Precizní zemědělství používá již 30 % českých zemědělců z oblasti rostlinné výroby

Dle výzkumu 34 % respondentů plánuje v následujících 2-3 letech zavést nějakou technologii precizního zemědělství nebo zavést jiný, prozatím méně rozšířený, způsob hospodaření.

Precizní zemědělství je aktuálně skloňované u většiny zemědělců a je jedním z nejvýznamnějších trendů tohoto sektoru. Podle čerstvé analýzy ÚZEI (Ústavu zemědělské ekonomiky a informací) již 30 % českých zemědělských subjektů využívá alespoň nějakou technologii precizního zemědělství.  

Z celkového počtu 1 884 zemědělských subjektů, které se věnovala analýza ÚZEI, jich 567 (30 % subjektů) uvedlo, že využívají alespoň nějakou technologii precizního zemědělství.  

Mezi zemědělskými subjekty v ČR jsou nejvíce rozšířeny technologie z kategorie navádění a řízení soustav, které využívá 23 % respondentů.  Mezi těmi, kteří využívají precizní zemědělství, pak tyto technologie využívá 76 % respondentů.

Variabilní aplikace hnojiv využívá 8 % respondentů (27 % z uživatelů precizního zemědělství) a variabilní aplikace přípravků na ochranu rostlin využívají 3 % respondentů (10 % z uživatelů precizního zemědělství).

Zpracování půdy a zakládaní porostu zastupuje 9 % respondentů (30 % těch z uživatelů precizního zemědělství). S drony pracují 3 % respondentů (10,5 % uživatelů precizního zemědělství) a s roboty 0,4 % respondentů (1,5 % uživatelů precizního zemědělství).

Konkrétně je nejvíce zastoupeno navigování a automatizace při řízení strojů (20 % respondentů; 63 % výměry všech respondentů). Druhou nejvyužívanější technologií je sekční kontrola záběru, kterou 16 % respondentů obhospodařuje 59 % veškeré své výměry.

Na třetí příčce je využívání variabilních aplikací dusíkatých hnojiv, která používá 7 % respondentů na 21 % jejich výměry. Celkem 34 % respondentů plánuje v následujících 2-3 letech zavést nějakou technologii precizního zemědělství nebo zavést jiný, prozatím méně rozšířený, způsob hospodaření. Nejčastěji se jedná o zavedení navigace a automatizace řízení strojů (50 %), variabilní aplikace minerálních hnojiv (27 %) a omezené zpracování půdy (26 %).

Pro respondenty, kteří nepřemýšlí o zavedení technologií precizního zemědělství v následujících 2-3 letech jsou hlavními bariérami investiční kapitál (61 %), nedostatečná plocha (38 %) a provozní kapitál (30 %).

Nová řešení z České republiky

Růst popularity a zároveň nezbytnost postupného využívání technologií a řešení precizního zemědělství potvrzuje i strategie předního českého dovozce zemědělské techniky Agromex a softwarové společnosti CleverFarm. Ti společně vyvinuli novou platformu MyMex, která zpřístupňuje metody precizního zemědělství.

„Tato platforma umožňuje zemědělcům a farmářům kompletní kontrolu a správu svých farem s přesností a efektivitou. Jedná se o řešení určené pro integraci a optimalizaci. S touto platformou mohou dosáhnout efektivnějšího a udržitelnějšího hospodaření,“ říká Patrik Kalenda ze společnosti Agromex.

Platforma umožňuje přesnější aplikaci hnojiv, pesticidů a dalších agrochemikálií. S inteligentními analýzami a daty o půdě a plodinách a technickými informacemi o strojích pomáhá zemědělcům přesně dávkovat agrochemikálie podle aktuálních potřeb a podmínek.

Platforma integruje senzory a technologie z Fendt Connect a CleverFarm, což umožňuje zemědělcům sledovat a řídit jak svou zemědělskou techniku (traktory, postřikovače, mlátičky), tak stav a vývoj plodin a půdy. To znamená kompletní přehled a kontrolu nad farmou na jednom místě.

MyMex využívá pokročilé technologie umělé inteligence a strojového učení k automatizaci a optimalizaci pracovních procesů. Systém dokáže generovat doporučení pro plánování závlahy, hnojení a dalších agrotechnických operací na základě aktuálních dat a historie farmy či zemědělského subjektu.

Díky této platformě mohou zemědělci efektivněji využívat vodu, hnojiva a pesticidy, což vede ke snížení ztrát a zbytečných nákladů. Systém poskytuje zemědělcům informace o stavu půdy a plodin a doporučuje optimální postupy pro minimalizaci spotřeby zdrojů.

Tato platforma pomáhá zemědělcům minimalizovat negativní dopady zemědělství na životní prostředí tím, že umožňuje přesnější aplikaci agrochemikálií a optimalizaci pracovních procesů. To může vést ke snížení znečištění půdy, vody a vzduchu a k udržitelnějšímu zemědělskému hospodaření.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář