Stav životního prostředí v Česku se zlepšuje, ale kvalita ovzduší je stále špatná

Česká vláda aktuálně projednala Zprávu o životním prostředí ČR za rok 2017. Díky rozvoji technologií a zaváděným opatřením nadále klesá zátěž, kvalita ovzduší je ale stále špatná.

Zpráva o životním prostředí České republiky 2017 shrnuje co nejvíce ovlivňuje kvalitu životního prostředí u nás. Jmenovitě se zabývá ovzduším, vodohospodářstvím, přírodou a krajinou, lesy, půdou a zemědělstvím, průmyslem a energetickou, dopravou i odpady.
foto: CENIA

Emise znečišťujících látek do ovzduší se meziročně opět snížily, kvalita ovzduší zůstává přesto neuspokojivá. V loňském roce ji ovlivnily smogové situace v souvislosti s aktuálními rozptylovými podmínkami, ovzduší znečišťuje zejména silniční doprava ve městech a vytápění domácností, situace je nadále neuspokojivá i v místech koncentrace průmyslových podniků.

Situaci by měla v budoucnu pomoci výměna neekologických kotlů díky kotlíkovým dotacím a také zákaz provozu nevyhovujících kotlů v září 2022. Klimatické změny se rok od roku projevují znatelněji, vloni jsme v ČR zažili 12 tropických dní s teplotou nad 30 °C, což bylo ve srovnání s rokem 2016 o 5 více.

Vývoj teplot a nedostatek srážek se podepsal na rozvoji hydrologického a půdního sucha. Ekonomický růst a konzumní chování společnosti se odrazily i na odpadovém hospodářství, produkce komunálních odpadů meziročně stoupla.

Míra skládkování komunálních odpadů je stále alarmující, loni dosahovala 45 %. Díky technologiím se ale mění struktura nakládání s odpady, a to především s obaly, u nichž roste míra materiálového využití.

Na území ČR je potenciálně ohroženo 56,7 % zemědělské půdy vodní erozí, větrnou erozí je ohroženo 18,4 % zemědělské půdy. Podíl listnáčů na celkové ploše lesů ČR každoročně stoupá, v roce 2017 tvořil 27,0 % z celkové plochy lesů oproti 26,7 % v roce 2016.

Průmyslová produkce v roce 2017 meziročně vzrostla o 6,5 %. Energetická náročnost hospodářství ČR klesá, od roku 2010 nastal její celkový pokles o 17,5 %. Výroba elektřiny v roce 2017 se meziročně zvýšila o 4,5 %.

V roce 2017 bylo vyrobeno 9 616 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů, což znamená meziroční nárůst 2,6 %. Podíl OZE na celkové výrobě elektřiny v roce 2017 činil 11,0 %. Podíl veřejné dopravy na celkovém přepravním výkonu osobní dopravy v roce 2017 činil 33,9 %.

Emise NOx, VOC, CO a suspendovaných částic z dopravy v období 2000–2017 poklesly. Pozitivně stoupá spotřeba , za posledních 10 hodnocených let (období 2008–2017) se zvýšila na desetinásobek.

Závislost dopravy na fosilních zdrojích energie (95,3 %) přetrvává v důsledku růstu spotřeby motorové nafty. V období 2000–2017 spotřeba nafty v dopravě narostla o 134,3 %, v roce 2017 v meziročním srovnání o 3,7 % a byla více než 2,5krát vyšší než spotřeba benzinu. Naproti tomu spotřeba benzinu v období 2000–2017 poklesla o 13,9 % a benzin v roce 2017 pokrýval 23,5 % celkové spotřeby energie v dopravě.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie v dopravě v roce 2016 dosáhl 6,4 % a došlo tak k meziroční stagnaci. Na spotřebě OZE v dopravě se v roce 2016 podílela biopaliva 75,1 % a elektřina z OZE 24,9 %. Cíl Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů 10 % energie z OZE v dopravě do roku 2020 aktuálně plněn není.

Také emise skleníkových plynů z dopravy setrvale rostou. V období 2000–2017 emise CO2 z dopravy vzrostly o 65,2 % a emise N2O o 69,7 %. Výrazně rovněž rostou emise polyaromatických uhlovodíků (PAH), které narostly v období 2000–2017 o 188,7 %, meziročně o 3,5 %.

Graf vývoje emisí znečišťujících látek z dopravy v ČR

Graf vývoje emisí znečišťujících látek z dopravy v ČR
foto: Zpráva o životním prostředí ČR 2017

Největším dopravním zdrojem emisí skleníkových plynů v dopravě je individuální automobilová doprava s více než polovičním podílem na celkových emisích CO2 a N2O, u emisí PAH činí podíl individuální automobilové dopravy více než 90 %.

Důvodem je mimo jiné stáří vozového parku, který i přes postupnou obměnu zůstává velmi zastaralý. V roce 2017 dosáhl průměrný věk osobních automobilů 14,6 roku a stále zvolna stoupá.

Také zatím podle Zprávy nedochází k přesunu nákladní dopravy ze silniční na příznivější druhy nákladní dopravy (železniční a vodní doprava).

vlastní

31 Comments on “Stav životního prostředí v Česku se zlepšuje, ale kvalita ovzduší je stále špatná”

    1. Až seženu bouranou a udělám si to sám. Laptop s ISTA+ už
     Až seženu bouranou a udělám si to sám. Laptop s ISTA+ už mám a přístup k hydraulickýmu zvedáku taky. Příští týden mi přivezou baterku z bořenýho Peugeotu Partner EV jako domácí úložiště, tak se zase nemůžu moc rozcapovat.

      1. Podle všeho bude. Ale za nesmyslný prachy. A mě se tak
       Podle všeho bude. Ale za nesmyslný prachy. A mě se tak nějak nechce vypláznou 300 tisíc za upgrade 4letýho auta. Baterka z Pežota stála 40000 Kč a jsou v ní Yuasa LEV75. 80 kusů článků, celkem 22,5 kWh.

       A stávající palubní firmware mi to samozřejmě nedovolí. Nicméně ten se aktualizuje právě přes ISTA+… Akorát budu muset počkat, až vyleze nová verze. Zatím mám v plánu udělat jen rekalibraci stávající baterky.

       1. Zajímavé, zajímavé. Tak až přijde čas tak o tom natoč
        Zajímavé, zajímavé. Tak až přijde čas tak o tom natoč nějaký vídeo a dej to na YT ať inspiruješ ostatní.
        A to jako je ten firmware od BMW volně a bez omezení dostupnej? Celkem jsem to čekal že BMW udělá upgrejd za raketu.

        Kde su sehnal tu baterku z Pežota? To ji rozebereš a postavíš si vlastní powerwall? V jaký sestavě, s jakým napětím? Co použiješ za BMS?

        1. Jistě, že ten firmware není volně a bez omezení
         Jistě, že ten firmware není volně a bez omezení dostupnej. BMW má naštěstí různá amatérská fóra apod.

         Baterka z Pežota je z Norska. Takže jo, rozeberu a postavím 48V úložiště. Bude to 8S10P. Co se týče BMS, uvidíme podle situace. Mám sledovátko od Studeru, ale nic aktivního, jenom to dovede baterku odpojit.

        2. No vida takže to bude hack. Mě bylo jasný, že BMW
         No vida takže to bude hack. Mě bylo jasný, že BMW nedovolí lidem dělat uprgejd samo doma jen tak 😀

         Slyšel už si o australském Batrium BMS? Ale spíš je to asi trochu overkill.
         https://www.batrium.com/

     1. Josefe, to mne dost zajímá. Kde jste narazil na bořenýho
      Josefe, to mne dost zajímá. Kde jste narazil na bořenýho peugeota? Já jsem lehce zkusil hledat a nic kloudného jsem nenašel. Pak je ještě otázka jak tomu může věřit, co když by to bourané auto mělo tu baterii úplně zničenou? Jak si tohle na „dálku“ ověřit? Aby mo domu nepřijelo něco co nepůjde použít vůbec?

      Už tu baterii máte doma? Jak vypadá? Jestli můžete mi poslat víc info do mailu hobitt@email.cz
      Děkuji.

 1. Tohle jste četli ? Co je na tom pravdy ? Funguje to tak ? Já
  Tohle jste četli ? Co je na tom pravdy ? Funguje to tak ? Já jsem si vždycky myslel, že ČEZ a Bureš jsou největší svi-ně ve státě…

  Cena až 120 Kč za pouhou 1 kWh? Realita u dobíjecích stanic ČEZ

  Prožente Googlem vyjde odkaz na elektrickevozy, nejde vložit.

  1. elektrickevozy.cz/clanky/cena-az-120-kc-za-pouhou-1-kwh-realita
   elektrickevozy.cz/clanky/cena-az-120-kc-za-pouhou-1-kwh-realita-u-dobijecich-stanic-cez

   Pěkný článek o „nenažranosti českého operátora“ bohužel však zřejmě lživý, či záměrně nepřesný. Můj VW E-Golf 2018 jsme přes mobilní aplikaci Polyfazer Direct nabíjel u rychlonabíjecí stanice ČEZ ve Zlíně u BMW – Synot Auto. A to konektorem CCS2. Jak vyplynulo z daňového dokladu, který mi byl následně zaslán a který mohu doložit, zaplatil jsem za odebraných 24,61 kWh el. energie 280,80 CZK včetně DPH. Tedy 11,41 CZK/kWh!!!
   Zde se bohužel rozchází obsah článku s realitou.
   Cena za jednorázový odběr odpovídá cenám, které účtuje například společnost Greenway na Slovensku a v Polsku. Také mohu doložit účtenkami.
   No a tady senzace končí, dnes vlastním předplacený čip ČEZ za 500 CZK včetně DPH / měsíc a s mým nájezdem 4.500 km/měsíc vidím služby národního operátora v trochu jiném světle.
   PS: Nejsem zaměstnanec, ani dodavatel ČEZ, případně státní úředník….

   1. Článek je tendenční stejně jako článek o tom, že
    Článek je tendenční stejně jako článek o tom, že parkování s EV je v horor. Komu a čemu asi tyto články slouží ???!!!

    Když spustil Čez platbu přes PF, zkusmo jsem si udělal několik propočtů a vyšlo mi něco mez 10 a 12 kč za KWH. Pokud někdo platíte pčes PF pravidelně, dejte prosím vědět.

    Často se zde kritizuje cena čipu. Je to jen o tom, jak často ho využíváte. Pokud na něj najezdíte 1000 km, vyjde Vás jeden na 0,5 kč. Pokud 4000, jezdíte za dvanáct haléřů/km.

    Nabíjet máme hlavně doma, tak to je.

    A PS: Nejsem zaměstnanec, ani dodavatel ČEZ, případně státní úředník….

    1. Cena za minutu nabíjení je špatně, je špatně, je
     Cena za minutu nabíjení je špatně, je špatně, je špatně….

     JE TO NORMÁLNÍ ZLODĚJNA. PROČ?

     ČEZ nynější stanice většinou postavil za evropské dotace. Takže z našich daní. Ty byly nastaveny tak, že na ně mohly dosáhnout jen ČEZ, EON a PRE, nikdo další (podmínka alespoň dvou let provozování nabíjecí infrastruktury v ČR plus mít povolení k prodeji elektřiny v ČR a toto provozovat je fakt nediskriminační).
     Všechny jeho rychlonabíjecí stanice deklarují výkon 50 kW, reálně dodávají průměrně od 25 do 43. Vymlouvá se přitom na elektroniku nabíjeného auta, nicméně ani Hyundai Ioniq se 100 kW příkonem se na těch 50 deklarovaných nedokáže dostat. Ostatní vozy jsou na tom ještě hůře, čím menší baterie, tím horší.

     Původně ČEZ tvrdil, že chce rozjet elektromobilitu, aby měl další velké odběratele elektřiny doma i na silnicích. Proto dělá stanice. Pak nějak potichu otočil. Nejprve ztrojnásobil během 2 měsíců paušálních 150,- měsíčně na 450,- Kč za přístupový čip, přitom rychlonabíječek měl pět a půl. Ohlašované termíny
     nedodržoval, nic nerostlo. Prakticky půlka lidí čip vrátila.

     Následně 11/2017 začal platit zákon, že musí poskytovat nediskriminační přístup všem, i těm bez paušálu. Ignoroval ho půl roku, než přišla podle zákulisních informací předžalobní výzva kohosi a pak je začal poskytovat zdarma všem. Načež se ozvali plátci čipů, za co jim teda chodí od ČEZ faktury, když nabíjí všichni zdarma. ČEZ prohlásil, že jim tedy účtovat nyní nebude. ČEZ tvrdil, že hledá provozovatele platebního systému. Kupodivu si vybral toho nejméně schopného s nejmenším počtem stanic a pokrytím Polyfazer. Ač Evmapa tohle umí daleko lépe, déle a nediskrimančně a je rozšířenější.

     Následně 2-3 týdny střídavě u mnoha stanic nenabil nikdo. Ani majitelé čipů, ani plátci přes Polyfazer. Prý se trochu nepovedl přechod. Pak zveřejnil ceník a v rozporu s dosavadními tvrzeními zavedl prasáckou platbu za minutu. Bez ohledu na výkon stanice a možnosti vozu.

     Je to stejné, jakoby spalováci platili ne za načerpané litry paliva, ale za čas strávený na pozemku čerpací stanice. K tomu jim majitel čerpačky místo pistolí s pořádným průměrem hadice čepoval palivo přes akvarijní hadičku. Aby byli přítomni co nejdéle. Absurdní.

     Přitom už dlouhé roky existuje jednoduchý platební systém PRE (10,- Kč za přístupovou kartu měsíčně, +-3 Kč za 1 kWh a pár Kč za minutu stání nad 2 hodiny u pomalých stanic, tedy když je někdo blokuje nebo zneužívá k neplacenému parkování v centru města). Nebo pro neregistrované platba přes ČSOB. Nebo přímé platby kartou u EON. Pro, zejména cizince projíždějící ČR elektromobilem, ale i našince, občas cestujícího, je to další důvod proč se ČEZ nabíječkám vyhýbat obloukem. Na Moravě to naštěstí jde, tady jsme se dlouho ignorováni ČEZem museli spoléhat na soukromníky, v Čechách je to horší.

     Vzali jsme Iona a čip a šli schválně v Ostravě ČEZáky prověřit, jak pěkně na neregistrovaných vydělávají. Jak je dřou z kůže. Podmínky ideální, tma, doznívající špička, +4°C. Ion najel přes 40 km po rychlostkách, po městě i mimo něj, aby zahřál baterii a přiblížili jsme se běžnému provozu. Se 4 dílky baterky z 16 (4 kWh z 16 kWh) zastavil na rychlonabíječce ČEZu Hornopolní. Nabíjení se rozjelo ihned, displej nahlásil 32% kapacity baterie a 27 minut předpoklad nabití do 80%. Už to bylo podezřelé, obvykle to bývá 15. Baterie byly prochladlé natolik, že klasické chlazení klimatizací bylo jen velmi krátké, prvních pár minut. Ale to je běžná situace u většiny elektrovozidel v tomto období, trvajícím v ČR obvykle 5 měsíců.

     Po 7:22 minutách displej ukazoval 47% kapacity baterie a dodaných 2,16 KWh. Zbývající čas 20 minut. Po 11:51 minutách displej ukazoval 55% kapacity baterie a dodaných 3,18 KWh. Zbývající čas 15 minut. Na palubovce zářilo 8 dílků baterie z 16. Po 21:09 minutách displej ukazoval 67% kapacity baterie a dodaných 4,71 KWh. Zbývající čas 6 minut. Na palubovce zářilo 10 dílků baterie z 16. Nedalo se na to dívat, nabíjení jsme sami ukončili.

     Za 21 minut nedodala rychlonabíjecí stanice ČEZ s jmenovitým deklarovaným výkonem 50 kW do Peugeotu Ion ani 5 kWh elektřiny. Jinými slovy výkon mizerných 15 kW. UŽ CHÁPETE, PROČ ÚČTUJÍ PO MINUTÁCH?

     PROČ TO U PRE JDE A U ČEZ NE? ODPOVĚZTE SI KAŽDÝ SÁM….

     1. Hádám, že prostě o jednorázové zákazníky nebo
      Hádám, že prostě o jednorázové zákazníky nebo zákazníky s elektromobily se starší technikou prostě nestojí… A ono to dává smysl. Pro majitele čipu je fajn, když jsou nabíječky volné a pro majitele třeba I-Pacu je i ten Polyfazer snesitelný, protože jemu to pojede skoro těch 50 kW celou dobu, jelikož má vysoké napětí baterie a velkou baterku.

     2. Nabíjím u Čezu takřka denně a málokdy nabíjím pomaleji
      Nabíjím u Čezu takřka denně a málokdy nabíjím pomaleji než 40/hod.
      Často i 45, méně než 40 zřídkakdy a někdy, zase vyjímečně třeba 20. To jsou mé zkušenosti. Takže bych to zas tak tragicky neviděl.
      Neříkám, že by to nemohlo jít lépe a radostněji. To by šlo vždy a ve všem. Znovu ale napíšu, že jsem za každou novou nabíječku od kohokoliv rád. Hlavně, aby u ní mohl nabít každý.

     3. Mám stejnou zkušenost. Na rychlonabíječce jsem naštěstí
      Mám stejnou zkušenost. Na rychlonabíječce jsem naštěstí nabíjel jen asi 3x a nedávno jsem si to zkoušel přes polyfazer. Naše Iony jsou natom nejhúře ze všech elektromobilů u nás, holt nejmenší baterie. Paradoxně jich jezdí hodně.

     4. Naprosto souhlasim s nespravedlivosti s placenim za cas.
      Co

      Naprosto souhlasim s nespravedlivosti s placenim za cas.
      Co kdyz ale je v tom jiny zadrhel? Co kdyz distributor el.en tuto nemuze prodavat anonymnim spotrebitelum? Co kdyz uctovat za kWh muze jen NEdistributor? Nejsem odbornik ERU ani znalec zakona s tim souvisejici, ale toto mne tak napadlo. Drzime krok a hubu s eu a tedy prikladem je i AT. Tam co jsme byli, byly vzdy nastaveny minuty za nabijeni. Proto asi tam nikdy jsme nepotkali BEV natoz hyEV.
      Ad power stojanu.. osobne si nemyslim, ze jsou nejak omezeny. Souvisi to s teplotou baterie a to velmi silne a to hlavne u nasich malobaterkacu. Kdyz i ted v zime tankuje TMS a je tam dost dlouho, tak vykon je kolem 50kW. Leaf pri nizke teplote bat a nizkem SOC zacne napr na 36kW a rychle to pada a pri ukonceni na 80% je pak Pprum 12kW. Auto se proste brani vysokemu proudu. A je to poznat i v infotainmentu, kdy napr jeste i pri 50% SOC a prochladle bat ukazuje omezeni max 20kW rekuperace. V lete je vse jinak, kdyz neni bat prehrata. Nabijeci casy do 80% v prumeru 15min.

     5. Radovane, díky za otevřené shrnutí, máte můj souhlas.
      K

      Radovane, díky za otevřené shrnutí, máte můj souhlas.
      K uvedenému dodám:
      – ČEZ tato jednorázové nevýhodné platby udělal záměrně a nejde nim zde o zákazníka, bylo to z nutnosti (pro zákazníky mají jak uvádí velmi výhodný chip)
      – Jelikož je hodně negativních ohlasů, zveřejnil ČEZ, že je to dočasné a po určité době to vyhodnotí a upraví… (https://elektrickevozy.cz/clanky/cez-platby-za-dobijeni-elektroaut-ladime-prijdou-zmeny)
      – Nečekejme ale, že to bude za hubičku a uživatelsky přívětivé, když ČEZ chce, aby uživatelé uzavírali smlouvy na chipy, kde je to údajně za hubičku… (odhaduji zdražení chipu na 1.800,- Kč/měsíc).
      – Neočekávejte cenu jako u PRE (PRE jistě časem srovná ceny s ČEZem a E.ONem, který již zvedl cenu z 11,80 na 12,834 Kč/minutu).
      – ČEZ bude mít svoji aplikaci k nabíjení (Polyfazer a Chipy jsou provizorní řešení).
      – Bohužel ale ČEZ nechce sdílet své nabíječky, aby se na nich nechalo nabíjet přes různé poskytovatele, jak je to běžné v cizině.
      – Slibované stanice ČEZu na jihozápadě asi jen tak nebudou – bude zde stavět PRE, ale to také potrvá (snad do 2021).

      Zkusil jsem nabíjet u ČEZu v Žebráku, kde se nám to s kolegou nepodařilo – stále to čekalo asi na ověření platební karty.
      Zkusil jsem tedy nabít v Plzni, kde jsme v minulosti registrovali zhruba poloviční i menší výkon nabíječky. Světe div se, možná když to bylo za peníze, tak to jelo plným výkonem. Za 21 minut a 54 sekund jsem s IONIQem nabil 16,22 kWh za 158,40 Kč (jedná se asi o nejlevnější jednorázové nabíjení u ČEZu za 1kWh) a POZOR – účtuje se za každou započatou minutu a ukončení trvá cca 8 sekund…

      – Jak je to s dokladem za jednorázovým nabíjením u ČEZu, nevíte někdo?

  2. Tak jejich podmínky jsou známy. A právě systém
   Tak jejich podmínky jsou známy. A právě systém účtování zavdává těmto situacím. Samozřejmě, když nabíjíte „na plno“, tak je to v mezích přijatelnosti. Pokud vás něco brzdí, tak se dostáváte na takovéto částky.

   Vlastně dobře Čezu tak. Jestli mají dojem, že jich těch 50 zlatých stojí za to, aby se o nich psaly takové články… Zkrátka špičkové vedení … podpora elektromobility 😀

   U greenwaye to člověk pochopí. Tam je obchod ukončen odjezdem od nab. stanice. Ale Čez vydělává dál, ikdyz vám auto stojí doma…

  1. Energetická náročnost přepočtená na HDP, které je u
   Energetická náročnost přepočtená na HDP, které je u nás různými převody ve výkazech docela podseknuté.

   Česko vyváží už jen 15% elektřiny a se zbytkem rezervy by mohlo 20%, jenže spotřeba elektřiny u nás stále stoupá, s elektroauty bude stoupat ještě rychleji, a za pár let se už začnou pomalu odstavovat některé uhelné elektrárny.
   Takže je na tom Česko tak akorát na soběstačnost, když vezmeme v potaz, že tu máme jedny z nejpomalejších stavebních povolení se zdržovačkami aktivistů na světě.

Napsat komentář