Seat automatizuje venkovní přepravu dílů autonomními roboty

Seat je první společností v Evropě, která zavedla vozidla AGV pro venkovní provoz bez magnetických vodicích systémů obvyklých uvnitř výrobních hal. Vozidla používají připojení k síti 4G, indukční nabíjení a jsou provozována v 25metrových soupravách.

Vozidla AGV zajišťují hospodárnější vnitropodnikové dodávky dílů a nahrazují nákladní vozidla, čímž snižují emise. Každá souprava má užitečnou hmotnost 10 tun a všechna vozidla dohromady ujedou 240 kilometrů denně.
foto: Seat

Výrobní a montážní závod SEAT v Martorellu činí další kroky na své cestě k trvale udržitelnější, digitalizované a chytré výrobě. SEAT je prvním průmyslovým výrobcem v Evropě, který používá i ve venkovních zónách automatizovaná vozidla AGV (Automated Guided Vehicles), vybavená navigačním systémem SLAM (Simultaneous Localisation And Mapping), připojením k síti 4G a indukčním nabíjením akumulátorů.

V současnosti je mimo vnitřní prostory výrobních hal závodu Martorell provozováno osm automatizovaných vozidel AGV, která zajišťují automatickou přepravu dílů. SEAT již používá 200 vozidel AGV pro dodávky dílů v montážních halách závodů v Martorellu a Barceloně.

Každé venkovní AGV táhne přípojná vozidla. Celková délka soupravy může být až 25 metrů a maximální užitečná hmotnost činí 10 tun. Díly jsou přepravovány na trasách dlouhých 3,5 kilometru. Díky navigačnímu systému SLAM nemusí být tato vozidla vedena magnetickými pruhy nebo dráty. Tím se snižují náklady na údržbu.

Možnosti využití vozidel jsou rozmanitější, protože se dokážou snadno naučit nové trasy a k jejich uvedení do provozu nejsou zapotřebí žádné stavební úpravy. Osm vozidel AGV dohromady ujede 240 kilometrů za den.

V současnosti jsou provozována na dvou trasách mezi lisovnou a karosárnou. Vozidla převážejí boční a pohyblivé díly karoserie, jako jsou výklopná víka nebo dveře. Inovativní řešení nahradilo přepravu nákladními vozidly mezi oběma výrobními provozy.

Flotila venkovních vozidel AGV sníží emise CO2 o 1,5 tuny ročně. Dosud totiž tyto dodávky dílů zajišťovala nákladní vozidla. Použitím vozidel AGV se zvýšila hospodárnost a nákladová efektivita.

Současně bylo možné snížit skladové zásoby v místech nakládky i vykládky. Podařilo se také minimalizovat intenzitu dopravy uvnitř areálu závodu. Vývoj projektu probíhal ve spolupráci se společnostmi ASTI Mobile Robotics a Telefónica.

Dr. Christian Vollmer, člen představenstva společnosti SEAT, odpovědný za výrobu a logistiku, řekl, že „SEAT zavádí v posledních letech průkopnické inovace v oblasti logistiky a toto je dalším příkladem našeho úsilí stát se etalonem z hlediska Průmyslu 4.0. Zprovoznění vozidel AGV ve venkovním prostředí nám umožnilo optimalizovat výrobní a logistické procesy hospodárným, trvale udržitelným a síťově propojeným způsobem“.

Etalon v realizaci řešení v duchu Průmyslu 4.0

SEAT tímto projektem zvýšil svou efektivitu a učinil další krok k úspěšné realizaci ambiciózního cíle vybudovat v Martorellu chytrý výrobní závod. SEAT používá internet věcí v průmyslových podmínkách, v nichž jsou klíčové procesy automatizace a digitalizace. SEAT v posledních letech zavádí technologické inovace v rámci celého výrobního řetězce.

Mezi ně patří i automatizovaná přepravní vozidla AGV, která jsou neoddělitelnou součástí provozu montážní linky, k níž přepravují potřebné díly. Naléhavě požadované díly dodávají drony a spolupracující roboti.

K vyšší efektivitě, flexibilitě a rychlosti procesů přispívá také využívání efektivnější správy dat na základě umělé inteligence, velkých dat a blockchainu. Všechny uvedené inovace Průmyslu 4.0 podporují činnost 7900 zaměstnanců výrobního závodu, z jehož bran v současnosti vyjíždí 2300 nových vozidel denně.

tisková zpráva

4 Comments on “Seat automatizuje venkovní přepravu dílů autonomními roboty”

   1. Já jsem se díval na ty dvě fotky v prezentaci, kde Musk
    Já jsem se díval na ty dvě fotky v prezentaci, kde Musk ukazoval rozdíl mezi fabrikou ve Fremontu a v Šangahji. Tak Šanghaj je přesně jak říkáte, zatímco ve Fremontu je to pekelně složité, prostě 3x přestavovaná fabrika.
    Hned mi taky naskakují moudra o energetických úsporách od Amory Lovinse. Konkrétně jak vypráví kolik energie se jeho lidem obvykle podaří ušetřit, když „dlouhé, křivolaké, úzké trubky“, které honí materiál sem a tam po fabrice, nahradí „krátkými, tlustými, rovnými trubkami“. U chemických provozů je to typicky úspora třetiny energie i více, nižší náklady (méně trubek, méně čerpadel, nižší výkon čerpadel) a jednodušší provoz a údržba (dá se v tom vyznat, míň věcí na pokažení). Přitom je to jen „přerovnání nábytku“.

Napsat komentář