Praha měří čistotu ovzduší skrze pouliční lampy

V Karlíně byl spuštěn projekt modernizace veřejného osvětlení a z oblasti Karlínského náměstí se tak stává moderní čtvrť, kde lze například prostřednictvím senzorů monitorovat znečištění ovzduší v jednotlivých ulicích.

Praha otestovala senzorická data na Karlínském náměstí
foto: Operátor ICT

V průběhu roku 2018 bylo na stávajících stožárech veřejného osvětlení, v oblasti Karlínského náměstí, nainstalováno 92 chytrých lamp, které z této lokality a přilehlého okolí vytvořily prototyp moderního veřejného prostoru. Lampy umožňují vzdálené ovládání, nastavování automatického rozsvěcení a zhasínání. Některé z těchto lamp byly také osazeny čidly, které sledují klimatické podmínky či polutanty.

Účelem pilotního projektu bylo otestovat možnosti a přínosy instalace a správy chytrého osvětlení a také otestovat možnosti sběru, analýzy a vyhodnocování dat ze senzorických zařízení. V rámci projektu datové platformy Golemio pak bylo klíčové otestovat vypovídající hodnotu senzorických dat, a tedy možnost jejich využití v dalších oblastech Prahy.

„Výsledky ukazují, že data jsou spolehlivá a lze si na jejich základě udělat dobrý obrázek o stavu znečištění a porovnání v rámci konkrétních ulic a míst, což je pro další rozvoj Smart Prague velmi důležité,“ vysvětluje Vladimír Zadina, ředitel sekce Smart Prague městské společnosti Operátor ICT, a.s. .

„Podobně jako v případě solárních kompresních košů a laviček, i tyto lampy prošly v pilotní fázi testováním a nyní vyhodnocujeme jejich ekonomickou efektivitu. V rámci analýzy počítáme provozní výdaje jejich případného plošného nasazení a soulad projektu s environmentální politikou města. Toto vše jsou klíčové otázky, které si klademe u každého z projektů Smart Prague. Bezúčelné plýtvání a neřízené plošné zavádění inovací jen pro efekt totiž není „smart“, naopak, naše chytré projekty musí vždy projít přísným vyhodnocovacím procesem,“ dodává Zadina.

Instalovaná čidla měří polutanty typu CO, NO2, O3, PM 10, PM 2,5 a SO2. Mapa jejich rozmístění a přístup k surovým datům v otevřeném formátu spolu se základními vizualizacemi jsou nyní dostupná na webu.

„V tomto případě, na rozdíl od měření, která provádí Český hydrometeorologický ústav, se jedná o měření na tzv. mikroúrovni. To ukazuje rozdíly mezi jednotlivými ulicemi, vývoj a závislost například na dopravě, přítomnosti zeleně a dalších faktorech,“ upozorňuje Tomáš Hronek, specialista datové platformy Golemio.

„Když porovnáte naměřené hodnoty s hodnotami certifikovaných stanic CHMI, jsou v některých případech výrazně vyšší nebo nižší, což záleží na konkrétních klimatických podmínkách daného místa a také na výšce umístění senzoru. Data z těchto senzorů nám dávají velmi dobrou informaci o tom, co se děje na konkrétním místě. To je přínosná informace pro občany, kteří tam pracují nebo bydlí. Ale nelze z nich vyvozovat celkový stav kvality ovzduší v Praze,“ varuje Hronek.

Datová platforma Golemio teď navíc umožňuje jednoduchou integraci dalších podobných datových zdrojů například z jiných městských částí a poskytuje možnost analýzy těchto dat.

„Vítáme tento pilotní projekt Operátora ICT v oblasti chytrého osvětlení v Karlíně. Snažíme se kolegům poskytnout maximální součinnost a pokud se tato technologie v testovacím provozu osvědčí, bude možné uvažovat o případném rozšíření projektu dále. Veřejné osvětlení by však nemělo plnit jen roli inovativního technického zařízení, ale zejména splňovat parametry zdravého svícení, to je pro kvalitu života obyvatel důležité,“ uvedl Tomáš Jílek, předseda představenstva společnosti Technologie hlavního města Prahy, která zajišťuje provoz veřejného osvětlení pro hlavní město.

Primárním cílem datové platformy hlavního města je usnadnění práce městským částem a celkově městu při vyhodnocování dat a poskytování odborného know-how a nástrojů pro práci s těmito daty.

Tímto lze významně ušetřit veřejné prostředky, jelikož si město a městské části nemusí pořizovat drahé informační systémy a služby od externích dodavatelů. Stačí, když si pořídí senzory a datová platforma následné zařídí vše potřebné. Pro město se tak jedná o obrovský benefit v podobě možnosti propojování více dat na jednom místě a jejich následné porovnávání.

„Jelikož se jedná o data, která jsou klíčová hlavně pro občany, zpřístupňujeme je ve formátu otevřených dat. Od toho si také slibujeme, že vzniknou další nápady na zpracování a analýzu dat. Publikujeme takto již více než 20 datových zdrojů, například o obsazenosti parkovišť, pohybech cyklistů, pohybu vozidel příměstské integrované dopravy a další data. A aktivně je nabízíme v rámci hackathonů a soutěží a těšíme se na to, s jakými nápady přijdou například studenti,“ vysvětluje Benedikt Kotmel, vedoucí projektu Golemio.

tisková zpráva

35 Comments on “Praha měří čistotu ovzduší skrze pouliční lampy”

 1. Domácí čističku vzduchu si můžete postavit za 25 $ a
  Domácí čističku vzduchu si můžete postavit za 25 $ a vyčistí vám 90 % prachu. Viz návod z Michiganské university. 😉
  https://youtu.be/kH5APw_SLUU
  Protože tydlety velký 20″ filtry co maj v americe do domácí klimatizace (furnance filter) za pár šupů jsem v Evropě nenašel tak Jsem si pořídil sadu filtrů z Číny za 16 $
  https://bit.ly/2pQkwXf
  a 30 cm větrák za 300 kč a postavím si podobnej krabicovej filtr co si dělá každej druhej YT kutil do svý zaprášený truhlářský dílny. V tomhle štýlu https://youtu.be/5csWbjg5w4w
  Sice nevím jak budou ty čínsky filtry účiný a zda je HEPA opravdu HEPA a uhlíkovej opravdu žere pachy a sajrajty, ale za ty prachy to zkusím.

  Trošku podrobnější info o měřiči částic prachu Dylos od YT kutila + jeho DIY čističky 😉
  http://woodgears.ca/dust/dylos.html

 2. „Ale nelze z nich vyvozovat celkový stav kvality ovzduší v
  „Ale nelze z nich vyvozovat celkový stav kvality ovzduší v Praze,“ varuje Hronek.

  Ale mě právě zajímá hlavně jakej zrovna sajrajt na mý ulici a všude kudy chodím. Celková zprůměrovaná hodnota je dobrá leda tak radnici a statistiky.

  Hele a už má Karlín i nějakou apku s mapou aktuálního znečisťění, aby mamky věděli jestli maj vůbec dneska s kočárem vylejzat, když je venku plynová komora.

  1. Tento měřič jsme právě dovezli do ČR: AirVisual Pro je
   Tento měřič jsme právě dovezli do ČR: AirVisual Pro je nejpřesnější monitor kvality vzduchu nízko-nákladového typu, který umožňuje měřit znečištění částic (PM2,5), CO2, vlhkost a teplotu v reálném čase a zobrazuje data na snadno čitelném barevném displeji. Přístroj také umožňuje srovnání kvality vnitřního ovzduší s kvalitou vnějšího vzduchu měřenou nejbližší veřejnou měřící stanicí. Historie údajů o kvalitě ovzduší shromážděných AirVisual Pro je k dispozici ke stažení na počítačích se systémem Windows PC, Mac a Linux. Data lze tedy dokonce importovat (např. do tabulky aplikace Excel) pro analýzu a archivaci. Související aplikace AirVisual App má již více než půl milionu uživatelů a je nejoblíbenější aplikací pro kvalitu ovzduší na světě. Je bezplatná pro smartphone. Aplikace umožňuje inteligentnímu telefonu získat informace o kvalitě ovzduší v reálném čase z více než 10 000 monitorovacích stanic kvality ovzduší po celém světě. Údaje o znečištění ovzduší v reálném čase pro různé části světa lze nalézt na mapě AirVisual a na AirVisual Earth. Jedná se o první a jedinou 3D mapu znečištění v reálném čase dostupnou online, která zobrazuje globální tok znečištění ovzduší a úrovně AQI i v místech, kde v současné době neexistují žádné měřící stanice. Cena cca 6700 s daní; více na http://www.cisticka-vzduchu-iqair.cz/produkt/1-cisticky-vzduchu-iqair/9-IQAir%20m%C4%9B%C5%99i%C4%8D%20kvality%20vzduchu%20AirVisual%20Pro

  1. tak nějak ;))
   19.05.2011 – Cena elektromobilu BMW i3 začne

   tak nějak ;))

   19.05.2011 – Cena elektromobilu BMW i3 začne na 595.000 Kč
   hybrid.cz/cena-elektromobilu-bmw-i3-zacne-na-595-000-kc

   23.07.2013 – Elektromobil BMW i3 v ČR: cena 900 000 Kč vč. DPH
   hybrid.cz/elektromobil-bmw-i3-v-cr-cena-900-000-kc-vc-dph

       1. Zkusil jsem. Za 2.500Kč se dá koupit „hezká“ věc. Zase je
        Zkusil jsem. Za 2.500Kč se dá koupit „hezká“ věc. Zase je to v podstatě bez záruky a člověk neví nic o výchozí přesnosti ani její degradaci.

        Zkusím kus za 400Kč, který měří jen PM2.5. Ať mám s čím začít. Je to přenosné tak aspoň je možné udělat nějaká srovnávací měření.

        1. Nově v ČR: AirVisual Pro je nejpřesnější monitor kvality
         Nově v ČR: AirVisual Pro je nejpřesnější monitor kvality vzduchu tohoto nízko-nákladového typu, který umožňuje měřit znečištění částic (PM2,5), CO2, vlhkost a teplotu v reálném čase; Přístroj také umožňuje srovnání kvality vnitřního ovzduší s kvalitou vnějšího vzduchu měřenou nejbližší veřejnou měřící stanicí. Historie údajů o kvalitě ovzduší shromážděných AirVisual Pro je k dispozici ke stažení na počítačích se systémem Windows PC, Mac a Linux. Data lze tedy dokonce importovat (např. do tabulky aplikace Excel) pro analýzu a archivaci. Související aplikace AirVisual App má již více než půl milionu uživatelů a je nejoblíbenější aplikací pro kvalitu ovzduší na světě. Je bezplatná pro smartphone. Aplikace umožňuje inteligentnímu telefonu získat informace o kvalitě ovzduší v reálném čase z více než 10 000 monitorovacích stanic kvality ovzduší po celém světě. Více na http://www.cisticka-vzduchu-iqair.cz/produkt/9-IQAir%20m%C4%9B%C5%99i%C4%8D%20kvality%20vzduchu%20AirVisual%20Pro

      1. Tak už přišla odpověď:
       Dear XXXX,
       Thank you for

       Tak už přišla odpověď:

       Dear XXXX,

       Thank you for contacting Vaisala. Unfortunately, Vaisala’s AQT410 and AQT420 Air-Quality Transmitters are fairly expensive for home use. In case of AQT420 we are talking more than 5 000 €.

       The Czech Hydrometeorological Institute, CHMI, has a web service where you can see the air quality around the Czech Republic:

       http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi?l=en

       Would that be something for you to use?

       Best regards, Tapio.

   1. Přivezli jsme nově do ČR tento švýcarský měřič s
    Přivezli jsme nově do ČR tento švýcarský měřič s bezplatnou appkou a první 3D mapou světa s indexy znečištění; měří znečištění částic (PM2,5), CO2, vlhkost a teplotu v reálném čase; stojí cca 6000 Kč bez daně; více na http://www.cisticka-vzduchu-iqair.cz/produkt/9-IQAir%20m%C4%9B%C5%99i%C4%8D%20kvality%20vzduchu%20AirVisual%20Pro

  1. Kontinuální měření těchto plynných produktů bývá
   Kontinuální měření těchto plynných produktů bývá obecně hodně nákladné. Pořizovali jsme analyzátor spalin, kdy se měřilo O2, CO, CO2, NO, NO2 a H2 + tlak a samotné senzory vyšly na více než 100 000kč + analyzační jednotka, sonda atd, kufřík dohromady na 350 000kč. Navíc životnost těch senzorů bude u některých třeba rok. Žádná prdel no.

Napsat komentář