Chytrá města budou v budoucnosti sloužit především jejich obyvatelům

Koncept Chytrých měst již není pouze doménou světových metropolí, ale dostává se také do popředí zájmu řady měst a obcí v České republice. Důvodů proč tomu tak je, je více.

Co je to Smart City, tzv. Chytré město se mohli zástupci Jihočeských obcí dozvědět na workshopu, který se konal ve spolupráci s Jihočeským krajem.
foto: Smart City

„Nejde jen o snižování nákladů a úspory na energie, stále více jsou Chytrá města aktuální v souvislosti s tématy jako ochrana životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu a především zvyšování kvality života obyvatel měst,“ řekl Radovan Polanský, výkonný ředitel Czech Smart City Cluster a vysvětlil, že koncept Chytrých měst je především o strategickém přístupu k rozvoji města a komunikaci s jeho obyvateli.

„Jihočeský kraj vnímá koncept Chytrých měst jako správný směr pro další rozvoj měst a obcí, ale i regionu samotného. Chceme na základě zkušeností jednotlivých aktérů nejen zpřístupnit chytrá řešení i ostatním obcím v kraji, ale koncepčně a celokrajsky řešit taková témata, jako je například dopravní obslužnost, oblast energetiky či odpadového hospodářství na úrovni kraje,“ komentoval věc Jaromír Slíva, náměstek hejtmana Jihočeského.

Chytrá města budou v budoucnosti sloužit především jejich obyvatelům

foto: Smart City

Jak ukazují zahraniční projekty, rozvoj chytrých řešení je možný na základě zdrojů každého města. „Jde především o změnu myšlení, o využití příležitostí v rámci všech, tedy i relativně malých projektů, které město připravuje. Je třeba také zdůraznit, že se jedná o běh na dlouhou trať. Máme v plánu začít používat Index chytrých měst, prostřednictvím kterého už EY velmi úspěšně mapuje situaci v Itálii a bude ho rozšiřovat i do dalších evropských zemí, i v České republice a přispět tak ke sjednocení pohledu na chytrost měst u nás. Jednoduchá metoda porovnávání umožní všem městům soustředit se na svůj udržitelný rozvoj při zohlednění specifických priorit a výchozích podmínek,“ informovala Andrea Ćirlićová, z konzultantské společnosti Ernst & Young, která se tématem Smart City zabývá.

„Zavádění chytrých řešení je nejvíce vidět u firem, které se denně potřebují přizpůsobovat regionálním i světovým trhům. Příkladem může být čistě ryze česká společnost Motor Jikov Strojírenská a.s., která na workshopu představila výrobu, vývoj a instalaci CNG plnících stanic,“ řekla Alice Gregová z Jihočeské hospodářské komory a doplnila, že efektivita takovýchto řešení neznamená pouze ekonomický přínos, ale je i sociální odpovědností firem z hlediska ekologie.

Zaváděním chytrých technologií pro města a obce se čím dál více zabývají i energetické společnosti. Společnost E.ON tak představila například své řešení čisté mobility pro obce a města.

„Proto, aby mohla být taková řešení aplikována je potřeba vytvořit podmínky pro každodenní používání prostředků čisté mobility, jako jsou nabíjecí stanice pro elektromobily a plnicí stanice na ,“ vysvětlil Miloslav Fialka ze společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a uvádí vzápětí konkrétní příklad:

„Návrhem jak ekologizovat flotilu velkého města se společnost E.ON zabývala i ve spolupráci s městem Brnem v rámci projektu Ekologizace flotily města Brna, kdy bylo do analýzy optimálního složení vozového parku zapojeno téměř 900 vozidel města a jeho organizací.“.

Své zkušenosti z Brna bude společnost E.ON nadále rozvíjet i v Jihočeském kraji, kde spolupracuje na rozvoji aktivit Smart City např. s městy Písek a Tábor a je členem Czech Smart City Cluster.

placená inzerce

6 Comments on “Chytrá města budou v budoucnosti sloužit především jejich obyvatelům”

   1. Na jednoho obyvatele měst
    Na jednoho obyvatele měst připadá třikrát tolik energie co na obyvatele vesnice. Až pojedete někdy kolem Prahy, třeba tudy tak se zamyslete nad smyslem osvětlení. Je nezbytně nutné svítit všude a celou noc, když na té silnici nikdo nechodí. Ostatně ani vy doma nerozsvěcíte najednou všechna světla se soumrakem a nezhasínáte je s rozedněním. Svítíte jen tam, kde jste, a když tam skutečně potřebujete svítit.
    Co když jezdí tramvaje prázdné? Nelze vyřešit městskou dopravu jinak? Opravdu je nutné vytápět úřední budovu o víkendu, když tam nikdo není?
    Takových problémů mají města spoustu a někdo je vyřešit musí.

    1. Pozor, ale to se odchylujete
     Pozor, ale to se odchylujete od původního smyslu článku. Ten byl o tom, že zpříjemní města pro lidi, ne že je zefektivní a změní na ekologické superstroje. Proti zvyšování efektivity vůbec nic nemám. Pokud to ovšem není na úkor právě těch lidí, což se dost často děje a prosazují to hlavně melouni třeba na pražském magistrátě.

     1. Však oni dělají
      Však oni dělají například Prahu příjemnější. Jen se tak zatím řeší jen ta doprava. Pražský okruh, tunel Blanka, stavba metra, větší letiště, cyklostezky….. Na to ostatní jim již nezbývá kapacita….. peněz, odborníků, vědomostí…

      Copak se jich někdo ptal na to čím zpříjemní města?

      Malá vesnice řeší v lepším případě opravu chodníků, v tom horším případě čeká na dotaci na vybudování kanalizace.
      To že se v Praze platí za každé parkovací místo před domem, je daň z luxusu velkoměsta.

Napsat komentář