V ČR vzniká výzkumné centrum pro automobilový průmysl

Společnost VTP Milovice ve spolupráci s Energoklastrem a Praha představila podobu nového Vědeckotechnického parku Milovice. Součástí je i aerodynamický tunel, který má sloužit zejména automobilovému průmyslu s ambicí stát se jedním z klíčových technologických pracovišť v zemi. V rámci VTP a firem působících v jeho areálu by mělo vzniknout až 100 nových pracovních míst.

Vizualizace Vědeckotechnického parku Milovice, který má začít už letos začít růst v bývalém vojenském prostoru Milovice
foto: VTP Milovice

Energoklastr byl založen v roce 2009 předními technickými univerzitami za účelem společných výzkumných projektů v oblasti energetiky a automobilového průmyslu. Tisková konference
 se symbolicky konala na akademické půdě, v budově Českého vysokého učení technického v Praze.

„Jedním z cílů projektu je podpořit výzkum a inovační aktivity v oblastech aerodynamiky se zaměřením na automobilový průmysl a energetiky. Zároveň bude vědeckotechnický park poskytovat komplexní zázemí a služby pro rozvoj inovačního podnikání, včetně podpory vzniku nových firem,“ říká prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., proděkan FEL ČVUT pro vnější vztahy a předseda správní rady VTP Milovice.

Podle našich informací bude jedním z klíčových témat nového vědeckotechnického parku také elektromobilita.

Společný projekt Energoklastru a ČVUT, realizovaný za podpory ostatních členů klastru a dalších partnerů, je spolufinancován z dotace Operačního programu Podnikání a inovace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Celková investice do revitalizace prostoru a výstavby parku by měla přesáhnout částku 500 milionů korun. K zahájení výstavby dojde ještě v průběhu letošního roku. Již nyní jsou k dispozici první vizualizace budoucího komplexu.

auto vědeckotechnický park Milovice

„Vědeckotechnický park s technologií aerodynamického tunelu najde své uplatnění zejména
 v automobilovém průmyslu, V České republice se bude se jednat o jedno z klíčových vědeckých pracovišť v oboru aerodynamiky,“ říká předseda představenstva Energoklastru JUDr. Jan Rakušan.

Na území bývalého vojenského prostoru měla sovětská vojska velkosklad pohonných hmot,
což dodnes představuje významnou ekologickou zátěž. Stále jsou zde kontaminovány spodní vody a v celé oblasti je nutné provádět kompletní pyrotechnický průzkum.

VTP bude umístěn v tzv. průmyslové zóně „Pod Liškami“. Město Milovice schválilo v červnu 2010 prodej pozemku, následně proběhlo územní řízení. Smlouva na pozemek s Energoklastr VTP Milovice již byla uzavřena.

Náměstek středočeského hejtmana Marcel Chládek považuje projekt za významný impuls pro rozvoj bývalého vojenského prostoru, který je jedním z největších brownfieldů v České republice.

„Projekt vědeckotechnického parku v Milovicích má podporu Středočeského kraje, protože přináší nejen pracovní místa do regionu, ale zejména v době krize zvyšuje atraktivitu regionu a možnost příchodu dalších investorů do této rozvojové lokality,“ uvedl Marcel Chládek.

Základní plánovanou infrastrukturu VTP Milovice tvoří:

  • VTP Milovice (budova s aerodynamickým tunelem, zázemím pro zasídlení firem a laboratořemi pro výzkum a testování technologií zejména v oblasti automobilového průmyslu
a energetiky)
  • navazující testovací tratě pro ověření výzkumu v praxi

Specialitou vědeckotechnického parku bude již zmíněný aerodynamický tunel, jenž prostřednictvím ovladatelného proudění vzduchu umožní zkoumat a zlepšovat aerodynamické vlastnosti objektů, tedy nejen nových automobilů.

„VTP Milovice již nyní vytváří platformu pro spolupráci s průmyslem. Připravují se společné aktivity pro rozvoj této spolupráce a zvýšení atraktivity regionu, například odborné stáže studentů ve firmách, odborné semináře a další vzdělávací projekty,“ říká Ondřej Štefan, ředitel VTP AT Milovice.

Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných organizací, univerzit a veřejného sektoru v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu technologií. Svou existencí významnou měrou přispívá k rozvoji inovací, aplikovaného výzkumu a transferu technologií v oblasti snižování energetické náročnosti.

Svoji činnost zaměřuje zejména na technologie snižující míru emisí a udržitelnost v oblasti energetiky a to v odvětvích jako jsou výroba elektrických zařízení, letecký průmysl, automobilový průmysl, IT a .

tisková zpráva

2 Comments on “V ČR vzniká výzkumné centrum pro automobilový průmysl”

    1. Skutečnost je asi trochu
      Skutečnost je asi trochu jiná než tato umně poskládaná PR pro veřejnost a docela jste přesně uhodl, kde je zakopaný čertík. Proti projektu se ozvali zástupci Akademie věd. Bylo jim divné, jak to, že když akademie musí seškrtat svůj rozpočet o třetinu, se tu najednou objeví investice do vědy za stovky milionů placená ze státních a evropských peněz, ze které se bude stavět to co již v republice funguje – aerodynam. tunel. Projekt nápadně připomíná oblíbené způsoby jak nasměrovat grantové peníze do soukromých rukou. Stačí zjistit, kdo stojí za oním Energoklastrem. Nedávno o tom byla diskuze v HN a pokud jsou správné všechny informace tam uvedené, tak jde o pěkný tunýlek, krytý bohulibým pláštíkem vědy.

Napsat komentář