Praha není sama: okruh řeší i další evropská velkoměsta

Léto pro někoho znamená dovolenou, pro jiného sezónní práci navíc. Ale například pro Pražany a mnohé, kteří projíždí hlavním městem, znamenají letní měsíce různé uzavírky, opravy, zácpy atd. Přetížené Praze by měla pomoct dostavba pražského okruhu, která má brzy začít. 

Dostavba pražského okruhu vzbuzuje v lidech různé emoce. Podobně na tom byla i další velká evropská města, která přistoupila k realizaci okruhu, aby ulevila přetížené dopravě a zvýšila její plynulost a bezpečnost. Jaká byla situace před a po výstavbě v rakouské Vídni, v německém Erfurtu nebo v bulharské Sofii?

Ve Vídni se zlepšil dojezd do práce

Před zahájením samotné stavby rezonovaly ve Vídni zejména otázky spojené s možným zvýšením hlučnosti v okolí stavby, snížením množství a zhoršením kvality podzemních vod, dopravní indukcí či zhoršením kvality života v okolí stavby. Objevily se i obavy z vlivu stavby na klima a na zábor zemědělské půdy.

V konečném důsledku se nic z toho nepotvrdilo a hodnocení dopadů vídeňského okruhu je převážně pozitivní. V centru Vídně, ale i v okolí došlo díky němu ke snížení intenzity dopravy, ke zlepšení fungování dopravního systému a tím i bezpečnosti silničního provozu. 

Obchvat kolem Vídně měl za následek i zlepšení kvality ovzduší, biodiverzity i krajinného rázu. V původní trase poklesla úroveň hluku a v okolí stavby se nezměnila. V okolí nového vídeňského okruhu se zlepšily možnosti dojížďky do práce či do školy nebo dostupnost nákupů.  

„Na vídeňském okruhu je vidět, že se obavy z dopadů, které jeho výstavba vyvolá, nepotvrdily. Naopak, silniční okruhy obecně mají po dokončení pozitivní ekonomické přínosy, zvyšují plynulost dopravy, přispívají k bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu nehod. Příklady z okolních zemí jsou toho důkazem,“ říká Martin Opatrný, mluvčí dostavby pražského okruhu.

V Erfurtu převládl racionální přístup

Obyvatelé německého Erfurtu přistupovali k výstavbě nového okruhu velmi racionálně. V rámci veřejné diskuze, která předcházela zahájení stavby, převažovaly otázky spojené zejména s možným zvýšením hlučnosti v okolí stavby.

„Pokud ke zvýšení hlučnosti v okolí stavby krátkodobě dojde, je běžné, že investor, tedy obvykle stát, vzniklou situaci řeší a požaduje u zhotovitele nápravu,“ doplňuje Opatrný. 

Podobně k tomu přistupovali i v Erfurtu, jehož obyvatelé dnes kvitují, že se městu po dokončení dálničního okruhu ulevilo od tranzitní dopravy. Stejně tak došlo ke zlepšení fungování dopravního systému, zvýšila se plynulost a bezpečnost silničního provozu. V původní trase využívané před dostavbou okruhu se navíc zlepšila kvalita ovzduší a snížila úroveň hluku. 

Obyvatelé Bratislavy hodnotí svůj okruh pozitivně

„Výstavbu nového bratislavského okruhu provázely v jejím počátku emoce, které jsou u podobných staveb běžné. Dnes jsou ale místní s výsledkem spokojeni. Vliv nového bratislavského okruhu na různé aspekty života hodnotí obyvatelé Bratislavy pozitivně,“ upřesňuje Opatrný.

Platí to pro všechny zjišťované dopady na dopravu a na kvalitu života. Co se týče environmentálních dimenzí, je pozitivně hodnocena změna v kvalitě ovzduší, v úrovni hluku a v krajinném rázu.

V Sofii se největší obavy z okruhu nepotvrdily

V bulharské Sofii si lidé kladli otázky související s možným zhoršením kvality života v okolí výstavby nového okruhu. Diskutovali o ekonomické výhodnosti či indukci velkého objemu dopravy. 

„Obvykle je příběh vždy stejný. Na začátku bývají obavy ze samotné stavby a jejich dopadů na okolí. To je ale krátkodobý pohled. Z dlouhodobého hlediska převládají přínosy, jako je zlepšení plynulosti a intenzity dopravy, vyšší bezpečnost silničního provozu a fungování dopravního systému,“ komentuje změnu postoje obyvatel Sofie Martin Opatrný.

V polské Vratislavi ubyly dopravní zácpy

Také polská Vratislav (Wroclaw) čelila otázkám souvisejícím s výstavbou nového okruhu. V okolí stavby i v původní trase se výrazně zlepšilo fungování dopravního systému, zlepšily se možnosti pro dojížďku do práce a do škol i možnosti nákupů. 

Nový vratislavský okruh ulevil původním trasám, kde poklesla intenzita dopravy, zlepšila se její plynulost, bezpečnost i kvalita ovzduší a došlo ke snížení úrovně hluku. „Ve Vratislavi ubyly dopravní zácpy a místní si na okruh a jeho přínosy rychle zvykli. Vedení města už proto nyní avizuje nutnost přípravy dalších tras, které souvisejí s rozvojem města,“ uzavírá Martin Opatrný.

zdroj: tisková zpráva

5 Comments on “Praha není sama: okruh řeší i další evropská velkoměsta”

 1. Včera dostala v koloně na Jižní spojce dcera mého kolegy těžký alergický záchvat. Sanitka s adrenalinem na ně čekala na nejbližším sjezdu.
  Říkal, že fungoval naprosto racionálně a bezohledně a svět se mu zredukoval na jedinou věc – za každou cenu se dostat k té sanitce.
  Pokud by v té chvíli seděl na silnici ekologický terorista, v plné rychlosti to do něj bez výčitek napálí. Jednak bych stejně.

  1. Jsem si skoro jistý, že se nejedná o ekologické aktivisty, nýbrž o politické aktivisty.. A taky bych se vsadil, že minimálně jeden člen každé akční skupiny je za svoji činnost placen.
   Proč?… Lidi se musí nenávidět: Řidiči chodce, ženský chlapy, černý bílý, teplý studený atd a naopak… Aby mělo panstvo klid…
   Zní to jako konspirace, ale ROZDĚL A PANUJ je starý jak civilizace.

  2. Zajímavé, že pomalu ke každému článku máte nějaký emotivní příběh, co se stal v poslední době a který prožil váš příbuzný/známý/kolega/soused nebo vy sám.
   Asi bych nechtěl být ve vaší blízkosti a prožívat den co den nějaká dramata, které pak budete horlivě sepisovat do diskuzí.
   Ještě přistání mimozemšťanů na vaši zahradu a máte to komplet 🙂

Napsat komentář