Čistá mobilita z pohledu Ministerstva životního prostředí

Daniel Kunz - 05 Listopad 2013

Dlouhodobý koncept ekologické dopravy Ministerstva životního prostředí (MŽP)představený na konferenci Autosympo 2013 zahrnuje i významnou podporu alternativních zdrojů v doprav. Konkrétně je zde zaměření na CNG, elektřinu, vodík a cyklodopravu.auto Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR se snaží v poslední době aktivně působit v oblasti dopravních alternativ a představuje zajímavé plány
foto: MŽP

Vyzdvižena byla snaha primárně se soustředit na znečištěným ovzduším nejvíce postižené regiony, mezi které patří Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj a aglomerace Brno. Ještě v rámci programovacího období 2007-2013 byl vypsán dotační program v hodnotě jedné miliardy korun na pořízení autobusů, které budou směřovat právě do těchto lokalit.

Mgr. Matyáš Doul z MŽP prozradil, že se už čeká jen na technické schválení monitorovacího výboru a Evropské komise, takže předpokládaný termín, od kdy mohou dopravci žádat v rámci tohoto programu o dotace, je odhadován na začátek příštího roku.

Pro nové programovací období, které zahrnuje roky 2014-2020, vypracovalo MŽP program „Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech“, který bude mít za cíl snížit lokální emise, zvýšit podpory na různé alternativní zdroje, a to v rámci celé ČR. Mezi příjemce se budou řadit právnické osoby, výzkumné instituce, územně samosprávné celky, ale i další organizační složky státu.

Mnoho přítomných odborníků a zástupců podnikatelské sféry si stěžovalo, že je dnes agenda podpory alternativních zdrojů rozdělena velmi chaoticky mezi několik ministerstev. Mgr. Matyáš Doul představil pro příští programovací období koncepci, kdy výzkum a vývoj by měl spadat pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, infrastrukturu má mít v režii Ministerstvo dopravy a koncový prodej bude mít pod svými křídly Ministerstvo životního prostředí.

Závěrem byli účastníci informováni o aktuálním stavu Národního akčního plánu čisté mobility s tím, že tento je ve finální přípravě a v dohledné době by měl být projednán vládou.

Je třeba počítat s tím, že úlevy na CNG v podobě dotací a nízké spotřební dani se budou i díky nařízením v evropských směrnicích snižovat. V publiku však také zaznívaly názory, že rozdíly mezi podporou jednotlivých alternativních paliv nejsou úplně spravedlivé a zazněl i požadavek, aby se Asociace NGVA, jež byla spolupořadatelem konference, také zapojila do jednání s pověřenými orgány.

vlastní
Zpět na HybridPřidat komentář

Proč, proč proč?

Pořád se zaměřují jenom na státní podniky. To je takový problém dát ulevu podnikatelům z "nižších" sfér? Co myslíte, že by se stalo, kdybyste dopravním firmám dali dotaci, případně snížili silniční daň? Nakoupili by se nové vozy, ekologičtější vozy.

Dnes již funkční Dieselgass se dá dokonce i dodělat, není to takový problém. Firmám to ušetří peníze, sníží to emise na již koupených vozech. Stačí k tomu jenom motivovat. A jak nejlépe? Penězi.

Sám bych byl ochoten obměnit vozový park, mít k tomu nějakou motivaci. A motivace toho, že sám budu šetrnější k přírodě, když potom vedle mě na křižovatce zastaví tatrovka, která vypustí během volnoběhu víc splodin a škodlivin než já za celý měsíc, kašlu na to.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Je to jenom o penězích,

Stát chce podporovat ekologii ale za cenu, že nezaplatí ani korunu. Pokud zadotuje státní podniky tak ho to nic nestojí, protože to zůstane doma.
Pokud zadotuje soukromníky, bude to stát peníze.


ChargeUp! - Komplexní dodávka dobíjecích stanic a souvisejících služebAutonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobile-stationVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.Nabíječky elektromobilů Circontrol