Komerční banka přináší jednodušší a bezpečnější obchod v rámci Evropy přes portál we.trade

Situace v globalizovaném světě se může změnit ze dne na den. V období ekonomických nejistot a hrozby poklesu průmyslové produkce nabývají na významu otázky, jak si zajistit zaplacení zakázky či profinancování odložené splatnosti.

We.trade je elektronický portál pro sjednávání a vypořádávání přímých obchodů mezi firmami.
foto: KB

Dokumentární akreditivy jsou obvyklé v obchodním styku s mimoevropskými státy, nikoli v rámci Evropy. Z pohledu evropského obchodu a potřeb malých a středních podniků jsou však akreditivy náročné na administrativu. Závazky a pohledávky se proto v evropském regionu vypořádávají tradičními hladkými platbami, přestože míra pohledávek po splatnosti je v rámci Evropy poměrně vysoká.

Ve snaze nabídnout svým klientům nové zajišťovací produkty právě pro oblast evropského prostoru, se stala Komerční banka součásti konsorcia světových bank spolupracujících s portálem we.trade. Spojením s we.trade rozšiřuje banka své portfolio o nové produkty, které zvýší jistotu v obchodním styku, minimalizuji riziko v oblasti obchodů s neznámými subjekty a zajistí včasnou a bezpečnější realizaci plateb jak v rámci ČR, tak i Evropy.

We.trade je elektronický portál pro sjednávání a vypořádávání přímých obchodů mezi firmami. Formou joint-venture na we.trade participuje 14 velkých bankovních skupin. Přístup na portál je firmám udělován výhradně přes jejich banku. Tato skutečnost spolu s možnostmi we.trade významně zvyšuje bezpečnost obchodování se subjekty pohybujícími se na portálu.

Na we.trade dochází k přímému sjednání podmínek obchodu a uzavření závazné obchodní smlouvy, takzvaného smart kontraktu mezi odběratelem a dodavatelem. Odběratel a dodavatel si rovněž určí podmínky zaplacení (např. dodání zboží potvrzeno dopravní společností).

Zároveň mohou účastníci obchodu požádat banku odběratele, aby zaplacení zboží dodavateli zaručila formou poskytnutí tzv. garantované platby. Dodavatel má takto platbu garantovanou bankou, která ji provede, jakmile budou splněny protistranami určené podmínky transakce. Portál využívá moderní technologii blockchain.

Protistrany samozřejmě mohou u obchodu uzavřeného prostřednictvím we.trade podrobně sledovat celý průběh zakázky, včetně dopravy a logistiky zboží (např. zajištění platby bankou odběratele, zboží je předáno k transportu, zaplaceno bankou odběratele apod.).

Hlavní výhody, které klienti získají využitím we.trade:

 • snížení rizika v obchodních vztazích díky nově nabízeným produktům a prověření obchodních partnerů ze strany bank;
 • usnadnění práce a úsporu času jak při sjednávání nových obchodních případů (administrativa s tím spojena), tak při sledování rozjednaných obchodních případů – zasílání notifikací, upomínek a alertů;
 • využití platformy především u partnerů, kteří mají špatné zkušenosti s platební morálkou.

We.trade přináší:
– vytvoření obchodního kontraktu on-line;
– možnost výběru bankovních produktů, podmínek vypořádání a zaplacení obchodu;
– nástroj pro sledování celého průběhu zakázky od jejího zadání a schválení až po podmínky splatnosti;
– garance zaplacení, pokud jsou splněny podmínky vypořádání.

Více se dozvíte na www.wetradekonference.cz.

placená inzerce

8 Comments on “Komerční banka přináší jednodušší a bezpečnější obchod v rámci Evropy přes portál we.trade”

    1. Aha, takže vlastně tak hrozný nejsou, akorát mají
     Aha, takže vlastně tak hrozný nejsou, akorát mají poplatky, které některé budged banky nemají. A jako každá banka umí něco líp a něco hůř. Takže vlastně výkřik ze tmy a ve výsledku je to finanční ústav jako každý jiný, s jehož službami je někdo spokojen a jiný nespokojen.

     1. Tak nevím co si představujete pod pojmem „hrozná banka“. 😀
      Tak nevím co si představujete pod pojmem „hrozná banka“. 😀

      Pro mě je hrozná banka taková, která mi sebere každý měsíc peníze za to, že může disponovat s mými penězi a která není schopná vystavit digitální potvrzení nebo u které prostá nabídka na refinancování hypotéky vedené u ní trvá 3 týdny.

      Osobně neznám nikoho, kdo je s jejich službami opravdu spokojený, ale můžete mít jiné zkušenosti. 🙂

Napsat komentář