PSA představuje své výzkumné inovace

Skupina PSA Peugeot Citroën představuje při příležitosti tříletého výročí vytvoření vědecké sítě StelLab první výsledky výzkumných prací, na nichž pracovala se svými vědeckými partnery. Práce, které se týkají oblastí čistých technologií, rozhraní člověk/stroj nebo podpůrných prvků řízení, jsou konkrétním vyjádřením programu skupiny Open Innovation.

Mild-hybridní systém e-HDi je jednou z inovací koncernu PSA Peugeot Citroen, která se už v praxi zabydlela
foto: Jan Horčík pro Hybrid.cz

StelLab pokládá základy pro automobily budoucnosti

StelLab – Science Technologies Exploratory Lean Laboratory – je struktura, která řídí vědecká partnerství mezi ředitelstvím výzkumu a vývoje a Univerzitou PSA Peugeot Citroën a je nedílnou součástí programu skupiny „Open Innovation“.

Jejím úkolem je zajišťovat fungování sítě, která podporuje diskusi a dialog mezi vědci, experty skupiny PSA Peugeot Citroën a zkušenými externími partnery.

Tři roky po vytvoření této sítě byly zveřejněny první výsledky těchto výzkumných partnerství, nabízející pohled na to, jakými cestami se budou ubírat úvahy skupiny o automobilech, které budou na silnicích jezdit za 15 let.

Úkolem, který má síť OpenLabs skupiny PSA Peugeot Citroën v budoucnu plnit, je zhostit se náročných výzev budoucnosti v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti automobilů a řízení.

Čisté technologie pro snížení emisí CO2

– Spalování energeticky účinných pevných paliv;
– Simulace chování kompozitních materiálů pro snížení hmotnosti vozů;
– Výroba materiálů s tvarovou pamětí pro lepší aerodynamiku aut v závislosti na uživatelských podmínkách.

Podpůrné prvky řízení pro stále bezpečnější auta

Podpůrné prvky pro vylepšení provozu, snížení rizika kolize a optimalizaci doby průjezdu;
Sběr a analýza dat z běžného provozu pro lepší pochopení komplexního chování při řízení.

Rozhraní člověk/stroj pro nové pocity z řízení

Sledování a analýza očekávání čínských zákazníků pro zaměření se na inovace; Rozpoznání pohybů prstů s rukama na volantu pro bezpečnější řízení.

StelLab, akademický aspekt programu „Open Innovationů skupiny PSA Peugeot Citroën
Vědecký ředitel a ředitel pro budoucí technologie Sylvain Allano definuje roli StelLabu v rámci inovační strategie skupiny:

„Jde o konkrétní a živoucí příklad programu Open Innovation, jasně zaměřeného na znalostní svět. Skupina se zde díky Univerzitě PSA Peugeot Citroën setkává s vědeckým světem, s nímž sdílí technologické a výzkumné zdroje, vytváří smíšené výzkumné týmy a společně těží ze základního i aplikovaného výzkumu. Společně vytváříme účinný model spolupráce mezi výzkumem a průmyslem.“

OpenLab

Výzkumná jednotka OpenLab, která představuje formální vyjádření excelentního partnerství s univerzitami, je místem, kde externí vědci a experti skupiny pracují na společném programu v prioritní vědecké oblasti. Financování i práva duševního vlastnictví sdílí oba subjekty.

Univerzita PSA Peugeot Citroën

Univerzita PSA Peugeot Citroën vznikla v dubnu 2010. Cílem bylo vytvořit rozšířenou univerzitu spojující vynikající školy ve světě a přitáhnout širokou škálu talentů.

Koncepce rozšířené univerzity se opírá o trvalé vztahy se školami a univerzitami a vytváření výukových a výzkumných kateder a zakládání laboratoří (OpenLabs) v partnerství s ředitelstvím výzkumu a vývoje skupiny.

Tato partnerství vytvářejí základ pro strategické vztahy s akademickým světem. Práce, kterým se tyto katedry a laboratoře věnují, mají pro budoucnost skupiny strategický význam, neboť jejich využití má určující dopad na naše výrobky a naše budoucí procesy.

Univerzitní výuková a výzkumná katedra

Univerzita PSA podporuje v rámci sponzorské dohody mezinárodně uznávané magisterské a doktorandské programy zaměřené na oblasti, které jsou pro skupinu prioritní. Práva duševního vlastnictví na výsledky akademického výzkumu vedeného v rámci těchto programů si ponechává partnerská univerzita.

tisková zpráva

Napsat komentář