Počet cyklistů v Praze strmě roste

Sdružení Auto*Mat vydalo potěšující zprávu: počet cyklistů v Praze rychle roste. Za poslední dva roky se zdvojnásobil počet lidí, kteří se po Praze kromě auta a MHD dopravují pravidelně také na jízdním kole. Bicykl používá jako dopravní prostředek 120 tisíc lidí.

Čím dál tím víc lidí v Praze volí jako alternativní formu dopravy po městě jízdní kolo
foto: Auto*Mat

V sezóně jezdí alespoň jednou týdně dokonce 200 tisíc obyvatel hlavního města. Průzkum potvrdil i přetrvávající problémy pražské dopravy: nízký pocit bezpečí cyklistů, nevyhovující kvalitu infrastruktury a nedostatek míst k bezpečnému parkování kol.

„Výsledky průzkumu dokládají značný rozvoj cyklistické dopravy za poslední dva roky. Současně ale obsahují varovné známky zpomalování tohoto trendu,“ říká dopravní odborník Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

„Výzkum potvrdil obrovský potenciál, který kolo v Praze má. Podpora cyklodopravy ze strany vedení města se ale prakticky zastavila. Možná právě proto se magistrát zdráhá výsledky průzkumu zveřejnit,“ domnívá se Filler.

Počet pravidelných cyklistů v Praze
(v sezóně jezdí alespoň jednou týdně, segment 15 – 69 let)

Rok Počet (tisíce)
2008 139
2010 144
2012 190

Podle průzkumu GfK dosáhl podíl jízd na kole dvou procent ze všech vykonaných cest. Průměrně se po Praze na kole denně najezdí 560 tisíc kilometrů. V zimě jezdí na kole pravidelně 44 tisíc Pražanů, v létě je to čtyřikrát více.

Ženy považují jízdu na kole za nebezpečnější, současně si ale slibují daleko víc od možného zlepšení podmínek pro cyklisty. Respondenti průzkumu deklarují, že po výrazném zmírnění překážek by na kole jezdili několikanásobně častěji. Kolo by pro jízdu na území města používala skoro polovina obyvatel nad 15 let.

Hlavní závěry výzkumu:

  • Počet dopravních cyklistů v Praze se za dva roky zdvojnásobil a dosáhl téměř 120 tisíc.
  • Alespoň jednou týdně jezdí v sezóně po Praze skoro 200 tisíc obyvatel starších patnácti let.
  • Deklarovaný celoroční podíl cyklistické dopravy (modal share) vzrostl od roku 2010 o třetinu a dosahuje právě dvou procent.
  • V průměru se po Praze na kole denně najede 560 tisíc kilometrů.
  • Ženy tvoří jen čtvrtinu pražských cyklistů.
  • V zimě jezdí v Praze na kole alespoň jednou týdně 44 tisíc Pražanů, čtyřikrát méně než v létě.
  • Nejméně jezdí lidé ve starší zástavbě, kde je špatná možnost ukládat doma bezpečně kolo.
  • 40% cyklistů považuje za zásadní překážku častějšímu ježdění to, že se při jízdě na kole v Praze necítí bezpečně.
  • Po výrazném zmírnění překážek by několikrát týdně jezdila po Praze více než čtvrtina Pražanů a skoro denně by jezdilo skoro 100 tisíc obyvatel města.
  • V zimě by po výrazném zmírnění překážek jezdilo alespoň jednou týdně 110 tisíc Pražanů

Magistrátní koncepce rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020 předpokládá, že do tohoto roku dosáhne podíl kol na všech vykonaných cestách sedmi procent. Podle Auto*Matu je to však stěží splnitelné, protože magistrát zanedbává rozvoj infrastruktury.

Za poslední dva roky nevzniklo s výjimkou rozsáhlé rekonstrukce křižovatky na nábřeží Kapitána Jaroše žádné opatření, které by lidem jezdícím na kole zásadně zlepšilo podmínky tam, kde je to nejpotřebnější. Klíčové úseky v centru města jsou stále obtížně průjezdné.

Z nového výzkumu vyplývá, že po výrazném zmírnění překážek by v sezóně několikrát týdně vyjelo na kole přes tři sta tisíc Pražanů. To je zhruba třikrát více než dnes a současně více než čtvrtina obyvatel města. Alespoň někdy by kolo v Praze používalo 48% obyvatel nad 15 let.

Od roku 2008 se soustavně prohlubuje kritický postoj cyklistů k infrastruktuře, ať jde o stezky nebo cyklopruhy. Lze si to vysvětlit jako následek sporných zkušeností s realizacemi, které mají převážně nízkou kvalitu a nejsou pro cyklisty dostatečně komfortní. To, jak vypadají dosud vznikající cyklostezky a další infrastruktura, se zdá být pro cyklisty stále větším zklamáním,“ komentuje nový průzkum Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

tisková zpráva

Napsat komentář