Prcek - český elektromobil

Prcek – český elektromobil z korku a kokosu

Prcek je originální český pro dvě osoby. Cílem bylo postavit malý, jednoduchý, atraktivní a ekologický elektromobil pro pohyb v centrech velkých měst nebo pro využití volného času. K realizaci projektu Prcek došlo na základě vyhlášení soutěže na stavbu elektromobilů pořádané sdružením na začátku roku 2010. „Hlavním impulzem byla soutěž a samozřejmě touha vyzkoušet si co v nás je,“ říká Jiří Uiberlay, jeden z tvůrců.   

Prcek - český elektromobil Prcek - český elektromobil Prcek - český elektromobil