Uber se zavázal k nulovým emisím, den bez auta ušetří až 9 kg emisí

Mezinárodní den bez aut je dnem, který má za cíl poukázat na udržitelnější způsoby dopravy a podpořit omezování individuální automobilové dopravy ve městě.

POLIS, evropská síť sdružující města a regiony zaměřené na udržitelnou mobilitu, proto spojila globální lídry na poli mobility budoucnosti jako Arrival, Aurora, Lilium, Lime a Uber, které se ve společném prohlášení zavázali pomoci městům vytvořit bezpečnou, chytrou, udržitelnou a přístupnou síť městské a regionální dopravy. Prohlášení vyzývá evropské zákonodárce k urychlení dosažení zelených cílů s důrazem na zajištění dopravy bez emisí již v roce 2035.

Pilířem podnikání platformy Uber je multimodalita a udržitelná doprava. Proto se společnost v září 2020 zavázala, že se během příštích dvaceti let stane platformou pro sdílenou dopravu s nulovými emisemi a investuje 800 milionů dolarů do podpory partnerů v Evropě, USA a Kanadě při přechodu na bezemisní flotily.

U toho však Uber nekončí a kromě dalších inovací chce rovněž blíže spolupracovat se samotnými městy. Spolu s dalšími firmami z oblasti mobility se proto CEO Uberu shodl mimo jiné na nutnosti sjednocení jednotlivých směrnic regulujících městskou mobilitu.

„Věříme, že klíčem k bezpečné městské mobilitě je nabídnout lepší přístup ke sdílené, elektrické mobilitě navazující na veřejnou dopravu. Závazek Uberu stát se v Evropě do roku 2030 bezemisní platformou je velmi důležitý cíl, ale nedosáhneme ho sami. Potřebujeme, aby evropská města podpořila odvážné strategie, které umožní lidem využívat veřejnou, sdílenou a elektrickou mobilitu a realizovat tak evropský Green Deal,” popisuje Dara Khosrowshahi, CEO společnosti Uber.

Den bez auta ušetří 9 kg CO2

Doprava produkuje téměř čtvrtinu evropských emisí, a proto je podle Uberu nutné, aby vlády, dopravci, zákonodárci a soukromý sektor společnými silami změnili způsob, jak se lidé v evropských městech pohybují. Problémem sužujícím města je přitom primárně individuální automobilová doprava. 

Argumentem, který by mohl uživatele automobilů přesvědčit, aby nechali svá auta, nejen na Den bez aut, v garáži, je 9 kg CO2, které je v případě individuálního cestování po městě navíc vyprodukováno každý den. Jízda s Uberem namísto cestování vlastním vozem je jednou z cest, jak uhlíkovou stopu významně snížit. Sdílená jízda má být řešením vedoucím ke snížení dopravních zácp, které navíc pro pasažéry eliminuje nutnost složitého hledání parkovacích míst.

Společné prohlášení zástupců zapojených firem zdůrazňuje potřebu přípravy strategie pro implementaci nových technologií, jako jsou autonomní vozidla nebo létající taxi. Městská a regionální mobilita by díky těmto inovacím měla zvládat každodenní výzvy dneška a zároveň být připravena na budoucí potřeby.

Z dalších řešení se nabízí rovněž digitalizace sektoru veřejné dopravy za využití nových technologií, jako je směrování trasy dle požadavků cestujících, integrovaný prodej jízdenek nebo autonomní vozy. S pomocí technologií a dat by tak měla být přeprava flexibilnější, lépe propojená a efektivnější, aniž by došlo k narušení soukromí uživatelů.

6 bodů pro lepší spolupráci s městy 

Prohlášení zavazuje každého ze signatářů ke spolupráci s městy, tak, aby mohla Evropská komise snáze naplňovat své strategie a balíčky Smart and Sustainable Urban Mobility, Green Deal či Fit for 55 a svých cílů dosáhla ideálně s předstihem. Součástí dokumentu je šest závazků, které pomohou změnit městskou a regionální mobilitu 21. století:

  1. Přístup k mobilitě pro každého: spolupracovat s městy a zvýšit přístup ke sdíleným prostředkům městské a regionální mobility s cílem, aby byla elektrická a sdílená mobilita dostupnější než vlastnictví vozu.
  2. Veřejná doprava jako základ: propojit veřejný a soukromý sektor tak, aby se doplnil a zvýšil dosah veřejné dopravy pomocí integrovaných služeb a aplikací, které lidem dají možnost jednoduše přecházet mezi jednotlivými způsoby dopravy ve městě i mezi městy.
  3. Rychlé omezení emisí: bezemisní mobilita nejpozději do roku 2035 či dříve, pokud to podmínky dovolí.
  4. Bezpečí především: zavázání se k iniciativě bezpečných silnic Vision Zero, která chce zajistit integrování nejnovějších pasivních a aktivních bezpečnostních technologií do dopravních prostředků na jednotlivých platformách.
  5. Chytré a zodpovědné využití dat: pomáhat městům zavést technologie, které utvářejí chytrou, bezpečnou a udržitelnou síť městské mobility, to vše pomocí transparentních řešení a bez omezení soukromí uživatelů.
  6. Robustní a připravené na budoucí využití: spolupracovat se zákonodárci a regulačními orgány na tvorbě bezpečných nařízení, která umožní představení nových technologií jako autonomních vozidel nebo létajících taxi.

zdroj: tisková zpráva

3 Comments on “Uber se zavázal k nulovým emisím, den bez auta ušetří až 9 kg emisí”

Napsat komentář