Aktuálně: Aerolinky musí platit emise

Server Aktuálně.cz informuje o novém vývoji ekologické legislativy Evropské unie. Po dlouhém vyjednávání je letecká doprava definitivně zahrnuta mezi ty, kteří se zásadním způsobem podílejí na znečišťování životního prostředí.

„Systém obchodování s emisními povolenkami je klíčovým nástrojem Evropské unie ke splnění závazků z Kjótského protokolu o snížení emisí skleníkových plynů. Systém stanovuje emisní limity velkým znečišťovatelům, jako jsou elektrárny a ropné rafinerie.“ (celý článek)

Napsat komentář