Vídeň finančně pomůže lidem s účty za energii

Vídeňská radnice se rozhodla pomoct svým obyvatelům s vysokými cenami energií. Finanční pomoc v hodnotě zhruba pěti tisíc korun bude připsána na účet dvěma třetinám všech vídeňských domácností.

Na energetický bonus vyčlenilo město celkem 130 miliónů eur. Kromě energetického bonusu pomáhá vídeňský magistrát dalšími třemi nástroji včetně dotace na přechod na obnovitelné zdroje. Na energetický bonus v hodnotě 200 euro (asi 5 000 Kč) dosáhnou podle slov vídeňského starosty asi dvě třetiny vídeňských domácností. Pomoc, na kterou město vyčlenilo celkem 130 miliónů eur, bude domácnostem, které si o ni zažádají, převedena na bankovní účet do konce roku. 

Energetický bonus ovšem není jedinou pomocí, ale již čtvrtým městským opatřením. První pomocí, kterou Vídeň představila, byla přímá pomoc nejvíce ohroženým skupinám, kterým bude v nejbližší době na účet převedeno 200 euro bez nutnosti vyplňování žádosti. Druhým opatřením, které má Vídeňanům ulehčit v současné krizi život, byla spoluúčast města na zaplacení účtů za energie a jejich nedoplatků. Na tu podle vídeňského magistrátu dosáhne asi 210 tisíc domácností.

Žádost o spoluúčast v max. výši 500 euro mohou obyvatelé Vídně podat přímo u dodavetele energií. Třetím opatřením jsou pak dotace na zateplení budovy, stavbu nového energeticky nenáročného domu nebo na přechod na obnovitelné energie. Čtvrým a zatím posledním opatřením je zmíněný energetický bonus. Nejvíce ohrožené domácnosti tak mohou od města získat pomoc ve výši až 1 000 euro, necelých 25 tisíc Kč.

zdroj: tisková zpráva

2 Comments on “Vídeň finančně pomůže lidem s účty za energii”

  1. Nejsem si úplně jistý že všechna tato v poslední době realizovaná finanční opatření jsou řešením problémů. jedno jestli ve Vídni, nebo v Česku. Podpora může být krátkodobé řešení, ne dlouhodobé. Pokud by se situace neměla do roka zklidnit, obrátit, ať už ukončením Rusko-ukrajinské války, jejím zamrznutím a masivním exportem elektřiny z neobsazení Ukrajiny a těžbou plynu tamtéž, nebo dovozem plynu a uhlí z jiných zemí a měl by nastat výrazný pokles cen, pak se to asi dá zvládnout.

    Pokud ale má být cena energie trvale vysoká, pak to řešením není a musí se přikročit k jiným jako téměř 100% dotace na TČ vzduch-vzduch pro lidi co žádali o podporu, malé FVE z moci úřední atd.

    Zároveň by bylo dobré kdyby státy přišly s masivními programy pro modernizaci hydroelektráren, jejich rozšíření atd. V nejedné, zejména těch menších, se provozují ne úplně ideální technologie, jak z hlediska výroby, tak ekologie a využití dané lokality. Další historické lokality se pak dnes nevyužívají, nebo jiné existující doposud nebyly nikdy využity.

    Bylo by vhodné aby i země, které nedostatek energií nebude tak moc trápit se vydaly urychleně na cestu úspornějších technologií. Zejména tam kde se běžně vytápí přímo elektřinou by měly být zavedeny programy pro přechod na TČ, čímž by se mohl uvolnit nezanedbatelný výkon. Navíc stejně bude časem více a více docházet k rozšíření klimatizací a některé už umí pracovat i jako topení.

Napsat komentář