Energetická společenství sahají po podpoře

Minulý týden proběhlo první jednání k dotačnímu programu KOMUNERG z Modernizačního fondu, který podpoří energetická společenství 14 miliardami Kč. Podle slov Ivo Marcina, ředitele Sekce strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, bude Státní fond životního prostředí (SFŽP) usilovat o dokončení programu KOMUNERG do konce roku 2024. Unie komunitní energetiky (UKEN) proaktivní přístup SFŽP vítá a její experti jsou připraveni konstruktivně jednat o podobě programu a předávat své zkušenosti z praxe. 

UKEN dotační podporu pro energetická společenství považuje za klíčovou, protože pomůže alespoň částečně dorovnat podmínky, které mají ostatní účastníci trhu. Současně podpoří i naplňování potenciálu komunitní energetiky, který může pokrýt téměř 80 % spotřeby domácností zelenou, levnou a lokální elektřinou.

SOUVISEJÍCÍ: Česká komunitní energetika se pomalu rodí díky Lex OZE II

Dotace z KOMUNERG by dle členů UKEN měly cílit na vytváření komplexních projektů, které mají široký společenský přínos. Zahrnovat by měly aktivity a investice na straně výroby i spotřeby energie, optimalizaci a zavedení energetického managementu a chytrého řízení.

Součástí by měla být i podpora práce se členy, investic do zdrojů energie ve vlastnictví společenství i činnosti energetického koordinátora. 

„Energetická společenství jsou za zákona nezisková a vznikají proto, aby si lidé a obce mohli sami vyrábět a sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů. Tyto nové energetické modely se při rozjezdu neobejdou bez veřejné podpory a SFŽP, který už dotuje projekty velkých energetických firem ve fotovoltaice i teplárenství, by pro ně měl připravit dostatečný a vhodně nastavený dotační program,” shrnuje Ondřej Pašek, vedoucí dotační pracovní skupiny UKEN a expert na obnovitelné zdroje Hnutí DUHA. 

„Program KOMUNERG by měl naplnit zejména dva předpoklady, prvním je podpora výstavby komunitních elektráren a druhým zase vysoká míra dotace, vyšší, než mají nyní podniky či obce v RES+. Z hlediska podpory výstavby vlastních zdrojů energetických společenství považujeme za důležité podpořit budování větrných elektráren, protože komunitní přístup by nám mohl konečně pomoci odblokovat potenciál větrné energetiky v Česku. Co se týče procentuální míry dotace, ta by měla být vždy úměrná tomu, o jaký typ žadatele se jedná. Musíme si tedy uvědomit, že energetická společenství jsou naprosto odlišnými subjekty od podniků či obcí, protože hůře shání finance, a proto musíme nastavit procentuální míru výše dotace tak, aby to odpovídalo jejich neziskové povaze,” říká Jiří Krist, předseda ENERKOM Opavsko, z. s. a člen rady UKEN. 

Cenná je i snaha SFŽP hledat cesty, jak pro energetická společenství získat více finančních prostředků např. prostřednictvím bankovních úvěrů či záruk. Pro energetická společenství by však kvůli jejich neziskovému charakteru a celospolečenským přínosům měly hlavní podporu představovat právě dotace, nikoliv finanční nástroje.

Podle novely energetického zákona lex OZE II není hlavním účelem energetického společenství tvorba zisku. Proto společenství ve formě spolku musí veškerý zisk investovat zpět do spolku a jeho členům nesmí vyplácet žádný zisk. Družstva pak mezi své členy mohou rozdělit jen 33 % zisku. 

zdroj: tisková zpráva

5 Comments on “Energetická společenství sahají po podpoře”

Napsat komentář