné novoty. Snad v příštím domě, i když já spíše sázím na fyzikální principy třeba výměnu vzduchu samospádem, Trombeho stěny a další blbinky.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Už vidím, jak paneláčníkům tady u nás někdo bude dotovat pasivní bydlení. A pokud chceš vlastní pasivní barák, tak si ho zaplať, vždyť hypotéky jsou tak "levné".

Obrázek uživatele Radovan

Nějak nechápu milý Anonyme, proč sem vůbec chodíte diskutovat a píšete, když Vám to zjevně jen zvedne tlak a škodí zdraví.
Paneláčníci pro Vaši informaci dostávají již od 90.let minulého století hojné dotace na zateplování paneláků, výměny oken, dveří, stupaček, výtahů atd. atd., stačí si to jen dohledat v příslušných programech MMR a MŽP, o dotacích přímo pro obce a jejich bytový fond nemluvě.
Hypotéky opravdu levné nyní jsou, úroky jsou velmi nízko, a ještě k tomu Vám Nová zelená úsporám dokáže pasivní dům zadotovat mnohasettisíci korunami. Opět viz příslušný web.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Aha, tak to jsem si neuvědomil, tak promiňte. A o můj tlak se laskavě nestarejte, p. Radovane, očividně to spís nadzvedlo
Vás.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Pěkné kecy.

Ale asi s těmi svými nazelenalými mozky zapoměli, že ty mikročástice vznikají i při domácím spalováním biomasy - lépe řečeno dřeva a odpadů ze zemědělství.

Protože v podstatě biomasou jen starší je i uhlí, ropa a plyn.

A naopak tuto zimu v EU právě soláry i větrníky tvrdě prokázali, že nepomůžou se zásobováním teplem a snížením znečištění v klíčových měsících skoro vůbec.

Takže to vychází účetně i lépe, kdyby se místo jejich dotování raději rovnou dotovalo úplně nové sériově stavěné pasivní bydlení pro desítky miliónů Evropanů.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Kecy, nekecy, tak zakážeme i topení dřevem e jeho deriváty (pelety, štěpka, biomasa apod.).

A každý si postaví na zimu svoji polystyrenovou truhlu, kterou si bude sám vyhřívat svým vyzařovaným teplem a nočními prdy, které si buď zapálí, nebo je vypustí pod tučnou pokutou do ovzduší. A začít by měli ti zelení.

Obrázek uživatele Radovan

To že v EU hromadně stavějí větrníky a soláry, aniž by uvažovali o akumulaci a přenosové soustavě, tedy sladění výroby a spotřeby, je bohužel fakt. Ale k tomu postupně dorostou, jen si to hezky mezitím zacvakají.
Znečišťující je jakékoliv spalování, s tím nic nenaděláme, s výjimkou řízení spalování a filtrace, aby odpadů z něj se zdravotními dopady bylo co nejméně.
Pasivní bydlení se masivně dotuje z jedné strany různými podporami a ze strany druhé přikazuje. Budeme muset brzy plnit celoevropskou směrnici a nepasivní dům si nepostavíte, stát Vám ho nepovolí.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Netreba hend jit po akumulaci, jak jsem vyse s panem Veselim resil, tak dost by pomohla moznost dostat ten proud dale do vnitrozemi, coz by znamenalo jednak vice odberatelu, ale take potencial pro zapojeni vice regulacnich elektraren vcetne precerpavacich. Bohuzel stavba vedeni nejde nejrychleji a nektere staty rostouci propojeni dokonce aktivne sabotuji.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

zato my v čezku si při dostavbě nových bloků JE rozhodně nic nezacvakáme, protože čez je nejchytřejší na světě a ví co dělá a hlavně myslí na blaho svých čezkých oveček :-))))

Obrázek uživatele Radovan

Ano, může se politickým rozhodnutím stát, že zabetonujeme na dlouhá desetiletí tento stav stavbou dalších nadbytečných 16 TWh ročně, tedy dostavbou Temelína. Holt nikdo není dokonalý :-(

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.


Autonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobilNabíječky elektromobilů Circontrol