Jsou vozidla se spalovacím motorem čistší než elektromobily?

Stále se objevují četné názory rozporující fakt, že elektromobily jsou čistší, než auta se spalovacími motory. Většina studií ale dokazuje opak.

Výroba bateriových článků v továrně BMW
foto: BMW

autor: Karol Krajník

Problematice elektromobilů (dále jen BEV – Battery Electric Vehicle) se věnuji již delší dobu. Sám jsem si proto kladl otázku, nakolik jsou BEV „zelené“. Proto jsem hledal studie, které se věnují problematice BEV a jejich vlivu na životní prostředí. Seriózní mezinárodní studie označují BEV za lepší řešení pro životní prostředí, než vozidlo s pohonem na naftu nebo benzín.

Čas od času se v tisku objeví informace o studiích, které tvrdí, že BEV jsou větší zátěž pro životní prostředí, než vozidla se spalovacím motorem. Pojďme se věnovat jedné takové německé studii – IFO, o které se objevily zprávy i v tisku.

Jelikož se profesně věnuji vozidlům se spalovacími motory již od vysoké školy, kde jsem studoval právě dopravní techniku (teorie vozidel, spalovací motory) a poslední roky se věnuji BEV, dovolím si se k tomuto tématu vyjádřit a vezmu v úvahu i názory odborníků v této problematice, kteří se vyjádřili právě ke vzpomínané studii.

Krátce po zveřejnění studie se ozvali odborníci i novináři a podrobili tuto zprávu ostré kritice. Uvedu některé:

Prof. Dr.-Ing. Markus Lienkamp, vedoucí oddělení automobilového inženýřství na Technické univerzitě v Mnichově, poznamenal, že článek IFO nebyl podroben žádnému procesu vzájemného hodnocení a řekl, že patří do souboru s „nevědeckými konspiračními teoriemi.“

Odborník na BEV drs. A.E. Auke Hoekstra z Technické univerzity Eindhoven uvedl několik nesprávných předpokladů a neobjektivních porovnání uvedených ve studii a napsal, že není ani správné nazvat tento „kousek“ akademickou studií. „Je to názor tří lidí …, nikdo z nich nepůsobil v (elektrickém) automobilovém průmyslu nebo nepracoval s bateriemi.“ Více viz. Twitter.

Výzkumný institut Frauenhofer, Německo oznámil v březnu 2019, že elektromobily obvykle produkují „o 28 procent méně emisí skleníkových plynů, než dieselové vozidlo luxusní třídy, a až o 42 procent méně, než benzínový motor pro malé vozy“.

V letošní únorové zprávě Mezinárodní rady pro čistou dopravu (ICCT) se zkoumaly emise skleníkových plynů z výroby lithium-iontových baterií a zjistilo se, že „typický elektrický automobil dnes vytvoří jen polovinu emisí skleníkových plynů průměrného evropského osobního automobilu.“

V roce 2017 zpráva belgické univerzity VUB zjistila, že „elektrická vozidla produkují během své životnosti podstatně méně skleníkových plynů, než dieselové motory, i když jsou poháněny elektřinou vyrobenou z uhlí“.

Noviny Wirtschaftswoche uvedly, že závěry studie IFO jsou „v ostrém kontrastu s téměř všemi seriózními mezinárodními studiemi, které se v této oblasti uskutečnily v posledních měsících.“ Redaktor Stefan Hajek napsal, že studie IFO vždy vychází z nejhorších scénářů pro BEV a scénářů nejlepších případů pro dieselová vozidla.

Časopis Focus, jeden ze tří nejčtenějších německých týdeníků, porovnal studii IFO s neslavnou „Švédskou studií“, kterou v roce 2017 zveřejnil Institut pro výzkum životního prostředí IVL:

Některé z problémů, uvedených ve studii IFO, které identifikovali časopisy Focus, Wirtschaftswoche a odborník na BEV Auke Hoekstra:

 • IFO studie nesprávně předpokládá, že baterie BEV se po 150 000 km stanou „nebezpečným odpadem“. Toto je kratší období, než normální záruční doba pro baterii BEV (federálně stanovena na 100 000 mil = 160 000 km v , nebo 150 000 mil v Kalifornii). Kromě toho mnozí výrobci automobilů a jiné organizace pracují na recyklaci baterií BEV, které jsou stále velmi cenné po dosažení konce jejich životnosti.

  dnes předepisuje kvótu recyklace 50 % pro lithium-iontové baterie. Kromě toho, li-ion baterie nejsou v USA oficiálně považovány za nebezpečný odpad, ale olověné baterie používané ve všech dieselových vozidlech jím jsou.

 • Studie porovnává vozidlo Tesla Model 3 s 75 kWh baterií s dieselovým vozidlem Mercedes-Benz C220, což je porovnání jablek s pomeranči. Výkon vozu Tesla dosahuje až 473 koní, zatímco výkon Mercedesu je jen 194 koní.
 • Autoři IFO nevysvětlitelně vypočítali emise CO2 pro Tesla Model 3, které jsou o 16 % vyšší, než oficiální údaje publikované německou Spolkovou agenturou pro životní prostředí.
 • V článku se používají data ze starého režimu testování emisí NEDC, který je opravdu nepřesný a je v procesu nahrazení novějším standardem WLTP. Wirtschaftswoche nazývá čísla použité v článku IFO „pohádkovými hodnotami, které nemají nic společného s realitou“ a ptá se, proč se Dr. Sinn rozhodl pracovat se „zastaralým, prokazatelně nižším laboratorním standardem, když ještě vhodnější standardy jako WLTP nebo EPA, nebo dokonce i empirické hodnoty spotřeby, jsou snadno dostupné pro obě vozidla.“
 • V jeho výpočtech emisí během celého životního cyklu jsou zahrnuty emise z výroby elektrické energie pro elektromobily, ale nezahrnuje emise vznikající při výrobě a přepravě paliva pro dieselové vozidla.

Prof. Dr.-Ing. Markus Lienkamp Technische Univerzita München: snížení emisí při použití start-stop systému motoru vozidla: Systém start-stop se stal široce zavedeným a snižuje spotřebu během zastavení vozidla, což představuje významný podíl v cyklu provozu vozidla.

To znamená, že vznětové motory střední třídy mohou nyní dosáhnout emisi výfukových plynů nižší než 90 g CO2/km. Při benzínových motorech se podobné hodnoty dosahují dodatečnou deaktivací válce a ovládáním výměny plynů pomocí aktivních ventilů.

Často je od obhájců fosilních paliv, kteří se snaží odradit lidi od nákupu elektromobilu, slyšet také o krátké životnosti baterií. Zkušenosti majitelů vozidel Tesla ale ukazují, že takové obavy nejsou opodstatněné. Beru v úvahu vozidla Tesla z toho důvodu, že jsou to jedny z BEV, které jsou nejdéle na trhu.

Viz. data k degradaci baterie Tesla Model X po 560 000 km a degradaci baterie Tesla Model S po 800 000 km.

Přehled několika studií, které se zabývají porovnáním BEV a vozidel se spalovacím motorem: BMW.de, AdLittle.de, GreenEMotion, transportenvironment.org.

Pokud by údaje uvedené v této studii byly pravdivé, dotovala by norská vláda nákup BEV tak, jak to systematicky dělá už od roku 1990, a výsledkem čehož jsou v podstatě stejné ceny BEV vozidel se spalovacím motorem v Norsku?

Pokud by údaje uvedené v této studii byly pravdivé, zakazovala by velká města vozidlům s naftovým motorem vjezd do svých center? Tolik tedy k uvedené studii. Pojďme se ale podívat na problematiku BEV „zdravým selským rozumem“:

 • Pokud chceme srovnávat BEV s vozidly se spalovacím motorem, musíme brát v potaz nejen výrobu samotného vozidla, ale i výrobu a dopravu pohonného média (nafta, benzín nebo elektrický proud). Bez tohoto komplexního přístupu (tak, jak to není v případě výše uvedené studie), je srovnání nekorektní.
 • Na výrobu benzínu / nafty potřebujeme vytěžit ropu, s těžbou které je spojena i spotřeba energie. Těžba má ale především negativní dopad na životní prostředí (a to nejen při haváriích) a jeho následky se těžko vyjadřují ve finančních ukazatelích.
 • Ropu je potřeba dopravit do rafinerie, což je také spojeno s potřebou energie a s dopadem na životní prostředí (např. havárie ropných tankerů).
 • Ropu je nutné zpracovat v rafinérii, což vyžaduje velkou spotřebu energie, zpravidla elektrické
 • Vyrobenou naftu / benzín je třeba opět přepravit na výdejní místa, což je opět spojeno s potřebou energie (zpravidla nákladní vozidla spalující naftu, v lepším případě železnice) i s dosahem na životní prostředí
 • Výroba elektrické energie může být „čistá“, nebo „špinavá“ (vodní elektrárny nebo uhelné elektrárny). Toto ale obvykle nedokážeme ovlivnit, protože o tomto rozhoduje stát. To má samozřejmě následně vliv na celkové působení BEV na životní prostředí. Podíl paliv a technologií na výrobě elektřiny v České republice.
 • Aktuální uhlíková stopa jednotlivých zemí při výrobé elektrické energie.
 • Výroba vozidla se spalovacím motorem zahrnuje komplikovanější komponenty, jako při výrobě BEV – motor, převodovka, rozvodovka, což je samozřejmě opět spojené se spotřebou energie. Při BEV se v podstatě jedná o jeden nebo 2 elektromotory, které jsou jednodušší na výrobu a samozřejmě i údržbu + výroba baterií.
 • Samotný provoz vozidla se spalovacím motorem má vliv na životní prostředí – vlastními emisemi vozidla během jízdy. EU odhaduje, že přibližně 400 000 lidí v Evropě předčasně zemře kvůli jemným prachovým částicím (PM10 a PM2,5) ve vzduchu.
 • Provoz vozidla se spalovacím motorem vyžaduje i pravidelný servis s výměnou určených dílů a náplní (filtry, oleje, atd.). Díly je třeba také vyrobit a např. oleje se rovněž vyrábějí z ropy se všemi negativními následky. Čili samotný provoz vozidla se spalovacím motorem má vliv na životní prostředí – nejen vlastními emisemi vozidla během jízdy, ale i nutností pravidelného servisu.
 • BEV během svého provozu pravidelný servis téměř nepotřebuje, nebo se omezuje pouze na výměnu kabinového (pylového) filtru, chladící a brzdové kapaliny. To je výrazně méně, než při servisu spalovacího motoru. A to nejen z pohledu dopadu na životní prostředí, ale také z pohledu naší peněženky.
 • Samotná pohonná jednotka vozidla: účinnost spalovacího motoru je 25 – 40 % (zbytek je ztrátová energie – teplo), účinnost elektromotoru je 85 – 95 % – což je výrazně více.
 • Vozidlo se spalovacím motorem kromě toho plýtvá energií v brzdách při potřebě zpomalení vozidla. BEV při ubrání „plynu“ samo zpomaluje (brzdí), protože rekuperuje = dobíjí baterie vozidla. Na mnoha BEV se dá intenzita zpomalování a tedy i rekuperace nastavovat podle požadavků řidiče. U benzínového / naftovém vozidle se Vám nikdy nestane, že při ubrání „plynu“ Vám do nádrže bude zpět proudit benzín nebo nafta.
 • Elektromotor nepotřebuje další stroj (startér) na uvedení do chodu. Po připojení proudu se začne sám otáčet a naopak, pokud jím otáčíme vynuceně – vyrábí proud
 • Spalovací motor svou konstrukcí podléhá opotřebení (pístní kroužky, vložky válců, ventily, …), které snižuje jeho výkon a co má také vliv i na emise. Toto neplatí pro elektromotor
 • Spalovací motor se pro optimální fungování a kvůli správnému fungování čištění výfukových plynů (emise) musí zahřát na provozní teplotu. Během ohřevu se zvyšuje opotřebení motoru, motor není vhodné zatížit na plný výkon a jeho teplota má rovněž vliv na emise. Nic z toho neplatí pro elektromotor, který může okamžitě podávat plný výkon.
 • Elektromotor kromě toho poskytuje max točivý moment od nulových otáček, t.j hned od pohnutí se vozidla z místa
 • Na tomto místě je vhodné zmínit i velmi častý neduh mnohých motoristů: motor vozidla nechávají zbytečně nastartovaný, i když vozidlo není v pohybu (např. během delšího rozhovoru se známým), nebo když čekají ve vozidle (v zimě kvůli ohřátí se a v létě kvůli chlazení klimatizací). Kromě zbytečné produkce emisí si asi neuvědomují, jak dlouho musí „stromy a rostliny pracovat“ aby vyprodukovali tento zbytečně spálený kyslík. A s tímto sobeckým přístupem žádná studie neuvažuje.

Zmínit je třeba samozřejmě i nevýhody BEV. Zde bychom aktuálně měli zařadit:

 • Pořizovací cena BEV. Pro objektivní srovnání s vozem se spalovacím motorem je však třeba vzít v úvahu nejen pořizovací cenu vozidla, ale také provozní náklady – elektřina na nabíjení a minimální náklady na servis. U nás v tomto směru výrazně pokulhává stát – slabá podpora BEV.
 • Dojezd BEV. Ačkoliv aktuálně jsou k dispozici vozidla s dojezdem kolem 450 km podle nové metodiky WLTP, pro mnohé je to však „málo“. Je to však hlavně o plánování, protože nabíjecích stanic je v Čechách poměrne dostatek. Otázkou je, kolik reálně v průměru najezdíme denně km a zda je takový dojezd pro nás opravdu málo.
 • Energie potřebná na výrobu baterií. Jak je uvedeno výše, je třeba brát v úvahu i energii potřebnou na výrobu paliva – nafta, benzín i s případnými ekologickými následky (havárie), které se obtížně finančně oceňují.

Za pozornost stojí i přednáška Prof. Dr.-Ing. Markus Lienkamp z Technische Univerzität München k tématu EV, která je velmi zajímavá a mluví také o vývoji vozidel se spalovacím motorem a EV.

vlastní

263 Comments on “Jsou vozidla se spalovacím motorem čistší než elektromobily?”

 1. Ty fantasmagorie elektromobilistů kolem elektrické spotřeby
  Ty fantasmagorie elektromobilistů kolem elektrické spotřeby při výrobě paliv, to je fakt megaúlet, už kecání z hladu. Doslova.

  Z výroční zprávy Slovnaftu vyplývá, že v roce 2017:
  1) Spotřebovali 848.83 GWh elektrické energie (z toho 365GWh z vlastního zdroje). / strana 29

  Slovnaft zpracoval 5.6 milionů tun ropy a vyrobil:

  – 365 GWh elektrické energie / strana 29
  – 1.366 TWh tepla (spálením ropných zbytků) / strana 29
  – 4.4 miliony tun paliv (z toho 1.39 milionu tun benzínu a 3.05 milionu tun nafty) / strana 19
  – 250 tisíc tun propylenu / strana 23
  – 350 tisíc tun polypropylenu / strana 23
  – a několik set tisíc tun asfaltu

  I kdybychom úplně nesmyslně pominuli výrobu všeho ostatního, pak by na jeden kilogram paliva padlo 192 Wh elektrické energie, což je 150 Wh na litr.
  Při zohlednění výroby ostatních produktů je to samozřejmě mnohem méně, můj nekvalifikovaný odhad je někde okolo 120 Wh na litr a bude to pravděpodobně ještě mnohem míň, protože benzín a nafta tvoří jen 75% jejich produkce. / strana 3

  Z externích zdrojů Slovnaft tedy spotřeboval maximálně cca 68 Wh elektrické energie na litr paliva, ale reálně ještě mnohem méně.

  Tady to máte černé na bílem
  Výroční zpráva Slovnaftu za rok 2017
  (děkuji nicku Benzin na Autorevue za odkaz na zprávu)

  1. Hmmm. Musím vás pochválit. Možná máte s tou elektrickou
   Hmmm. Musím vás pochválit. Možná máte s tou elektrickou energií pravdu.

   Ale jeom tak mimochodem, ta tepelná energie se tam bere asi jak? Když mluvíme o škodlivosti spojené s provozem, tak je úplně jedno jestli se využívá energie elektrická nebo tepelná, protože něco se spálit musí tak jako tak a produkuje to škodliviny.

   Co se škodlivin týče, tak je jedno jestli, když pálíš mazut abys vyrobil benzín, se jedná o elektrickou energii nebo tepelnou,

   1. Samozřejmě, vždy něco pálíme. Už od buňky.
    Pointa je,

    Samozřejmě, vždy něco pálíme. Už od buňky.
    Pointa je, že elektromobilisté argumentují energetickými nároky na rafinaci ropy. Hlavně v situaci, kdy někdo poukáže na účinnost elektráren.

    Tady máte jasný důkaz, že tyto energetické nároky jsou ve skutečnosti velmi malé a řetězec elektrárna, dráty, nabíječka, baterie, elektromotor je mnohem méně efektivní, než rafinerie, pumpa, spalovací motor.

    Podívejte se na to takto – za 1 kWh elektřiny vyrobím 7 litrů benzínu, na které ujedu 100km. Kolik km bych ujel elektromobilem, když bych je do něj poslal po kabelu? Tipuju tak 3.

    Pokud bych ten benzín spálil v elektrárně, ujedu tak 70 km. Ovšem se stejnými emisemi jako má spalovák na 100km a veškerá zátěž z baterií je k tomu navíc.

    1. Právě jste dokázal že energetické nároky rafinérie jsou
     Právě jste dokázal že energetické nároky rafinérie jsou značné. Energie není jenom ta elektrická.

     „Podívejte se na to takto – za 1 kWh elektřiny vyrobím 7 litrů benzínu, na které ujedu 100km. Kolik km bych ujel elektromobilem, když bych je do něj poslal po kabelu? Tipuju tak 3.“

     Nějak vám v tom vzorečku chybí ta vstupní surovina – ropa a následná distribuce benzínu a její spálení a emise s tím spojené. Srovnáváte pouze energii spojenou s rafinací.

     Navíc totálně ignorujete, že existují daleko čistší zdroje elektřiny než je zrovna pálení benzínu.

      1. Nic nezdvacetinásobíte. Jenom neefektivně přeměníte
       Nic nezdvacetinásobíte. Jenom neefektivně přeměníte jeden uhlovodík na jiný uhlovodík, který potom spálíte místo abyste tu elektřinu použil rovnou k provozu. Se pořád tváříte jako by ta ropa byla zadarmo, do rafinérie napršela a její spálením se neprodukovaly splodiny.

        1. Pustím ji do sítě a zavřu čerpací stanice.
         Pustím ji do sítě a zavřu čerpací stanice.

        2. V mém světě kde je ropa vezmu sto korun, koupím deset
         V mém světě kde je ropa vezmu sto korun, koupím deset litrů ropy a s tou 1kWh výrobím palivo na 100km cesty. Když vám dám sto korun, jak daleko ve vašem světě bez ropy s tou 1kWh dojedete?

        3. V mém vesmíru za 100Kč koupím elektřinu na kterou ujedu
         V mém vesmíru za 100Kč koupím elektřinu na kterou ujedu 300km a nemusím k tomu navíc nic vyrábět, tzn spalovat a vypouštět exhalace.

         Odkud jste navázal spojení s planetou Zemí?

        4. Runner ale za těch 100,- Kč koupil oněch 10 litrů ropy,
         Runner ale za těch 100,- Kč koupil oněch 10 litrů ropy, nikoliv tu elektřinu.
         Jeho premisa byla, že onu kWhodinu už jsme oba koupili. Vzhledem k tomu, že ji oba kupujeme za totožnou cenu, a snažíme se vyčíslit jen rozdíly, lze tuto proměnou vypustit na obou stranách rovnice.

         Rozdíl je v tom, že pro nás je to konečný produkt, my už nemusíme kupovat za tu stovku tu ropu, a její následný derivát ještě dopravovat do naší „nádrže“.

        5. Se divim ze vubec s nim o tomhle debatujete. Vzdyt to nema
         Se divim ze vubec s nim o tomhle debatujete. Vzdyt to nema zadnou logiku prece 😀 S jeho logikou mohu preci radeji tim 1kW napajet stridac v FV elektrarne a vyrobit tim 6MW elektriny! Jeho 7l bezninu at si strci nekam 😀 On na 1kW pouzity k vyrobe benzinu ujede 100km, ja na 1kW pouzity k vyrobe elektriny dojedu 37.000km 😀

         Logika jak prase! Runner na hrad ! 😀

        6. + 1
         Jo tohle se mi fakt líbí. Runner nejen že vymyslel

         + 1

         Jo tohle se mi fakt líbí. Runner nejen že vymyslel perpetum mobile, ale dokonce ještě něco lepšího. Perpetum mobile má stejný vstup a stejný výstup. On vymyslel rovnici kdy na vstupu dám méně a na výstupu dostanu více.
         Už tak nějak nevidí, že pokud daný vstup dám někam jinam dostanu mnohem mnohem více čili takové super perpetum mobile 🙂 jak názroně napsal Vondrák.
         Tak tohle je fakt maso :-).

        7. Až na to, že stejné vstupy jste si vymyslel vy. Já nikdy
         Až na to, že stejné vstupy jste si vymyslel vy. Já nikdy netvrdil, že nelze čerpat další energií.
         Co je podstatné je energie ve využitelné podobě na výstupu.

        8. Ano, to jste sice netvrdil, ale také jste ji jednou čerpal a
         Ano, to jste sice netvrdil, ale také jste ji jednou čerpal a podruhé ne!

         Porovnal jste spalovák, kde jste další energii použil (ropa) a elektriku kde jste další energii nepoužil (přímý pohon).

         Což nelze srovnávat. A proto je to taková sranda :-).

         Stejně jako když chcete zvednout velkou těžkou krabici (například 100 kg). Pokud použijete svou energii přímo, tak krabici nezvednete. Pokud použijete kladku tak ji zvednete.

         Ne jen, že musíte mít stejné podmínky, ale ono to ani nejde porovnat tak nebo tak, protože vstupních energie můžete použít na desítky různých typů výroby elektřiny a benzínu a pokaždé vyrobíte jiné množství výsledné suroviny. Tj. ne jen, že existují různé druhy elektráren, ale existují i různé druhý rafinerií a nebo způsobů výroby benzínu.

         Pokud danou energii použiju na výrobu fotovoltaické elektřiny tak ji vyrobím mnohonásobně více. Stejně tak pokud by jste enerigii použil na pěstování kvasinek, které přímo produkují benzín tak hodostatnete možní i více než z rafinerie. Ale těžko to můžete srovnat.

         To co je na tom zarážející je to, že na provoz elektrického auta stačí když se použije energie potřebná „JEN“ na výrobu benzínu v rafinerii včetně další energie, kterou tam dodáte (ropa)
         .

        9. Vaše poslední věta je zcela nepravdivá. Odkazují vás na
         Vaše poslední věta je zcela nepravdivá. Odkazují vás na první příspěvek o množství elektrické energie potřebné k výrobě benzínu.

        10. Nedalo mi to a říkal jsem si, že sem dám takový malý
         Nedalo mi to a říkal jsem si, že sem dám takový malý příklad:
         Vstup: Elektřina, jablko
         Výstup: Ujetá vzdálenost, hovno
         Mezistupeň: Rafinerie, prase
         Výstup z mezistupně: Benzín, kotleta

         No nevím jestli to mám popsat, ale v tomto porovnání si samozřejme radši dám kotletu :-).

         Prostě kdy použiju jablko přímo tak vyprodukuju menší hovno než když tím nakrmím prase a pak ho sním a tím vyprodukuju pěkný větší těžký kus hovna :-).

        11. Tak to som sa fakt zasmial :))))
         1*

         Tak to som sa fakt zasmial :))))
         1*

        12. To známe… a je ze zásuvky 😀
         To známe… a je ze zásuvky 😀

        13. Chápu, že 100,- Kč za 10 litrů ropy je jen jako příklad,
         Chápu, že 100,- Kč za 10 litrů ropy je jen jako příklad, tam jsou ty hodnoty jen názorné. Ale vzhledem k předmětu diskuze je v případě přepočtu energetické náročnosti na výrobu PHM (jakéhokoliv druhu) třeba zachovat reálné hodnoty.
         Ergo – z 10ti litrů ropy pomocí JEDNÉ kWh vyrobíte cca 1 litr benzínu / nafty. Opačně řečeno, 1 kWh stačí na rafinaci 1 litru fosilní PHM z libovolného množství ropy.
         Tedy z jedné kWh vyrobíte pro fosila palivo na 100km leda za předpokladu, že ten motor žere 1l / 100km.
         – Takový neznám ani mezi hybridy.

         Tedy upraveno:
         Vy z libovolného množství ropy pomocí 1kWh vyrobíte 1 litr PHM. (Pokud budu brát běžný spalovací motor – né něco z Vašeho vozového parku) – tak bude spotřeba 5l / 100km. Z toho plyne, že jste vyrobil palivo na 20km.

         Adekvátní EV (spalováku se spotřebou 5l/100) ujede na 1kWh cca 8km.

        14. Opět zaměňujete elektřinu a energii.
         1kWh ELEKTŘINY

         Opět zaměňujete elektřinu a energii.
         1kWh ELEKTŘINY stačí na zpracování 7 litrů paliva. Viz výroční zpráva Slovnaftu.

         Ale je to marný, je to marný, je to marný.

        15. Tak to by měl Slovnaft nějakou zázračnou technologii,
         Tak to by měl Slovnaft nějakou zázračnou technologii, protože všichni ostatní na této planetě to zvládají jen v poměru 1kWh = 1 litr +- 10%

         PS: Elektřinu a energii jsem nezaměnil. Slovo energii jsem použil záměrně, neboť ne všechny procesy rafinace musejí nutně být na elektřinu.

         PS: Prosím odkaz na tu výroční zprávu Slovnaftu kde je toto uvedeno.

        16. Jo jasně. Tím to bude.
         A Česká rafinérská, která na 5

         Jo jasně. Tím to bude.
         A Česká rafinérská, která na 5 miliard litrů paliv potřebuje cca 300GWh elektřiny ji má taky. (opět díky nicku Benzin)

         Tak sem s nějakým doložitelným údajem o 1kWh na litr. A tím doložitelným myslím opravdu doložitelným, tedy od rafinérie. Ideologická videa na youtube neberu.

         Zprávu Slovnaftu naleznety v prvním příspěvku nahoře v této diskuzi. Pozorně si ho prosím přečtěte.

    2. „Podívejte se na to takto – za 1 kWh elektřiny vyrobím 7
     „Podívejte se na to takto – za 1 kWh elektřiny vyrobím 7 litrů benzínu, na které ujedu 100km. Kolik km bych ujel elektromobilem, když bych je do něj poslal po kabelu? Tipuju tak 3 “

     WOW….tak to je mazec 😀 To chce solid gulas mezi usima 😀

     Sakra proc my vlastne nejezdime v parnich autech na drevo? Za 7 litru benzinu pokacim pulku lesa a muzu pak takovym autem jezdit cely rok! Zatimco benzinak mi za 7l ujede jen 100km! :D:D:D:D

     „Pokud bych ten benzín spálil v elektrárně, ujedu tak 70 km. Ovšem se stejnými emisemi jako má spalovák na 100km a veškerá zátěž z baterií je k tomu navíc.“

     Velkokapacitnii dieslove elektrarny maji ucinnost cca 40%. Ucinnost naftoveho motoru v aute v realnem provozu je 25%. Tedy ICE je na 65% ucinnosti dieslove elektrarny. Zatimco prenos elektriny z takove elektrarny do baterie + ztraty v elektromotoru v EV bude s ucinnosti cca 80%. Takze je mi lito, naftu je vzdy lepsi palit v elektrarne a dobijet s ni elektromobil nez ji palit primo v aute.

     1. Zkuste číst i něco jiného, než dědovu pohádkovou
      Zkuste číst i něco jiného, než dědovu pohádkovou knížku Jak jelo autíčko na vandr. Třeba něco o účinnosti moderních spalovacích motorů.

      A když už v tom budete, zkuste i něco z moderní historie. Třeba jak vypadá svět bez ropy, konkrétně kdy, jak a proč jezdila auta na dřevoplyn. Příště pak nebudete s tím kácením lesa vypadat jako úplný idiot.

      1. Tak mi ty experte rekni jaka je ucinnost diesloveho pohonu v
       Tak mi ty experte rekni jaka je ucinnost diesloveho pohonu v modernich autech? A nezapomen si u toho uvedomit ze se tu bavime o realnem provozu nikoliv ucinnost v laboratornich podminkach za optimalnich otacek. Rad ti tu pak poslu par odkazu na studie, ale prvni si rad vyslechnu tvuj gulas at se zasmeju.
       Jo a pokud si nepochopil moji metaforu s auty na drevo, tak si v prdeli vic nez sem si myslel. Energie spotrebovana na zpracovani suroviny != energie obsazena ve zpracovane surovine. Pokud toto nechapes tak si zraly na chocholouska.

        1. :D:D:D Posledni vykrik, doufajic ze kdyz tu hodi par zkratek a
         :D:D:D Posledni vykrik, doufajic ze kdyz tu hodi par zkratek a k tomu procenta ze si z toho sednem na prdel. Tady nejsi na autoforu nebo v hospode se svymi prostacky kamarady. Mily petrolheade, jde videt jak velke kulove vis a tak ti v tom vymacham ten tvuj naftou nasakly rypak 😀

         Tak zaprve, Motor RCCI je koncept. Ano koncept ktery realne existuje mozna tak v laboratori, jestli vubec. To ze tento motor ma vyuzivat dva typy paliva, tedy jak diesl tak benzin a dalsi podobne bezporuchove a elegantni vychytavky uz asi nema smysl dodavat.

         Zde mile deti muzete videt jak petrolhead na jednu stranu krici ze Solid State baterie a dobijeni za 5 minut pro EV jsou nesmysly a koncepty budoucnosti, zatimco koncepty spalovaich motoru ma kazdy spravy petrolhead jiz davno ve svem cmoudu 😀

         Motor SPCCI je “zazarak” ktery se teprve tentor rok objevil napr v nove mazde3 a vis co je na tom motoru zajiamave? No asi to ze se nejedna o dieslovy motor ale benzinovy ty troubo 😀 A vis jakou maji nejvyssi aspiraci benzinove mozory ? No ze snad by jednoho dne mohly byt stejne efektivni jako diesly. A to je presne reklamni slogan onoho zazraku od mazdy/toyoty, asice ze misto mizernych 20% realne ucinnosti benzinaku se dostanou na 25% jak to maji diesly. A to same potvrzuji TABULKOVE hodnoty mazdy, na realne data si musie pockat, nez si ten srackomet nejaky prostacek koupi aby nam potvrdil, ze ma pri nejlepsi stejne spatnou ucinnost jako dieslove motory.

         S prostackama jako ty mam hodne zkusenosti. Oni si zadaji do googlu “ucinnost ICE”, vyplivne to na ne 40% a maji uz navzdy jasno. Pak cely zivot melou dokola ty samy sracky.

         Uvedome si ty experte, ze k tomu aby se diesl vubec priblizil 40% ucinnosti musi se ucinnost merit na klikove hrideli za optimalnich RPM, optimalni teploty a byt krmen naftou s vysokym oktanovym cislem. Jinymi slovy laboratorni test. Ani jedno z toho neni v realnem provozu zkratka dosazitelne.

         Pokud tomu tak neni, tak mi tedy rekni ty, jakou maji diesly ucinnost v laboratornich podminkach? Pokud chapu spravne tak podle tebe sme na 55% ucinnosti dieslu v realnem provozu, tedy v laboratornich podminkach nam dosahuji kolik. 80%? 😀 Ty dieslove velkokapacitni elektrarny, ktere techto laboratornich podminek mohou temer dosahovat (proto ve skutecnosti jsou na onech 40% ucinnosti) delaji asi neco spatne. 😀

        2. A ten KERS je taky dobrá kravina.
         Zaprvé do nepřidává k

         A ten KERS je taky dobrá kravina.
         Zaprvé do nepřidává k idální účinnosti vůbec nic. Ani procento. Jenom to snižuje ztráty při jízdě po městě. Spíše to spotřebu při jízdě mírně zvyšuje už jenom kvůli přidané hmotnosti.

         Za druhé je to obyčejný kinetický sběrač. Prostě taková ubohá mechanická rekuperace, která oproti elektromotoru vyžaduje další mechanická hejblata, co zabírají místo a kazí se. Mít v autě rychle rotující těžký kovový disk… what could go wrong? 🙂 Nehledě na to, že ti ten disk zabere místo v kufru.

         Navíc u hybridu vůbec nedává smysl, protože ty mají normální rekuperaci přes elektromotor.

        3. Martine, KERS není jen flywheel v kufru 😀 To bylo kdysi.
         Martine, KERS není jen flywheel v kufru 😀 To bylo kdysi. Řeč je samozřejmě o rekuperaci ve stylu iEloop.

        4. No zase tak dávno to není, když to prezentovali v letech
         No zase tak dávno to není, když to prezentovali v letech 2009-2011 jako horkou novinku. A opravdu se nedivím, že se to neuchytilo 😀

         Takže místo toho máme nějaký generátor, což je fakticky elektromotor, který nemůže být malý a slabý aby to mělo nějaký význam a pak se energie převádí do kondenzátorů, jestli tomu správně rozumím. Když už tam máš ten elektromotor, tak už je to fakticky hybrid ne? Nebo ten elektromot funguje jenom jako generátor a pak je tam další diesel motor, který slouží k pohybu? Není už pak lepší udělat hybrid kdy spalovací motor jenom vyrábí energii pro baterie a o zbytek se stará elektrický motor?

         Pořád to nemění nic na tom, že KERS nepřídává k efektivitě dieselu ani procento ale opět jenom ubírá. Cílem není zvýšit efektivitu spalovacího procesu, ale snížit tragické ztráty při jízdě po městě.

        5. Zaprvé píšu o hybridní soustavě, nikoliv dieslu. Smyslem
         Zaprvé píšu o hybridní soustavě, nikoliv dieslu. Smyslem je za pomoci rekuperace sesbírat energii, která by se jinak přeměnila v teplo a s její pomocí vykrýt pásma otáček, kde se spalovací motor nepohybuje v optimální účinnosti.
         Smyslem není vyrábět proud pro elektromotor, protože to je velmi neúčinné, přestože by to umožnilo běh v optimálních otáčkách.

         Budoucnost má systém, který
         – zpětně využije maximum ztrátového tepla ať již kinetickou nebo tepelnou rekuperací
         – umožní běh motorů v pásmu s maximální účinností

         Takovéto řešení vysoce přesahuje účinnost elektromobilů.

        6. Ne, to opravdu nepřesahuje :DDD Ani se ji zdaleka neblíží.
         Ne, to opravdu nepřesahuje :DDD Ani se ji zdaleka neblíží. Jenom snižuje zoufalé ztráty za cenu vyšší ceny a nižší spolehlivosti.

         Hybridy jsou přechodná fáze před plnou elektromobilitou. Už dnes prodeje hybridů v poměru k plně elektrifikovaným autům klesají.

        7. Nerad se pohybuji v kruhu, proto jen otázka, můžete
         Nerad se pohybuji v kruhu, proto jen otázka, můžete poslední větu podpořit nějakými globálními čísly?

         A prosím nic ve stylu měl jsem dva klienty s získal jednoho nového, zatímco chudák soused přidal ke stovce jen čtyřicet nových.

        8. Také mě to překvalilo
         Norsko prodeje plug in

         Také mě to překvalilo
         Norsko prodeje plug in hybridu
         Prodalo se více elektromobilů, a to 5140 kusů, proti výrazně klesajícím plug-in hybridům (2031, pokles o 43,7 %). Navíc se prodalo také 574 bazarových elektromobilů, 203 elektrododávek (196 nových, 7 bazarových) a 7 aut na vodík.
         A To ještě nebyl v prodeji Tesla Model 3
         Norsko v roce 2018: polovina všech prodaných aut byla do zásuvky
         http://www.hybrid.cz/norsko-v-roce-2018-polovina-vsech-prodanych-aut-byla-do-zasuvky

        9. Ehm argument Norsko… Vzhledem k počtu obyvatel i vozidel je
         Ehm argument Norsko… Vzhledem k počtu obyvatel i vozidel je to z globálního hlediska pod úrovní statistické chyby.
         Asi jako prohlásit, že stoupá zájem o trička s nápisem Ruda Vosáhlo for starosta, protože v Dolní Rovni se dvě prodala.

        10. Ano, tento výdobytek německého socialistického
         Ano, tento výdobytek německého socialistického hospodářství, jehož interiér je pravděpodobně recyklátem produkce rumunské automobilky ze sedmdesátých let minulého století dobře znám. Co s tím?

        11. https://www.iea.org/publications/reports/globalevoutlook2019/
         G

         https://www.iea.org/publications/reports/globalevoutlook2019/

         Global electric car sales and market share, 2013-18
         Máte tam statistiky za roky 2013-2018 (ještě před nástupem M3 v Evropě)

         ————–

         https://www.best-selling-cars.com/electric/latest-europe-electric-and-plug-in-hybrid-car-sales-per-eu-and-efta-country/

         Zde jsou meziroční změny prodejů v Evropě Q1 2018 vs 2019: PHEV pokles o 4%, BEV nárůst o 87%. Zatímco počet prodejů BEV a PHEV byl loni téměř vyrovnaný (s mírným náskokem pro PHEV), letos počet prodaných BEV již hybridy skoro 2x přesahoval. Nejenom díky tesle, ale i nástupu dalších plně elektrifikovaných vozů.

         ————–

         Množství prodaných BEV výrazně překročil prodeje PHEV i v USA právě díky M3. To vám doufám nemusím dokazovat.

        12. No moment, psal jste hybrid, a teď už jste to omezil na PHEV?
         No moment, psal jste hybrid, a teď už jste to omezil na PHEV?

        13. Já myslím, že prodeje EV vs. hybridy se budou ještě
         Já myslím, že prodeje EV vs. hybridy se budou ještě hodně měnit.

         Elektrická auta se prodávají dobře, prakticky co se vyrobí to se prodá, protože jsou ještě lidé co je chtějí typicky nadšenci a ty co se jim to ekonomicky vyplatí.

         Ovšem hybrid je pro nadšence k ničemu a pro běžného člověka drahý.

         Ovšem jinak to bude vypadat až bude kvůli emisím prodávat jen hybridy, nebo EV. Pak začnou hybridy výrazně posilovat , protože 80% lidi čistě elektrické auto nikdy chtít nebude. Pokud se bavíme o horizontu 20 let .

        14. „Takovéto řešení vysoce přesahuje účinnost
         „Takovéto řešení vysoce přesahuje účinnost elektromobilů.“ 😀 😀

         Tvl okamzite mi rekni kde ten matros kupujes!

        15. A jaka je tedy ucinnost takoveho systemu? Elektromobil ma
         A jaka je tedy ucinnost takoveho systemu? Elektromobil ma dejme tomu 70%/ Slovo vysoce si predstavuji tak aspon dvojnaosbne. Takze Vase resni ma 140 % ucinnosti?

        16. O něco méně, odhaduji 50%, takže výsledná energetická
         O něco méně, odhaduji 50%, takže výsledná energetická účinnost od primárního energetického zdroje až k pohybu se dostane na úroveň cca 40%.
         Vzhledem k energetické účinnosti elektromobilu od zdroje k pohybu, která je v ČR cca 23%, je to skoro dvojnásobek.

        17. A byl byste jeste schopny a ochotny dat nejaky vypocet, kde
         A byl byste jeste schopny a ochotny dat nejaky vypocet, kde Vase cisla vyjdou?
         Mimochodem, jaka je normovana spotreba energie (v joulech ci kWh) na 100 km jizdy nejakeho „obvykleho vozidla“? Nebylo by lepsi ta ucinnost porovnavat prave realnou spotrebou vuci te normovane?

        18. Mám starý výpočet nad daty z roku 2015.
         Ale jsem ochoten

         Mám starý výpočet nad daty z roku 2015.

         Ale jsem ochoten sebe vámi domluvit, pokud se třeba ještě dva tři lidi přidají, pojďme znova sesbírat data a v rámci letní volnočasové aktivity to detailně spočítat.

         Pro spalovací i elektromobilní řetězec. V prostředí ČR.

        19. Něco podobného je například zde pro
         Něco podobného je například zde pro elektřinu:
         https://www.svetmobilne.cz/elektromobily-kolik-potrebuji-temelinu/4808

         Kdysi se o to pokoušeli i ve Světě Motorů. Ale bohužel nevím číslo ani ročník. Tam jim vyšlo, že je samozřejmě lepší benzín než elektro. Nicméně celková účinnost pro oba zdroje vycházela silně podobná atakujících 10% To znamená účinnost změny energie na pohyb „nula nula nic“ pro oba pohony.

         Ale.

         Už jsem psal několikrát, že tohle prostě spočítat nelze. Nejde spočítat celkovou účinnost od něčeho k něčemu. Protože nikdy nikdo neurčí:
         1. hranice od čeho se má začít, kde skončit
         2. co všechno do té spleti započítat

         ad 1.

         má se počítat jen lokální emise? Neeeee to přeci nevychází dobře pro spalováky, takže se musí vízt větší oblast. Musíme započítat i výrobu paliva. A ejhle už to vychází lépe. Ale co když to ani tak nevyjde, tak musíme jít ještě dál, započítáme ještě dobývání uhlí a těžbu ropy.
         A tak dále.
         A kde je tedy ta hranice? Půjdeme až k dinosaurům? Už to samo o sobě je nesmysl a mnoho proměnných.

         ad 2.

         aby to vycházelo lépe pro spalovák, tak započítáme výrobu a hlavně těžbu surovin pro baterii u elektromobilu. Takže pro spalovák by se měla také započítat i těžba olova, výroba oleje, jeho „ekologická“ likvidace.
         Co všechno do téhle kategorie započítat? Nikdy nedokážete spočítat co kdo tam všechno dal, nebo nedal.
         Má se tampočítat i uhlí pro elektrárny na výrobu elektřiny? Nebo těžba uranu? Nebo provoz nákladních aut, co vozí benzín na čerpací stanice? A co výroba těchto nákladních aut? A co výroba elektráren? Co výroba ropovodu? Co pohon a spotřeba elektřiny pro dopravu ropy….
         Je toho tolik, že nikdy nezapočítáte všechno.

         Ve výsledku vám každá studie vyjde přesně tak jak si přál plátce, nebo objednatel.
         Prostě a jednoduše v každé studii něco přidáte, něco uberete, něco zaokrouhlíte přesně tak aby to vycházelo podle zadání.

         Proto je zbytečné se o něco takového snažit, nejde to. A proto na světě existuje tolik studií s opačným výsledkem.

        20. Do tý doby než přišly elektromobily každýmu bylo úplně
         Do tý doby než přišly elektromobily každýmu bylo úplně u zadele jak se vyrábí elektřina nebo co to je energetický mix a teď je najednou každej expertem na energetiku a ekologii. Tak doufejme, že jim tento nový koníček vydrží :D.

        21. A do tý doby než si přišel ty, tak se to tu docela dalo
         A do tý doby než si přišel ty, tak se to tu docela dalo číst.

        22. A dokazal byste aspon nastinit, co vse do vypoctu vstupuje na
         A dokazal byste aspon nastinit, co vse do vypoctu vstupuje na obouch stranach? Co vse zahrnujete?
         Proc bychom si nemohli vypocet zjednodusit tim, co jsme naznacil? Pocitame energetickou ucinnost, takze proc na to nejit pres spotrebu primrni energie u BEV a Vaseho teoretickeho systemu na 100 km s dopocitanim ucinnosti ziskani te energie?
         Dokazete mi odpovedet na jednu zahadu plynouci z Vasich „vypoctu“? Proc, kdyz Vas system vysoce presahuje ucinnost elektromobilu, vedou do kazde domacnosti (nema smysl se prit o vyjimnky) 4 draty stejne tak do kazde komercni ci vyrobni budovy? Proc neni u kazde budovy sud s palivem a spotrebice nepouzivaji k provozu Vas ucinnejsi system?

        23. Protože ne vše je o přeměně primární energie na
         Protože ne vše je o přeměně primární energie na pohybovou?

         Až se vrátím z dovolené, navrhuji to seriózně spočítat. Kontaktujte mě prosím mailem na Seznamu, rád využiju vaše výpočty.

        24. Priznam se, ze Vasi prvni vetu jsme nepochopil. Takze nac je
         Priznam se, ze Vasi prvni vetu jsme nepochopil. Takze nac je mi v aute jina nez pohybova energie (a nejake male procento tepelne v zime a chladici v lete (ale ta vznika taky pohybovou pro kompresor)? To jako ze auto naakumuluje nejakou inou energii a po dojeti ji necemu preda?
         Pokud budeme delat vypocty, tak bych je rad i zverejnil. Navic jsme Vam tu v minulosti uz nejake delala nereagoval jste na ne. Nemam problem ze sebe delat takto blbce, ale mam problem to zopakovat. Na tema ucinnosti ICE a BEV jsme tu totiz uz jednou diskutovali a jestli se nepletu (ma pamet neni dokonala), nakonec jste uznal, ze BEV jsou ucinejsi.

        25. Je dobře, že jste si něco vygooglil, ale já opravdu nemám
         Je dobře, že jste si něco vygooglil, ale já opravdu nemám čas, abych vám vysvětloval měření termodynamické účinnosti nebo složení a chování pohonných hmot, proč v naftě nejsou oktany atd atd. Sorry.

        26. Sakra, skoda ze nemas cas 🙂 Rad bych si vse vyslechl, to by
         Sakra, skoda ze nemas cas 🙂 Rad bych si vse vyslechl, to by byl zase gulas jak prase 🙂 protoze perly jako “v nafte nejsou oktany” by sis mel vytetovat na celo at kazdy vi s kym ma tu cest 😀

        27. Diskuze o motorech s blbcem, co nezná základy složení
         Diskuze o motorech s blbcem, co nezná základy složení paliv, považuji za ztrátu času. Obtěžuje svojí pozorností někoho jiného. Díky.

        28. Ty si kopes pekny hrobecek 🙂 Oktane:)
         Ty si kopes pekny hrobecek 🙂 Oktane:)

        29. Tak nam prosim vysvetlete Carnotuv cyklus.
         Tak nam prosim vysvetlete Carnotuv cyklus.

        30. Súčasná reálna účinnosť dízlaku je asi 20% a
         Súčasná reálna účinnosť dízlaku je asi 20% a benzináku 17%. Ak by to tak nebolo, tak by auto velkosti Tesly S nežralo 9L nafty alebo 11L benzínu.
         Pre dízel 9L * 9,78kWh/L = 88kWh/100km
         Pre benzín pri 11L * 8,89kWh/L = 97,8kWh/100km
         Elektromobil 20kWh/100km (zo zásuvky 22kWh/100km)

        31. Souhlasim. Moje hodnoty jsou silne optimisticke, aby je zadne
         Souhlasim. Moje hodnoty jsou silne optimisticke, aby je zadne dieselprase nemohlo zpochybnit. I tak jsou zde ale taci kteri budou tvrdit ze diesl ma ucinost temer 60% :D:D proste masakr

        32. Lepsi nez michani biopaliv z repky do PHM by bylo paleni repky
         Lepsi nez michani biopaliv z repky do PHM by bylo paleni repky v elektrarnach. Vcetne oleje a stebel. Proste celou rostlinu. A tou elektrinou nabijet BEV. Ale pak by Babis drel bidu s nouzi. Tak to asi nepujde.

        33. Ešte lepšie by bolo v tej elektrárne poslať tých, čo
         Ešte lepšie by bolo v tej elektrárne poslať tých, čo celú tú zhovadilosť s biopalivami vymysleli a teraz na tom ryžujú. Aspoň raz v živote by boli užitoční.

        34. Tvoj optimizmus celkom chápem. Spalováky urobili za 100
         Tvoj optimizmus celkom chápem. Spalováky urobili za 100 rokov intenzívneho vývoja, v nespočetných fabrikách a laboratóriách, progres v účinnosti o 100%. Konkrétne z asi 10%-nej na 20%-nú účinnosť. Keď to takto dobre pôjde aj ďalej, tak za 800 rokov sú na 100%-nej účinnosti 🙂
         Na rozdiel od tých neefektívnych BEV, ktoré za 100 rokov „intenzívneho“ vývoja urobili progres maximálne tak 40%. Konkrétne asi z 50%-nej účinnosti (olovené batérie, komutátorové motory a odporová regulácia výkonu u prvých BEV) na súčasných asi 70%.
         Som si istý, že spalováky čaká dlhý a úspešný vývoj.
         😀

      2. “moderni spalovaci motory”
       To jste me fakt

       “moderni spalovaci motory”
       To jste me fakt pobavil.
       Poslednich 13let kupuji jen nova auta s temi modernimi spalovacimi motory, jejichz zivotnost je cim dal kratsi a spotreba je cim dal vetsi, stejne jako naroky na udrzbu.
       Moderniho na nich neni zhola nic. Je to cim dal vetsi srot.

       Vedle toho posledni dva roky kupuju elektromobily jejichz pohonne ustroji je bezudrzbove a zivotnost nekolikanasobna.

       Prej “moderni”. :-))) Asi jako napsat “moderni parni stroje jsou stejne nejlepsi”.

       Smirte se s tim uz konecne. Bez ohledu na to jake blaboly vy nebo nekdo jiny napisete, Tesla nezkrachuje a spalovaky maji proste odzvoneno.
       A prechod bude rychlejsi nez si umi kdokoli z nas predstavit. Karty uz jsou rozdane!

       1. Odvážný postoj, vzhledem k tomu že tvůj elektromobil
        Odvážný postoj, vzhledem k tomu že tvůj elektromobil pohání defacto parní stroj, přesněji parní turbína.

        Budoucnost je jasná – do dvou let čekejme nástup diesel hybridů s redukovaným pásmem otáček doplněných o KERS. Následně pak hybridů RCCI diesel/ethanol v kombinaci s KERS blížící se 60% účinnosti.

        S nastupující ekonomickou stagnací přichází i konec snu o elektromobilitě, jejíž příslib jak by řekl klasik není zasazen do reálného ekonomického rámce.

        1. Elektromobily pohání parní turbína asi jako spalováky
         Elektromobily pohání parní turbína asi jako spalováky jezdí na dinousary.

         Diesel hybridy jsou odsouzené k zániku stejně jako jakékoliv hybridy. A čím dál složitější, dražší a náročnější spalovací motory neodvrátí zánik spalováků. Prostě konec.

         Složitý a čím dál složitější spalovací motor nemůže konkurovat koncepčně jednoduchým elektromotorům. A setrvačník to jenom zhorší – další mechanický nesmysl náročný na údržbu.

        2. No samozrejme. A Tesla prece v listopadu zkrachuje ze…
         No samozrejme. A Tesla prece v listopadu zkrachuje ze…

        3. To je fakt vocas opravdu 😮 😮 😮
         To je fakt vocas opravdu 😮 😮 😮

        4. Ja jsem jenom zvedavej jestli budete mit v listopadu kouke na
         Ja jsem jenom zvedavej jestli budete mit v listopadu kouke na to napsat “nemel jsem pravdu”.
         Hadam, ze to bude zase mrtva ryba a nebo tuna kecu, ktere by jako meli ospravedlnit, ze jste tu jen blbe plkal.

        5. Nebud naivka. Podivej se poradne na jeho nick a hned ti bude
         Nebud naivka. Podivej se poradne na jeho nick a hned ti bude jasne jestli se tu v listopadu ukaze nebo ne:) Brzy z nej bude 43ka

        6. Já jsem spíš zvědavej, jak se bude snažit vykroutit z
         Já jsem spíš zvědavej, jak se bude snažit vykroutit z tohodle:
         Art Vandelay | 05. 02. 2019 14:19
         500 euro ze Tesla preda za rok 2019 viac ako 160 tisic Modelov 3?
         runner42 | 05. 02. 2019 14:52
         Já ti s radostí dám 500 Euro, pokud prodeje překonají 240 tisíc Modelů 3.
         Ty mi dáš 500 Euro, pokud prodeje nepřekonají 160 tisíc Modelů 3.
         https://www.autorevue.cz/tesla-se-v-roce-2018-dostala-do-zisku-co-bude-dal/?showforum=1

        7. no já bych zase rád věděl jak se budeš vykrucovat z toho
         no já bych zase rád věděl jak se budeš vykrucovat z toho když si se chtěl vsázet koncem lonského roku jak prodá Tesla za rok 2019 přes 500 tis. EV s prstem v nose 😀

        8. Tak schválně pošli tu diskuzi, kde jsem se chtěl vsadit,
         Tak schválně pošli tu diskuzi, kde jsem se chtěl vsadit, že Tesla prodá >500 tisíc aut letos ty kecko.

        9. Pozor, pan Švarc má špatnou paměť, ale tohle si ani já
         Pozor, pan Švarc má špatnou paměť, ale tohle si ani já nepamatuju 🙂

        10. A která z uvedených předpovědí byla chybná?
         A která z uvedených předpovědí byla chybná?

        11. Tak to se klidně vsadím o toho tvého Mustanga, že do 2 let
         Tak to se klidně vsadím o toho tvého Mustanga, že do 2 let tady žádný nástup diesel hybridů nebude.

         To je fakt dobrej vtip, to jsem se už dlouho nesmál… :-)))

        12. To aby ho už teraz dal Kreiselom prerobiť na elektro, aby to
         To aby ho už teraz dal Kreiselom prerobiť na elektro, aby to stíhali 🙂

        13. Škoda, že runner nodpoví. S touhle sázkou bych ho měl
         Škoda, že runner nodpoví. S touhle sázkou bych ho měl jistej. Bojí se, že by přišel o svého miláška.
         Mě se zrovna Mustang hodně líbí. Krásný auto.
         Bral bych ho do sbírky. 🙂

       2. Nechápete s Vondrákem, že si z vás dělá prdel? Chová se
        Nechápete s Vondrákem, že si z vás dělá prdel? Chová se úplně stejně, jako když vy dva půjdete na forum Škoda a budte tvrdit, že si kupují sračky a Tesla je lepší. Nechápu, že na to pořád reagujete a spolu vytváříte neustálý flame.

        1. Mate pravdu, ale “moderni spalovaci motor” to me fakt
         Mate pravdu, ale “moderni spalovaci motor” to me fakt pobavilo. Na to neslo nereagovat.

      3. A co myslíte těmi moderními spalovacími motory? Ten z
       A co myslíte těmi moderními spalovacími motory? Ten z novinky.cz v dubnu 2018: „Motor spaluje benzín a naftu, účinnost z říše snû“ (až 60%)? Kde ho máte ve výrobě? A kdo by si tu hrůzu se dvěmi palivovými systémy koupil a platil servis. A prý to má účinnost 40% „od kulových do plných otáček, kulminující na 56%“. To jsou najednou zázraky, když dnes vyráběné motory mají 30 max. 40% při konkrétních otáčkách na vrcholu křivky účinnosti, a výrazný pokles odhaduji max. tak +-500 otáček. A v tomhle 1000 otáčkovém „okně“ jedou motory každého auta celou dobu jízdy, že? Dále má stále ideální provozní teplotu atd., atd. Souhlas s Vondrákem na tom spálení paliva v elektrárně se spalovacím motorem. 6 litrů průměrné spotřeby (ICE auta) dá cca 22kWh elekřiny plus 32kWh odpadního tepla, ze kterého velkou část využiji, jdeli o kogenerační jednotku. Na svorky elmotoru BEV doručím z těch 22kWh cca 17kWh, na což v pohodě ujedu 100km. Ovšem s daleko menšími emisemi z komínu elektrárny a odpadním teplem teplárny navíc. A kde je u BEV spotřeba oleje cca 0,1l/ 100km, olej vykapaný pod každým starším ICE na parkovišti, úniky paliva a odpary na benzinkách. A když tu elektřinu získám z OZE (VE, FVE, vodní elektrárny), ještě eliminuji úniky ropy tankerů a vrtných věží, jelikož ji vůbec nepotřebuji. Přečtěte si o účinnosti spalováků a jejím vývoji v čase třeba nějakou diplomku (Bc. Petr Prouza 2015, ČVUT dopravní, dsprace.cvut.cz). Tabulka vývoje účinnosti mu končí 35% se závěrem, že účinnost půjde nahoru, ale o jednotky procent. Dokud někdo nevymyslí studený spalovací proces při zachování stejné produkce tlakové energie. Jelikož více jak 50% energie paliva odchází výfukem a chlazením. Takže mnoho úspěchů se spalovacím motorem přeji vážený pane.

       1. „A kde je u BEV spotřeba oleje cca 0,1l/ 100km…“
        Počkat…

        „A kde je u BEV spotřeba oleje cca 0,1l/ 100km…“

        Počkat… to jako že spalovací auto má spotřebu oleje 1l/1000 km? Teda, měl jsem už dost aut a ani jedno takto nežralo olej. To by znamenalo mezi výměnami cca. 20 tisíc dolít 20 litrů oleje! To tak leda nějaká stará šunka, což už dávno měla být ve šrotu, ale majitel podplatil na STK, takže pořád jezdí.

        Teď mám auto s 290.000 km (předtím 250t.) a mezi výměnami nedolévám nic.

        Nebo myslíte normální výměnu oleje? Interval bývá 15, 20, někdy 30 tisíc a olejová náplň je tak cca. 5 litrů. Ani tak mi to nevychází. Jedině, když s autem najedete ročně jenom třeba 5000 km, pak vyměníte olej 5 litrů, dá vám to tu spotřebu, co jste uváděl. Ale to je extrém.

        1. Omlouvám se Markovi a všem, smozřejmě ta spotřeba oleje
         Omlouvám se Markovi a všem, smozřejmě ta spotřeba oleje se uvádí samozřejmě na 1000km. Jinak bych chtěl vidět sebemodernější spalovák, ze kterého při výměně vyleji to, co jsem tam nalil při předchozí výměně. Jinak oficiální údaj jakéhokoli motoru jsem neviděl, ale zde na fóru tvrdí, že manuál například Octavia 1,9 TDI PD motor BXE považuje za normál spotřebu až do 0,5l/ 1000km: https://www.oleje.cz/forum/octavia-1-9-tdi-pd-bez-dpf-motor-bxe-t5493.html. A téma spotřeby oleje je auto fórech hodně frekntovaný a řešený problém! Já do svého 1,9dCi každé jaro naliji 4l motorového oleje poté co jsem vypustil o cca 1 až 1,3l méně. S ohledem na nájezd cca 15 až 20t km ročně a 310t km celkem najetých, jsem spokojem, že se „stařenka“ drží.

        2. Jo tak to už je lepší těch 0,1 l/1000 km. A není potřeba
         Jo tak to už je lepší těch 0,1 l/1000 km. A není potřeba se omlouvat…

         Samozřejmě, že motor olej spotřebovává, záleží jednak na konstrukci motoru a jednak na stáří a opotřebení a taky na tom, jak se s tím jezdí. Protože někdy i nový motor spotřebovává olej (za určitých podmínek) a je to v pořádku. Takže pokud jdu na výměnu oleje, nevypustím ho tolik, co jsem napustil, ale bude to o něco méně, ale pořád dost na to, aby to dobře mazalo, v toleranci, takže mezi výměnami nemusím dolévat.

         Měl jsem ale před léty Mazdu 3, kterou jsem dost honil po dálnici (kvůli jenon 5-rychl. převodovce dost vysoké otáčky) a po nějakých 120.000 km už jsem mezi výměnami co 20.000 km doléval celkové asi litr oleje.

         U posledních 3 aut jsem nedoléval nic a to jsem je prodával v cca. 250t a to poslední jsem v 260t koupil 🙂

        3. Pane Marku, děkuji za reakci, jak uvádíte spotřeba olejů
         Pane Marku, děkuji za reakci, jak uvádíte spotřeba olejů bývá dle konkrétních motorů různá. Ovšem to „jezdím a nedolévám“ je právě trochu zavádějící, protože u motorů s cca 5l náplní svítí kontrolka nízké hladiny oleje obvykle pri úbytku 1 až 1,5l, do čehož se právě ta „normální“ spotřeba hravě schová. Podud tedy někdo už musí dolévat, je třeba tenhle úbytek (na minimální hladinu) připočítat.

        4. Samozřejmě, i když člověk nedolévá, ta spotřeba oleje
         Samozřejmě, i když člověk nedolévá, ta spotřeba oleje tam je, to už je z podstaty spalovacího motoru jasné. Kontrola hladiny by měla probíhat měrkou v motoru, protože když už svítí kontrolka, je obvykle pozdě 🙁 Ale některé motory už měrku ani nemají, kontrola probíhá nějakým čidlem a jen doufám, že to upozorní včas, když by byl úbytek.

         Takže pokud nedolévám, může být spotřeba tak cca. 0,5-1 litr na těch 15 (20, 30) tisíc. A když doleju, tak doleju vždy doprostřed rysky, resp. tolik, kolik bylo těsně po výměně.

        5. A v čem konkrétně je u toho oleje problém? On se
         A v čem konkrétně je u toho oleje problém? On se samozřejmě nevypařuje, on shoří, přičemž uvolní energií k pohonu.
         Sice nákladné, ale energeticky zcela v pohodě. Mercedes v F1 s tím podváděl několik let. A těch pár deci ročně…

        6. No, už jenom spálení oleje oproti paliva bude produkovat
         No, už jenom spálení oleje oproti paliva bude produkovat více emisí, i když to množství je řádově menší. Ovšem když vezmu do úvahy průměrné stáří aut u nás, a procento motorů, o které pečují „dolévači oleje“, kterým jsou technický stav nebo ekologie ukradené, jde už o litry a může to být problém. Prostě jsem jen chtěl připomenout, že i toto patří do ekologie spalováku, a moc se o tom nemluví.

        7. Máte samozřejmě pravdu, ale na tom je právě vidět ten
         Máte samozřejmě pravdu, ale na tom je právě vidět ten pokrok spalovacích motorů – i u těch úplně vylágrovaných koncernových pleček dolejváte cca 2 litry na 20 tisíc kilometrů. To je nic a v porovnání s motory a nájezdy aut před třiceti lety obrovský pokrok.

     2. pan Vondrak už má delší dobu sám velký problém s
      pan Vondrak už má delší dobu sám velký problém s gulášem mezi ušima takže něco mu vysvětlovat je naprosto zbytečné, ale přesto se ještě jednou pokusím mu mozek trochu osvěžit

      trochu laicky zjednodušeně pro méně chápavé

      těžba, přeprava a zpracování surovin pro výrobu el. energie a benzínu je prakticky stejná, devastuje se životní prostředí jak těžbou uhlí nebo uranu tak těžbou ropy, když by se přestalo jezdit na benzín stejně se ropa bude těžit dál, zrovna tak jako se bude vyrábět energie

      pojďme tedy dále

      máme tu tedy vyrobenu jednu 1 kWh elektřiny, co je efektivnější?

      vyrobit z té 1 kWh 7 litrů paliva a ujet tak 100 km, nebo tu 1 kWh spotřebovat přímo v elekromotoru na ujetí asi tak 10 km a to za předpokladu, že mám EV napojené kabelem celou dobu jízdy přímo do elektrárny, protože při započtení ztrát přenosové soustavy a samotné baterie je ten dojezd tak max 4 km

      přenosová soustava u benzínu neexistuje, cisterně která veze benzín na čerpací stanici určitě 30% paliva cestou nezmizí

      1. Jestli se nepletu, tak ale u Vámi počítaných 7 litrů
       Jestli se nepletu, tak ale u Vámi počítaných 7 litrů paliva z té 1kW potřebujete ještě právě tu ropu, ze které vycházíme a co je potřeba. to u té elektřiny není potřeba, nebo mi něco uniká?
       a ta ztráta z 10km na 4km je taky hodně pesimistická, ale… jak myslíte…

       Pro mne tedy ani jeden z těchto propočtů nehrál v rozhodnutí, zda další vůz bude poháněné elektřinou nebo benzínem roli.
       Pro mne je důležitá cena vozu při pořízení, cena za dobu, kdy auto mám na pohoných hmotách a servisu a z toho mi celkem jednoduchým výpočtem vyšlo že EV je finančně výhodnější.
       A i se mi v garáži mnohem lépe dýchá, když přijedu a píchnu auto do zásuvky přes noc…
       Ale.. nemusí to tak vycházet pro každého.. ještě že si můžeme vybrat

        1. ne to pan Vondrak vynalezl perpetum, dokáže ze sedmi litrů
         ne to pan Vondrak vynalezl perpetum, dokáže ze sedmi litrů vyrobit 70 kWh 😀

         nesmíte věřit vše co napíší tací tajtrdlíci jako je on, zamotá vždy několik článků co kde najde dohromady aniž by se zamýšlel nad logikou

        2. Práveže Vondrák to nevymyslel, iba rozviedol tú absurditu
         Práveže Vondrák to nevymyslel, iba rozviedol tú absurditu (ktorú sem dal jeden milovník ropy), že zoberie 1kWh elektriny a vyrobí ňou 7L nafty …, čo je samozrejme polopravda lebo na to treba ešte ďalšie vstupy inej formy energie.
         Trochu to s tými 70kWh prehnal. V skutočnosti možno 30kWh, vzhladom k neefektivite ICE.

       1. No alespoň nějaký argument o kterém se dá diskutovat,
        No alespoň nějaký argument o kterém se dá diskutovat, příspěvek pana Vondráka postrádá veškerou inteligenci a příčetnost, na to už nemám co dále říct. Chová se jak malý rozmazlený smrad kterému někdo vyvrací jeho dětský sen.

        Ztráta z 10 na 4 km je možná trochu přehnaná ale určitě ne nějak výrazně. Přeprava el. energie je vůbec nejméně efektivní, přesto ji neodsuzuji, nezačneme svítit svíčkama i kdyby to bylo ještě desetkrát horší

        Pro výrobu benzínu potřebuji ropu ano a pro výrobu el energie potřebujeme zase uhlí nebo uran, ve většině případů. Z obnovitelných zdrojů vzniká stále pouze malé procento energie, která je navíc pouze nárazově a skladování té energie přináší opět další obrovské ztráty z celkové vyrobené energie

        Vaše argumenty pro pořízení EV chápu a souhlasím s nimi a také mé další auto bude EV, ve spojení s FVE je to budoucnost, ale v současnosti z globálního pohledu to nic nemění na tom, co jsem tady napsal

        Budoucnost je v el. energii ale ne pro to, že je výrazně levnější, nebo čistčí, ale jednoduše pro to, že její používání je snadné, pohodlné a hlavně je u ní stále obrovský potenciál ke zdokonalování v budoucnosti, u spalovacích aut už jsme na vrcholu

      2. Tak ja jsme jeste mene chapavy, protoze Vase vysvetleni pro
       Tak ja jsme jeste mene chapavy, protoze Vase vysvetleni pro mene chapave nechapu 🙂
       Udaje o tezbe, preprave a zpracovnai surovin pro vyrobu elektricke energie berete mix v CR, Evrope, na svete? Urcite bude diametralne rozdilny v Norsku a Polsku, tak to chape nekdo s gulasem mezi usima, jako jsme ja. Proc by se mela dale tezit ropa, az prestanou jezdit vsechny spalovaky? Jste presvedceny,z e energeticky mix je dany a nemenny, takze Vas predpoklad s tezbou surovin pro vyrobu elektriny je definovany na veky? Jestli mi gulas umoznuje domyslet, tak jsem rpesvedcen, ze BEV nemuze za to, jak vznika elektrina, zato do ICE musite konkretni produkt lit, ale i to se muze zmenit a muzete za 30 let do Vasich aut lit… neco naprosto ekologickeho, ale do te doby ma BEV daleko vetsi ekologicky potencial.
       MMuzete mi dat nejaky vzorecek, jak se z 1 kWh vyrobi 7 litru paliva? Nedavno tu byl clanek o syntetickych palivech a tam ta energeticka narocnost byla uplne nekde jinde. Nebo si to satne pamatuji?
       Tu prenosovou soustavu, kde se ztrati 30 % elektriny jste nasel kde? Podklady by nebyly?

      3. Proboha tak se tu sesla nejaka banda od chocholouska? Tihle
       Proboha tak se tu sesla nejaka banda od chocholouska? Tihle lide maji volebni pravo? Jak muze vubec nekdo takovy fungovat v realnem svete?

       Zcela stejnou logikou, mohu argumentovat ze je jeste lepsi vzit onen 1kWh a spotreboval ho v menici FV elektrarny a vyprodukovat tak 6MWh na ujeti 37.000 km v EV!

       Nebo jeste lepe onou 1kWh usmazit 2 africke diktatory a za jejich majetek nakoupit 3 tankery benzinu? To je jeste efektivnejsi?

       A nebo jeste lepe, pojdme tvoji logiku rozvinout dal. Proc onech 7l benzinu pouzit rovnou na pohon auta? Proc neudelat jeste jeden krok ( nebo kolik chceme). Vzdyt je lepsi vzit tech vyrobenych 7 litru benzinu, vyrobil z nich v dizl agregadtu 70 kWh a ty pouzit na vyrobu dalsich 500 litru benzinu! Za 1kWh ti pak ICE dojede 7000 km! Zatimco blbe EV ti ujede za 1kWh 10km….

       Uz ti zacina dochazet, proc bys nemel vynechavat ty prasky co ti dal doktor?

      4. Vysvětlujete to správně, leč zcela marně někomu, kdo
       Vysvětlujete to správně, leč zcela marně někomu, kdo nechápe rozdíl mezi primárním energetickým zdrojem a přenosovým médiem.

       Vondrák určitě výplatu prožere, protože investovat ji do výrobních prostředků je úplně mimo jeho chápání.

    3. „Podívejte se na to takto – za 1 kWh elektřiny vyrobím 7
     „Podívejte se na to takto – za 1 kWh elektřiny vyrobím 7 litrů benzínu, na které ujedu 100km. Kolik km bych ujel elektromobilem, když bych je do něj poslal po kabelu? Tipuju tak 3.“

     Runner, teda bez urazky, matematiku zo zakladnej skoly si vobec zvladol?

     Pripadne mi vysvetli, ako z 1kWh elektriny (ako vstupnej suroviny) vyrobim 7 litrov benzinu (vystupna surovina).

     Uz chapes nezmyselnost svojej argumentacie? Nejako si pozabudol na energiu, ktoru obsahuje tych 7 litrov benzinu. Pretoze TA sa pouzije na tych tvojich 100km v ICE aute, nie 1kWh.

     Takze ak by som tu obsiahnutu energiu v 7lit benzinu pretransformoval na elektrinu v elektrarni, pridal tu 1kWh a potom to preniesol do baterie alektromobilu, mozem ti zarucit, ze aj po stratach s prenosom ten elektromobil prejde vacsiu vzdialenost, ako ten tvoj ICE pri priamom spaleni benzinu.

     Nauc sa prosim argumentovat spravne, inak budes za vola.

     1. Matematiku, fyziku i chemii, děkuji za optání.
      Proto vím,

      Matematiku, fyziku i chemii, děkuji za optání.

      Proto vím, že problém není energie. Té je všude okolo strašně moc. Problém je energie v použitelné podobě. 1kWh vynaložená na získání 56kWh je skvěle investovaná.

      „Takze ak by som tu obsiahnutu energiu v 7lit benzinu pretransformoval na elektrinu v elektrarni, pridal tu 1kWh a potom to preniesol do baterie alektromobilu, mozem ti zarucit, ze aj po stratach s prenosom ten elektromobil prejde vacsiu vzdialenost, ako ten tvoj ICE pri priamom spaleni benzinu.“

      No a to právě není pravda. Za 7 litrů benzínu ujede golf 100km za 40 minut. e-golf na to samé spotřebuje 28kWh. Dostaneš na kola egolfu těch 27+1kWh, když naleješ benzín do elektrárny? Odpověď zní ne, protože v nejlepší elektrárně z něj dostaneš 25kWh, a to jsi teprve v elektrárně.
      Proto je elektrický řetězec prokazatelně méně účinný, než řetězec uhlíkového paliva.

        1. Ok, asi jsem úplně blbej:
         ujede golf 100km za 40 minut.

         Ok, asi jsem úplně blbej:
         ujede golf 100km za 40 minut. e-golf na to samé spotřebuje 28kWh.
         Co to tedy znamená jiného, než tvrzení, že e-golf má spotřebu 28 kWh/100 km, což není zdaleka pravda?
         Pokud ze 7 litrů benzínu dostaneš v elektrárně 25 kWh, tak zcela jistě po všech ztrátách ve vedení, nabíjení apod. dostaneš do e-Golfa dost, aby ujel 100 km.

        2. Nápověda – jakou průměrnou rychlostí se pohybuje vozidlo,
         Nápověda – jakou průměrnou rychlostí se pohybuje vozidlo, které urazí vzdálenost 100km za 40 minut? 😉

        3. Tak si příště zkus nepřibarvovat čísla tak, aby ti to
         Tak si příště zkus nepřibarvovat čísla tak, aby ti to vyšlo a nedávat nižší spotřebu spalovákům a vyšší EV, aby ti vyšlo zrovna to, co chceš, aby ti vyšlo.

        4. Vytáhl jste ke srovnání 16 let staré auto? To jako
         Vytáhl jste ke srovnání 16 let staré auto? To jako vážně? 😀

        5. „Za 7 litrů benzínu ujede golf 100km za 40 minut. e-golf na
         „Za 7 litrů benzínu ujede golf 100km za 40 minut. e-golf na to samé spotřebuje 28kWh“
         A z tohoto sa dá presne vydedukovat aký golf a aký e-golf ???
         To ako fakt? 😉

         Ktorý z týchto vyhovuje? : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwijtK7p5cvjAhVbQ0EAHcVkCVcQFjAFegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vw.sk%2Fmedia%2FKwc_Basic_DownloadTag_Component%2F45635-203804-paragraphs-203806-159278-203809-text-l1-child%2Fdefault%2Fd64a15a8%2F1552049194%2Fgolf2019-2.pdf&usg=AOvVaw2pqCqeE8ryXjmZC9trlLaW

        6. Tak nevím, tady se člověk nezavděčí. Tak navrhněte
         Tak nevím, tady se člověk nezavděčí. Tak navrhněte rychlost a spočítáme to pro ni.

        7. Vzhledem k tomu, že si asi nevezmeme každý jedno auto na
         Vzhledem k tomu, že si asi nevezmeme každý jedno auto na stejnou trasu kvůli diskuzi, tak samozřejmě jedině jakékoli objektivní porovnání – tedy buď spritmonitor vs. spritmonitor (můžeš si vybrat libovolou motorizaci, kde je dostatečný počet záznamů) nebo spotřebu dle stejné normy (zde tedy by to byl NEDC).

      1. Zda se mi, ze jste se timto prikladem slusne
       Zda se mi, ze jste se timto prikladem slusne zdiskreditoval.
       1) uvedl jste priklad z denniho zivota – pouzivani. Ono se Vam nekdy stalo, ze jste mel prumer na 100 km trase 150 km / hod? Ja jel zacatkem leta na dovolenou v drtive vetsine po dalnici a i tak jsem se v prumeru nedostal ani na 100 km / hod. A pokud se Vam to stalo, je to obvykle? A opravdu pri tom pribrzdovani a zrychlovani v provozu mate spotrebu v techto rychlostech 7 litru? Tak akorat z Macochy, ne?
       Dal bych Vam obvyklejsi priklad, mene pritazeny za valsy z meho zivota. 16:00 Brno, presun z vychodu (Namesti Republiky) na jihozapad (exit 194) 8 km, 30 minut. Optimisticka spotreba ICE 8 l na 100 km. Dosadte spotrebu e-Golfu, prosim 🙂
       Jestli s enepletu, ucinnost modernich tepelnych elektraren je kolem 50 %. U elektrarny z ropnych derivatu se dle meho usudku vyuziva prvni spaleni pro pohyb a zbytkove teplo pro ohrev vody a dalsi vyuziti pary v produkci elektriny, takze se dostaneme pri optimalnich otackach pres teoretickou ucinnost. A href=“https://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_motor“>Tato stranka (posledni radek odstavce Ucinnost) potvrzuje me domnenky.
       Budeme brat ucinnost BEV cca 70 % (95 % prenosova soustava, 90 % nabijeni, 90 % ulozeni a prevod na AC v aute, 90 % motor). V litru benzinu je 8,89 kwh energie (Wikipedie), budu ucinnost elektrarny 40 % = 17,4 kWh, 50 % = 21,8 kWh na kola pri spotrebe 7 litru benzinu. Elektrarna navic muze zbytkovym teplem zasobovat mesto. U auta ta moznost dle meho nazoru neni. A co se tyce vypostenych splodin a skodlivin, tak tam bude elektrarna ekologictejsi jak ICE.

        1. Rozhodně máš větší variabilitu zdrojů než v případě
         Rozhodně máš větší variabilitu zdrojů než v případě ropy

        2. Česká republika dováží ropu z Azerbajdžánu,
         Česká republika dováží ropu z Azerbajdžánu, Kazachstánu, Maďarska, Ruska a Saudské Arábie.

        3. Z čehož polovinu dělá Rusko a další třetinu
         Z čehož polovinu dělá Rusko a další třetinu Azerbajdžán přes stejný ropovod. Variabilita jako prase. Nebo si jako myslíš, že kapacita ropovodů směřujících do ČR může doplnit výpadek jedné z těchto zemí?

        4. Pobavilo… A v zimě zas Rus utáhne kohouty a uvidíš tu
         Pobavilo… A v zimě zas Rus utáhne kohouty a uvidíš tu variabilitu – plynové elektrárny okamžitě končí.

         Kdepak, kdo se v energetice trochu orientuje zná ruskou energetickou exportní koncepci – ropa je na peníze, plyn na politiku.

        5. V elektrické energii nejsme tolik odkázáni na Putinově
         V elektrické energii nejsme tolik odkázáni na Putinově vůli

        6. Otázka: Co mají společného Štramberk, Horní Tošanovice,
         Otázka: Co mají společného Štramberk, Horní Tošanovice, Hrušky, Uhřice, Dambořice a Dolní Dunajovice?

        7. Teda slušně tady perlíte. Ropa jako málem božská mana,
         Teda slušně tady perlíte. Ropa jako málem božská mana, snadno dostupná a transportovatelná, politicky neutrální, války k vůli ní nevedou; zato bacha na Plyn! To je bezpečnostní riziko číslo jedna.
         Nevadí, že se používá u nás na výrobu asi jen 7% elektiny…

         Že jste trol je jasný. Otázka jen jestli placený, nebo z přesvědčení, nebo jen rád provokuje těmi nesmysly?

  2. Počítáte s přesnými čísly, ale na vstupu máte 5,6Mt
   Počítáte s přesnými čísly, ale na vstupu máte 5,6Mt suroviny a na výstupu 5,9Mt produktů. V tom asi něco nehraje, nemyslíte?
   V reálu to bude naopak, na výrobu té interní elektřiny a tepla padne část vstupní suroviny a pokud započítáte její energetickou hustotu a ještě k tomu externě dodanou elektřinu, tak to vyhází na uváděných +- 1kWh energie na výrobu 1Kg paliva. Není v tom transport suroviny ani následná distribuce finálního produktu a ani energie na povinnou biosložku (což nebude rozhodně zanedbatelné číslo).

   Slušný byl ten pokus, že vlastní vyrobená elektřina se prostě nepočítá – to je dobrá fantasmagorie (jak píšete).

   A navíc si nejsem jist, že pokud by jste vyráběl z ropy pouze PHM, tak spotřebujete jen 75% energie, to jste také dost mimo.

   1. To si nemyslím. Špatně čtěte, píšou 5.6 milionů tun
    To si nemyslím. Špatně čtěte, píšou 5.6 milionů tun ropy. Předpokládám, že ten rozdíl tvoří další neropné vstupy pro petrochemický průmysl, jako jsou třeba různé zkapalněné plyny, katalizátory apod.

    V pasáži s energetickou hustotou jsem se zcela ztratil, nechápu relevanci.

    Transport a bioslozka není záležitost rafinerie, pro energetickou náročnost rafinérie není relevantní.

    Vlastní vyrobená elektřina se počítá. Pokud by se nepočítala, byl by výsledek ještě o 43% nižší. Máte možnost si to přepočítat sám.

    K poslednímu odstavci nemám komentář. Ovšem mám značné pochybnosti, že výroba propylenů a mnoha dalších petrochemických výstupů je energeticky úspornější, než destilace lehkých frakcí.

    1. Také děkuji za odkaz
     Píšou jen 5.6 milionů tun ropy
     Neni

     Také děkuji za odkaz
     Píšou jen 5.6 milionů tun ropy
     Neni uvedeno že by tam byly započítaný další neropné vstupy.
     Ono totiž je pri Rafinaci ropy Vyrobě paliv využitá Ropa smotná jako Palivo pro zahřátí na potřebnou teplotu potřebnou pro proces https://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace

     Tam vznikají další emise na které se zapomíná
     Spalovací motor má výfuky DVA v automobilu a(rafinerii, dopravě , těžbě .)
     Zpracování ropy destilací >>>
     https://www.youtube.com/watch?v=19No0UeYHQg

     Také elektrárny spotřebují část vyrobené el energie pro vlastní provoz.
     ČEZ zatepluje elektrárny a snižuje spotřebu vody
     http://www.hybrid.cz/cez-zatepluje-elektrarny-snizuje-spotrebu-vody

     1. Spotřeba ropných zbytků na teplo tam je uvedena.
      V

      Spotřeba ropných zbytků na teplo tam je uvedena.

      V produktech rafinérie je samozřejmě celá řada látek neropného původu, například v leteckém benzínu bude určitě olovo atd.

      Asi nedává moc smysl zpochybňovat jejich čísla, samozřejmě nejlépe vědí kolik ropy přišlo do rafinérie a kolik produktů vyrobili.

        1. ja netvrdim ze je zasadna, ale ze ju treba
         ja netvrdim ze je zasadna, ale ze ju treba zaratavat.
         Energeticka spotreba na rafinaciu je cca 10% (rozne zdroje uvadzaju rozne cisla a dost diametralne sa lisia, toto je priemer) + nejaka externa elektr. energia. Inymi slovami, ak do rafinerie posles tonu surovej ropy, dostanes z nej rozne produkty po rafinacii, ale celkova energia obsiahnuta vo vyslednych produktoch po spocitani bude iba 90% z povodnej energie ropy, lebo nejaku energiu musis vynalozit na precerpavanie, filtraciu, zohrievanie, ochladzovanie a dalsie ukony, teda tych 10% pouzijes ako energiu na samotny proces rafinacie, kym ziskas balik vyslednych produktov. Plus zarataj cca 1-2% energie tej externej el. energie.
         Tychto 11-12% jednoducho MUSIS zaratat do strat, ci chces alebo nie.
         Paliva (najma benzin, potom nafta, letecky petrolej a benzin a pod.) tvoria az 80% objemu ropy, takze si z energetickej efektivnosti ICE automobilov odrataj dalsich aspon cca 5%.

         Mimochodom, aj keby (cisto teoreticky) boli spalovaky na tom s vyuzitim energie lepsie ako elektromobily, maju stale jeden zasadny a nevyriesitelny problem. Konecne mnozstvo paliva, ktore mozes do nich natankovat. Jedneho dna proste zdroj tychto paliv bude na nule a ICE auto moze byt aj 3x lepsie vo vyuziti energie alebo tzv. „cistejsie“, a bude ti to k nicomu, lebo do neho uz nebude palivo.
         Naproti tomu slnecna energia tu bude dalsie miliony rokov a uz dnes ju dokazeme zachytit velmi ucinne (az do 40%) priamo napr. solarnymi, veternymi ci vodnymi elektrarnami.
         To fosilne palivo vznikalo na zaciatku fotosyntezou, takze aj keby si uvazoval o nejakej vyrobe noveho biopaliva pestovanim nejakych rastlin a spracovanim na palivo do ICE spalovakov, mozes na to zabudnut. Energeticka ucinnost fotosyntezy v tom najlepsom pripade neprekroci 5%, casto je to ale este hlbsie pod tymto cislom.

         Do elektromobilu sucasnosti aj buducnosti ale dokazes „natankovat“ priamo tuto zachytenu slnecnu energiu. Vysoko efektivne, cisto, s minimalnymi medzistupnami roznych konverzii na to ci ono.

         Preto napr. ani vodik nema buducnost ako palivo pre automobily. A je uplne fuk ze je tzv. „supercisty“, pretoze na vyrobu urciteho mnozstva vodika, ktory ti na konci po vsetkych stratach odovzda 1kWh do pohybu v aute, potrebujes cca 3-3.5kWh na zaciatku. Ak tychto 3-3.5kWh pouzijes na pohyb priamo, bez medzistupna elektrina-vodik-elektrina, si na tom lepsie a stale si „cisty“.

        2. S první polovinou v zásadě souhlasím.
         S druhou polovinou

         S první polovinou v zásadě souhlasím.
         S druhou polovinou zásadně nesouhlasím, protože pokud porovnáváme energetickou účinnost získávání pohybové energie z uhlovodíkových paliv na straně jedné, musíme stejně postupovat i na straně elektrického pohonu.
         Takže jaká je energetická účinnost FVE? Kolik energie a surovin spotřebovala čínská továrna za rok, kolik panelů s jakou účinností vyrobila? Kam je umístíme? Pak můžeme porovnat, jestli je vámi zmiňovaná desetiprocentní ztráta energie při výrobě uhlovodíkových paliv velká nebo malá.

         Ohledně budoucnosti zastávám názor, že do příchodu DEMO elektrárny řešíme nesmysly a nikam se zásadně neposunujeme.

        3. LOL. Kolik energie a surovin spotřebovávají továrny na
         LOL. Kolik energie a surovin spotřebovávají továrny na vybavení ropných vrtů, rafinérií, tankerů a hlubokomořských vrtných plošin?

        4. Takže jaká je energetická účinnost FVE?
         95-99%, v

         Takže jaká je energetická účinnost FVE?
         95-99%, v případě FVE elektřina = odebraná primární energie – ztráty při konverzi DC/AC.
         Kolik energie a surovin spotřebovala čínská továrna za rok, kolik panelů s jakou účinností vyrobila?
         Energetická návratnost FVE (celých, ne jen panelů) je v mizerných podmínkách střední Evropy pod 2 roky.
         Kam je umístíme?
         Pokud se použijí dnešní top FV panely (v podmínkách ČR 200 kWh/m2/rok), potřebujete na výrobu 1 TWh/rok 5 kilometrů čtverečních. Pro srovnání, vodní nádrž Lipno vyrábí 300-400 GWh/rok a má plochu 50 km2, FVE na stejné ploše zvládne 10 000 GWh/rok. Zastavěná plocha v ČR je okolo 8 000 km2, do toho se vejde leccos, takže si dovolím uvažovat, že 10%, tj. 800 km2 jsou použitelné střechy budov. To je dost na 160 TWh/rok elektřiny z FVE.
         Čekání na DEMO = zbourání kusu Litvínova, prodělání kalhot při výstavbě nových JE a/nebo obří dotování ruské vojenské mašinérie a výsledkem pořád budou s vysokou pravděpodobností prázdné ruce.

        5. Promiňte, mě nezajímají nepodložené řeči. Uveďte
         Promiňte, mě nezajímají nepodložené řeči. Uveďte prosím konkrétní údaje. Továrna ta a ta spotřebovala tolik a tolik na výrobu takové a takového množství takových a takových panelů.

         Energetická návratnost co uvádíte je nepodložená informace, tudíž žvást. Takových si vycucám z palce kolik si řeknete.

        6. napr.:
         https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0

         napr.:
         https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544213000492?via%3Dihub

         energeticka navratnost fotovoltaiky (teda pocnuc energiou investovanou pri vyrobe FVE panelu az po jeho instalaciu) je cca 4:1 pri umiestneni v geologickej polohe zodpovedajucej zhruba CR.
         Teda na 1kWh investovanej energie do fotovoltaiky na konci z tych panelov ziskas 4kWh za projektovanu zivotnost panelov – cca 25-30 rokov, kedy ucinnost klesne pod 80%. Lenze aj potom budu panely produkovat elektrinu! Takze ta navratnost fotovoltaiky je daleko vacsia.

         Ono „projektovana zivotnost“ je dost zavadzajuci udaj, napr. u Li-Ion clankov (napr. 18650) sa bezne uvadza iba 300-500 cyklov nabitia, ako projektovana „zivotnost“ clanku. Lenze tychto 300-500 cyklov neznamena, ze ked ich dosiahnes, clanok zdochne a musis ho vyhodit/recyklovat, ale ze jeho kapacita klesne pod 80% nominalnej hodnoty. Co teda znamena, ze ho mozes s mensou kapacitou pouzivat nadalej dalsie dlhe roky.

         Snad sa chapeme.

        7. 😀 😀 😀
         Možná by sis příště mohl alespoň přečíst

         😀 😀 😀
         Možná by sis příště mohl alespoň přečíst to, na co odkazuješ.

         Opravdu jsem se pobavil při čtení, že FVE jsou o řád méně účinné oproti klasickým elektrárnám, energeticky pozitivní pouze v případě nezapočtení materiálu a ekonomicky zcela nerentabilní.

         Jako důkaz účinnosti FVE fakt pobavilo, díky moc, pošli ještě něco! 😀

        8. chlapce, ty si uz jak Danko (taky slovensky, politik, ktory
         chlapce, ty si uz jak Danko (taky slovensky, politik, ktory sklada slova krizom krazom a nerozumie mu nikto. Pretoze tak, ako si to napisal, to vobec nedava zmysel.

         „protože pokud porovnáváme energetickou účinnost získávání pohybové energie z uhlovodíkových paliv na straně jedné“
         – vetu zacinas tym, ze hovoris o energetickej ucinnosti spalovania fosilnych paliv na konci, teda v aute.

         „musíme stejně postupovat i na straně elektrického pohonu.
         Takže jaká je energetická účinnost FVE?“ – a po slovke „Takže“ pokracujes v uplne inej dimenzii ohladom energetickej ucinnosti na zaciatku vzniku El.en.
         „Kolik energie a surovin spotřebovala čínská továrna za rok, kolik panelů s jakou účinností vyrobila?“ – jedine tu sa vracias k EROEI.

         „Kam je umístíme? Pak můžeme porovnat, jestli je vámi zmiňovaná desetiprocentní ztráta energie při výrobě uhlovodíkových paliv velká nebo malá.“ – pokracujes znova efektivitou produkcie el. energie fotovoltaikou v zavislosti na geologickej polohe.

         No a cele toto chces porovnavat s tou cca 10% EROEI stratou z vyroby fosilneho paliva z mojho predosleho prispevku.
         Urob si prosim poriadok v hlave.

         „Ohledně budoucnosti zastávám názor, že do příchodu DEMO elektrárny řešíme nesmysly a nikam se zásadně neposunujeme.“

         S tou DEMO mas na mysli fuziu? Ahaaaaa, takze dovtedy si mame sadnut na rit a pre istotu aby sme nebodaj nieco nepokazili, tak neriesit ziadne elektromobily ani nevymyslat nic a cakat na zazrak, kedy ta zazracna fuzia na Zemi zacne fungovat (a co ak sa k tomu nikdy nedopracujeme? napadla ti aj taka moznost? ci ju uz kategoricky vylucujes lebo to PROSTE MUSI fungovat?) a dovtedy dalej radsej len spalovat fosilie? Tak nejak?

        9. Prázdné tlachání.
         Takže víš a jsi schopen doložit

         Prázdné tlachání.
         Takže víš a jsi schopen doložit energetickou účinnost FVE, nebo ne?

        10. Nizsie som ti napisal ako to je s EROEI pre FVE.
         Lenze tu

         Nizsie som ti napisal ako to je s EROEI pre FVE.

         Lenze tu rozumna diskusia konci. Ked ti vetu po vete rozoberiem uplnu nezmyselnost tvojho argumentovania, tak to oznacis za „prazdne tlachani“?

         Kamo, tebe neni pomoci. Koniec diskusie s tebou. Iba strata casu. Zi si svoj pomyleny zivot. Pekny den prajem a vela tepleho slniecka na tu tvoju hlavku 😉

        11. Stačilo napsat nevím.
         Místo toho si vygooglil jako důkaz

         Stačilo napsat nevím.
         Místo toho si vygooglil jako důkaz studii, která totálně strhává FVE a vypočítává jejich neúčinnost a ekonomickou nerentabilnost. Chechtám se nad ní už půl hodiny.
         To si lidi přečtěte, stojí to fakt za to 😀

        12. S tým Dankom to bola trefa do čierneho :-)))
         S tým Dankom to bola trefa do čierneho :-)))

        13. Vim, ze Vam ted nedodam zadna konkretni cisla, ale jsem
         Vim, ze Vam ted nedodam zadna konkretni cisla, ale jsem rpesvedcen, ze Vam na to muze odpvedet Vase oblibena ekonomie. Zijeme v globalizovanem svete, takze v miste, kde se vyrabi takove panely, budou stat energie podobne (v ramci jednoho radu) jako u nas. Takze v prodeni cene takoveho panelu musi byt zahrnuta spotrebovana energie, material, prace a doprava (+ nejaky mizerny zisk). No a pak si takovy panel + stridac + instalacni material (+ prace) poridite u nas a tak nejak si dokazete spocitat, jakou mate navratnost.
         Co se tyce zivotnosti panelu, tak ta je spise moralni. Za 20 let, ktera se u nich udava, bude ucinnost o 50 – 100 % vyssi, takze se za urcitou dobu vyplati vymenit panely za nove.
         Ja chapu energetickou ucinnost jako ziskani prospesne prace na jednotku energie. Tj. v zime BEV na 100 km a ohrati kabiny spotrebuje 20 kWj energie, ICE 6 litru nafty cca 60 kWh. Neni tady ucinnost zrejma?
         Mimochodem, jaka je ucinnost Vasi DEMO elektrarny? Tj. kolik bude stat (penez ci materialu a usili), jakou bude mit zivotnost (jsem presvedcen, ze prvni generace minimalni – max male jednotky let, pak prijde potreba obri investice, a kolik vyrobi elektriny a vyuziteho tepla?

  3. Omlouvam se, ze jsem zpravu necetl, takze mam asi hloupy
   Omlouvam se, ze jsem zpravu necetl, takze mam asi hloupy dotaz. Kolik presne tech set tisic tun asfaltu bylo? Chtel bych si totiz dopocitat, jakou maji energetickou ucinnost vyroby elektriny a tepla (rozdil hmotnosti vstupu a vystupu * energie obsazena v rope. Mimochodem, netusite, jake splodiny takto vyrabena elektrina a teplo, maji? Jsou na tom lepe ci hure jak uhli?

   1. Tento údaj jako jeden z mála zpráva pomíjí, lze ho ovšem
    Tento údaj jako jeden z mála zpráva pomíjí, lze ho ovšem lehce dopočítat.
    Po zpracování 5.6 milionů tun ropy zůstane v závislosti na jejím typu 160-250 tisíc tun asfaltu.

    Emisní rozdíl uhlí vs. ropa nevím. Ale určitě to lze dohledat.
    Jestli máte zájem, napište mi na mail Seznam, adresu uhodnete, můžeme společně spočítat ekologii a energetiku obou řetězců.

 2. Dalším sajratejm jsou karcinogení emise odpařujíci se z
  Dalším sajratejm jsou karcinogení emise odpařujíci se z benzínu při čerpání a z podzemních zásobníků na benzínkách. Jsou až 10x větší než se předpokládalo. Dobře o tom reportovali Čuk a Gek z Now you know. Bohužel už nevím v kterým díle.

  https://www.newsweek.com/gas-station-toxic-fume-emission-high-1153637

  Zde je to vidět názorně na infrakameře
  Čerpání
  https://youtu.be/k8gPaJUB128
  úniky z velkého zásobníku
  https://youtu.be/N7tLcPQk3PA

 3. K tomu je ještě třeba vzít v potaz fakt, že nafta je
  K tomu je ještě třeba vzít v potaz fakt, že nafta je odpadní produkt výroby benzinu a fakt, že v Americe jezdí vyšší procento benzinových aut. Kam s tou přebytečnou naftou? No přeci převézt do Evropy, kde je vyšší procento nafťáků, atd.

  1. Záleží na úhlu pohledu. Pokud chcete naftu, máte
   Záleží na úhlu pohledu. Pokud chcete naftu, máte nejdřív zadarmo benzín. Pokud chcete asfalt, máte nejdřív zadarmo benzín i naftu jako odpad.

   Ve skutečnosti problém s naftou vyvolaly v EU zelené mozky, které věřily, že nafta spasí svět a přebytky benzínu se pak prodávaly pod cenou do USA, které do Evropy prodávaly se ziskem těžší frakce, které EU potřebovala.
   EU na tom pěkně prodělala. Klasika.

 4. Hezký článek – též se připojuji k poděkování
  Hezký článek – též se připojuji k poděkování autorovi.
  Jen bych jej ještě rozšířil o jednu myšlenku, i když se tam na okamžik též mihla – takže vlastně bych ji jen rozvedl.

  Spalováky nejen že na rozdíl od BEV kazí ovzduší lokálně což petroheadi obratem (správně) konrují tím, že EV pro změnu komínem zvýšeného výkonu elektrárny…(přiznejme si, soudobý energetický mix EU a potažmo ČR je tristní) budiž… to je věčná bitva.
  Ale kdo vzal v potaz, že spalovák nejen vzduch kazí, ale též ho nasává za účelem vnitního spalování. Takže nejen že určité množství znečistí na nedýchatelnou úroveň, ale ještě jiné další množství svým provozem spálí. A není to zanedbatelné množství.
  Pokud vím (ale nikde jsem to nedohledal odborně vypočteno) tak dvoulitrový atmosférický motor spálí na 100km obdobné množství vzduchu, jako průměrný člověk vydýchá za CELÝ průměrně dlouhý život. Motor s turbem pak samozřejmě znatelně více.
  Takže tisíc kilometrů s dvoulitrovým motorem sežralo vzduch deseti lidem na celý život, a dalším znečistilo všemi možnými částicemi počínaje CO2, přes NOx až po prachové.

  Kolikpak asi vzduchu na 100km spálí BEV??? 🙂

  1. Na 1 litr spáleného benzínu připadá cca 14.000 litrů
   Na 1 litr spáleného benzínu připadá cca 14.000 litrů vzduchu.

   BEV nespálí nic. Protože i na výrobu 1 L benzínu se spotřebuje 1,3 kWh elektřiny jen v rafinerii, na což BEV ujede +-10 km. Poslední údaje hovoří o cca 7 kWh v celém cyklu od těžby do nádrže.

   1. Elektromobilní lež. 1.3kWk není spotřeba elektřiny, ale
    Elektromobilní lež. 1.3kWk není spotřeba elektřiny, ale energie. A není to spotřeba na výrobu litru paliva, ale celková spotřeba rafinérie děleno produkcí PHM, přičemž ostatní produkty rafinérií vyrobené v rámci uvedené celkové spotřeby elektromobilisté jaksi „náhodou“ pomíjejí.

    1. Když je řeč o benzínu, tak množství vyrobeného mazutu
     Když je řeč o benzínu, tak množství vyrobeného mazutu je z pohledu na znečištění vzniklé při výrobě benzínu irelevantní.

     A nemáte pravdu, jedná se o elektrickou energii a nikoliv energii jako celek. Jenom se ta elektřina nebere ze sítě, ale vzniká z větší části spalováním odpadních surovin.

    1. Vy můžete přispívat maximálně do rádia Jerevan, když
     Vy můžete přispívat maximálně do rádia Jerevan, když nechápete rozdíl mezi elektřinou a energií, hodinky holínky. To vážně věříte, že na litr benzinu potřebujeme dvojnásobek energie, než v něm je?
     Sancta simplicitas!

     1. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby v rámci celého řetězce
      Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby v rámci celého řetězce bylo spotřebováno několikanásoběk energie než kolik je v konečném produktu. Zváště když benzín není jediný generovaný produkt. Vlastně bych byl překvapený, kdyby tomu bylo jinak.

      1. Tu zmiňoval pan Radovan, ne já.
       Já roky žiju v představě

       Tu zmiňoval pan Radovan, ne já.
       Já roky žiju v představě 1 litr fosilního paliva = +- 1 kWh
       Tedy pouze rafinace.
       Energetická náročnost (elektrická) na ostatní procesy jako chod těžební soupravy, přečerpávání, doprava, distribuce (chod benzínek) mi znám není.
       Též budu rád, pokud to pan Radovan dohledá.

       1. K čemu je dobrý údaj o náročnosti na elektřinu? Pokud
        K čemu je dobrý údaj o náročnosti na elektřinu? Pokud vykácím les, dřevo spálím a použiji k pohybu vozidla, nemusel jsem za celý cyklus použít jedinou Wh elekřiny a každému je zřejmé, že to asi není to, co bychom chtěli.
        Když ujedete osobním autem za rok 20 tisíc km, potřebujete zhruba tunu paliva. Tunu paliva, kterou musíte dostat z hloubky i několik kilometrů, vyčistit, přepravit na vzdálenost běžně několik tisíc kilometrů a další věci, co jste vyjmenoval, ale skoro všechno můžete zvládnou pomocí dalšího a dalšího pálení ropy, takže bych místo toho, že auto potřebuje na 100 kilometrů 6 litrů pohonných hmot + 5 kWh elektřiny operoval s tím, že auto na 100 km spálí 12 litrů PHM (z toho 6 litrů v autě ještě jakž takž eko v porovnání s těmi dalšími 6 litry pálených naprosto bez filtrů).
        Když to vezmeme globálně, tak 100 mil. barelů denně * 139 kg * 365 dnů = >5 miliard tun, tedy zhruba dvojnásobná hmotnost všech vozidel na planetě a tuto hmotnost je nutné přepravovat na vzdálenost v průměru tak 5000 km.

        1. Zajímalo mě to v elektřině, protože nám petrolheadi
         Zajímalo mě to v elektřině, protože nám petrolheadi obvykle vyčítají energetický mix výroby elektřiny. Tak by mě zajímalo, kolik elektřiny je tedy vůbec potřeba na to, aby ty jejich fosily vůbec vyjeli.

        2. V tom případě bude odpověď někde v menších desetinách
         V tom případě bude odpověď někde v menších desetinách kWh/litr. Čistě teoreticky pak mohou vše zvládnout celý proces téměř jen s pomocí ropy.

   2. No já tedy už od školy (a nedávno jsem si to dohledával)
    No já tedy už od školy (a nedávno jsem si to dohledával) žiji v hodnotách cca 1,2 kWh na zpracování litru ropy – a to na všechny produkty z ní. Benzín a Nafta z toho činí cca 80%, takže zaokrouhleno krásná 1 kWh na litr benzínu, nebo nafty.
    Mluvím jen o rafinaci, ne o zbytku procesu – těžba – převoz / doprava – čerpání – chod čerpacích stanic atd…
    Že by vše to zbylé bylo dalších 6 kWh na litr mi přijde hodně. Co všechno do toho počítáte?

 5. Zdravím z dovolené všechny, kterým jsem chyběl, a
  Zdravím z dovolené všechny, kterým jsem chyběl, a pokusím se panu Krajníkovi vysvětlit některá jeho nepochopení analýzy IFO. Příště bych velmi doporučoval před pokládáním řečnických otázek prostudovat odkazované zdroje studie.

  „IFO studie nesprávně předpokládá, že baterie BEV se po 150 000 km stanou „nebezpečným odpadem“.“

  IFO požívá údaj střední doby životnosti baterií elektromobilů z informací LG Chemical, předního producenta těchto komponent. Samozřejmě některé akumulátory vydrží mnohem více, jiné ale mnohem méně.

  „porovnání jablek s pomeranči. Výkon vozu Tesla dosahuje až 473 koní, zatímco výkon Mercedesu je jen 194 koní.“

  V některých parametrech Tesla vede, v jiných zaostává (například zpracování). Proto vytrhnout jeden parametr jako důkaz neporovnatelnosti je nesmysl, mnohem důležitější je, zda obě auta usilují o stejného klienta se stejnými požadavky na užívání.

  „Autoři IFO nevysvětlitelně vypočítali emise CO2 pro Tesla Model 3, které jsou o 16 % vyšší, než oficiální údaje“

  Oficiální údaje počítají se starými hodnotami emisí energetického mixu. Důsledkem německé Energiewende je růst emisí CO2 z 1 spotřebované kWh a uvedné hodnoty jsou skutečné zahrnující emise včetně importované elektřiny.

  „V článku se používají data ze starého režimu testování emisí NEDC“

  Hrubý omyl, kterým se Dr. Sinn kritizující analýzy IFO totálně zesměšnil. Údaje samozřejmě pocházejí z WLTP, v souladu s požadavky EU na srovávání emisí CO2 jsou následně přepočteny do metriky NEDC. Toto by měl profesionál vědět. Doporučením práce s empirickými hodnotami spotřeby si Dr. Sinn definitivně nasadil šášovský nos.

  „nezahrnuje emise vznikající při výrobě a přepravě paliva pro dieselové vozidla“ a „nejen výrobu samotného vozidla, ale i výrobu a dopravu pohonného média“.

  S tím lze souhlasit. Stejně tak by bylo vhodné zahrnout přeprava kapalného plynu, uhlí a dalších primárních paliv do elektráren. Správné by bylo toto zohlednit, nicméně lze pochopit, že aby bylo možné vůbec něco vyčíslit, bylo nutné někde udělat čáru. A IFO ji udělali na rozhraní primárního paliva.

  „Na výrobu benzínu / nafty potřebujeme vytěžit ropu, s těžbou které je spojena i spotřeba energie. Těžba má ale především negativní dopad na životní prostřed“

  Jistě. A pro baterie kvanta kobaltu, lithia, a dalších těžkých kovů. Pozoruhodné je, že nezmiňujete těžbu plynu pro elektrárny, přitom rozdíl mezi těžnou ropy a plynu je pouze ideologický.

  „přibližně 400 000 lidí v Evropě předčasně zemře kvůli jemným prachovým částicím “
  Tvrdí kdo a na základě jakých důkazů?

  Zbytek argumentace pana Krajníka je zcela mimo rozsah a cíle hodnocení analýzou IFO.

  Na závěr jeden dotaz: Může mi pan Krajních vysvětlit logiku argumentu „Pokud by údaje uvedené v této studii byly pravdivé, zakazovala by velká města vozidlům s naftovým motorem vjezd do svých center?“
  Jaká je vazba mezi analýzou IFO a provozem vozidel případně životním prostředím ve městech?

  Pěkný den všem!

  runner42

  1. Vážený pane runnere42, můžete panu Krajníkovi
   Vážený pane runnere42, můžete panu Krajníkovi rozporovat, přepočítávat a odkazovat každý bod jeho příspěvku. Ale s tím závěrečným dotazem jste si dost naběhnul. Ohledně vjezdu spalováků do měst není třeba argumentovat a počítat, aby člověk se zdavým rozumem a průměrným IQ pochopil důvod zákazu. Pokud Vám přesto uniká, doporučuji vyhledat nejbližší spalovák s nastartovaným studeným motorem, zakleknout za ním na čtyři a zasunout nos co nejhlouběji do výfuku. Samozřejmě jen tak, abyste si jej neušpinil. Poté zhluboka dýchat, odhaduji, že stačí do deseti minut, každý může dle libosti. Další příspěvek by jste asi nějaký čas nenapsal. S tou studií to má společné to, že spalovák, na rozdíl od BEV, v místě kde se pohybují lidé (což jsou i posádky dalších aut na komunikaci) SMRDÍ, HRČÍ A ŠKODÍ ZDRAVÍ I PŘÍRODĚ. Opravdu nevím, co na tomto faktu chcete zkoumat!

   1. Jelikož IFO neřeší umístění emisí ani prostředí
    Jelikož IFO neřeší umístění emisí ani prostředí měst, a přestože je váš příspěvek ve svém zdůraznění lepšího městského prostředí správný, zmíněná věta autora tyto věci spojující nedává absolutně žádný smysl.

    „Pokud by údaje uvedené v této studii byly pravdivé, zakazovala by velká města vozidlům s naftovým motorem vjezd do svých center?“

    I kdyby auta s naftovým motorem čoudila jak Chvaletická elektrárna, i kdyby jim města logicky zakázala provoz, na pravdivosti studie IFO to nemění vůbec nic.

    1. Pan Krajník se ptá zcela správně. Pokud by mezi emisemi
     Pan Krajník se ptá zcela správně. Pokud by mezi emisemi spalovákú a BEV minimálně nebyl rozdíl, těžko by nějaké něsto řešlo zákazy vjezdu některé z techto skupin aut. Takže, i když dle studie mezi BEV a spalováky není rozdíl, městúm překvapivě není jedno, zda budou plné spalováků nebo BeV.

  2. 1) Už jsi uzavřel pozice?
   2) Co má kvalita zpracování

   1) Už jsi uzavřel pozice?

   2) Co má kvalita zpracování společného se znečištěním? Naopak výkon má velký vliv

   3) Litha a Kobaltu je v bateriích jenom pár procent. Do budoucna například Tesla s kobaltem vůbec nepočítá.

   4) Chceš-li do „špinavosti“ elektromobilu započítávat i elektrárnu, a přenos sítí, pak musíš nutně započítávat do pro spalováky i výrobu a distribuci benzínu a všechny jejich vstupy. Například právě elektřinu potřebnou k výrobě a distribuci.

   1. 1) ano
    2) použitý nebo dostupný?
    3) to je dobře, nicméně

    1) ano
    2) použitý nebo dostupný?
    3) to je dobře, nicméně teď je teď
    4) souhlasím. Nicméně je nekorektní kritizovat studií, která v definovaném rozsahu zdůvodní závěry a ohánět se něčím, co v daném rozsahu není. Rád si přečtu podloženou studii, některá to shrnuje počínaje náklady na průzkum naleziště ropy/plynu. Máte link?

    1. 2) Dostupný. 8 válcový pětilitr ti sežere na pumpě
     2) Dostupný. 8 válcový pětilitr ti sežere na pumpě peněženku, ikdyž s ním jenom vozíš děcka do kroužků.

     3) A zítra bude zítra. V elektromobilismu se dějí změny velmi rychle. U spalováků se už nezmění nic, pokud nechcou vyrábět ještě dražší a komplikovanější a poruchovější motory. Ty už jsou na konci cesty. Žádný zázrak už nepřijde. Hybridy jsou jenom mezistupněm před plným EV.

     4) Je naprosto korektní kritizovat studii, která v jednom případě započítává téměř celý řetězec a v druhém případě se soustředí pouze na konec a 90% procesu ignoruje.

     1. 2) Jenže jsou u nás lidi, kteří mohou utrácet klidně 100
      2) Jenže jsou u nás lidi, kteří mohou utrácet klidně 100 tis. Kč denně a nikdy své peníze všechny neutratí.
      3) Už vidím článek, typu “ Dobili baterii v 50 let starém EV a auto bezproblémů odjelo“ 🙂
      4) V tomto světě je korektní i zabíjet lidi, alespoň ve jménu státu.

      1. 2) Jo to jsou, ale to není odpověď. Diskutujeme tady o
       2) Jo to jsou, ale to není odpověď. Diskutujeme tady o znečištění, takže ty ten bordel vypustíš do vzduchu bez ohledu na to, jestli jsi prachatý nebo ne.

       3) A jak často takové články čteš o spalovácích? Nebo jak často k tomu vůbec dochází, že to má byť sebemenší relevanci s tím o čem se tady bavíme?

       4) Sorry, ale to už nemá vůbec nic společného s tím o čem se tady bavíme.

  3. Problém takových studií je, že si do nich každý vycucá
   Problém takových studií je, že si do nich každý vycucá co zrovna potřebuje. Když je dělá fanda EV tak lidé umírají na splodiny, když je dělá odpůrce kouření tak nám ti samí najednou začnou umírat na tabák…

  4. Tak ako som uviedol v článku – sám som si predtým, než
   Tak ako som uviedol v článku – sám som si predtým, než som sa stal zástancom BEV, kládol otázku, či BEV sú väčšou záťažou pre životné prostredie, ako autá so spaľovacími motormi. Po viacerých rokoch a hľadaní rôznych informácií som dospel k názoru, že lepším riešením sú BEV. Je to môj názor, nikomu ho nevnucujem. Pristupujem k tejto téme s najlepším vedomím a svedomím. Dôvod napísania článku je ten, že sa ma na to pýtali moji známi, pretože často sa v tlači objavujú rozporuplné informácie. A chcel som sa s týmito informáciami podeliť aj s inými čitateľmi. Rozhodnutie nechávam na každom – niekto s tým môže súhlasiť, iný nie.

   K Vašim poznámkam a otázkam:
   Súhlasím s Vami – ťažba kobaltu a lítia je problémom, ale toto je všeobecný problém ťažby akýchkoľvek surovín v rozvojových krajinách – podmienky v akých ľudia pracujú, podmienky za akých sa realizuje ťažba, … Nechcel som to v článku rozpitvávať až do takýchto detailov, pretože by to bolo veľmi rozsiahle.

   Dôkazy o predčasnom umieraní ľudí z dôvodu jemných prachových častíc nájdete na:
   European Heart Journal:
   https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Air-pollution-causes-800-000-extra-deaths-a-year-in-Europe-and-8-8-million-worldwide
   alebo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO):
   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1

   Argument, že veľké mestá zakazujú vjazd do svojich centier vozidlám so spaľovacími motormi som použil v celkovom kontexte článku, pretože vozidlá so spaľovacími motormi majú významný vplyv na stav ovzdušia v mestách. Či to už nazveme životným prostredím, alebo stavom ovzdušia je jedno. Vždy sa jedná o vysokú koncentráciu ľudí, ktorí musia žiť a dýchať to, čo v ovzduší mesta je.

   1. To je sice pěkné a výhody elektromobilů v zalidněných
    To je sice pěkné a výhody elektromobilů v zalidněných aglomeracích chápu, přesto podstatou vašeho článku jsou vaše (z větší míry převzaté) výtky na adresu IFO a ty jsou ve všech bodech zcela liché.
    Příště lépe ověřujte, než převezmete kritický názor na dílo, jen proto že toto není v souladu s vaším přesvědčením.

  5. K té životnosti, že tvrdíte, že mnohé baterie vydrží
   K té životnosti, že tvrdíte, že mnohé baterie vydrží mnohem méně než uváděných 150 tisíc km. Můžete uvést jediný příklad jakéhokoliv typu/značky elektroauta, kde by baterie byly projektovány pod méně než 150 tisíc km? Nepočítám do toho samozřejmě závady, ale že baterie jsou v tom konkrétním autě projektovány se životností pod 150 tisíc km a opravdu se tak děje.
   Děkuji.

 6. Také děkuji autorovi, hlavně za to závěrečné shrnutí
  Také děkuji autorovi, hlavně za to závěrečné shrnutí pro a proti. Mělo by to být jako povinná četba. Lidi si asi myslí, že jsou asi nesmrtelní nebo že nově koupený spalovák vypouští z výfuku nějaký zdravější vzduch. Minimálně ti, které vidívám pokecávat u nastartovaných aut, kdy vrcholem je malé dítě mezitím si hrající za autem u výfuku.

  1. studie nakolik jsou BEV „zelené“ jsou úplně naouno.
   studie nakolik jsou BEV „zelené“ jsou úplně naouno. Jsou to jen balastní sračky ropáků jak medijálně vypatlat veřejné mínění a alespon na chvíli ještě oddálit nástup elektromobilů. O to jediný ropným prasatům jde 😉 Ideálně pro ně by bylo elektromobily úplně vyautovat a přeskočit rovnou k nesmyslným vodíkomobilům aby nadále mohli drbat z lidí čepovný, zas jen ty svinský prachy 😉

   Jinak každý zdravý rozum ví, že prijoritu má nečuchání ropnýho svinstva na ulici z laufu 😉

   https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/613263/nemate-v-aute-filtr-pevnych-castic-ani-nevyjizdejte-zni-z-magistratu-po-podpisu-dohody.html

   https://kcc-hho.webnode.cz/diesel-jed/

 7. Krůgr konečně vodpochodoval a nejspíš se kvůli tomu
  Krůgr konečně vodpochodoval a nejspíš se kvůli tomu nikoho nevěšel no a na bmwscénu přicházi Olda Cipsů !! ps: můj kluk ušatej 😉 fanda elektrokár, popelnici i8 zařízne conevidět ;))

  https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/stridani-ve-vedeni-bmw-novym-sefem-automobilky-se-stal-oliver-zipse-1360752

     1. Ospravedlňujem sa aj sám za seba, ako autora článku.
      Ospravedlňujem sa aj sám za seba, ako autora článku. Preklad môjho článku som si robil sám + za pomoci prekladača. Dohodli sme sa takto s redakciou, aby slovenská verzia nepôsobila na tomto webe negatívne. Ešte raz sa ospravedlňujem. Snáď Vás obsah osloví viac, ako jeho gramatika

      1. Děkuji pěkný článek, ale stejně jsme se nakonec
       Děkuji pěkný článek, ale stejně jsme se nakonec nedozvěděli jak to tedy je. Ale to asi nikdo nespočítá. Nikdo nedokáže dát do souvislostí případné ropné a jaderné havárie.

       Ale na elektřinu se tak pěkně jezdí a bez lokálních emisí hlavně ve městě …..

       1. Taky už jsem dospěl k tomu, že to nikdy nejde definitivně
        Taky už jsem dospěl k tomu, že to nikdy nejde definitivně spočítat, protože během jedné diskuze jsme došli do tak titěrných detailů, jako kolik CO2 bylo vyprodukováno stavbou té elektrárny, nebo kolik energie spotřebuje povrchové rýpadlo hnědého uhlí.

        1. irelevantní, tak to máš asi smůle ne 🙂
         irelevantní, tak to máš asi smůle ne 🙂

      1. no to chce Máro holt pošítadlo fpalici s vyšší úrovní
       no to chce Máro holt pošítadlo fpalici s vyšší úrovní myšlení 😉 Ty informace jsou schválně tak kódovaný, to aby byli pouze pro vyvolený 😉 To víš no, z tebe se info taky tahaj jak z chlupatý deky … tak co bys taky chtěl 🙂

     1. Prekladajte aj naďalej. Ste česká stránka, tak Čeština
      Prekladajte aj naďalej. Ste česká stránka, tak Čeština sem akosi prirodzene patrí. Asi by tu Slovenčina veľmi nepasovala. Slováci tomu rozumejú. Na Slovenských weboch by tiež Čeština nevyzerala asi najlepšie, aj keď jej každý rozumie.

    1. Kdyby to bylo v originále Německy, nebo třeba Hebrejsky,
     Kdyby to bylo v originále Německy, nebo třeba Hebrejsky, taky by to přeložili. Copak jsou Slováci v tomto směru něco méně než němci, nebo Izraelci?
     Je to samostatný suveréní stát se svým jazykem, a my máme povinnost se k nim chovat rovnocenně, ne jen mávnout rukou a říct – jé to je slovensky to ani nepřekládej.

     1. To je pitomý pohled. Rozdíl mezi češtinou a slovenštinou
      To je pitomý pohled. Rozdíl mezi češtinou a slovenštinou je extrémně malý. Ještě pořád drtivá většina populace buď žila v Československu, nebo má slovenské příbuzné.
      Proto mi připadá hloupé překládat češtinu do slovenštiny a naopak. Je to jen lenost používat mozek, nebo primitivní nacionalismus. Nic víc.

      1. Za prvé, nevím kde berete to sebevědomí soudit co je a co
       Za prvé, nevím kde berete to sebevědomí soudit co je a co není pitomé. To že máme odlišné názory nijak nesnižuje hodnotu ani jednoho z nich. To je že něco odlišné, ještě neznamená, že je to špatné, či jak vy píšete pitomé.

       A za druhé, to co píšete je možné uplatnit v privátním životě, maximálně v nějaké neoficiální komunikaci. V případě veřejně mediálně publikované zprávy, či snad dokonce oficiálního jednání je velikost rozdílu mezi jazyky irelevantní – jiný jazyk = překlad – nehledě na podobnost. Ono pak stačí jedno slovíčko které má v daném podobném jazyce třeba jen jiný společenský nádech, nebo hůř jiný význam, a může změnit smysl celé věty. Věřte mi, následky mohou být vážné, až nedozírné.
       Abych Vám uvedl až přímo extrémní příklad, tak v mé praxi se při pracovním výkonu i dva češi (natož čech se slovákem – neexistuje, že by se bavili česko-slovensky) musí bavit formalizovaným a frazeologicky uspořádaným jazykem založeným na angličtině.

       Ergo, kdyby přišla kosa na kámen, tak by Hybrid.cz (pan Horčík) měl jako veřejné médium zajistit ten překlad dokonce soudní.

 8. Pokud si pořídím elektromobil, tak já jako občan
  Pokud si pořídím elektromobil, tak já jako občan potřebující auto jsem udělal maximum pro čistotu vzduchu. A pokud si zrovna nepořídím vlastní solární elektrárnu nebo jiný ekologický zdroj energie, tak je teď karta na straně státu aby zajistil co nejčistší zdroj elektrické energie a to buď centrální nebo podnítil obce k budování decentralizovaných čistých zdrojů. Prázdnejch střech tu máme habaděj.

 9. Ifo Institut odhaduje e-auta špatně – a dělá mnoho
  Ifo Institut odhaduje e-auta špatně – a dělá mnoho chyb
  Ifo-Institut rechnet E-Autos schlecht – und macht dabei viele Fehler
  https://www.focus.de/auto/elektroauto/studie-zu-klima-folgen-ifo-institut-rechnet-e-autos-schlecht-und-macht-dabei-viele-fehler_id_10611851.html

  Co Hans-Werner Sinn ve své studii elektrických aut přehlédl
  Was Hans-Werner Sinn bei seiner Elektroauto-Studie übersehen hat
  https://www.wiwo.de/technologie/mobilitaet/ist-das-e-auto-ein-rueckschritt-was-hans-werner-sinn-bei-seiner-elektroauto-studie-uebersehen-hat/24237236.html

  Enough with the ‚Actually, Electric Cars Pollute More‘ Bullshit Already
  https://jalopnik.com/enough-with-the-actually-electric-cars-pollute-more-bu-1834338565?fbclid=IwAR0U_iHXpGcKvYEbiEF1_M0DUGiQpKY9YVs0OjQoXtOmk3PRHqKm9kO_U5Q

  ARE DIESELS CLEANER THAN ELECTRIC CARS?
  https://evannex.com/blogs/news/are-diesels-cleaner-than-evs

 10. K ropě a plynu bych připočítal náklady na vojenskou
  K ropě a plynu bych připočítal náklady na vojenskou ochranu míst těžby a přepravy. Ona taková letadlová liď s konvojem s nonstop startujícimi letadly v Hormuském průlivu taky něco stojí, stejně jako války o území se zdroji ropy. Nehledě na to kolik to vśechno vyprodukuje emisí.

 11. „Jsou vozidla se spalovacím motorem čistší než
  „Jsou vozidla se spalovacím motorem čistší než elektromobily?“

  Ten titulek je blbost. To je jasný jak facka že EV bez výfuku jsou čistý a spalováky s výfukem ne. Důkazem je přece garážový test nebo to že domácí spotřebiče jsou poháněný elektromotorama a ne spalovákama, o tom netřeba diskutovat. EV neprodukují emise a tudíž nemusí na emise. Spalovací auta produkují jedovaté emise a prach vždy. Bez toho nejedou a tudíž musí na kontrolu emisí. Zde není o čem diskutovat.

  Správný nadpis by měl být ve smyslu jaký dopad na čistotu životního prostředí má provozování elektroaut v porovnání s provozováním aut se spalovacími motory.
  V případě provozování elektroaut jsou původci emisí dodavatelé energie, tudíž elektrárny s komíny čili elektrárny, které něco spalují + jejich dodavatele paliva. V připadě provozování spalovacích aut jsou zdrojem hlavního znečištení spalovací motory samotných aut + výrobci paliv a jejich dodavatelé surovin.
  Pokud chcete mít čistý vzduch hledejte zdroj kde do vzduchu uniká nějakej sajrajt, čili výfuky a komíny.

  1. Dobry postreh. Malokdo si uvedomuje, ze za „spinavost“ BEV
   Dobry postreh. Malokdo si uvedomuje, ze za „spinavost“ BEV nemuze technologie BEV ale technologie vyroby elektriny. Takze ti, co argumentuji neekologicnosti BEV spatne broji proti BEV, meli by sve sily zamerit na boj se spinavou vyrobou elektriny.

   Pokud toto bude cist Runner42, mel by popremyslet nad vyuzitim spalovaciho motoru v pracce nebo mycce, protoze dle jeho logiky tam bude daleko cistsi a efektivnejsi, jelikoz ten spotrebic potrebuje nejen pohyb ale i teplo a dle nej je spalovaci motor efektivnejsi nez elektricky a to jen pri vyuziti pohybu. POkud vyuzije i odpadni teplo, bude nejvetsi ekolog na svete. Jen doufam, ze s enebdue zlobit, kdyz neprijmu pozvani do jeho kuchyne bez pouziti dychaciho pristroje 🙂

     1. Dalším základním aspektem je to, že jsme vystaveni vysoce
      Dalším základním aspektem je to, že jsme vystaveni vysoce koncentrovaným emisím z výfuků spalovací motorů aut z bezprostřední blízkosti často i jen 2 metrů všude tam kde žijem a kde se pohybujem. Tedy ve městech, obcích a na cestách. A to je zásadní rozdíl oproti již rozptýleným emisím například ze komínů nebo i z výfuků, kde je koncentrace škodlivin daleko víc naředěná a tudíž nemá tak akutní dopad.

      Proč si asi lidi dávaj komín na střechu a ne dovnitř domu jako v Kocourkově? Evidentně proto aby kamna měla dobrý tah a oni byli co nejdál od koncentrovaných emisí. Nikdo nechce bydlet za komínem.

   1. Ano, ledničku, pračku i televizi na naftu mám. Konkrétně
    Ano, ledničku, pračku i televizi na naftu mám. Konkrétně na chalupě, kde jsou výpadky dodávky elektrické energie v zimních měsících zcela běžné, některé roky i v řádu týdne i více.
    Takže mám dieselagregát. Znáte lepší řešení?

    1. Jestli neni lepsi reseni, ta kdoufam, ze odpadni teplo z
     Jestli neni lepsi reseni, ta kdoufam, ze odpadni teplo z diesel agreagtu vyuzivate. Pokud ne, znam lepsi reseni. 🙂
     U pracky benzinovy motor a 8mi stupnovou dvojspojkovou prevodovku (potrebujete rozsah 30 – 1400 otacek). Teplo z motoru by ohrivalo vodu v pracce. Cerpadlo na vodu by bylo reseno prs dalsi spojku. Vyfuk samozrejme do mistnosti. Reseni naprosto jednoduche, bezporuchove 🙂 Ucinnost mozna na 35ti procentech? 🙂
     Kam se na takove resnei hrabe fotovoltaika na strese a rizeny start dle vyroby. To je naprosto neekologicka zalezitost.

    2. Tvl a proc pouzivas pracku, lednicku a televizi na elektrinu?
     Tvl a proc pouzivas pracku, lednicku a televizi na elektrinu? Kdyby byly na benzin, tak by byly mnohem efektivnejsi!
     To nevis ze 1kWh elektriny, ktere ti spotrebujou ty tvoje elektricke pristoje mohl by radeji pouzity na vyrobu 7 litru benzinu, na ktery by ti pak ta benzinova pracka, lednicka, televize fungovala 10x dyl ? 😀

  2. Výroba samotných aut je další aspekt, ale opět silně
   Výroba samotných aut je další aspekt, ale opět silně závisí na tom odkud bereme energii na výrobu zda ze špinavých fosilních elektráren nebo si zajistíme OZE energie jako se o to snaží Tesla Gigatovárna v Nevadě (solar, vítr) či BMW továrna na výrobu uhlíku pro i3 a i8 ve státě Washington (hydro). V tom je propastný rozdíl.

 12. V clanku jsou zminene havarie tankeru jako ekologicka zatez z
  V clanku jsou zminene havarie tankeru jako ekologicka zatez z dopravy ropy. Ze skoly si vsak pamatuji, ze to neni takovy problem, jako (daleko obvyklejsi) zpatecni cesta „prazdneho“ tankeru. Ten totiz prazdny jet nemuze (pochopi ten, kdo zkusil prazdnou nadobu potavit na vodu a ucinil tak s poloprazdnou). A neverim, ze pred napustenim morske vody nekdo ten tanker vytrel od ropy. 🙂 Takze pred kazdym nalozenim se do more vypusti morska voda s primesi ropy.
  Nebo od dob mych studii se zmenil pracovni postup a ta voda jde do cisticky, nebo opravdu tanker po vylozeni „vytrou“?
  Jo a moc pekny clanek, dekuji za nej.

  1. U tankeru jsou prostory pro náklad a separátně prostory pro
   U tankeru jsou prostory pro náklad a separátně prostory pro balastní vodu. Takže se ropa a balastní voda nikdy nepotkají. V současnosti se vyvýjejí tankery a čističkou na palubě, aby bylo možno po vyčerpání ropy nabrat vodu, a tu pak vyčistit ořed opětovným nabráním ropy, ale myslím, že to ještě nikde nefunguje.

   1. Diky, donutilo me to nastudovat. Takze tabkery s jednoduchym
    Diky, donutilo me to nastudovat. Takze tabkery s jednoduchym trupem (ten je vlastne stenou nadrze), kde Vami popsane neplatilo, maji do vysostnych vod EU zakaz od roku 2010, USA 2015 ale jen u supertankeru. Pokud ma tanker dvojity plast (vnitrni je stena nadrze), pak se vymezeny prostor pouziva pro vodu. Takhle rychle jsme nedoheldal, zda jsou tankery s jednoduchym trupem uz zakazane obecne, nebo se pouzivaji (cehoz se obavam) a v jakych objemech.

    1. Tankery bězně přečerpávají ropu na moři, takže je
     Tankery bězně přečerpávají ropu na moři, takže je klidně možné, že ji dál vozej ty jednostěné ksindly ale do přístavu na terminál vám to doveze ten dvojstěný.
     Taky je celkem běžné že třeba u Anglie parkuje smečka tankerů a čeká kam se houpnou ceny ropy a pokud špatně, tek jedou zase přes půl planety někam jinam a tam to prodaj líp. A teď si představte kolik přitom spálej toho šílenýho bunker fuelu! To je naprosto strašnej maskr co vyfluše do vzduchu šílený množství síry.

     Zde je vidět jeho konzistence
     https://youtu.be/JnwSua-IGTs

  2. Úniky ropy jsou na denním pořádku, takže problém
   Úniky ropy jsou na denním pořádku, takže problém rozhodně budou. Jen na pobřeží USA a jen loni došlo k 137 únikům ropy (1 velký 2,1 milionů galonů, 25 středních 2200 až 220 tisíc galonů a zbytek „malé“), tzn. každých 2,5 dne jeden, celosvětově to tedy bude několik úniků denně. A téměř o žádném se nikde nepsalo, protože dokud nejde o desítky milionů galonů, tak je to vlastně normální, takže nějaké vytření tankeru od ropy se fakt neřeší, protože bude patřit do kategorie do 30 galonů neboli kategorie je nám to u prdele, to se ani nehlásí, stejně tak asi i to, co není u pobřeží.
   zdroj

    1. Jak před pár lety protestovali indiáni v USA proti
     Jak před pár lety protestovali indiáni v USA proti ropovodu, že jeho úniky jim můžou zničit podzemní vodu na jejich území tak ropovody maj úniky prakticky pořád a měli je i po dobu těch protestů. Naprostej humáč.
     Teď si představte že rafinérie v ostrovnim pidistátečku Singapur zásobuje palivem ohromnej kus Oceánie a Asie a kolem rafinérie je permanentně smečka tankerů. Tam to musí bejt asi solidně zasraný.

   1. Takže ropná lobby má takovou svoji “poměrovou”
    Takže ropná lobby má takovou svoji “poměrovou” ekologii: Když tanker dorazí do cíle, a nikomu z nákladu nic nechybí, nic se nestalo. Ono v tom poměru přepravovaného množstí, že někde vytekl vagón nebo i celý vlak? To nic, moře to vsákne. Hlavně dál stavět větší a větší obludy, vždyť oni by jinak ani nevydělali. A lidi se můžou divit, že ani ty ryby, co se u nás považovaly za “zdravé” maso, nejsou co bývaly… Že litr ropných látek znehodnotí až milion litrů vody (zdroj imaturita.cz) se nějak zapomíná.

Napsat komentář