V EU bylo letos registrováno 556 000 nových elektromobilů

V zemích EU bylo letos od ledna do května registrováno 556 276 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 2 % více, podíl na všech registracích dosáhl 12,1 %.

V Česku bylo ve stejném období registrováno 2 640 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 11,4 % více, podíl na všech registracích dosáhl 2,7 %. Co do počtu letos registrovaných BEVs je Česko 17. mezi zeměmi EU, v podílu BEVs je za námi bylo pouze Slovensko a Chorvatsko.

V zemích EU je provozováno 733 141 veřejných dobíjecích bodů, v Česku pak počet veřejných dobíjecích bodů překročil 5 200, což nás mezi zeměmi EU řadí na 14. místo, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Evropského sdružení výrobců automobilů a Evropské observatoře pro alternativní paliva.

V EU bylo od ledna do května tohoto roku registrováno 4 594 493 nových osobních vozidel (meziročně o 4,6 % více), z nich 556 276 bylo bateriových elektrických (meziročně o 2,0 % více).

Bateriové elektromobily se s podílem 12,1 % staly čtvrtou nejoblíbenější volbou, nejvíce registrací si připsaly benzínové motorizace (35,5% podíl; meziročně -0,4 %), před hybridními bez externího dobíjení (29,2% podíl; meziročně +21,4 %) a dieselovými (12,9% podíl; meziročně -8,8 %), plug-in hybridy pak dosáhly podílu 7,1 % (meziročně +2,0 %).

„Na relativně nízký, 2% meziroční růst registrací nových osobních bateriových elektromobilů během uplynulých pěti měsíců v zemích EU, měla vliv zejména situace na největším evropském trhu – v Německu, kde bylo letos registrováno přes 140 tis. BEVs, což představovalo 15,9% meziroční pokles registrací. Ještě větší relativní pokles byl evidován ve Švédsku, kde bylo registrováno téměř 33 tis. BEVs, meziročně o 20,7 % méně. Naopak další významné trhy EU zaznamenaly růst, např. Francie (128 565 BEVs, +22,9 %), Belgie (50 690 BEVs, +47,1 %), Nizozemsko (48 828 BEVs, +10,0 %), Dánsko (29 020 BEVs, +46,6 %). V 15 zemích EU byl evidován meziroční nárůst registrací BEVs, ve 12 pak pokles. Navzdory dlouhodobě ne zcela lichotivé pozici Česka mezi zeměmi EU v podílu BEVs, představuje letošních 2 640 registrací BEVs 11,4% růst. Vliv na tento růst má bezesporu také postupný náběh Záručního programu ELEKTROMOBILITA Národní rozvojové banky, který byl spuštěn v průběhu března. V měsíci květnu bylo u nás registrováno 747 nových osobních BEVs, za prvních devatenáct červnových dní pak již přes 900 BEVs. Aktuálně je v Česku provozováno téměř 27tis. bateriových elektrických vozidel kat. M1, které mají k dispozici 5 201 veřejných dobíjecích bodů,“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

Z pohledu značek si letos během uplynulých pěti měsíců v Česku nejvíce registrací nových osobních bateriových elektromobilů připsaly automobilky Tesla (760), Škoda (362), Hyundai (236), Volvo (206) a BMW (174), nejregistrovanější modely dle obchodního označení: Tesla Model Y (504), Škoda Enyaq (362), Tesla Model 3 (235), Hyundai Kona (162) a Volvo EX30 (152). Aktuální detailní informace jsou k dispozici v příslušné interaktivní sestavě na webu Čistá doprava.

Podle posledních veřejně dostupných informací z Národní rozvojové banky (NRB, stav k 17. červnu 2024) se během tří měsíců v rámci Záručního programu ELEKTROMOBILITA NRB zaručila za 1 772 úvěrů, díky kterým si podnikatelé a firmy v Česku mohli nakoupit více než 1 800 osobních a 45 nákladních elektromobilů.

Dalších 120 žádostí bylo schváleno a jsou před podpisem, v řešení pak bylo 455 žádostí. Bližší informace k programu jsou k dispozici na webu: https://www.nrb.cz/produkt/elektromobilita/.

V zemích Evropské unie je provozováno více než 730 tisíc veřejných dobíjecích bodů

V zemích Evropské unie je provozováno 733 141 veřejných dobíjecích bodů, v Česku pak počet veřejných dobíjecích bodů překročil 5 200, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Evropské observatoře pro alternativní paliva.

Téměř šest z deseti, přesněji 58,8 % veřejných dobíjecích bodů, je k dispozici ve třech zemích EU: v Nizozemsku 22,1 %, v Německu 18,8 % a ve Francii 17,9 %. Celkem 5 201 veřejných dobíjecích bodů nás mezi zeměmi EU řadí na 14. místo, za Řecko a před Maďarsko.

Z celkem 5 201 provozovaných veřejných dobíjecích bodů v Česku bylo 3 778 běžných (72,6 % AC), 1 111 výkonných s rychlým dobíjením (21,4 % DC do 149 kW) a 312 vysoce výkonných s velmi rychlým dobíjením (6,0 %).

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, diagram, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 1 Počet veřejných dobíjecích bodů v zemích EU [stav: květen 2024, graf: cistadoprava.cz, zdroj: EAFO]

Provoz webových stránek www.cistadoprava.cz je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.

Zdroj vstupních dat: Evropské sdružení výrobců automobilů, Evropská observatoř pro alternativní paliva, Ministerstvo dopravy, Svaz dovozců automobilů, Národní rozvojová banka, web Čistá doprava

Texty a obrázky: Centrum dopravního výzkumu, www.cistadoprava.cz

zdroj: tisková zpráva

One Comment on “V EU bylo letos registrováno 556 000 nových elektromobilů”

  1. EU elektro propaganda „Čistá doprava“ už tence kaká 😀 Raději neuvádí čísla za uplynulý měsíc, jak bylo běžné, ale od března jsou nám teď předkládána jen kumulovaná čísla včetně registrací dotovaných vozidel z konce roku 2023 a tím opticky vylepšován katastrofální trend roku 2024.

    Myslíte, že to bude stačit, soudruzi?

    Nebuďe srabi a pěkně na férovku napište meziroční srovnání prodejů BEV v EU za květen.

Napsat komentář