Norská studie: slunce a vítr uspokojí sotva desetinu energetických požadavků lidstva

redakce - 18 Září 2017

Možnosti větrných a fotovoltaických elektráren při nahrazování klasických energetických zdrojů jsou možná mnohem menší, než se dosud soudí.Větrná farma Green Mountain

Větrná farma Green Mountaint.
foto: Leaflet | Wikimedia Commons (public domain)

Podle studie vědeckého týmu z oddělení fyziky a technologie Bergenské univerzity, bude vrchol celkové instalované kapacity větrníků a fotovoltaik dosažen už kolem roku 2030 a nepřesáhne 1,8 TW, což bude v té době představovat sotva desetinu globální spotřeby energie.

Tyto závěry jsou v ostrém kontrastu s dnešním předpokladem, že nové energetické technologie budou zažívat exponenciální růst dlouhá desetiletí a postupně nahradí velkou část dosavadních klasických zdrojů.

Respektovaná Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) např. předpovídá, že slunce a vítr pokryjí už v roce 2030 třicet procent energetické potřeby lidstva. Na základě podobných prognóz jsou postaveny i ambiciózní plány některých zemí.

V Evropě je to zejména Německo, které chce do roku 2020 vyrábět v obnovitelných zdrojích 30 % hrubé spotřeby elektřiny, v 2040 už 65 % a v roce 2050 dokonce 80 %. Norští vědci se domnívají, že tyto plány jsou příliš optimistické.

Tvrdí, že růst větrné a fotovoltaické energetiky do roku 2015 má stejné znaky, které provázely i rozvoj jiných, nejen energetických, technologií a nakonec vedly ke zpomalení a v některých případech i zastavení jejich růstu.

V případě větrníků a fotovoltaik jde podle Norů o čtyři hlavní omezující faktory. Prvním je faktický rozpor mezi skutečnými náklady na výrobu elektřiny v různých zdrojích a náklady, které jsou kalkulovány v prognózách.

Podle autorů studie nejsou v optimistických studiích např. zohledňovány všechny náklady vyvolané negativními vlastnostmi těchto zdrojů, tedy zejména jejich závislostí na denní době a počasí. K nim patří např. náklady na udržování záložních zdrojů, které budou vyrábět elektřinu v noci a v době, kdy nefouká vítr.

Druhý limit souvisí s plochou a vzdáleností. Oba jmenované zdroje zabírají poměrně velkou plochu (v případě ČR je to v případě fotovoltaiky podle ministerstva zemědělství dokonce až 4 tisíce hektarů zemědělské půdy) a oba poskytují největší výkon v relativně velkých vzdálenostech od míst spotřeby elektřiny (pouštní nebo horské oblasti, otevřené moře), což vyžaduje budování přenosových tras.

Třetím významným faktorem je v současnosti relativně nízká životnost materiálů a zařízení, která tvoří základ větrných a fotovoltaických elektráren. Podle jedné britské studie je reálná životnost tří tisícovek tamních pobřežních větrníků jen 12 až 15 let, zatímco vláda, která by chtěla v roce 2030 pokrývat z obnovitelných zdrojů 30 % spotřeby, kalkuluje s 20-25 lety.

Poslední hlavní limitující faktor je podle norských vědců ekonomický. Intermitentní zdroje energií mají tendenci kanibalizovat své vlastní příjmové toky.

Jakmile jsou postaveny, produkují elektřinu s minimálními náklady a za předpokladu dobře fungujícího trhu, který není zkreslen dotacemi, nutí majitele nabízet jejich produkci za určitých okolností dokonce za zápornou cenu. V takové situaci se sotva najdou zájemci o instalaci dalších kapacit, od nichž by se sotva dočkali kladného výnosu své investice.

Autoři studie zdůrazňují, že skutečný vývoj samozřejmě může být ovlivněn novými objevy např. v oceánské větrné energetice, ale třeba taky průlomem v jaderné fúzi.

V současné době ale považují za důležité varovat před rostoucí propastí mezi proklamovanými ambicemi větrné a solární energetiky a jejich skutečnými možnostmi.

Klimatická dohoda OSN přijatá v roce 2015 v Paříži zavazuje zúčastněné státy snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 40-70%. Zároveň se očekává, že celosvětová spotřeba energie se v důsledku růstu počtu obyvatel a růstu ekonomiky zvýší ze současných 17 TWh na 30 TWh.

Vzhledem k tomu, že většina emisí skleníkových plynů vzniká při spalování uhlí, zemního plynu a ropných produktů, z nichž pochází 80 % dnešní světové výroby energie, existuje výrazně většinová shoda v názoru, že jediným řešením je přechod z energetiky založené na fosilních palivech k obnovitelným zdrojům a/nebo k jaderné energetice.

V současné době jsou nejvíce rozvíjeny větrná energie a fotovoltaika, které od přelomu století do roku 2015 vzrostly na přibližně 660 GW (vítr 433 GW, fotovoltaika 230 GW). Optimistické výhledové scénáře předpokládají jejich další růst až do poloviny tohoto století.

tisková zpráva
Zpět na HybridPřidat komentář
Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ta norská studie je nesmyslná. Nepočítá (a v podstatě ani nemůže počítat) s technickým pokrokem. Za pár let se můžou objevit nové, superúčinné a zároveň superlevné solární panely, a to samé platí o bateriích. Pokrok se nezastaví, a nikdo neví co bude za 20 let. Budoucnost zcela logicky patří jediné jaderné elektrárně, a tou je slunce. Energie nám poskytuje tolik, že žádné jiné elektrárny nebudou potřeba. Jde jen o to, umět tu energii využít.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ale houbeles. Když nepřijde nový zdroj, budeme si pronajímat poušť od afrických států a stavět tam CSP elektrárny do nekonečna. Ty fungují i v noci a potřebují k tomu jen pár tun soli. Jediný problém bude jak uhlídat vysokonapěťové vedení v Africe a přes Středomoří proti sabotážím...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Asi tak. Hlavní by bylo zajistit omezení wahabismu a salafismu, to tak nějak od Libye na západ není takový problém jako v zálivu. I kdyby bya naše spotřeba energie konstantní a vše ve formě elektřiny kdesi z Afriky a podobně, tak pořád tam bude přicházet poněkud méně peněz naž se děje případně dnes za ropu.

Obrázek uživatele Jan Veselý

Zkusil jsem ještě jeden "reality check" toho čísla 1.8 TW instalovaného výkonu ve VtE a FVE.
V současnosti je globální instalovaný výkon fotovoltaiky okolo 400 GW a větrných elektráren okolo 550 GW. To je více než polovina čísla, které Norové považují za maximální možné a většina byla nainstalována během posledních 5 let. To jako, že by měla výstavba výrazně zpomalit, když se z nich teď staly nejlevnější zdroje nové elektřiny a stále jdou s cenou dolů?

Ďalej ani nečítam, kto iný by to napísal ak nie Nóri.

čo sa babe chcelo, to sa babe snilo.

Veď to by bol a aj bude pád Nórskej extraprosperity.

Takže oni vlastne tvrdia, že dnes svietiace slnko nie je schopné ukladať energiu do nových fosílnych vrstiev.

Nóri sa dramaticky mýlia, pretože je to len o prechode z režimu off-line = čakať 70mil. rokov až sa nejaká energia uloží do fosílnych palív a potom ich hľadať a nachádzať, do režimu on-line = cca 1 ročný cyklus, keď energiu môžeme zbierať a ukladať sami - o čom je celá evolučná revolúcia energetiky. NÓRI STE VEDĽA AKO JEDĽA AJ KEĎ STE NÓRI, sorry.

Netvrdím, že fosílne zdroje neostanú ako doplnkové a pre špeciálne účely.

Pesimistická studie, která na mě působí dojmem, že se autor špatně vyspal a dostal depresi. Že je potřeba být ktitický, to chápu, ale není potřeba přitom popírat známé skutečnosti a trendy.

---

hariprasad

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

No trendy jsou takové, že v roce 2016 výroba energie z oze stoupla asi o 2%. Vzhledem k jejich malému podílu na spotřebě je to dost málo. Jako elektroinženýr mohu prohlásit, že OZE mají budoucnost. Za takových 30 let mohou mít podíl na celkové spotřebě lidstva jako zemní plyn ( tedy okolo 25 až 30%). Nicméně nejedná se o FV panely a větrné el. , ale OZE jako celek , tedy vodní zdroje, biomasu , geotermální energii a energii získanou tepelnými čerpadly. Fosilní zdroje zůstanou dominantní, protože jaderná energetika se rozvíjí velmi pomalu výroba energie z jádra sice poroste, ale její podíl na celkové spotřebě bude klesat a proto fosilní zdroje budou mít i za 30 let silně dominantní podíl na spotřebě a ta poroste například objem dopravy se zvýší za 30 let nejméně 3x. Lidé jsou dnes rozděleni na 2 tábory , jedni si myslí, že OZE jsou k ničemu a druzí že časem nahradí všechny zdroje. Pravda pro příštích 30 let je ale spíše taková, že OZE se přidají do energetických mixů a zpomalí růst spotřeby fosilních paliv a jádra. Osobně si myslím ,že je to škoda. Největší nevyužitý potenciál zůstane u tepelných čerpadel a u jádra, tuto mezeru zaplní zemní plyn, který se témě dotáhne na ropu a stane se spolu s ní dominantním zdrojem lidstva. Závislost na dovozech ropy a plynu bude silně ovlivňovat zejména EU a Jižní a JV Asii. Amerika se proti tomu stane energeticky soběstačná.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

toto je myslím z vašeho textu nejdůležitější část
Cituji:
Největší nevyužitý potenciál zůstane u tepelných čerpadel...

U toho ostatního si já nejsem tak jistý, stačí tam politické rozhodnutí a situace se dramaticky změní, ale tady jste se myslím dost trefil. TČ stojí příliš na okraji zájmu a byl by tu asi potenciál na poměrně velké omezení spotřeby paliv jenom tím že si poměrně velkou část roku to teplo případně budeme schopní načerpat jen tak ze vzduchu. Je to taková "volná energie".

Co se týče FVE a spol, tak tam bude záležet na tom, nebo to si tedy myslím já, jak se podaří rozjet akumulaci a jak bude klesat jejich cena. Může se stát cokoliv, ale kdyby došel na trh systém za třetinu ceny a s poloviční produkcí proti současným, tak by se to už rozjelo definitivně.

Pokud dostanete 5kW systém za 30-60 tisíc Kč, pak už nebude o čem diskutovat, tam ale zatím zdaleka nejsme.

Obrázek uživatele Josef

Konečně racionální studie, která bere v úvahu všechny faktory, na které se tu neustále upozorňuje a nekritičtí příznivci OZE je odmítají vzít v úvahu. Řeknu to asi takhle.

1) Většinová populace nebude ochotná platit za elektřinu dvakrát tolik jenom proto, abychom měli všude větrníky a FVE a byli „EKO“.
2) OZE bude vždy dražší než konvenční jaderný zdroj se životností 60 let. Hlavně kvůli nákladům na systémy ukládání energie a životnosti OZE.

myslíte tie jadrové zdroje, čo od plánovaných nákladov po skočnenie realizácie zdražia o 200% ?

Obrázek uživatele Josef

Ne vždy. Překvapivě jenom v Evropě. V Číně tento problém nemají. Marně bádám nad tím, proč tomu tak je.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Zkusil bych jiný ekonomický model, kde se to navýšení nákladů může někde zamaskovat. Do rozpočtu a do rozpočtů firem už vůbec, jen tak někoho nepustí. Dukovany také oficiálně skončily +- v plánu a v daném rozpočtu. Ale co všechno to zadotovalo to už nevíme. Nehledě na to že to s materiálem etc. bylo trochu jinak.

Obrázek uživatele Josef

Já si spíš myslím, že je to tím, že staví asi 30 reaktorů najednou a mají s tím zkušenosti a hlavně zkušené lidi. V Evropě nikoho takového nemáme.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Ale máme, alespon v CR, Nemecko, Anglie a Francie. Ale uspesne to nici vudce v nemecku, ve Francii na to kalí zasé makrónka a u nás se hádáme že rus je svině, ale nikdo další potom co krachl amík není, tedy pokud nechceme japonce co to staví v oblasti vln...

Obrázek uživatele Josef

Spíš nemáme. Poslední reaktory se stavěly už před drahnou dobou a spousta těch lidí už je v důchodu.

Obrázek uživatele Radovan

Jan Veselý Vám odpověděl Josefe:
1) Většinová populace platí za elektřinu násobky toho, co stojí OZE. Jen se nějak nezapočítává vše hned, ale až potom. Úklid po těžbě uhlí Ostravsko min. 7 miliard, po těžbě uranu Ralsko 25 miliard......
2) OZE už je levnější něž konvenční zdroj, nebo pro Vás nebyly FVE poučením? Norové nedávno kontraktovali větrnou farmu o výkonu 1 GW za 30 EUR/MWh. I kdyby se polovina elektřiny z ní "vyhodila", tak ten zbytek bude pořád levnější než nejlevnější nová uhelná nebo jaderná elektrárna (GB garantuje 100 a více Eur/1 MWh stavitelům jádra). Novým objevem v oblasti offshore větrných elektráren je, že už letos se uzavíraly smlouvy na dodávky za 4-5 let za ceny okolo 60 EUR/MWh (resp. jen za připojení do sítě s prodejem elektřiny za tržní cenu na burze). Přitom loni ještě experti předpokládali, že ceny nedosáhnou okolo 100 EUR/MWh dosáhnou tak okolo let 2025-2030. A tak je to pořád, ceny FVE a VtE jdou dolů rychleji než kdokoliv předpokládal.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Radovane a co takto nelhat? Firmy mají povinnost vkládat peníze na to "potom" a je to kalkulováno v ceně, že se to rozkrade je věc druhá, ale v ceně to je...
Takže prosím nelžete, aby jste dokázal váš fanatický pohled...

A ty ceny, kalkulujete s tím, že musí být instalovaná klasická plynová/uhelná, aby pokrila výpadek když slunce nesvítí nebo jenom úmyslně zamlčujete to co přitom nepravdivě vyčítáte klasice?

Obrázek uživatele Radovan

Chudáku Anonyme s problémy s pochopením psaného textu. Nikdo nelež, je to tam napsáno. Včetně důsledku. I toho, že se těží u přes 100 let a povinnost je posledních pár desítek, a to doslova.

Proč proboha pořád všem cpete 100% zálohy FVE a větru plynem a uhlím? Ještě jste neslyšel o bateriích? Tak si to za domácí úkol nastudujte.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Obrázek uživatele Josef

ŘÍKÁM TO POŘÁD DOKOLA. Srovnejte podmínky, zrušte přednostní povinné výkupy a pak se můžeme bavit. Do té doby je to k smíchu.

Ad 1) To ovšem většinová populace nevnímá a je jí to jedno. Ostatně, náklady na zahlazení by měly být (a dnes i jsou) v ceně uhlí a dalších zdrojů zaneseny.

Ad 2) Nedokáži si představit, jak by jakékoliv zdroje typu VtE či FVE, i kdyby byly za cenu materiálů, ze kterých jsou vyrobeny (k té ceně jsme se již značně přiblížili), mohly konkurovat konvenční jaderné elektrárně v případě, že by je bylo třeba alespoň na dva týdny plně zálohovat jiným způsobem (baterií E2GAS nebo cokoliv tomu podobné). Ty náklady pak prudce rostou a efektivita prudce klesá. A navíc, OZE se zálohami za životnost JE minimálně dvakrát, ale spíše třikrát vyměníte za nové.

A dodejme, že OZE ve stávající podobě budou vyžadovat opravdu masivní investice do přenosových sítí. To je další náklad, kterým se nekritičtí přispěvatelé OZE moc nechlubí. Ano, lokální a centrální elektrárničky tohle nepotřebují a naopak síť vyvažují (relativně). Problém ovšem je, že tyto elektrárničky jsou DRAHÉ a jejich potenciál vzhledem k našim energetickým potřebám nedostačuje. Jsme v ČR. Nemáme pobřeží ani nic jiného.

Hlubinné jaderné úložiště je skutečně drahé. Ale stačí, aby se EU dohodla a v podstatě stačí jedno pro celou EU. Ono toho jaderného odpadu, který je třeba ukládat na tisíce let, zase tolik není.

Obrázek uživatele Radovan

A máte pravdu Josefe, jenže podmínky jsou prostě historicky takové. Většina petrolheadů bude točit svou mantru o dotované elektormobilitě, ač v ČR vlastně žádná občanská dotace není. Ale radostně pomine, že spalovací automobilky dostaly dárek v podobě zainvestovaných průmyslových zón, daňových prázdnin, o podpoře náboru a vzdělávání zaměstnanců nemluvě.
Že je to většinové populaci jedno, páč ji bolí přemýšlet, je taky realita. Náklady by měly být v ceně zaneseny, ale od 18. do 20. století se vše těžilo bez zanesení.
Já taky nevím, jak materiály mohly tak rychle klesnout, ale je to realita. Prostě pořídíte 3x větší FVE než před 10 lety a za poloviční cenu než před 10 lety. A když vidíte co se děje, tak si říkáte, jestli ono to nebude tím, že spalování je opravdu děsivě drahé a postavit zařízení k němu drahé a dlouhé. Hezky to popsal ten Slovák "3. a 4. blok Elekrárne Mochovce sa stavia už 20 rokov. Za túto dobu logicky nevyprodukoval žiadnu elektrinu. Až po úplnom spustení bude schopný produkcie. Avšak pri inštalácii obdobného výkonu, v ktoromkoľvek z troch technológií bioplyn, vietor, slnko, môže nastať výroba v krátkych mesiacoch a postupne sa rok za rokom zvyšovať."

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Obrázek uživatele Josef

Víte, já tu nechci působit jako zpátečník, ale rád bych měl vyrovnaný energetický mix, který bude přinášet plusy hlavně uživatelům. Proto si jako ideální možnost představuji výměnu některých uhelných elektráren za jaderné bloky, klidně relativně malé, ať jde využít jejich vedení, následné utlumení uhlí a preference domácích a firemních OZE na střechách zálohovaných bateriovými systémy a to ideálně s podporou státu v podobě standardizace řešení a prodeji na klíč, aby to bylo co nejlevnější, mělo to zajištěnou podporu rozvodných sítí a umožňovalo to uživateli na daném řešení i něco vydělat (poskytování části kapacity rozvodným závodům). Tohle je něco, co mi přijde pro ČR jako skutečné řešení. Nechci být v ČR závislý na zahraničním proudu, navíc nestálém. Chci, aby byla ČR soběstačná a přitom měla elektřinu pro domácí uživatele opravdu levnou (třeba i tak, aby bylo výhodné jí topit) a zároveň její cena neruinovala náš průmysl a k tomu ještě byla skutečně ekologická.

To co říkáte na hlavu a patu. V podstatě si myslím něco podobného. Jen s tím rozdílem, že bych uhelky nenahrazoval JE, protože si myslím že těch 30% co je máme v našem energetickém mixu teď je dostatečný.
Naopak máme stále málo OZE. Teď nevím přesně ale myslím že je to stále jen pár procent. Takže já bych naopak uhelky nahrazoval FVE přesně jak píšete s Podporou hlavně na střechách domů a továren. Tam je spousta místa a továrny mají i většinou tlustší dráty, takže by tam neměl být problém s připojením.

Já jsem byl dříve také pro stavbu dalších JE ale postupně jsem změnil názor. Hlavě proto ze je to drahé a ještě dražší a stále nikdo neví co bude s vyhořelým palivem, nemáme trvalé úložiště vyhořelého paliva a nikdo vůbec netuší jak to v budoucnu bude. Každá elektrárna je v období stavby minimálně 3x až 4x dražší než původní plány. Dnešní odhad na další blok je cca 300 miliard, ale vynásobeno i jen 2x nebo 3x je skoro 1 bilion! To je prostě neskutečně moc. Navíc když postupem času se dotace do OZE snižuje a naopak by se díky tomuto jen tyto peníze přelily ď této JE a ještě mnohem víc. Takže bychom si vůbec nepomohli spíše by lidé platili víc.

A to nepočítá nikdo například to co nedávno říkali v rádiu. Že "úklid" po těžbě uranu potřebuje dalších cca 4 miliardy korun. Tyhle peníze ani nikdo nikdy dopředu neplatil v těch poplatkách co nevím jak se ty fondy nazývají.

Další je ta nejistota s vyhořelým palivem. Nikdo neví co s ním? Jsou sice plány, ale zatím jen na papíře. Jak můžete něco stavět když není sirén jeden z největších problémů. Hlubinné úložiště i jen příprava je odhad dalších cca 100 miliard. A to je jen první odhad. Vynásobeno minimálně 2x máte 200 miliard. A ani nevíte jestli to bude fungovat, protože to na světě nikdo není schopen ověřit. Hlubinné úložiště by mělo uchovat vyhořelého palivo 100 tisíc let. Na světě je možná jedno nebo 2 a zatím jen"pár" let. A ještě v testovacím režimu. A pár úložišť se potýká s problémy nestability podloží, protože naše země je v podzemí aktivní a podle mne na světě nenajdete místo co by se v podzemí nehýbalo.

Prostě je toho hodně co u JE chybí. Ano vím že už jsou postaveny reaktory 4. Generace, to určitě pomůže. Nicméně to úložiště potřebujete tak jako tak.

Takže jsem radši pro jakékoli OZE, protože ty jsou postaveny z technologii, které všichni známe jsou ověřené nejsou s nimi žádné problémy, vše je řešitelné už dnes na žádný výzkum nebo zázrak se čekat nemusí.

A klidně bych udělal podmínku, že kdo se chce připojit a dodávat do sítě tak musí mít i zajištěno zálohování v době kdy nebude svítit, nebo foukat vítr po určitou dobu. Tj ten kdo by si vše spotřeboval sám by baterky nepotřeboval je to jeho věc. Ale ten kdo by chtěl dodávat do sítě by měl logicky splňovat kvalitativní parametry, jako například stabilní dodávka elektřiny a nutnost souhlasu s možným odpojením centrálním řízením celé sítě. Hlavně bez toho centrálního řízení (tj. odpojení/připojení) by to nedávalo smysl. Nevím přesně jak je to dnes ale mám pocit že OZE se moc odpojovat nejdou? Nebo mají nějakou menší prioritu? To budou asi vědět jiní lépe jak to u nás funguje.

Obrázek uživatele Radovan

Možná se Josefe míjíme v tom, že já řeším prvotně spotřebu domácností, druhotně firem. Byť také mají cesty, jak směřovat k samozásobování až soběstačnosti. Ale to, co popisujete má smysl, já jen dávám větší důraz na decentralizaci, samozásobování a soběstačnost.
Aktuálně máme 16 TWh ročních přebytků, takže bychom mohli s přehledem vypnout buď Temelín nebo odpovídající výkon uhelek. Ale pokud se podíváme, kam to spěje, tak u větru i slunce to vidím na průmyslovou výrobu komponent, u FVE se můžete podívat na fantastické možnosti rychlé výstavby v podání německého Krinneru. Na to prostě nemá a ještě dlouho (možná nikdy) nebude mít uhlí, jádro ani plyn.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Obrázek uživatele Josef

Rychlost je jedna věc, ale když nesvítí a nefouká, tak je to k ničemu a nepomůže ani svěcená voda...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

dnes není v ČR problém duben-září. ( forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=2397&hilit=dreambox&start=60#p53645 ) ( pěkná je také roční spotřeba ve vysokém tarifu forum.mypower.cz/download/file.php?id=7729&mode=view ) Toto není má FVE, ale pracuji na tom. Jo a zde je jak to bylo před FVE ( forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=2397&hilit=dreambox#p41616 ) takže s dnešní technologií ušetřeno 80procent roční spotřeby a zbytek je cucán když je elektřiny přebytek (nízký tarif). Problém je dostat elektřinu z léta do zimy. Roční výroba mé FVE sedí se spotřebou domácnosti. A za mne - podnikaelé ať si platí elektřinu sami. Nevidím důvod proč bych jim ji měl dotovat - a ještě nejlépe garantovanou. Tůůůůůdle.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

To stejné se dá říct i o situaci kdy si příroda trochu zalaškuje, ohne stožáry, nebo utopí elektrárnu, rozvodnu... Nechybělo náhodou před pár lety jen pár centimetrů k tomu aby kus Moravy na pár dní zhasl protože v přerovské rozvodně spíš než elektrony mohli pěstovat ryby? :)

Neví, nikdy jsem neměl příležitost to otestovat, někdo to tu třeba ale ví, kolik dodá FVE při podmračeném zimním dni, bez sněhu, za den, tedy s baterií. Něco mi říká že alespoň na nějakou elementární spotřebu by to být mohlo. Alarm, televize, vlastní spotřeba FVE. S bateriemi by se možná dalo vydržet na minimální spotřebu dny. Kolik si bere elektrická část plynového kotle? 100W? (Vážně nevím)

Základné nepochopenie problematiky FVE u väčšiny potenciálnych klientov je dané zámerným podsúvaním nepodstatných informácií od najväčších odporcov FVE, čo sú dsitribučné spoločnosti elektriny. Podstata o perspektíve pros-cons FVE je len a len v úhrne energie za 1 rok v danej zemepisnej pozícii. Otočím to. Potrebujem dodať 5MWH čistej elektriny ročne z FVE. Akú techniku potrebujem v konkrétnej GPS súradnici a za akú cenu ? Potom sa môžmeme baviť , že potrebujem 3MWh práve od prosince do února. Akú techniku potrebujem teraz ? (cca takú, čo za celý rok dodá v polohe ČR/SR 15MWh). A potom hlavný problém je uloženie energie na aspoň na 5 mesiacov a to pre všetky potreby domu vrátane topení. A vtedy budú fosílne palivá porazené. Ale veľmi rýchlo sa ku tomu blížime. Že sa medzitým úplne porieši mobilita je jasné, pekne vychádza pravda najavo, že stačí 12-18kWH na 100km energie pre bežné osobné auto. Pritom v 1L benzínu je cca 10KWh energie - z toho vidieť, aké mizerné zariadenie je spaľovací motor.

Obrázek uživatele Radovan

A ještě se na výrobu toho 1 L benzínu spotřebovalo jen v rafinerii 1,3 kWh elektřiny. Takže 11,3 kWh je litr benzínu, to už je kolegova průměrná spotřeba Nissanu Leaf na 100 km. Takže vlastně jezdí v ekvivalentu spotřeby 1 L na 100 km.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Obrázek uživatele Josef

U kotle si bere nejvíc čerpadlo. Dům cca 150 W. Pokud má kotel na uhlí, pak ventilátory nucené ventilace. Na 4 kWh baterie lze chod domácnosti udržet v pohodě dva dny, ovšem bez vaření, praní apod.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Díky za čísla, samozřejmě že si člověk nevypere, ale šlo mi o srovnání situace nesvítí/je pod mrakem, a fyzické likvidaci sítě nepřízní počasí, což se děje, ne tedy u nás, ale v mnoha částech světa.

Obrázek uživatele Radovan

Moje FVE 3,6 kWp udělá v létě 20-24 kWh denně naprosto běžně, aby pak v zimě naopak spadla na 1-2 kWh denně. Většinou díky kombinaci krátkého dne, námrazy a sněhu. Data zde sonnertrag.eu

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Jednu věc nechápu, řvete dokola že řešíte "domácnost", ale nikde si nepřiznáte, že na to domácnosti prostě nemají.
Barák/byt musí lidi kupovat na hypo a už tak jdou na maximálku co si mohou dovolit, aby funkčně nahradili to co vy navrhujete, bude barák pomalu 2xdražší, myslíte že na to domácnosti mají nebo jenom kecáte o tom, že technologie je, ale nikdo průměrnej na to nemá?

Jasně můžete vy co máte na teslu apod. mít kecy jako jedna francouzka o koláčích, ale bohužel podobné kecy jenom ten "plebs" nasírá a techniky co to mají na příkaz "postavit" to nasírá taky, protože ví, že to nejde... Protože Vy a ostatní nechcete pochopi, že DS na to připravena není (viz německo, kde jim to platíme my...), viz neexistující kapacity na aku pro domácnost, kdy si nikdo nechce řící cenu těch aku atd. atd.

Prostě máte kecy co vše lze, jako když sovětskej vědec psal bláboli o dobití měsíce, taky tu techniku měl, ale neměl peníze a tovární kapacitu...

Obrázek uživatele Radovan

Chudáku Anonyme, tak Vy jste i sociálně frustrován. Domácnosti dnes mají na to, aby si platily drahé fosilní zdroje, dokonce i na to, aby si předplácely desítky let budoucího budování jaderných s cenami vysoko nad současnými. Ač z nich uvidí první kilowatthodinu možná jejich děti, spíše vnuci.
Pokud jste tak bohatý, aby jste si splácal energeticky náročný dům a pořizovací cenu dražšího pasivu pak splácel každoročně, prosím. Vaše volba. Podpor je tolik, že si vybrat může každý.
Že Němci postavili větrníky bez DS není chyba technologie, ale Němců. Aku si můžete domů koupit obratem, s internetem umíte.
Osobně bych být sovětským vědcem Měsíc nedobíjel, stačí co na něj posílá Slunce. Ale myslel jste určitě dobytí, a to je možné, pokud tomu dáte čas a peníze. Při Vašem pohledu na věc ovšem nelze nic a vše jsou kecy. Elon Musk je třeba úplný král kecálistů, že?
P.S. Řvaní se v diskusích dělá velkými písmeny v celých slovech. Pokud ho vidíte v mých příspěvcích, bude nutno navštívit optika :-)

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

+1

Obrázek uživatele Radovan

Jenže nesvítí a nefouká se děje jednou za čas - možná jste si všimnul, že si vybrali pro instalaci obří FVE Španělsko - kdežto zmíněná jaderka 3. a 4. blok po 20 letech ani nestojí, ani nefunguje, ani nevyrábí. K čemu mi je ta kupa betonu a železa, co denně jen polyká bez užitku další prachy? Už 20 let a zřejmě ještě pár dalších bude, pokud se něco nepodělá nebo - nedej bože - nezpřísní předpisy a polovinu hotového bude třeba předělat. Podívejte se na Finy, kolik mají skluz.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Obrázek uživatele Josef

Promiňte, ale jsme v ČR. Já pořád nechápu, proč se tu předhazují skvělé pobřežní VtE ve Španělsku, ve Spojeném království, Německu. JSME V ČR. A dotahovat vedení od Baltu přes území cizího státu je naprosto nereálné a bylo by to absurdně drahé. ČR musí být v podstatě soběstačná v ČR. Nákup elektřiny ze zahraničí může být občasný, ale nelze tím řešit problémy.

Obrázek uživatele Radovan

Ale ČR je soběstačná. Je už hodně let silně přebytková. V průměru 16 TWh ročně. Dokonce kdyby 1 milion spalováků byl ze dne na den nahrazen elektromobily, nic by se nestalo. Jen by se snížil přebytek. Soběstačnost v lokální výrobě elektřiny na domech nás posune zase dále od závislosti na jádru, uhlí a plynu. Prostě jich spotřebujeme méně.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Fakt je soběstačná? Myslíte jak dlouho, když už se skoro netěží uhlí a musí se přecházet na plynové?

Hele, co kdyby jste si sednul s někým od fochu, kdo to doopravdy dělámísto keců co píší snílci?
Nebo myslíte že jenom základ tedy přestavění distribučnía přenosové soustavy, což musí být dřív jak ty zdroje FVE apod. bude za 2 roky nebo reálněji za 40let, ale jenom když se zvýší poplatky distributorům a budou masivně investovat?

Máte v poslední době jenom fanatické kecy a úmyslně nechcete chápat, že "odpůrci" vlastně nejsou odpůrci, ale jenom nemají růžeový brejle jako vy a říkají, že prostě to bdue stát hafo peněz a nebude to postaveno zítra a elektrina nebude levná...

Obrázek uživatele Radovan

Vy jste se nám ale rozohnil Anonyme. To Vám někdo musel řádně šlápnout na kuří vočičko.

Byl by nějaký zdroj o nesoběstačnosti ve výrobě elektřiny v ČR díky netěžení uhlí?

Vy tomu říkáte fanatické kecy, já to denně používám. Realita je taková, že pokud výrobci a distributoři nebudou adekvátně reagovat, tak brzy nebudou mít komu dodávat. Ostatně pokud směřujeme ke snižování energetické náročnosti budov, které si současně vyrábějí potřebnou energii, směřujeme v využití přebytků pro dopravu, tak ubývá možností pro výrobce a distributory jaksi přirozenou cestou.

Plynaři si toho už všimli, když stále více nových domů je bez plynové přípojky a ty staré díky zateplením spotřebovávají stále méně. Tak zaveleli k ofenzivě v dopravě, aby si vytvořili trh a odběratele. Daří se jim to. Mají nemalou výhodu, že plyn si nikdo (až na pár zemědělců a lidí s pozemky) doma nevyrobí. Kdy to pochopí elektrikáři, že trh se změnil, to je otázkou. Navíc mají nevýhodu, že lidi si dokáží vyrobit elektřinu sami a dnes i akumulovat.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Radovane by mi mluvíte z duše. Přesně tak
S trochou nadsázky, samozřejmě, se to tak dá říct, že pokud výrobci a distributoři se nepřizpůsobí realitě a budoucím trendům tak nebudou mít komu dodávat. :-)

Tohle se bohužel děje skoro v každém odvětví a opakuje se to několikrát za století. Je s podivem že lidí mají krátkou paměť, nebo že se nepoučí ani z historie.

V podstatě vždy nastane nějaká významnější změna když člověk objevy něco co kompletně předělá nějaké průmyslové odvětví. Pak ty drny co to pochopí, že nemůžou fungovat pořád po staru a že je potřeba se změnit to ústrojí a fungují dál, to co to nepochopí a trvají na starých časech skončí v propadlišti dějin.

Příkladů v historii je spousta a spousta se toho stejného dnes děje v čb oblasti internetu, televize, videa, audia, energetiky automobilů atd.

Lidi jsou jen hrozně pohodlný učit se něco nového a myslí si že vydrží celý život s logaritmickým pravítkem :-)))

Obrázek uživatele Josef

Já vím, že ČR je momentálně soběstačná. Ale jak dlouho to vydrží? Za pár let se budou muset zavírat uhelné elektrárny a to masivně (kvůli více faktorům). A ty mají stále podíl přes 40 %. Takže i když zhruba čtvrtinu veškeré vyrobené elektřiny vyvážíme, bude nutné nějakým způsobem nahradit výpadek uhelných... Podle mě by byl jeden blok jaderné elektrárny nejlepší náhradou.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Proč myslíte? Trubky sem taky taháme přes půl světa. Stejně tak sem kupujeme paliva a cena 1MWh práce z ropy není o moc jinde než cena 1MWh EE. V momentě kdy si začne prvních pár států uvědomovat jak super to je komodita na obchod, tak to bude stejné jako s ropou či plynem. Technologicky to realizovatelné je, jediné co tomu brání je většinou zabedněnost vlád. Podívejte se jak potenciálem mrhá Polsko, místo toho aby se dalo na OZE, které by se s jeho uhelnou flotilo dobře doplnily a na export proudu, tak raději bude dál exportovat znečištění. V momentě kdy už státy jako Tunisko či Alžírsko začínají nad exportními elektrárnami uvažovat, je to omezenecké od Polska a popravdě od našich odpovědných je zaříznutí OZE také omezenecké.

Mám obavy že se z V4 stává pomalu skanzen ve všech ohledech.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

V4 se spíš příští rok zcela jasně stane šampionem EU v moderní výstavbě jádra, když Francie již díky multikultuře a inkluzivnímu školství nedokáže produkovat schopné inženýry a dělníky.
2018 Slovensko dokončí po desetiletích první EU výstavbu a zprovoznění reaktoru, Maďarsko začíná už stavět velkou jadernou elektrárnu, a Polsko i Česko chtějí zahájit mezinárodní tendr.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

No jestli je přes 25 let rozestavěný reaktor něco moderního tak já jsem prosím pravoslavný papež :) Cokoliv jiného by bylo po takové době už pekelně zastaralé, možná ještě tak lokomotivy se dají za relativně moderní kusy považovat, ale i tam je pryč pár generací, zejména díky skoku v polovodičích.

Nevím co je to za módu všude tahat multikulturalismus, ale poslední schopné lidi měli tak do první půlky 90. let. Celé to tam tak nějak končí tím průšvihem se superphénixem.

Pokud byste chtěl, tak i ve francouzské společnosti ty špičkové inženýry získáte, problém je spíš v tom že se na hodně dlouho přetrhla masivní výstavba, takže dost spadla poptávka a následně zájem o takové obory. Když se desítky let v podstatě jen šudlají dva reaktory, tak se obor ani moc nevyplatí otevírat a hlavně se také přetrhne řetězec předávání zkušeností a v tom je ten větší problém a je u naprosto jakéhokoliv oboru. Kdyby ve škodovce 20 roků vyráběli jen náhradní díly a stavěly dva prototypy tak rozjet výrobu by bylo také skoro nemožné.

Jsou případy (nevím, jestli budou realizované), kdy se dostala garantovaná cena u plánované VtE na 35 EUR/MWh. Běžne se draží kolem 60 EUR/KWh. Má to samozřejmě i svoje stinné stránky - marže jdou výrobcům dolů, někteří asi nevydrží.

---

hariprasad

Obrázek uživatele Jan Veselý

Z takových studií mám vždycky pocit, že jsem narazil na další příklad potvrzující pravdivost tvrzení, že na základě chybných předpokladů lze dokázat cokoliv.
Když se předpokládá, že neexistuje pružnost na straně poptávky, vycházejí nesmysly. Přitom je i v tom našem Czekistánu 50 let dlouhá zkušenost s přizpůsobováním poptávky nabídce, a.k.a. noční proud, aby byla poptávka po elektřině i v noci. Přitom pokud dojde k elektrifikace sektorů dopravy a tepla, bude k dispozici gigantické množství pružné spotřeby, která se může spouštět v závislosti na výrobě.
Norové nedávno kontraktovali větrnou farmu o výkonu 1 GW za 30 EUR/MWh. I kdyby se polovina elektřiny z ní "vyhodila", tak ten zbytek bude pořád levnější než nejlevnější nová uhelná nebo jaderná elektrárna.
Novým objevem v oblasti offshore větrných elektráren je, že už letos se uzavíraly smlouvy na dodávky za 4-5 let za ceny okolo 60 EUR/MWh (resp. jen za připojení do sítě s prodejem elektřiny za tržní cenu na burze). Přitom loni ještě experti předpokládali, že ceny nedosáhnou okolo 100 EUR/MWh dosáhnou tak okolo let 2025-2030. A tak je to pořád, ceny FVE a VtE jdou dolů rychleji než kdokoliv předpokládal.
Dále bych chtěl upozornit, že cca 2/3 energie v uhlí a 5/6 energie v ropě se v současnosti při jejich přeměně na něco užitečného (elektřina, kinetická energie, apod.) vyhazuje. V celkovém objemu spotřebované energie tak vypadají hrozně dominantně, ale pokud se to přepočítá na poskytnuté energetické služby, tak dost splasknou.
Suma, sumárum, co je limit podílu OZE zjistíme až se tam dostaneme. Před 20 lety byla všem pro smích větrná energetika a dnes je nejlevnějším zdrojem nové elektřiny, před 10 lety byla všem pro smích fotovoltaika a dnes je druhým nejlevnějším zdrojem elektřiny dohánějícím ten první, před 5 lety byly pro smích nápady s ukládáním elektřiny ve velkém do baterií, dneska je to byznys, který roste závratnou rychlostí. Dalším na řadě je podle mě skladování energie ve formě syntetických paliv. Pak jsou totiž k dispozici obludné přenosové kapacity ve formě tankerů, ..vodů, vlaků a cisternových vozů už teď. Stejně jako obrovitánských nádrží a podzemních zásobníků vybudovaných kvůli ropě a zemnímu plynu. Já fandím methanolu. je to kapalina, která se dá snadno syntetizovat z vody a CO2, je neomezeně mísitelná s vodou, biologicky rozložitelná a dají se z něj snadno syntetizovat plasty. A i úplní vymaštěnci vědí, že to nemají pít.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Souhlasím, ale syntetická paliva bych neviděl tak dobře, bez slušně účinných "solid state" zařízení je to s nimi nahnuté. Jsou drahá, mají malou účinnost pokud se neproženou palivovým článkem a jsou vázna na spalovací motor, tedy na to co by mělo pomalu mizet. Reálněji bych viděl to stavění na nefoukání a omezování výroby větrných elektráren při nadbytku.

P.S. vlaky tam máte dvakrát, tedy pokud tím cisternovým vozem není myšleno auto s cisternou.

Obrázek uživatele Jan Veselý

Bylo to auto s cisternou, samozřejmě.
Ohledně paliv nakonec rozhodne cena. Benzín stojí bez daní asi 100 EUR/MWh. To je první cíl, vyrobit z elektřiny za cca 20-30 EUR/MWh methanol za stejnou nebo lepší cenu. Spalovací motory nemají třeba z M85 nejmenší problém. Turbíny sežerou methanol klidně i čistý.
Syntetická paliva jsou pro mě řešení oněch problematických posledních 10-15%. Jak v případě "elektřina", tak v případě "doprava".

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Problém je že jen vodík je 100€/MWh, cokoliv složitějšího bude nákladnější a methan je 170€/MWh. To není dobrý výhled pro toto odvětví. Jo mít technologii s dvojnásobnou účinností, to by bylo něco jiného.

Obrázek uživatele Jan Veselý

FV byla před 10 lety v Německu za 500 EUR/MWh, dnes je za 50 EUR/MWh. Problém je očividně ve správné konfiguraci chemického procesu a v ceně aparatury. Uvidíme s čím elektrochemie přijde.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Problém je ten že tady už dost tvoří cena vstupního proudu a jsou nějaké limity přes které se prostě nedá jít. Samotná aparatura už moc ne.

Obrázek uživatele Radovan

Přesně tak, pořád mne překvapuje, že si lidé myslí, že hláška "jó, pokrok nezastavíš" je jen filmová věc. Velký omyl.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Jo pokrok nezastavíš, že není hlášk aví všichni, jenom ti nefanatici narozdíl od vás ví, že FVE bude doplněk nějaké jiné technologie, což vy nechcete připustit...
Nebo lépe jednou tvrdíte FVE a nic jiného a pak, že bude asi i něco jako syntetické metan apod...
Ale vždy přitom těm co na toto upozorní píšete, že jsou spátečníci co se bojí budoucnosti a chcou zastavit pokrok...

Obrázek uživatele Radovan

Trošku jste Anonyme pomotal příspěvky mé a Josefovy dohromady. Vychladněte a pak si to celé ještě jednou přečtěte :-)

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Mňa zaujal údaj 1,8 TW, čo je desatina, teda celková spotreba 18 TW. Na Zem dopadá "príkon" zo Slnka asi 175 TW. Podľa tohoto sa mi zdá, že nejaké jadrové reaktory budeme vo svete potrebovať.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

en.wikipedia.org/wiki/Solar_energy#/media/File:Solar_land_area.png

Sluneční energie dopadající pouze na ty černé tečky, je rovná celkové energetické potřebě lidstva. Takže asi tak.

btw K té studii. Mám solár na střeše, je to relativně daleko od místa spotřeby?

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Moja chyba, ospravedlňujem sa. Malo to byť 175 PW, teda 175000 TW. Teda spotreba el. energie je asi 1/10000 zo Slnka, čo je absolútne v pohode.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Hele možná by bylo lepší informovat poddaný lid že nastala 2há Karibská Krize - tentokrát Hurikánová a že manenažerstvo áftamabílek si nebude za svoje 100tísícový platy už kam jet válet šunky :)))))) jupíí

PS: možná že Norská Bergenská univerzita zdejších koumáků už konečně započítala i globální klima změnu kerá nastane díky výrobě a provozu autopopelnicových ohřívadel planety posledních 17 let navíc v podobě katastrofální větrné smrši kerá až na ně udeří tak se jim protočej nejen větrníky :)))

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Letošek je extrém, mám nepříjemný pocit že jsme to všichni už jednou viděli v jednom filmu. Jenom mám trochu obavy z toho co se stane s ještě větší nestabilitou jetstreamu.

Obrázek uživatele Josef

Ty hurikány zatím nejsou zase tak strašně silné. Respektive stále nepřesáhly síly hurikánů minulých. Ano, je jich letos docela dost, ale to jsou spíše krátkodobé vlivy a hlavně, letos se docela dost blbě trefují na obydlená místa.

Mimochodem, Maria už je kategorie 4 a brzy z ní bude pětka...

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

No jasně, a zfleku zakážeme elektromobily jen proto že to psala "redakce" :))))))))))))))))))))))

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

A takto to vidime u nas s potencialom OZE

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

.energiaweb.sk/2017/09/01/hruby-technicky-potencial-pre-produkciu-elektriny-z-oze-na-slovensku/

Obrázek uživatele Radovan

Norové předvedli opět klasické centralizované energo myšlení. Musíme mít zdroje v místech s nejlepším výkonem a odtud je dovést dráty k místu spotřeby. Proč proboha? Protože u nich mají hodně vodních elektráren v horách a údolích a města jen na pobřeží a ve fjordech a dlouhou zimu?
Pokud se podíváme na současnou situaci u nás, pak většina domů se solárními panely na střeše, bateriemi a bojlery, coby akumulačími nádržemi, je po většinu roku soběstačná. Pokud se nově budou domy stavět jen v pasivním standardu, tak už prakticky z hlediska bydlení budeme řešit jen změny ve těch stávajících a dodávky pro ně. Tepelná čerpadla a řízené větrání pohání rovněž elektřina, kterou dokážeme vyrobit v místě spotřeby. Kancelářské a obchodní projekty mohou být také soběstačné, chce to jen chtít. Ty nevyužité plochy jsou nehorázné a stavby systémem desítka cihla v kovové konstrukci energetický zločin páchaný na desítky let dopředu. O mega klimatizačních jednotkách takových krabic, u kanclů prosklených skrz naskrz, nemluvě. Zbývají nám jen výrobní areály. Předvídatelné a řiditelné. Slunce, voda, vítr, jádro.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Pane Radovane,
bydlím v osmipodlažním paneláku. Moje svobodárna má plochu cca 25 čtv. metrů, tj. o případné panely na střeše by se nás na stejné ploše dělilo osm (pod sebou), tzn. cca tři čtv. metry na jeden byt. U třípokojových bytů je to samozřejmě lepší, ale stejně by docházelo k dělení plochy střechy osmi.
Z okna vidím další – dvanáctipodlažní králíkárny.
Mělo by smysl v takových případech uvažovat o fotovoltaice? Dle mne ne.
Brno je město sídlišť.
Kolik % českých obyvatel žije v rodinných domech a kolik v mnohapatrových domech?
Rozhodně si tím nestěžuji, jen je zapotřebí vzít toto v úvahu.

Preco uvazujete len o streche? A co tak dat to popod okna po cele sirke baraku na kazdom patre odhora dolu, juh, vychod, zapad. Pod uhlom 45st. nech je vacsi zisk v zime. Taky barak by bol zarucene uplne sebestacny vacsinu roka.
Ak budu obyvatelia mysliet v jednotke 'byt' je to hlupost, treba mysliet ako bytovy dom. Vykurovanie, tepla voda aj elektrina, cely koncept.

Obrázek uživatele Radovan

Hezké je třeba využití FV panelů jako stříšek nad doposud nezastřešené balkony na některých domech. Dále pak nad vchodové dveře, jako slunolamy nad okna, s cílem vrhat stín v létě v poledne přes celé okno až k parapetu atd.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Jasně, a statické výpočty na zatížení se vykašlem, protože radovan ví, že stříška co nic "neváží" se tam plácnout může a hlavně ta plocha celýho paneláku pokryje v pohodě jeho spotřebu?

Si děláte srandu nebo ty kecy myslíte vážně? Kdysy jsem se zájmem četl vaši zkušenost z elektromobilem, ale poslední době máte hooodně fanatický kecy, který občas jsou už i trochu mimo technickou realitu...

P.S. Ale uvědomujete si např. že ty odrazy z FVE by nasírali docela hodně lidí nebo jenom píšete co vás napadne, ale reálné nasazení včetně důsledků jde mimo vás, hlavně, že něco fanatického napíšete? Asi budete stejnej "profík" jako architekt v Londíně co vytvořil zapalovací fasádu, hlavně, že to bylo cool a moderní :D

Obrázek uživatele Radovan

Co s tím mají společného statické výpočty Anonyme? Někde jsem je zpochybnil? To se snad rozumí samo sebou, že před instalací se dělá projekt se vším všudy. Nemám argument, tak podsunu protistraně svoji floskuli a na jejím základě ji pěkně zpéruju. Říká se tomu řečnický faul a učí se to politici v mateřské školce.

Technická realita se nám stále vyvíjí milý Anonyme a jde tím směrem, o němž píšu. Za to já nemůžu. Skočte si to vyřídit s nějakým Muskem, co nejen vymyslel, ale uvedl do praxe ekosystém FVE (panel nebo taška) + domácí baterka + elektromobil jako úložiště i baterka. Nebo s vedením Nissanu, kteří se to úspěšně snaží napodobit. Cestou můžete jednu vrazit i Číně, kdy BYD6 má takovou možnost spolupráce s domem přímo v menu.

Odrazy z FVE? To tedy slyším prvně. Antireflexní sklo znáte? My ho třeba doma máme na fotografiích, pověšených na zeď, aby se na ně dalo koukat ze všech úhlů nezávisle na osvětlení.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Obrázek uživatele ePavel

I ja jako cca tretina cechu bydlim v panelaku. A pres to si rocne ze slunicka vyrobim megawatthodinu elektriny. Panely mam pouze na balkone.

---

Teslu s bonusem objednejte přes link http://ts.la/pavel4572
Od r. 2013 najeto 300.000 el. km.
http://wifi.sampro.cz/ev-charging~c144.html
Nekrmím Trolla42

U nás nesmíme mít na zábradlí balkonu ani truhlíky pověšené zvenku.
Kdybych úplně zadělal panelama balkonové okno, tak se stejně nedostanu přes 4 čtv. metry plochy.
Balkon mám přesně na východ, takže po 11. hodině by panely byly již ve stínu.
Když vezmu v potaz údaje z fotovoltaiky pana Kubiše, tak by 4 čtv. metry panelů vyrobily cca 0,5 MWh za rok. A to v ideálních podmínkách nahoře na střeše.
V mé situaci (svisle a na východ) by to bylo o hodně méně.
Je mi 68 roků, jaká by asi byla návratnost v letech za instalaci včetně akumulátorů?
Myslíte že jsem o tom neuvažoval a nepočítal?

Obrázek uživatele ePavel

Tak pokud někdo bydlí v památkové zóně, asi mu někdo může nařídit nemít na domě něco co by rušilo vzhled. Já bydlím v klasickém paneláku na menším městě. To že máte balkon na východ nebo něco jiné brání takovémuto počinu není vyloučené. Já ho taky nemám přesně na jih, mám tam stín od stromu i ostatních paneláků. V létě nemám slunko po 16:00 V zimě ani mezi 10-13. Jinak bych vyrobil dvojnásobek. Já jen prostě nemám rád, když se paušalizuje. Bydlí nás spousta v paneláku, tak nemůžeme používat elektromobily atd... Je potřeba využít všech možností. Takže když někde jsou podmínky, je škoda je nevyužít. Pokud na střeše paneláku není ani jeden solární panel s odůvodněním, že by to vycházelo jen na 3m na byt, tak je to prostě hloupost. I kdyby tam měly být panely jen pro potřeby společných prostor. Osvětlení výtahy vytápění atd...

---

Teslu s bonusem objednejte přes link http://ts.la/pavel4572
Od r. 2013 najeto 300.000 el. km.
http://wifi.sampro.cz/ev-charging~c144.html
Nekrmím Trolla42

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Mám podobného "progresivního souseda" a tak trpím odrazem, protože jsem zrovna na špatné straně domu...
Za mě by lidi jako vy měli střílet, protože otravujou svou progresivitou život ostatním...
Na vzhled kašlu, ale ty odrazi mě serou a nic nezmůžu pokud bych nebyl svině a nerozmlátil mu hubu, ale za to bych šel do báně a tak trpím, protože sjou hovádi jako vy...

Obrázek uživatele ePavel

Milý anonyme, kdyby jste měl opravdu takového souseda, věděl by jste, že solární panely jsou konstruovány tak, aby sluneční záření pohlcovali a ne odrážely. Navíc ty moje mají černou barvu včetně rámu. Takže sousedům já i moji sousedi běžně odrážíme slunko do oken, ale svými okny a ne panely. A v létě po ránu nám to oni zase oplácejí, když svítí sluníčko do oken jim. A věřím, že pokud by jste se sousedem měl podobný problém, tak se za ním zastavíte a domluvíte se. Na druhou stranu, pokud někdo jen uvažuje o tom, že by někomu rozbíjel hubu, není nic jiného než vylízaný dement, který by si opravdu zasloužil skupinový sex někde za katrem.

---

Teslu s bonusem objednejte přes link http://ts.la/pavel4572
Od r. 2013 najeto 300.000 el. km.
http://wifi.sampro.cz/ev-charging~c144.html
Nekrmím Trolla42

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

palec nahoru, já už málem skočil na špek tomu anonymovi že FVE panely odrážejí slunce :-))to sem asi na hybrid jen zavídal nějaký prudič co i lže, a kdo lže ten i krade určitě, no fuj

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Tu krásne vidno, že kto chce, hľadá spôsoby, kto nie, hľadá dôvody.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

No vidíš, já způsob znám, ale ze svého platu na něj nemám a tak když čtu radovana, že to lze, ale jemu nevadí cena (asi na to má), tak se akorát nasírám.
Pak přečtu tebe a už si začínám myslet, že ti co na to maj si z ostatních asi programově dělaj srandu...
Pak si při jízdě do práce říkám, jestli nejste podnikatelé co mají kapitál jak ti co měli ve správnou dobu na FVE a tím prosazováním přes mrtvoli nehcete být přisátzí na cecíj jako další paraziti?

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Tak zpusob najit neni problem, mne je treba aprosto jasny zpusob jak byt sobestacny - opustit byt ve meste (dobijeni auta, ani FV neni mozne), koupit pozemek za mestem (2 mice), stavba pasivniho baraku (5 micu), koupe tesla model s (3 mice). Pak jsem ovsem narazil na mensi problem s tim, ze ackoli mam vydelky slusne, tak na to opravdu nemam (resp asi bych mel, ale nemini kazdy den vstavat s tim, ze kdybych nahodou prisel o praci, tak nemam z ceho platit desetimilionovy uver...

Takovéto prefabrikované kecy bez znalosti konkrétní situace mám velice rád.
Velice obohatí a zpřehlední diskusi.

Obrázek uživatele Radovan

Právě jste si odpověděl pane Mykanec. Každou výrobu elektřiny je nutno dělat s ohledem na znalost konkrétní situace a potřeby. Takže ve Vašem případě jste v nájemním bydlení a pokud Vám pronajímatel zakazuje cokoliv mít mimo půdorys domu, budete muset s nájemníky tlačit na využití ploch v půdorysu. Tedy stěn bez oken a balkonů východ, jih, západ, aby výroba a spotřeba plynule navazovaly. Protože střecha bývá malá. K tomu baterie a nejlépe i akumulační nádoby. Tím by jste si zajistili elektřinu ve dne i v noci a teplou vodu. Nebylo by od věci popřemýšlet i o tepelném čerpadle a odpojení od dálkového zásobování teplem (radiátory, teplá voda). Příklad máte třeba v Ostravě-Porubě.
Vám se tato investice vrátí v řádu let, bude záležet na % akumulace baterie/voda. Když Vám dnes Solar City, tedy Tesla montuje FVE s tím, že nebudete platit za elektřinu více, tak vidíte, že to jde minimálně jako nulová varianta. Pokud bude družstvo důkladné, provede i hromadné nákupy led žárovek pro všechny byty a instaluje čidla osvětlení na chodby. K tomu inteligentní řízení výtahů a větrání společných prostor. Po zateplení stěn, střechy a přízemí plus výměně oken dobré investice.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Tak to jsou všechno pěkné bludy.

Zrovna v Ostravě bylo nedávno uvedeno nové sídlo jedné firmy, kde vytápění objektu bylo zvažováno i tepelným čerpadlem. Návratnost investice 28 let - tedy po životnosti několika tepelných čerpadel, které by musely být v letech provozu měněny a jejichž náklady nebyly do investice započítány.
Nakonec bylo vytápění objektu realizováno elektrickou energií z DS. Více se můžete dočíst v jednom čísle časopisu Stavebnictví, vydávaným Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
Ale protože nejste autorizovanou osobou, tak si můžete na webech psát všechny ty bludy. Kdyby jste totiž takovou osobou byl, pak bych na Vás osobně podal na komoru stížnost za nekvalifikované příspěvky a lhaní na veřejně přístupném webu. Takové kecy jen svědčí o naprosté neodbornosti.

Doufám, že jste se již nechal od DS Vašeho úhlavního nepřítele ČEZu odstřihnout a veškeré přebytky z FVE za zlodějský zelený bonus si spotřebováváte sám a pro život rodiny vám stačí.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Komora? Myslíte ten cech co nedávno prodloužil de-facto monopol nejmenovaných firem na dopravní stavby zamítnutím autorizace zahraničních inženýrů?

Víte co je na všech těchto komorách zajímavé? Dělají vždy všechno proto aby si udržely sobě a svým členům monopol a jediný správný světonázor. Ať jsou to inženýři, lékaři, nebo jiná podobná poněkud samozvaná sdružení. Jenže víte co? V době internetu se těmto organizacím jen hůře a hůře bude obhajovat proč to někde jde a tu ne. Dřív stačilo zavolat do rudého práva a napsat propagandistický článek, lidi to žrali, dnes to jen tak nejde.

Víte co je zajímavé? Nebylo řečeno o kterém objektu se tu mluví, ale vy přesně víte že je to ten u kterého se to nepodařilo. Sám byste měl vědět že existuje více druhů TČ, že existují různé horizonty s různou teplotou... to že o úspěchu váš časopis nepsal neznamená že nenastal.

S dovolením Váš přístup vypadá jako přístup inkvizitora, ani nevíte o kterém objektu se tu mluví a hned taháte žaloby. Jo to jsme viděli v historii mnohokrát a víme jak to dopadlo, kdo nakonec vyhrál.

Tohle je přesně reakce kterou vidím na netu dnes a denně. Ale od ublížených amerických puberťáků, jedno kterou genderfluid věc si vymysleli, nebo jestli jsou to fedoru nosící wanabe ateisti. Reagují stejně, vyhrožují žalobami těm kdo mají jiný názor. Zajímavé že stejné reakce pak lze číst jen u nás, zejména od lidí co si myslí že nějaký glejt jim dává patent na jediný správný názor.

Přečetl jsem těch diskusí stovky, možná tisíce, anglicky, česky, občas rusky, z mnoha zemí a k mnoha tématům, výhrůžky fakt provádí jen puberťáci a pak češi. Stejně tak jen tyto skupiny mají obsesivní snahu prosadit svůj jediný světonázor za každou cenu a nesouhlasící by nejraději někam zavírali, zabavovali jim děti etc.

Možná, když jste tedy autorizovaný inženýr, si rozšiřte obzory i mimo stavebnictví, pro začátek rozhovory s cizinci, nebo o tom jak se v západní Evropě dělají regulace, co a jak se reguluje a srovnejte si to s tím co se dělá u nás, třeba vám začne pomalu docházet zvrácenost a úchylnost mnoha věcí co se tu považují za svaté.

Úplně pro začátek si najděte na hospodářkách rozhovor s Kanaďanem co tu získal zpět lesy, pán trochu hipster, ale to nic nemění na tom co říká o úřednících strkající nos do toho co dělá se svým majetkem, nebo o tom že tu musíme mít věci jako smlouvu o smlouvě budoucí etc. Nebo o nesmyslných potravinářských regulacích které na západě nenajdete, o zákazech a nařízeních, která si tu prolobovali myslivci a zase je ve světě nenajdete...

Obrázek uživatele Radovan

Pište si každý co chcete, dokazujte co chcete. Máme demokracii. Nejsem odborník, nejsem autorizovaný inženýr či technik. Já v tom jen od roku 2009 prakticky denně žiju.
Šedivá je teorie, zelený strom života.
Všichni většinou dobře ví, proč TO nejde. Dokud se nenajde nějaký zatracený hajzlík, co neví, že TO nejde, a udělá TO. :-)
Jo, a pak se tomu říká pokrok....
Ještě jsem se neodstřihnul, ještě jsem nerealizoval ono opatření.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Studie hovoří o zabrání 4000 hektarů zemědělské půdy v ČR.
Takže po osazení všech střech je potřeba i 4000 hektarů půdy? Nebo prostě jen strašíme lidi zabíráním půdy?

Obrázek uživatele Jan Veselý

Pro informaci, v ČR je asi 4 miliony hektarů zemědělské půdy, z toho okolo 3 miliony hektarů je půda orná. Asi pro čtvrtinu orné půdy není smysluplné ekonomické využití a postupně zarůstá lesy a pastvinami.

Obrázek uživatele Josef

Nikdo nikoho nestraší. To je aktuální stav.

Kolik plochy pro soláry bychom potřebovali na pokrytí celosvětové potřeby:
http://jdem.cz/de52s7
Ne tak moc. :)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

A znovu a neustále dokola.
Fakt nechápu, proč furt tolik kopírovačů (co asi mají za hlavní kvalifikaci jen číst anglicky), sem musí pořád v oblastech energetiky přepisovat řešení určená hlavně pro tropy, Afriku nebo naopak Norsko a obří větrná pobřeží.

Tohle je české médium v češtině, takže hlavní věc by tu měla být v energetice o řešeních pro Česko a jejich možném obchoování se zeměmi s podobnými přírodními podmínkami.

Z urputného GLOBÁLNÍHO přemýšlení a prorážení ve špičce nám tu akorát místně vznikl 20ti letý solární tunel za 700-1000 miliard Kč, přičemž to hlavní (kvůli čemuž mohla být ospravedlnitelné tak obří předčasné dotace) výroba těch solárních panelů se nakonec nezvládá konkurenčně udržet ani v nejbohatších státech EU a USA.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Podle spotřeby České Republiky za rok 2016, která je průměrně 8,5 GWh a zdejším podmínkám pro fotovoltaiku, by v České Republice muselo být instalováno přibližně 80 GWp fotovoltaicky a přibližně 40 až 50 GWh baterií pro zálohu. Při současných cenách fotovoltaiky a baterií by taková instalace stála přibližně pětinásobek rozpočtu České Republiky, a rozloha takové instalace by zabrala přibližně 600 kilometrů čtverečních. Tedy plocha asi 2,6x Brno :D

Obrázek uživatele Josef

Mě vychází jiná čísla. Skutečná spotřeba ČR byla loni 61 TWh. Neřešme, že jednotlivé dny se ve spotřebě mohou lišit (v zimě spotřeba pravděpodobně poroste), a prostým výpočtem nám vyjde denní potřeba cca 167 GWh. Pokud bychom to chtěli všechno pokrýt fotovoltaikou, tak laickým optimistickým odhadem, že jeden instalovaný Wp nám vyrobí za rok 1 kWh lze snadno dovodit, že bychom potřebovali instalovanou kapacitu, že budeme potřebovat minimálně 61 GWp, tedy potud OK, těch 80 GWp sedí. Nicméně nesedí ta baterie pro zálohu. Ta by musela vydržet zimní období, kdy se může stát, že i 2 měsíce skoro NIC nevyrobíte. Takže baterie by musela být výrazně větší, v řádu až 10 TWh. A cena by nebyla pětinásobek rozpočtu ČR, ale spíše stonásobek.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Je potřeba nadále počítat i s konvenčními zdroji a zbylým spektrem obnovitelných zdrojů. Jeden až dva měsíce, je a bude ještě hodně dlouhou dobu ekonomicky i co se zdrojů tyče efektivnější vykrývat jinak než baterií. Je také hloupost některé konvenční zdroje odpojit, nepoužívat a likvidovat před koncem jejich skutečné životnosti.

Obrázek uživatele Josef

Jasně. Tohle je hypotetický příklad ukazující nesmyslnost zaměření se na jednu věc, která ovšem v kombinaci funguje docela dobře.

Tak málo? To je nějaký divný ne? Čekal jsem tak alespoň 2,5-násobek celé České republiky.... :-)

Obrázek uživatele ozana

Na střechách je místo pro nejméně 100x plocha Brna. A není to investice, která by měla být provedena během jediného roku nebo 5 let.

---

Vlastníš-li jen 0,28 BTC pak patříš mezi 1% nejbohatších lidí na světě.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

No to asi ne, jestli cela zastavena plocha v CR (coz nejsou zdaleka jen budovy) je cca 1350 km2, tak opravdu na strechy nenarvete stonasobek plochy brna, spis ani jedno....

Obrázek uživatele Radovan

Nemá moc cenu reagovat na Anonymovy nesmysly typu vše zařídí FVE. Všichni víme, že je to dnes stále ještě otázka energetického mixu. Za chvíli Vám napíše, že větrníky budeme muset stavět i na náměstích, aby se vešly.
Přitom máme čísla z praxe už skoro 10 let. 4členná domácnost, Ostrava, FVE 3,6 kWp ideální jih, valbová střecha, roční výroba 4200 kWh, spotřeba díky neakumulaci a nesouladu doby výroby a spotřeby jen 2000 kWh. Donedávna výroba odpovídala spotřebě, dokonce byla vyšší, pokud se nebral v potaz čas. Dnes, se 2 elektromobily a přechodem na vše elektrické, je již spotřeba 7100 kWh. Opatření zahrnuje pořízení akumulace do baterií (noční provoz na denní výrobu), elektroaut (přebytky) a vody (přebytky a teplá voda na mytí a přítápění). Plus doplnění o další 2 menší FVE na volnou východní a západní střechu kvůli souladu doby výroby a spotřeby ve všední dny (5/7 týdne). Systém řízen inteligentním prvkem s cílem zabránit přetokům do sítě. A máte soběstačný dům, jelikož rezerva je ještě v elektromobilech, modernější už umí dům i zpět zásobovat, nejen ukládat.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

mam spolu s vama radost, ze vam to funguje, ale o navratnosti nemuze byt ani reci. c ceho prameni otazka na kolik cela tahle sranda vyjde. a vynoruji se dalsi. treba kolik procent lidi na to ma i v relativne vyspele ceske republice, jestli by jsme to jako republika financne utahli, a kam by to posunulo nasi konkurenceschopnost. spolhat se na to, ze to udelaji vsichni samzrejme nejde. toz uzivejte POCIT, ze jste ekologicky, sobestacny, nadcasovy, ale verte, ze k tomu aby to byla cesta pro masy to ma jeste hodne daleko.

Obrázek uživatele Radovan

Moje FVE přišla v 9/2009 na 457 tisíc Kč s DPH. Dělá +-4.200 kWh ročně, takže od 9/2009 do 9/2017 je to 8 let a 33.600 kWh. Předpoklad trvání, než klesne kapacita pod 80%, je 20 let. Za tu dobu udělá 84.000 kWh. V přepočtu tedy vyrobí 1 kW za 5,44 Kč. Taková investice by byla ztrátová, pořídit totéž se dá v občanském tarifu za necelý 5. Proto stát dal garanci, že bude elektřinu z FVE vykupovat 20 let, aby vlastníkům postupně splatil prvotní investici. A vykupuje ji za -+13 Kč. Tím se otázka návratnosti stává irelevantní, do tohoto okamžiku se vrátilo skoro 400 tisíc. Samozřejmě pojede dále, v Rakousku už jedou staré FVE 30-35 let v podstatě bez zásahu.
Ale pokud by jste dnes pořizoval FVE bez dotace, pak s poklesem ceny komponent a vzrůstem účinnosti a výkonu. 9 kWp pořídíte za +- 228.000,- Kč. Vyrobí 12.600 kWh ročně. Kdyby jste ty kWh koupil za občanskou cenu 5,- Kč, tak to je ročně za 63.000,- Kč, kdyby jste 1/3 dne měl noční proud, pořád by platil ročně 52.500,- Kč. Už za 4+5 let máte původní investici zpět, pokud si šikovně nastavíte spotřebu třeba nabíjením elektromobilu a akumulací do vody. I kdybych bral jen 20 let, než elektrárna ztratí předpokládaných 20% výkonu, tak vyrobí 252.000,- kWh, při vstupní investici je na ceně méně než 1 koruna za kWh. Takže vyplatí se, bohatě. A teď si vezměte, že i dnes jsou dotace. Nová zelená úsporám, můžete mít FVE na střeše do 10 kWp s libovolnou baterkou, kde podmínkou je spotřeba min.70% výroby v místě. Pak Vám dají 50% podporu z vynaložených nákladů, max.150 tisíc., v MS kraji 165. A to je občanská elektrárna s akumulací bez jakýchkoliv kravin typu stát se podnikatelem. Čili dnes to už jde bez podpory a s podporou je to úplná pecka. Pak má smysl na elektřinu i jezdit.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

no, na jedne strane diky za odhaleni karet. na druhe strane asi takhke:
- co se tyka vasi 450tisicove investice. pred 8mi lety jste investoval skoro pul milionu a i s dotacema, pokud pocitate zivotnost 20 let tak se lehce dopocitate, ze takovouhle investici udelate kdyz sporite s 4procentnim urokem. a uvedomte si, kam jste mohl investovat, kdyby jste neinvestoval do toho, do ceho jste inestoval. rika se tomu naklady obetovane prilezitosti. treba koupite pozemek. a likvidita takovehle investice ne neporovnatelna. prodate, kdyz potrebujete penize. a hlavne pozor. bez dotace. strucne bych k tehle investici nerekl nic jineho, nez slusny minus i s dotacema. a jako dukaz totalni nevyhodnosti vasi investice jeste uvadite dalsi cisla, hlavne ta, podle kterych v soucasne dobe, po osmi letech koupite stejnou hracku za polovicni penize s dvojnasobnym vykonem.
- co se tyka vasich dalsich propoctu, tak to cele stoji a pada na cituji "sikovne nastavene spotrebe" jakmile do toho zapocitate elektromobil, tak do toho musite pocitat investici do elektromobilu a porovnat ji se stejnym vozem se spalovacim motorem. kolik asi bude stat elektromobil za 10 let? pripadne budete resit jine uloziste energie, ale to je ta sama otazka. dalsi uskali te sikovne nastavene spotreby je, ze ji potrebujete nastavit tak aby jste to, co v lete vyrobite v zime uzil. jinak se ta fve stane bud marginalni, nebo nenavratnou. nezapominejte na to, co v prvnim pripade. kam se technologie posune za par let. samozrejme nezapominejme na naklady obetovane prilezitosti. tedy kam jste ty penize mohl dat, kdyby jste je nevrazil do tohohle.
zaver strucne: navratnost FVE muze byt teoreticky jenom z pohledu dotaci a i to neni samozrejmost. coz rozhodne neni navod pro kazdeho a uz vubec ne pro spolecnost jako celek. toz uzivejte uspor a vsemoznych prijemnych pocitu. snad jsem vam je moc neohrozil.

Obrázek uživatele Radovan

Víte, já jsem neinvestoval do FVE proto, abych na tom vydělával 10-20%. Ale abych se stal do budoucna nezávislým. A dotace k ceně FVE žádné nebyly, dotovaná je cena výroby, až ji vyrobím a vykážu. Životnost 20 let je minimum, podle nynějších poznatku je 30, 35 a více. Jen se musím smířit s poklesem výkonu FV panelů. 20 let je ovšem garantován výkup. To trochu mate.
Nejsem investor, abych poměřoval každý nákup náklady obětovaných příležitostí, zúročením virtuálních bankovek v počítačích ústavů s licencí ČNB atp.. Vy možná máte peníze v bance (tedy čísla na obrazovce monitoru), já mám výrobnu elektřiny a svoji elektřinu.
Ano, po 8mi letech to koupím daleko levněji. Ostatně jako všechno. S tímto pohledem na věc by jste si nikdy nic nekoupil, protože do budoucna to bude levnější a mezitím ještě nevydané peníze vydělají něco na úrocích. Ostatně proč si myslíte, že věci zlevňují? No protože se rozběhl jejich prodej, tudíž i levnější výroba ve velkém a tam, kde jdou peníze, je i výzkum a pokrok.
Šikovně nastavená spotřeba znamená jen to, že co vyrobím, to spotřebuji. Nebudu nakupovat substituty za jinde vydělané, krvavě odvody a daněmi zatížené peníze. Proto si nepořídím benzinovou sekačku, křovinořez, nůžky na živý plot, ale elektrické. Nekoupím si spalovací auto, ale elektrické. S tím nákupem elektromobilu za 10 let viz předchozí odstavec.
Zimu řeším. V prvotním nastavení nákupu na jih orientované FVE nebylo smyslem ani obsahem být v zimě soběstačný. Ale maximalizovat výrobu. Bez ohledu na dobu spotřeby.
Konkrétní důkaz pouze teoretické návratnosti FVE v rodinném domku by nebyl? Když dnes je i bez dotací zhruba od 5 let?

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

dobre. bavili jsme se o navratnosti, takze jenom ta podstatna vec. navratnost do 5ti let bez dotaci je jenom pro uzce specificke situace, ktere jsou marginalni. vyjimky potvrzujici pravidla. vsechno ostatni jsou jenom pocity, za ktere si platite.

Obrázek uživatele Radovan

Zkuste se ještě jednou podívat na příspěvek Út 2017-09-19 00:22 a dokázat, v čem jde o úzce specifickou marginální věc. Pokud si pořizuji FVE, pořizuji si ji jako systém. Nebudu tedy ohřívat vodu plynem, nebudu určitě mít benzínové zahradní spotřebiče a dobře zvážím, zda mít spalovací auto, minimálně by se hodil PHEV.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

ja tvrdim, ze bud je navratnost zpusobena dotacemi, nebo na to, aby to bylo navratne je to uzce specificka zalezitost. investujete 228.000kc a rocne vam to vyrobi 52.500kc, protze jste si spocital kolik stoji kWh. jenze jakou cenu ma ta vase kWh? kdo od vas koupi elektrinu za podminky, ze ji dodate kdyz sviti slunicko? takova elektrina nema cenu 5kc/kWh ani omylem. jakou ma skutecne cenu nikdo nespocital, protoze bud mate garantovany vykup, nebo si spotrebu zabezpecite sam. a to se zrovna v lete kolem poledne dela blbe. musite ji akumulovat. proto tam mate v uvahach elektromobil. a musite s nim i jezdit, a musite ho dobijet v case kdyz sviti slunicko. ani chladnicka vam vlete nebere proud trvale. ani klima. proto tam mate ten ohrev. ale na ohrev teple vody v lete staci cerna nadoba na slunicku. ne FVE. vidite tu uzkou specifikaci? je tam hromada podminek. a neni to pro kazdeho. a ohanet se navratnosti s tim, ze vam to nekdo dotuje, to neni uplne to prave orechove.

A není to náhodou tak, že když svítí tj přes den je největší poptávka po elektřině? Podle mne v noci je jí naopak přebytek takže se musí pálit v odporech, protěže ten jaderný reaktor a nebo kotel na spalování uhlí nejde jen tak rychle vypnout.

Takže není to naopak dobře že v době největší špičky vyrábí proud zdroj který je rychle vypnout případně rychle zapnout?

Mne by zajímalo jak jsou na tom jaderky s efektivitou, když se nevyužije vše , ale minimálně 1/3 dne se proud vyhazuje.

Kritizují se tu FVE panely že v noci nevyrábí, ale to že v bledě modrém mají problém s noci i JE a uhlí, už nikomu nevadí. Přitom mně přijde že je to ještě horší, protože ta elektřina se vyhazuje, protože ji v noci nikdo nechce.
Když FVE vyrobí elektřinu a nikdo ji nespotřebuje tak se skoro nic neděje, když ji vyrobí JE, nebo uhlí je to horší protože do vzduchu se výhodu zbytečně jedy, které pak všichni dýcháme.

to jste rekl tolik hlouposti najednou, ze asi ani nema moc vyznam na to reagovat. odkud mate informaci, ze 1/3 elektriny z JE se vyhodi? a odkud mate informaci, ze se nejaka elektrina pali v odporech? co se tyka tech spicek tak jsou rano a k veceru. urcite ne v poledne.

Tak mi to prosím vysvětlete jako pro blbého, protože já asi blbej jsem. Můj příspěvek byla ostatně hlavně otázka. Jestli se mýlím, tak mi řekněte jak to tedy je?

1) Co dělá Jaderná elektrárna, když v noci nepotřebuje dodávat do sítě tolik elektřiny? Vy umíte JE a uhelky vypínačem jan tak vypnout?

2) já nemluvil o špičkách, ale o poptávce obecně a ta je přes den větší než v noci. To že tam jsou ráno a večer špičky na tom nic nemění.

Například zde máte průběh spotřeby pro denní maximum a minimum za rok 2016 (strana 31):

http://www.eru.cz/documents/10540/462820/Rocni_zprava_provoz_ES_2016.pdf/800e5a09-a58a-4a73-913f-abc30cda42a5

Jsou to denní grafy pro maximum a minimum. Denní maximum přes noc cca 8,5 MW, přes den 11 MW. Denní minimum v noci 5 a přes den 6,5.

Z toho je vidět, že v noci máte dost velký přebytek. A protože JE ani Uhelky nejdou vypnout, musí se v těch kotlech to palivo pálit i přes noc. Opět z toho dokumentu se dočtete, že tyhle zdroje v součtu dávají skoro 80%.
9% jsou plynové a přečerpávačky, ty lze vypnout relativne rychle. Přečerpávačky 1% je zanedbatelný, ty v noci naopak jedou, ale je to zanedbatelné. Plyn můžte vypnout, ale nejde vypnout všechny. Zbývajících 11% je OZE, z toho jen 4% FVE a VE. Tj. ty vaše hrozně škodlivé FVE a VE mají 4% takže ubytek v noci je zanedbatelný.
Ostatní 7% lze relativne rychle vypnout.

Co tedy udělá jaderný reaktor a uhelný kotle když nejdou vypnout s tou vyrobenou elektřinou? Podle mne se to buď páli v odporech, nebo se odstaví generátor a páli se uhlí a uran jen tak pro nic za nic, což vyjde na stejno. Ale podle mne odstavit kotel, nebo reaktor od generátoru, není až tak jednoduché. To by možná mohli odpovědět fundovanější lidi jako pan Carlos, nebo Veselý.

V čem se podle vás mýlím?

ja myslim, ze se mylite v tomhle: "Podle mne se to buď páli v odporech, nebo se odstaví generátor a páli se uhlí a uran jen tak pro nic za nic"

Já přiznávám, nevím co se s tím děje. Je to jen moje dedukce.
Ale jak je to tedy ve skutečnosti? Ten reaktor opravdu nejde odstavit za minutu, ani ten kotel na uhlí nejde zmenšit výkon hned.

Dohledal jsem různě po netu například toto:

Strucne- tezko. Roztocene soustroji se pohybuje synchronne s kmitoctem site, regulovat jde tak akorat prisun pary. Pri obrovskych objemech vody na vyrobu pary to neni zadny jednoduchy ukol. Soustroji se nesmi zastavit, protoze by se krome jineho porusilo vyvazeni rotoru. Takze klasicka tepelna elektrarna umi delat proud nejefektivneji ve stabilnim rezimu. Nehodi se k vykryvani spicek, nejde ji jednoduse zastavit a pak zase rychle spustit.

V elektrárnách se používajíé synchronní stroje buzené do rotoru. V případě nutnosti regulace se tedy stroj může přibudit nebo odbudit. Samozřejmě toto asi musí odpovídat adekvátní změmě na straně pohonu - páry. Pracuje li do tvrdé sítě nezvýší se napětí ani kmitočet ale mění se tzv. zátěžný úhel.
http://fei1.vsb.cz/kat452/Vsb.cz/elektrotechnika/sylaby/synchronni%20stroje.pdf viz. bod 4.

Uhelná elektrárna jako celek má náběh 24 hodin nebo ještě delší a regulační dobu v řádu jednotek hodin.

Vychladlý blok uhelné elektrárny se do plné provozní teploty žhavý 24 hodin. Během toho spotřebuje 14 vagónů uhlí (Aktuální info Opatovické elektrárny). K tomu připočtěte emise a fakt, že uhelná elektrárna nejde odstavit na noc, kdy je proud v síti potřeba nejméně.

Nebo wiki:
JE: Z pohledu energetické soustavy je nevýhodou trvalý charakter zdroje (spuštění a zastavení reaktoru je složité a nákladné a její výkon lze regulovat jen v malém rozmezí. Elektrárna proto vyrábí a dodává elektřinu jen s malou závislostí na odběrovém diagramu), proto je téměř vždy provozována v tzv. základním zatížení sítě.

Z toho všeho mi vyplývá, že v noci, když je přebytek elektřiny tak i kdyby se vypnuly všechny elektrárny, které to dokážou, tak stále zbýva dost elektřiny, která se bude vyrábět zbytečně. Tj. bude se pálit uhlí v uhelné elektřárně a v JE uran.

V mixu pro ČR bych tyhle zdroje podle mne měli klesnou na cca 50-70%, kdy pokryjí to základní zatížení. Tj. jedou stabilně za ideálních podmínek. Na zbytek se musí postavit jiné elektrárny, které umí rychle reagovat na popávku po elektřině. V ČR máme cca 10% OZE, takže v tomto je hodně velká rezerva.

Ale samozřejmě bez akumulace to nemá smysl, protože vykrývat výpadky OZE tepelnou elektrárnou je nesmysl. Takže to chce budouvat akumulaci, což by, podle mne, měli dnes ti co o tom rozhodují, vymyslet jako první. Místo toho z nás zase vytáhnou tmiliardy na novou jadernou elektrárnu. Podle mne 30% JE v našem energetickém mixu bohatě stačí.

Obrázek uživatele Kuk

Takže si to shrňme, rs se nejdřív hrdě bije v prsa a vše označí jako totální blbost, pak tvrdí že si něco myslí a pak se radši zdekuje, protože už nemá na příval otázek odpověď. Lol té kašpar. :)))

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Díky za podporu, člověka potěší, když ví že není sám.
Přesně tak, čekám pořád na vysvětlení toho jak se ztratí ta energie vyrobená když v noci není kdo by tu elektřinu spotřeboval a ty kotle prostě nejdou vypnout?
Rs asi žije v jiném vesmíru kde nefunguje zákon zachování energie. Pořád opakuje že nemám pravdu ale vysvětlit to nedokáže.

Obrázek uživatele Kuk

Každej rok celou 1/3 elektřiny vyvezeme za pakatel, ale popílek z uhlíčka si tu dejcháme my. Je to víc než dvojnásobek Temelína...

---

Každej nahrazenej spalovák se počítá - Leave the oil in the soil and the coal in the hole. - Sekám a vysávám na baterky. // ‪#‎BasuraChallenge‬ ‪#‎trashtag‬

Obrázek uživatele Radovan

Proto jsem taky popsal situaci minulou, kdy návratnost zajistila jedině ona dotace a FVE byla instalována s ohledem na maximalizaci výroby, bez akumulace a bez ohledu na spotřebu.
A druhou situaci pořízení FVE bez dotace.
Investice do FVE nemá vydělávat, nechci elektřinu prodávat. Má zajistit elektřinu pro mne, abych ji nemusel kupovat. A má ji zajistit v maximu a v souladu s dobou spotřeby. Třeba tím, že rozdělím FVE i na západní a východní střechu.
Ohřev vody sluníčkem je pěkná věc, mám od roku 2010, ale potřebuje přímý sluneční svit, FVE stačí rozednění a rozptýlené světlo. To je veliký rozdíl. Přestože FVE vyrobí za letní den s přeháňkami klidně přes 10 kWh, nemá slunce mezi jednotlivými přeháňkami sílu ohřát vodu v bojleru. Stejné je to když se honí mraky. FVE vyrábí, ohřev stojí.
Víte, já to mám všechno doma. Takže vím, jak to funguje. I ty následné synergické efekty, kdy k ohřevu vody potřebuji napájet elektroniku, hlídající rozdíly teplot panelu a v bojleru. A k rozjetí ohřívání čerpadlo, honící dokola nemrznoucí médium, předávající teplotu panelů do bojleru. To vyrábí taky FVE. Stejně jako napájí čerpadlo ve vrtu, zajišťující mi dodávky pitné vody, nemám veřejný vodovod. Je to o systému.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

tak uvidime, jestli prorazite cestu pristim generacim, nebo proslapete slepou vetvi vyvoje, nebo nejspis castecne oboji jak uz to v zivote chodi. kazdopadne v obou pripadech, hodne stesti.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

A pokud by se nedávali v EU přednostně největší částky do ideologické propaganty a předčasných masově spotřebních dotací, tak se mohlo 10 let počkat a pořídit si to za stejné peníze přerozdělované státem mohlo 3x tolik obyvatel
A ještě mohlo i zbýt, aby tolik místních v realitě skutečně nejvíce diskriminovaných odíraných mužů po desetiletích práce a placení většiny daní nekončilo po rozvodech jako psychicky a finančně zničení nezaměstnaní pod mosty, když nové návrhy EU hovoří o sériovém 1,5 milionu Kč na podporu kažného nového tmavého migranta, co si sem doběhne pro vítací dávky.

Obrázek uživatele Radovan

Pokud si myslíte Petře, že vývoj by šel tak rychle, když by v oboru nebyly finance, tak se mýlíte. Umělá poptávka zde vyvolala masovou výrobu a výzkum, zlevnění a pokrok v technologiích. Až to některé státy - ČR například, ale i Španělsko - přepálily a pak drasticky zastavovaly a zpětně omezovaly solárními odvody. Pokud bychom počkali, tak by ještě dlouho nebylo co dotovat trojnásobku lidí.
Vyhazování peněz z našich daní je folklor od doby, co si většina populace myslí, že bohatství vzniká přerozdělováním. A nejlépe z cizího. Legrace je, že jim to vždycky nakuká někdo, kdo se narodil se stříbrnou lžičku v puse, třeba v širých stepích jistý Uljanov nebo o kus dál Engels, zoufale podporující a vydávající díla jakéhosi Marxe.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Bohužel je to tak, někteří lidé skočí na to přerozdělování a někteří toho rádi využijí k odstranění své konkurence, její majetek přerozdělí a jede se dál. To je... Dá se to brát za parazitismus? Asi ano.

Bohužel jsme příliš dlouho prováděli devoluci, takže se děje to co se děje. Dost s tím zamával demografický přechod v minulém století, moderní válečnictví pravidla... Zatímco, dejme tomu, do 19. století byla porodnost méně inteligentních a více inteligentních, chudiny vs. šlechty a ochodnictva atp. podobná, respektive tu docházelo i ke kompenzaci jinou úmrtností dětí a dalších X věcem, tak nejpozději od konce 1. světové války nastává situace že zatímco vyšší vrstvy společnosti mají jedno, max dvě děti, ale výjimkou nejsou ani bezdětní a jen občas se objeví někdo se třemi, tak v nižších vrstvách bylo běžné jich mít hodně, 5+ v nejdivočejším přerodu, dnes stále běžně mají 2+. to znamená že se tu jedny geny, propagují na úkor druhých.

Zároveň s tím se tu propagují chudinské memy. To je smrtící koktejl pro každou civilizaci, protože si časem zlikviduje širokou elitu, ne pár nejlepších z nejlepších a už vůbec ne jen vědce a politiky, to jsou občas elita s J na začátku, ale obecně skupinu lidí schopnou něco tvořit podnikat atp. Přestane to mít smysl, to vede na stagnaci a kolaps. Tam teď jsme.

Máme sice konjunkturu, ale tu drží jen to že svět není synchronní a elita elity - majitelé velkých firem, které mají dost sil na to se přizpůsobovat podmínkám, ale i to se může do pár generací zadrhnout, snadno se nám může začít hroutit průmyslová civilizace a kolaps bude pak následovat i v jiných zemích, které jsou přímo závislé na nás.

V takovém kolapsu už JE Japonsko, během nějaké historicky krátké doby následuje v Číně, nastává u původní populace v Evropě. Jak jsem již uváděl jednou, mnohdy je už větším motorem růstu populace prodlužování života spíše než porodnost a v určitý moment dojdeme k tomu že kolem jádra je jenom balast, skořápka a pak bude stačit mírný otřes a vše se sesype.

Jeden z důvodů proč se situace v Německu nezmění je ten že už více než 50% elektorátu je starších 50 let. A i přes veškerou migraci se odhaduje že populace Německa v dalších 10-15 letech bude klesat. Imigrací se totálně blbě snaží něco slepit, ale to nepomůže.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Problém je, že kolem toho čtverečku není moc průmyslu ani měst. Jinými slovy, najít místo s ideálními podmínkami a podle toho spočítat plochu je hezké, ale nic neříkající. Minimálně bych udělat rozvody do oblastí spotřeby -> veliké ztráty, náklady. Nebo sluneční elektrárny umístit blíže spotřebě -> výrazně menší efektivita (např. střední Evropa vs. Sahara).
Dále je problém akumulace (výkyvy spotřeby). Vynásobit roční spotřebu průměrným výkonem zdroje za ideálních podmínek je jaksi v praxi k ničemu ...
Takže teoreticky hezké, ale s realitou to nemá absolutně nic společného. ;-)

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Chápu, vezmeme číslo naší spotřeby, třebas i v maximu a napíšeme, že tolik potřebujeme FVE a větrníků :D
Žádné záložní zdroje, počítání životnosti atd. jako to udělali norové nebudeme, ale víme kolik panelů potřebujem :D

Hle, jakmile bude dostupná (ekonomicky, a zdrojově na výrobu) technologie na ukládání elektřiny, pak myslím, že během pár let zlikviduje obnovitelná energie klasickou, do té doby bez toho, aby jsem byl nucen platit ČEZ a firmám co vlastní správnou licenci za FVE elektřinu nemá šanci něco nahradit...

tefil jste to uplne presne:" jakmile bude dostupná (ekonomicky, a zdrojově na výrobu) technologie na ukládání elektřiny" a ja k tomu doplnim: zatim dostupna neni.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Vyrábět energii z OZE není problém.

Problém je - noc, případně situace, která nastala v evropě před pár lety, kdy bylo 22 dní v únoru bez větru na velké části evropy.

Potom to baterie nevyřeší - tehdy jeli všechny elektrárny aby pokryli spotřebu.

Takže norům daný výpočet věřím. Existuje jakási hodnota - minimálního základního odběru, což je určeno minimální spotřebou v extrémní situaci aby lidi nezačali umírat (vodárny, kanalizace, minimální vytápění, odstavený průmysl) a tento odběr je potřeba pokrýt stabilními zdroji. V ČR na toto stačí výkon dukovan, ale OZE na to rozhodně v našich podmínkách nestačí.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

Těch 22 dní skoro bez větru v jednom měsíci s největší zimní spotřebou energie v EU bylo loni.
A v podstatě se jedná o docela počasový normál, který se bude často v různé míře opakovat. A baterky na měsíc fakt nevybudujete i kdyb yjste za to chtěli vyhodit veškeré dostupné peníze.

Obrázek uživatele Radovan

Proto mají vodní elektrárny, FVE, jaderky, uhelky, plynovky, geotermální........ Zvládlo se to tehdy, zvládne se to i dnes. A když si vezmete kolikrát se to od té doby stalo, tak prostě nemůžete být nikdy připraven na všechno. Třeba zálohovat zálohy, mít do každého místa místo dvojího trojí vedení atd. atd. atd.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Tak hlavně by měla být taky snaha snižovat spotřebu. Pokud je předpoklad že spotřeba poroste, je důležité řešit proč a udělat nějaká opatření, aby tomu tak nebylo.

A nebo začít taky trochu šetřit. Občas se uskromnit... ale počkat, to by nešlo - pohodlí je zaručené shůry a to by bohdá nebylo.
(jasně že přeháním, ale ta myšlenka...)

---

Leaf 2012 koupen 2018/05; měsíční nájezd cca 2k km

Obrázek uživatele Radovan

Dnes lidé berou za omezení pohodlí i to, že trávu je lépe sekat, až trochu proschne. Tak se prostě koupí pořádný spalovací maxistroj na 400 m2 trávníčku a vletí se do toho hned po ránu s rosou, páč v 10 Máňa vaří kafe a pak už chceme mít klid. Že by se to před obědem posekalo s polovinou energie a minimem kraválu, smradu a jedů elektrikou, to nás nezajímá. A takových věcí je bohužel mnoho.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Zaregistrujte se a pište komentáře pohodlněji!

A mohu vědět, kde jste zval všeobecné hodnocení "proschne"?
Podle mě je to obcený blábol co je vhodný jenom a pouze pro některé situace, ale jinak ne...

Za mě toto praktikuji jenom na trácu na skladování, ostatní nechám spásat a okolo domu, kde si chci sednout musím maximálně co 3 den, jinak s trávníku mám hřiště s flekama...

Staráte se vůbec sám o trávník anebo máte někoho najmutého co to dělá za vás, jinak si nedovedu představit, že dáte tento výrok jako obecnou radu...

Obrázek uživatele Radovan

Nesmíte neustále vytrhovat slova z kontextu milý Anonyme. Proschnutí bylo zmíněno ve vztahu k mokré trávě, která je energeticky náročnější na běžné sekání. A vida, hned tu máte Vámi požadovanou některou vhodnou situaci a už to není obecný blábol.
Spásání je záslužná činnost. Sekání trávy na seno také. Tam kde si chcete sednout záleží, jaký komfort požadujete a co máte vyseto za trávník. Jinak se chová luční směs, jinak jednodruhová tráva, jinak speciality šlechtěné pro fotbalová hřiště.

Trávník máme, hnojíme - a tím i sekáme - minimálně, jednodruhová tráva je údržbově a energeticky nejdražší kytka. Kdo chce mít v našem podnebí angličana, holt se musí obden starat a připlatit si.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 87 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 40 tis. km (54 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.


Autonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobilNabíječky elektromobilů Circontrol