Stellantis zkusí využít pro výrobu aut geotermální energii

Vulcan a Stellantis zkoumají možnosti dodávek geotermální energie pro továrnu v Rüsselsheimu.

Stellantis N.V. a Vulcan Energy Resources Limited (Vulcan; ASX: LCV, FSE: LCV) podepsaly smlouvu o smlouvě budoucí pro první fázi projektu rozvoje využití geotermální energie k dekarbonizaci energetického mixu průmyslového závodu Stellantis v německém Rüsselsheimu, kde se vyrábějí vozy DS 4 a Opel Astra. Podle současných odhadů by tento projekt mohl již v roce 2025 pokrýt významnou část roční energetické potřeby podniku. 

V první fázi, která se týká nejsevernější části oblasti zájmu společnosti Vulcan v údolí Horního Rýna, vypracuje Vulcan předběžnou studii proveditelnosti zaměřenou na výstavbu geotermálních zařízení pro továrnu Stellantis. Pokud budou výsledky průkazné, další fáze se zaměří na vrty a následné studie a vývoj. Stellantis plánuje financovat 50 % rozvoje projektu, který podporují rovněž místní orgány.

Cílem společností Stellantis a Vulcan je vyrábět a dodávat do sítě čistou elektřinu pro interní i externí použití v souladu s německým zákonem o obnovitelných zdrojích energie (EEG) a zároveň dodávat vyrobené teplo do podniku skupiny Stellantis. 

„Toto partnerství se společností Vulcan posiluje náš závazek podporovat čistá energetická řešení ve všech našich podnicích,“ uvedl Carlos Tavares, generální ředitel skupiny Stellantis. „Je to jeden z mnoha kroků, které jsme podnikli k dosažení výsledků, dopadu a udržitelnosti stanovených v našem strategickém plánu Dare Forward 2030.“

Skupina Stellantis se zavázala, že se stane lídrem odvětví v oblasti zmírňování klimatických změn, do roku 2038 dosáhne nulové uhlíkové stopy a do roku 2030 ji sníží o 50 %. Tato dohoda se společností Vulcan Energy pro Stellantis představuje první potenciální využití geotermální energie k dekarbonizaci a lokalizaci dodávek energie do jednoho z průmyslových závodů skupiny.

„Hlavním posláním společnosti Vulcan je dekarbonizace prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie a dodávek lithia bez použití fosilních paliv a s neutrální uhlíkovou stopou,“ prohlásil Dr. Francis Wedin, generální ředitel společnosti Vulcan. „Vulcan podporuje skupinu Stellantis, našeho největšího zákazníka a jednoho z našich hlavních akcionářů, v jejím plánu dekarbonizace evropských provozů. I když je nadále naší základní aktivitou výroba lithia a geotermální energie z našeho ložiska solanky v údolí Horního Rýna, tento projekt představuje další příležitost rozšířit naše možnosti rozvoje do některých okrajových oblastí v údolí Horního Rýna, a to za podpory průmyslových partnerů, jako je skupina Stellantis.“ 

„Mám radost z dnes oznámeného partnerství mezi společnostmi Stellantis a Vulcan Energy,“ prohlásil Boris Rhein, předseda vlády spolkové země Hesensko. „Pro Hesensko je to velmi dobrá zpráva, která dokazuje, že ochrana klimatu v naší spolkové zemi je díky inovativním nápadům plně slučitelná s nejmodernější průmyslovou výrobou.“ 

Tato dohoda se skupinou Stellantis také posiluje bezuhlíkový dopad společnosti Vulcan na evropské odvětví výroby elektromobilů, doplňuje uhlíkově neutrální stopu jejího projektu Zero Carbon Lithium™ a zároveň vytváří hodnotu pro akcionáře.

zdroj: tisková zpráva

4 Comments on “Stellantis zkusí využít pro výrobu aut geotermální energii”

Napsat komentář