Mercedes-Benz eActros 600: světová premiéra elektrotahače bude v říjnu

Světová premiéra elektrického nákladního vozidla pro dálkovou dopravu se uskuteční 10. října 2023. Sériový model bude mít oficiální označení eActros 600.

Příchod nákladního vozidla Mercedes-Benz s akumulátorovým elektrickým pohonem pro dálkovou dopravu se blíží. Mercedes-Benz Trucks představí 10. října 2023 ve světové premiéře sériovou verzi dosavadního modelu eActros LongHaul s novým designem a novým označením eActros 600. Typové označení 600 je – stejně jako u modelů eActros 300/400 pro rozvážkovou dopravu – odvozeno od kapacity sady akumulátorů v kilowatthodinách.

Vysoká kapacita akumulátorů a nová náprava s mimořádně hospodárným elektrickým pohonem z vlastního vývoje umožní dojezd cca 500 km bez zastávek kvůli nabíjení. Elektrické nákladní vozidlo nabízené jako „nový eActros 600“ se má stát díky své nízké spotřebě elektrické energie pro zákazníky nejhospodárnějším nákladním vozidlem v portfoliu divize Mercedes-Benz Trucks, a to i v porovnání s konvenčním Actrosem na naftu. Výrobce očekává, že toto nákladní vozidlo výrazně urychlí dalekosáhlou transformaci silniční nákladní dopravy na pohony s neutrální bilancí emisí CO2.

Karin Rådström, CEO Mercedes-Benz Trucks

Od první prezentace „koncepčního prototypu“ elektrického nákladního vozidla na veletrhu IAA Transportation 2022 vyrobil Mercedes-Benz ve svém závodě ve Wörthu další zkušební vozidla – hlavní komponenty přitom pocházejí z výrobních závodů Mercedes-Benz v Mannheimu, Kasselu a Gaggenau.

Prototypy vozidla byly důkladně testovány v zimních podmínkách začátkem roku ve Finsku a v současnosti vzniká flotila přibližně padesáti prototypů, které budou v dalším kroku předány prvním zákazníkům do zkušebního provozu. Souběžně se čtyři výrobní závody intenzivně připravují na sériovou výrobu modelu eActros 600, resp. jeho důležitých komponentů. Podle plánů bude elektrické nákladní vozidlo připraveno pro zahájení sériové výroby v roce 2024.

Karin Rådströmová, předsedkyně představenstva divize Mercedes-Benz Trucks, k tomu říká: „Model eActros 600 z výroby ve Wörthu může v důležitém segmentu dálkové dopravy nahradit většinu nákladních vozidel na naftu, protože pro naše zákazníky stanovuje nová měřítka z hlediska hospodárnosti. Navíc nabízí enormní potenciál pro snižování emisí CO2. Jsem přesvědčena o tom, že toto nákladní vozidlo bude definovat nové standardy v silniční nákladní dopravě.“ 

Yaris Pürsün, vedoucí globální výroby komponentů pohonu ve společnosti Daimler Truck, dodává: „S modelem eActros 600 se bude těžiště výroby v našich závodech Mercedes-Benz na výrobu agregátů v Mannheimu, Kasselu a Gaggenau stále více posouvat k elektromobilitě. Proto jsme se včas připravili výstavbou výrobní a technologické sítě kompetenčních center pro komponenty elektrického pohonu a nyní se již zcela věnujeme procesu přípravy na zahájení sériové výroby nové generace našich agregátů.“

Zkušenosti z výroby prototypů v závodě Wörth jsou využívány při vývoji sériové verze

Model eActros 600 bude vyráběn na současné montážní lince ve Wörthu, souběžně a flexibilně vedle nákladních vozidel s pohonem na naftu. Na této montážní lince budou vozidla vybavována také komponenty elektrického pohonu. V několika výrobních krocích bude probíhat mimo jiné montáž elektricky poháněné nápravy, vysokonapěťových sad akumulátorů a komplexního předního technického modulu.

foto: Mercedes-Benz Trucks

Jakmile budou namontovány veškeré vysokonapěťové komponenty, dojde ke zprovoznění celkového systému a nákladní vozidlo bude připraveno k jízdě. Tým, který má na starosti zahájení výroby, úzce spolupracuje s vývojáři.

To má pro optimální přípravu sériové výroby zásadní význam. Současně je tím také zajišťován rychlý přenos zkušeností z výroby prototypů do dalšího vývoje vozidla. V současnosti jsou na montážní lince vyráběny prototypy v podobě, která je maximálně blízká sériovým vozidlům.

Výrobní závody Mercedes-Benz Mannheim, Gaggenau a Kassel dodávají klíčové komponenty

Závody na výrobu komponentů v Mannheimu, Kasselu a Gaggenau hrají při elektrifikaci produktového portfolia rovněž důležitou roli. Všechny tři výrobní závody se v současnosti – stejně jako výrobní závod Wörth – odklánějí od techniky vznětových motorů a mění se na kompetenční centra pro komponenty elektrického pohonu. 

Výrobní závod Mercedes-Benz Mannheim, který má vedoucí postavení v oblasti výroby motorů pro užitková vozidla, využívá zkušenosti z více než 25leté činnosti Kompetenčního centra pro mobilitu s nulovými emisemi (KEM – Kompetenzzentrum für Emissionsfreie Mobilität), které sídlí v areálu výrobního závodu a zaměřuje se na akumulátorovou techniku a vysokonapěťové systémy.

Pro model eActros 600 vzniká v Mannheimu přední modul, jenž nalézá uplatnění jak ve fázi prototypů, tak i v pozdější sériové výrobě. Jedná se o komplexní modul pro akumulátorová elektrická vozidla, který vyžaduje náročnou montáž a efektivně využívá prostor používaný doposud pro uložení spalovacího motoru.

Přední modul sdružuje několik řídicích jednotek, vysokonapěťové komponenty a elektrický vzduchový kompresor. Montáž všech jednotlivých komponentů, od přípravy rámu až po vysokonapěťové zkoušky této jednotky, je realizována ve výrobním závodě Mercedes-Benz Mannheim.

Výrobní závod Mercedes-Benz Gaggenau, specializovaný na převodovky těžkých užitkových vozidel, pokračuje v současnosti ve své přeměně v kompetenční centrum pro komponenty elektrických pohonů.

Již od roku 2021 jsou v Gaggenau vyráběny zásadní díly pro elektricky poháněné nápravy modelů eActros 300/400 pro rozvážkovou dopravu a modelu eEconic. Platit to bude také pro hlavní komponenty nové generace elektricky poháněné nápravy modelu eActros 600 – v současnosti se to týká ještě prototypů, později sériové výroby.

Především se jedná o mechanické díly, které závod Gaggenau vyrábí již mnoho let pro vozidla s běžnými hnacími řetězci: komponenty převodovek, jakými jsou hřídele a ozubená kola nebo díly skříně, které jsou dodávány z Gaggenau do Kasselu, kde probíhá kompletní montáž komponentů náprav a převodovek. 

Elektricky poháněné nápravy jsou montovány ve výrobním závodě Mercedes-Benz Kassel, kompetenčním centru pro konvenční nápravy a systémy elektrických pohonů. Nová generace elektrické hnací nápravy pro model eActros 600 byla vyvinuta speciálně pro použití v dálkové dopravě.

Náprava disponuje řadou technických inovací, které přinášejí vyšší výkon a hospodárnost. Její uspořádání vychází navíc ze systému s napětím 800 V místo 400 V. V současnosti se výrobní závod Kassel nachází ve fázi montáže prototypů elektrické hnací nápravy pro eActros 600. Pro spuštění výroby vzniká nová montážní linka včetně stanic pro testování a zkoušky funkčních a bezpečnostních prvků.

Stejně jako pro elektrické hnací nápravy, které se v současnosti používají v modelech eActros 300/400 a eEconic a jsou vyráběny v Kasselu, platí i pro novou generaci „princip shodných dílů“. To znamená, že těleso nápravy, náboje kol a díly brzdové soustavy pocházejí z konvenční nápravy, kterou závod Kassel vyrábí již více než dvě desetiletí. Komponenty jsou vyráběny s vysokou flexibilitou na konvenční montážní lince, takže výrobní závod může přecházet mezi produkcí konvenčních a elektrických náprav v závislosti na stavu objednávek.

Vzdělávání učňů i zaměstnanců: Tým je připravován na elektromobilitu

V rámci transformace na dopravu s neutrální bilancí emisí CO2 připravují výrobní závody průběžně své zaměstnance na výrobu nákladních vozidel s novými pohony. Součástí procesu je také specifické vzdělávání učňů a zaměstnanců, kteří pracují na vysokonapěťových komponentech nebo vozidlech, jakým je eActros. Jen ve výrobním závodě Wörth absolvovalo dodnes školení 2700 zaměstnanců ve vlastním vzdělávacím a školicím centru, aby uměli zacházet s vysokonapěťovými pohony vozidel a jejich komponenty.

Mercedes-Benz eActros 600

Nový designový styl kabiny modelu eActros 600 se odklání od známého vzhledu modelové řady Actros, přebírá designové prvky koncepčního prototypu představeného na IAA a rozvíjí je v čistých liniích a aerodynamických tvarech. Novými prvky se může pochlubit také interiér.

Tři akumulátorové sady budou sériovému modelu eActros 600 poskytovat instalovanou celkovou kapacitu více než 600 kWh. Dva elektromotory jako součást nové elektrické nápravy dosahují trvalého nejvyššího výkonu 400 kW, který může krátkodobě přesáhnout 600 kW.

Ihned od uvedení na trh bude Mercedes-Benz Trucks vyrábět kromě tahače návěsů také eActros 600 v podobě podvozku pro nástavby. Zákazníci tak budou mít mnoho dalších možností pro využití vozidel ve zcela elektrické dopravě.

Vývojoví inženýři divize Mercedes-Benz Trucks kladou u modelu eActros 600 stejné požadavky na dlouhodobou odolnost vozidla a komponentů jako u porovnatelného konvenčního Actrosu pro těžkou dálkovou dopravu. To znamená ujetí 1,2 milionu kilometrů za deset let provozu. 

V modelu eActros 600 naleznou uplatnění sady akumulátorů s technologií lithium-železo-fosfátových akumulátorových článků (LFP), které se vyznačují především dlouhou životností a větším množstvím využitelné energie. Sady akumulátorů sériově vyráběného modelu eActros 600 bude možné nabít z 20 na 80 % kapacity z nabíjecího stojanu o výkonu cca 1 MW za výrazně méně než 30 minut. 

Jádrem konceptu divize Mercedes-Benz Trucks pro akumulátorovou elektrickou dálkovou dopravu je nabízet zákazníkům komplexní řešení dopravy složené z automobilové techniky, poradenství, nabíjecí infrastruktury a služeb. Model eActros 600 tak bude pro zákazníky správnou volbou z hlediska ziskovosti, trvalé udržitelnosti a spolehlivosti. 

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář