Praha učinila první krok k vybudování pražské sluneční elektrárny

Rada hl. m. Prahy schválila návrh na založení nové městské příspěvkové organizace, jejímž hlavním úkolem má být příprava, vybudování a provozování pražské sluneční elektrárny využívající zejména budovy v majetku hl. města. Založení příspěvkové organizace Pražského společenství obnovitelné energie, je naplněním jednoho z bodů Klimatického plánu HMP, který schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy letos v květnu. V budoucnu se bude nová organizace věnovat i rozvoji výroby tepla a případně plynu obnovitelného původu.

Klimatický plán HMP do roku 2030 jako strategie snižování emisí CO2 v hlavním městě Praze počítá do roku 2030 s masivním rozvojem energií z obnovitelných zdrojů. Pro splnění cíle snížit emise CO2 o 45 % do roku 2030 plánuje Praha využít pro instalaci střešních slunečních elektráren, případně kogenerační jednotky na biometan přibližně 20 tisíc budov. Hlavní město plánuje z těchto nových zdrojů získat několik set megawatt zelené energie ročně. 

Nově zřízená příspěvková organizace hl. m. Prahy má nejen připravit a realizovat výstavbu nových zdrojů energie a tepla, ale následně zdroje i provozovat. „Jednoduše řečeno, chceme na střechách městských budov, jako jsou školy, úřady nebo domovy sociálních služeb, vybudovat a provozovat pražskou sluneční elektrárnu, která bude dodávat Pražanům zelenou elektřinu, na jejíž cenu nebude takový tlak jako v případě elektřiny z uhlí,“ říká Petr Hlubuček náměstek primátora pro oblast životního prostředí. „Tato elektřina nebude navíc zatížena distribučními poplatky, které dnes činí přibližně 30 procent ceny, kterou Pražané za energie platí,“ dodává náměstek Hlubuček.

Právě ekonomika bude v příštích letech velkou motivací nejen pro hl. m. Prahu, ale i soukromé subjekty, využívat čisté zdroje elektřiny a tepla. Nově zřízená organizace bude proto v budoucnu fungovat i jako poradenské a kontaktní místo pro občany města i právnické osoby, které se budou chtít podílet na vzniku energetických společenství, a zapojit se tak do zřizování výroben energie z obnovitelných zdrojů.

Vedle toho, že spotřeba elektřiny vyrobené v místě znamená úsporu snížením externích dodávek a distribučních poplatků, již dnes sledujeme skokový růst tržní ceny konvenční elektřiny vyrobené z fosilních zdrojů, zejména uhlí, v důsledku růstu cen emisních povolenek. V současné době se přitom hl. m. Praze otevírají možnosti investiční podpory na výstavbu zelených zdrojů elektřiny a tepla ze strany státu a evropských fondů. Využití těchto dotačních titulů a příprava projektů bude úkolem nově zřízené organizace Pražské společenství obnovitelné energie. 

Hl. m. Praha plánuje zpočátku pro výstavbu pražské sluneční elektrárny využít objekty ve svém vlastnictví. Takových objektů je na území hl. m. Prahy více než 7 tisíc. Jsou jimi objekty sloužící pro vzdělávání (více než 1 tisíc budov), pro sociální účely (několik set objektů), pro nájemní bydlení (více než 1 tisíc budov) a další služby občanské vybavenosti (stovky budov).

Plán na rok 2022 počítá s výběrem zhotovitele a následnou realizací pilotního projektu souběžné výstavby celkem 40 slunečních elektráren na vybraných školách, sociálních a kulturních zařízeních,“ popisuje plány nové příspěvkové organizace na příští měsíce Petr Hlubuček. „Na tyto projekty jsme již podali žádost o podporu z Operačního programu životní prostředí,“ dodává Hlubuček.

Vedle přípravy a výstavby pražské sluneční elektrárny bude úkolem nové příspěvkové organizace i příprava projektů energetických úspor budov, kde budou nové zelené zdroje umístěny. „Jedna věc je umět vyrobit zelenou energii, ale stejně tak důležité je umět s ní pak efektivně nakládat. Proto je snižování energetické náročnosti budov stejnou prioritou jako samotná instalace zelených zdrojů,“ zdůrazňuje náměstek Hlubuček.

12 komentářů u “Praha učinila první krok k vybudování pražské sluneční elektrárny”

  1. Super by bylo vybudovat nějakou koncentrační elektrárnu. Rozmístit jednotlivá zrcadla po budovách ve městě, klidně za úplatu, například model umístím na střechu zrcadlo dostanu podíl z vyrobené energie a dobrý pocit jako bonus. S směřovat vše na centrální bod – elektrárnu / teplárnu. Napadá mě třeba integrace s některou stávající teplárnou, která již má odběratele, tím co pokryje slunce vznikne úspora na stávajícím palivu ať už je to uhlí, plyn nebo biomasa. Výhody jsou možnosti kumulace tepla do doby mimo špičku a využití odpadního tepla pro vytápění. Jako vedlejší efekt jsou pečení holuby do huby 😉 Pro rozvoj fotovoltaiky bych spíš, než budování vlastních elektráren, od města uvítal nějaký manuál jak instalovat solární panely na střechy vykomunikovaný a předschválený od památkářů. A dokopání PRE, aby se připravilo na připojení těchto lokálních zdrojů.

    1. koncentracni elektrarny nedavaj v podminkach CR smysl, navic nesmyslne rozmistena zrcadla X km daleko od koncentracniho bodu to jeste zhorsili na totalni fiasko, v CR proste davaj smysl jen male fotovoltaicke elektrarny, idelane pak nejlevnejsi reseni ongrid s prebitky do ohrevu vody, coz je pocitam nejpravdepodobnejsi scenar ktery nastane, druhym bude bud spousta hybridu nebo ostrovu spolehajicich na lokalni odbery a jakoze celkove velkou kapacitu akumulace v jednotlivych bodech instalaci, tedy tak jak to buduje treba Viden

Napsat komentář