Vědci objevili materiál pro čistší chod dieselových motorů

Inženýři ze společnosti Nanostellar, která byla založena při Texaské univerzitě v Dallasu, přišli se zajímavou novinkou. S pomocí vzácného minerálu mullitu (Al6Si2O13) dokážou snížit emise dieselových motorů o více než polovinu proti současnému stavu s katalyzátory využívajícími vzácné kovy jako je platina.

Dr. Kyeongjiae „K.J.“ Cho (vlevo) a jeden ze členů jeho týmu, Dr. Weichao Wang (vpravo)
foto: UT Dallas

Dieselové motory mají zásadní výhodu v nižší spotřebě, zásadní nevýhodu naopak ve vyšších emisích různých typů, jmenovitě např. NOx. Dnešní katalyzátory výfukových plynů se proto využívají ke snížení množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že usnadňují chemické reakce látek v nich obsažených.

Vědci z aktuálně v magazínu Science publikovali studii, podle které lze platinu, vzácný drahý kov využívaný právě ke snížení emisí, nahradit oxidem mullitu. Ten je pak dokonce až o 45 % účinnější.

Společnost Nanostellar založil v roce 2003 Dr. Kyeongjae “K.J.” Cho, profesor fyziky, strojírenství a materiálových věd na Dallaské univerzitě. “Spousta aplikací v oblasti snižování znečištění a obnovitelných zdrojů vyžaduje vzácné kovy, jejichž zásoby jsou ale omezené – pro miliony a miliony aut na celém světě prostě není dost platiny,” komentoval svou aktuální novinku.

“Mulilt se nejen snadněji vyrábí [než se získává platina, tedy těžbou, s tím že z 10 tun horniny je to jen pár gramů platiny – pozn. red.], ale navíc je i efektivnější při snižování znečištění,” dodal Cho. Minerál mullit byl původně nalezen na skotském ostrově Mull v roce 1924.

Jedním z důvodů proč má aktuální objev prof. Cho obrovskou cenu je i skutečnost, že Světová zdravotnická organizace aktuálně zařadila výfukové plyny dieselových motorů na seznam látek, které jsou pro člověka rakovinotvorné. Očekává se te,dy že během následujících let budou jednotlivé státy – a v návaznosti na to i automobilky, muset výrazně snižovat emise dieselových vozů.

Cílem snažení prof. Cho, původem z Jižní Koreje, je celkově se odpoutat od závislosti na vzácných kovech a nahradit je běžně dostupnými oxidy. Mullitová alternativa k platině je nyní komercionalizována pod obchodní značkou Noxicat. V současné době Cho a jeho tým hledají také další využití pro tento materiál, zatím např. pro .

4 Comments on “Vědci objevili materiál pro čistší chod dieselových motorů”

Napsat komentář