Ekonomičtí odborníci debatovali v Parlamentu o spotřební dani z pohonných hmot

Ve středu 23. května se v zasedací místnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uskutečnil seminář na téma „Spotřební daň z pohonných hmot“. Pod záštitou poslance za Věci veřejné pana Michala Babáka se v diskuzi střetli doc. Miroslav Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, a 1. náměstek ministra financí, pan Dr. Ladislav Minčič.

Ekonomičtí odborníci – Michal Babák, Miroslav Ševčík, Ladislav Minčič. V Parlamentu živě debatovali o spotřební dani z pohonných hmot.
foto: Vitbarta.cz

Obecenstvo pak tvořila celá řada dalších odborníků, zástupců čerpacích stanic a distributorů a politiků.

Politikové jsou v současné postaveni před otázku, zdali snížit, zachovat či zvýšit spotřební daň z benzínu a nafty. Oba odborníci se shodli, že bylo chybou, když se spotřební daň na minerální oleje zvyšovala v roce 2009, v době hospodářského propadu, což zpětně uznal i sám tehdejší ministr financí a dnes již zesnulý Eduard Janota.

Janota chtěl, aby bylo toto mylné rozhodnutí napraveno, což se mu za jeho života už nepodařilo, a tak další příležitost pohnout se spotřební daní přichází právě nyní.

V Poslanecké sněmovně jsme se stali svědky názorového střetu, poněvadž zlínský rodák Ševčík na základě výpočtů provedených na jeho domovské Národohospodářské fakultě obhajoval snížení spotřební daně z nafty, kdežto náměstek Minčič byl ke snižování značně skeptický.

Dodejme, že diskuze se omezila především na spotřební daň z nafty, poněvadž právě ta je nejvíce poptávána mezi dopravci, průmyslníky a stavebníky – největšími spotřebiteli pohonných hmot. A pakliže hledáme cestu, jak viditelně ovlivnit inkaso ze spotřební daně plynoucí do státní kasy, jak snížit náklady podnikatelům, oživit mnohá odvětví hospodářství a ve finální fázi tím i zlevnit výrobky, budeme se bavit právě o naftě.

Děkan Národohospodářské fakulty prezentoval, o kolik by se zvýšilo inkaso ze spotřební daně při jejím poklesu o 2,5 Kč, o 2 Kč a o 1,50 Kč. Při snížení o 2 Kč, tedy na 8,95 Kč na litr nafty a zachování sazby DPH 21% by dle výpočtů stát vybral o 605 milionů Kč více.

Naopak Dr. Minčič se ke snižování spotřební daně z nafty stavěl velmi zdrženlivě a často opakoval, že snížení je možné, ale vzhledem k tomu, že v důsledku hosp. krize klesla spotřeba pohonných hmot, pouze za cenu následných výpadků ve veřejných rozpočtech.

Navíc argumentoval Slovenskem, kde snížení spotřební daně v nedávné době kýžený efekt nepřineslo. Jeho názorový rival doc. Ševčík však podotknul, že srovnává s nesrovnatelným, poněvadž Česká republika je na rozdíl od Slovenska významnou tranzitní zemí.

A protože všechny sousední státy mají spotřební daň z nafty nižší, vyplatí se dnes především zahraničním dopravcům natankovat v zahraničí a Česko přejet s „plnou nádrží“. U českých dopravců je pak obecně známo, že se mnohým vyplatí tankovat v zahraničí. Navíc je třeba vzít v úvahu, že každá pobídka má multiplikační efekt.

V závěru náměstek Miroslava Kalouska prohlásil, že být akademikem, tak v zásadě s děkanem Ševčíkem souhlasí, ale protože je zodpovědný za veřejné finance, nemůže si dovolit podstoupit nadměrná rizika vzhledem k nutnosti soustavného splácení veřejného dluhu.

Poslanec Babák pak za celou diskuzí udělal tečku v podobě prohlášení, že Věci veřejné společně s poslanci napříč spektrem předloží návrh legislativní úpravy na snížení daně z nafty.

Jeden komentář u “Ekonomičtí odborníci debatovali v Parlamentu o spotřební dani z pohonných hmot”

  1. Nafta má už teď nižší
    Nafta má už teď nižší daňové zatížení než benzín a ti kreténi ho chtějí ještě snížit. Se z toho smradu z nafťáků pos… a to nemluvím o problémech evropských rafinerií, které nejsou dělaná na tak vysokou produkci nafty, takže krachují a propouštějí zaměstnance.

Napsat komentář