Uber a ČVUT budou spolupracovat

Společnost Uber se rozhodla spojit síly s Fakultou dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze.

Rob Khazzam, generální ředitel Uber pro střední Evropu, a děkan Fakulty dopravní ČVUT, prof. Miroslav Svítek, podepisují memorandum o spolupráci.
foto: ČVUT

TISKOVÁ ZPRÁVA

Spolupráce s touto respektovanou akademickou institucí je zaměřená na výzkum rostoucích ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů fungování tzv. inteligentních měst (Smart cities) a sdílené ekonomiky.

Oficiální partnerství zajistí úzkou spolupráci mezi technologickými experty Uberu s výzkumníky a studenty Fakulty dopravní ČVUT, kteří tak od teď mohou detailně zkoumat a analyzovat globální úspěch fenoménu, tzv. služeb na vyžádání (OD – on-demand), peer-to-peer přepravních služeb, a také jeho významu a přínosu pro společnost.

Výsledkem partnerství soukromého a veřejného sektoru je přímé zapojení vědců do vývoje nových obchodních a technologických inovací.

„Dostupnost mnoha digitálních technologií a pokrokových služeb, se podařilo zvýšit jen díky neúnavnému nadšení lidí pro inovace a schopnosti myslet dopředu. Tento přístup je přirozeně vlastní vědcům a studentům progresivních vysokých škol, ke kterým Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze jednoznačně patří. Startujeme spolupráci s experty, jejichž rozsah odborných znalostí je obdivuhodný. Při vzrušujících objevech Uber podpoří i nastupující generaci mladých, talentovaných českých vědců a inženýrů,“ potvrzuje Rob Khazzam, generální ředitel Uber pro střední Evropu.

„Naše spolupráce je nyní na počátku a ještě jen uvidíme, čeho všeho můžeme společnými silami dosáhnout. Navzdory tomu, již nyní děkujeme panu Prof. Miroslavu Svítkovi, děkanovi Fakulty dopravní , za spolupráci a věříme, že se nám podaří naplnit vize inteligentních měst 21. století,“ dodal R. Khazzam.

„Moderní technologie stále více pronikají do našeho každodenního života a významným způsobem mění modely našeho chování. Informace se stávají důležitým parametrem v našem rozhodování, a pokud jsou tyto informace spolehlivé a aktuální, stávají se součástí managementu tak složitého systému jako je dopravní obslužnost města. Integrací stávajících informací s unikátními daty od společnosti Uber, dokáží naši odborníci lépe modelovat poptávku po mobilitě a lépe porozumět potřebám uživatelů, což může přinést celou řadu benefitů pro velká města v ČR, zejména pro Prahu“, potvrzuje děkan Fakulty dopravní ČVUT prof. Miroslav Svítek.

„Od vzájemné spolupráce si též slibuji zapojení našich odborníků do mezinárodních projektů, které společnost Uber řeší s partnerskými zahraničními univerzitami,“ doplňuje prof. M. Svítek.

Memorandum o spolupráci mezi Uber a ČVUT pokrývá tyto konkrétní oblasti:

• Zahájit průběžnou vzájemnou koordinaci a identifikovat jednotlivé oblasti pro vzájemnou spolupráci
• Identifikovat, analyzovat a případně rozvíjet programy spolupráce, jako je například výměna odborníků, realizace společných projektů, organizace bilaterálních / společných seminářů, atd.
• Vyměňovat si jakékoli informace a / nebo dokumenty nezbytné pro dosažení cílů společných cílů
• Výměna názorů o nejlepších tržních a regulačních postupech, které se týkají inteligentních měst, sdílené ekonomiky a peer-to-peer přepravních služeb
• Usilovat o rozvoj a realizaci projektů v oblasti inteligentních měst, sdílené ekonomiky a peer-to-peer přepravních služeb
• Pravidelně společně komunikovat a vzájemně se informovat o novinkách, které mohou sloužit jako základ pro společné aktivity.

tisková zpráva

3 Comments on “Uber a ČVUT budou spolupracovat”

  1. Paradox doby: Uber a ČVUT
    Paradox doby: Uber a ČVUT budou spolupracovat (vládou požadované a prý podporované sepětí školy a praxe) a magistráty měst v čele s Prahou budou současně taxikáře Uberu pokutovat a firmu penalizovat. Ovšem nejsme v tom sami, takový francouzská Kocourkov se zapalováním auta a barikádami z pneumatik je o něco vyšší level.

Napsat komentář