Za obchvat obchvatu – aneb párty na dálnici

Obchvat párty

V České Skalici proběhne v sobotu 30. srpna 2008 akce s názvem Obchvat Party, kterou organizuje občanského sdružení Za obchvat. Přestože je obchvat České Skalice už 2 roky takřka hotový, pro řidiče je stavba k ničemu. Na 380 metrech ji přerušují sběrné suroviny rodiny Jirouškových. Stát se s nimi neúspěšně dohaduje již 12 let. Stále nedokončený obchvat České Skalice, který by odklonil nárůst automobilové dopravy z centra města a tím přispěl ke zlepšení bezpečnosti a životního prostředí obyvatel, je čím dál větším problémem. Jednání mezi státem a manželi Jirouškovými ale zatím troskotá na dohodě o finanční náhradě. Ředitelství silnic a dálnic odmítalo uhradit částku požadovanou manželi Jirouškovými ve výši šedesáti milionů korun a naopak nabídlo částku ve výši patnácti milionů korun, což ale není akceptováno. Zhruba před jedním měsícem se na toto téma uskutečnilo další jednání majitelů sběrných surovin s ministrem dopravy Alešem Řebíčkem. Do této chvíle ale opět není jasné, zda tato jednání k nějaké dohodě povedou. ČÍST DÁL…
„Jak již 12 let víme, nekonečnými jednáními obchvat České Skalice nepostavíme. Na základě našich dosavadních zkušeností tušíme, že k dohodě o finanční náhradě opět nedojde,“ prohlásil Jaroslav Andres předseda občanského sdružení Za obchvat. „Obyvatelé České Skalice proto zůstávají skeptičtí k této avizované dohodě a chtějí, aby stát začal stavět jakýsi obchvat obchvatu. Jedná se vlastně o provizorní komunikaci, která by měla obejít provozovnu sběrných surovin, která v trase nedokončeného obchvatu stojí. Na tuto stavbu jsou už připraveny finanční prostředky ve výši 10 milionů korun, takže stavba této silnice by mohla být dokončena ještě v letošním roce. To by přispělo k tomu, že by se českoskalickým občanům konečně ulevilo,“ dodal předseda občanského sdružení Za obchvat.
A právě akce s názvem „Obchvat Party“, která se bude konat 30. srpna 2008 od 13 hodin na ploše nedokončeného obchvatu města České Skalice vznikla spontánně českoskalickými občany jako podpora varianty obchvat obchvatu. „Součástí Obchvat party bude bohatý kulturní program, jízdy zručnosti na tříkolkách, kolech či in-li bruslích. Je to zatím to jediné jak mohou naši spoluobčané začít konečně obchvat využívat,“ dodává Jaroslav Andres. Redakce serveru Hybrid.cz pouze s pobavením dodává, že lepší využití ultrapředražených dálnic v ČR skutečně najít nelze… udělejme ze všech silnic a dálnic jedny velké pártylajny!

tisková zpráva

Napsat komentář