Volvo udalo €500 mil. zelených dluhopisů na elektrifikaci

Automobilka Volvo Cars získává prostřednictvím nových zelených dluhopisů 500 milionů eur na elektrifikaci.

Společnost Volvo Cars úspěšně umístila svou druhou sadu zelených dluhopisů, díky čemuž získala 500 milionů eur od různých investorů z celého světa. Navzdory náročným podmínkám, které v současnosti na globálním trhu panují, byl o tyto dluhopisy třikrát vyšší zájem, než kolik jich bylo k dispozici.

Veškeré výnosy z těchto dluhopisů jsou určeny na financování a urychlení transformace automobilky, aby se do roku 2030 mohla stát výrobcem výhradně čistě elektrických aut a do roku 2040 klimaticky neutrální společností fungující na principech cirkulární ekonomiky.

Více než dvě třetiny výtěžku budou věnovány na výzkum a vývoj elektrických pohonných jednotek pro čistě elektrické vozy Volvo příští generace a souvisejících nových technologických platforem, zbytek bude investován do zvýšení výrobní kapacity plně elektrických vozů.

SOUVISEJÍCÍ: Volvo Trucks otevírá továrnu na výrobu baterií v Belgii

Nezajištěné seniorní dluhopisy ve výši 500 milionů eur s pevnou úrokovou sazbou na dobu 6 let byly vydány společností Volvo Cars prostřednictvím programu Euro Medium Term Note. Dluhopisy se splatností 31. května 2028, u nichž se vyplácí pevný kupón ve výši 4,25 %, což odpovídá 291 bazickým bodům nad sazbami mid-swap, budou kótovány na Lucemburské burze cenných papírů.

Úspěšné umístění dluhopisů naznačuje, že stále existuje poptávka po investičních příležitostech v oblasti udržitelnosti. Zájem trojnásobně překračující nabídku demonstruje silnou důvěru, kterou investoři vkládají nejen do samotné automobilky Volvo Cars, ale také do klimatických plánů a elektrifikační strategie společnosti.

„Udržitelnost je pro naši vizi a podnikání zásadní prioritou, přičemž představuje klíč k našemu budoucímu úspěchu,“ uvedl Björn Annwall, finanční ředitel společnosti Volvo Cars. „Vysoký zájem o naše zelené dluhopisy je velmi povzbuzující a je to pro nás jasné znamení, že trh věří nejen společnosti Volvo Cars, ale také jejím investičním plánům, jejichž smyslem je úspěšně naplnit ambice automobilky v oblasti klimatu. Také to znovu potvrzuje náš závazek vůči Pařížské dohodě a náš cíl stát se klimaticky neutrální společností.“

Automobilka Volvo Cars byla první ze zavedených výrobců automobilů, který se zavázal přejít do roku 2030 ke kompletní elektrifikaci a od tohoto mezníku prodávat výhradně čistě elektrická vozidla. Jejím cílem je dosáhnout již v polovině tohoto desetiletí toho, že budou polovinu objemu jejího globálního prodeje tvořit čistě elektrická vozidla.

 V nedávné době získala automobilka Volvo Cars od společnosti Sustainalytics, přední nezávislé společnosti zabývající se výzkumem, hodnocením a sběrem dat ESG, ocenění za svůj pokrok v oblasti upřednostňování environmentálních, sociálních a vládních aspektů (ESG). Z tohoto posudku vyšla společnost Volvo Cars z hlediska materiálních a finančních dopadů faktorů ESG jako nízkoriziková. Společnost ocenila především práci automobilky Volvo Cars na řízení její energetické efektivity a omezení produkce uhlíku.

V roce 2020 vytvořila společnost v souladu s principy zelených dluhopisů ICMA rámec Green Finance Framework pro financování svých zelených projektů. To automobilce umožňuje financovat její ambiciózní klimatické plány a elektrifikační strategii na základě vydávání zelených dluhopisů nebo získávání zelených půjček, v rámci nichž budou všechny výnosy využity na projekty související s klimatem a životním prostředím. Krátce po vytvoření svého rámce společnost Volvo Cars úspěšně umístila své první zelené dluhopisy, jejichž prostřednictvím získala od různorodé skupiny institucionálních investorů 500 milionů eur.

„Prostřednictvím našich zelených dluhopisů nabízíme našim investorům více příležitostí,“ uvedl Björn Annwall. „Tím, že se stanete akcionáři, můžete podpořit naše ambice v oblasti elektrifikace a klimatu. Nebo můžete prostřednictvím našich zelených dluhopisů investovat do udržitelnosti. Finanční komunita hraje v podpoře udržitelného rozvoje klíčovou roli, a my proto plánujeme i do budoucna, kdy se posuneme ke kompletní elektrifikaci, dále nabízet možnosti investování do udržitelnosti.”

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář