Praha chce být do roku 2050 klimaticky neutrální metropolí, vybuduje nabíječky a podpoří MHD

Praha našla cestu k uhlíkové neutralitě. Schválený klimatický plán předpokládá o 45 % méně emisí už v roce 2030.

Praha do budoucna sází na udržitelnou energetiku, úsporné budovy, obnovitelné zdroje a udržitelnou mobilitu.
foto: d_poltoradnev, licence Pixabay

Rada hl. m. Prahy na svém dnešním zasedání schválila návrh Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 předložený náměstkem primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petrem Hlubučkem (STAN). Ambiciózní dokument se má stát vlajkovou lodí úsilí o uhlíkově neutrální metropoli v roce 2050.

Jeho realizace během následujících deseti let počítá se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Toho se má dosáhnout realizací 69 konkrétních opatření, které jsou v plánu rozděleny do čtyř sekcí – Udržitelná energetika a budovy, Udržitelná mobilita, Cirkulární ekonomika a Adaptační opatření.

Strategický dokument vznikal déle než rok v rámci několika pracovních skupin pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petra Hlubučka (STAN).

„Aby Praha zůstala dobrým místem pro život všech Pražanů, a zároveň byla atraktivním místem pro business a investory, musíme zlepšit náš přístup k ochraně klimatu a životního prostředí v Praze. Klimatický plán navrhuje způsoby, jak přístup města změnit ve čtyřech klíčových oblastech, které mají dopad na čistotu životního prostředí v Praze, ale i na kvalitu života jejích obyvatel a podmínek pro rozvoj podnikání,“ říká Petr Hlubuček (STAN).

„Nyní jsou navíc i vhodné podmínky z hlediska financování těchto, často velmi nákladných, projektů. Počítáme, že se hlavní město masivně zapojí do dotačních programů na národní i evropské úrovni. Otevírá se nám přiležitost, která se nebude opakovat, získat miliardy korun pro investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, ekologizace zdrojů tepla pro Prahu, rozvoje elektromobility, nebo adaptace města na dopady změny klimatu, jako je horko a sucho,“ vysvětluje hlavní myšlenku za vznikem Klimatického plánu náměstek.

„Jedním ze zásadních nedostatků, který Praze brání účinně snižovat množství produkovaných emisí na jejím území, je nedostatečné vytváření příležitostí pro zapojení samotných občanů. I toto má Klimatický plán ambici změnit,“ dodává Hlubuček.

Praha už v červenci 2019 přijala Klimatický závazek pro rok 2030, ve kterém se zavázala k takové politice ochrany životního prostředí, která povede k co nejrychlejšímu snižování uhlíkové stopy města.

Tento závazek dopodrobna rozpracovala Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima Klimatický plán je výsledkem její roční práce a do značné míry navazuje na už dříve schválené strategie, zejména v oblastech udržitelné mobility a adaptačních opatření.

V oblasti udržitelné energetiky a budov si Praha klade mj. za cíl snížení spotřeby tepla a plynu o 15 %, či až 60% snížení emisí CO2 u dodávek elektřiny a tepla. Preferována bude především výroba energie z obnovitelných zdrojů na území města. Až 23 tisíc budov bude osazeno solárními a kogeneračními zdroji elektřiny.

Prostředkem k tomu má být, mimo jiné, založení Pražského společenství pro obnovitelnou energii, které má sloužit jako organizace s otevřeným členstvím pro všechny obyvatele i podnikatele a firmy působící v Praze, kteří chtějí na svých, či veřejných objektech instalovat obnovitelné zdroje energie.

Dané společenství bude sloužit jako platforma pro instalace výroben obnovitelné energie, předávání vyrobené čisté energie mezi jednotlivými členy a případně i koordinovat energeticky úsporné projekty u daných objektů.

Dále je v plánu komplexně rozvinout systém energetického managementu města, který bude jasně prioritizovat vhodné energeticky úsporné projekty, vyhodnocovat provedená opatření, a i kalkulovat uhlíkový rozpočet města mapující plnění stanoveného klimatického cíle.

Přechod na udržitelnou mobilitu chce Praha podpořit výstavbou sítě dobíjecích stanic pro elektromobily, která bude čítat na 10 tisíc jednotek. To by společně s dalšími opatřeními mělo vést ke snížení spotřeby fosilních paliv o 18 % do roku 2030, což je naprosto klíčovým předpokladem pro snižování emisí oxidu uhličitého i dalších životnímu prostředí škodících zplodin vznikajících v dopravě.

Potenciál růstu vidí plán ve veřejné dopravě, kde za klíčové projekty považuje modernizaci a automatizaci linky metra C i dalších tramvajových, autobusových a železničních tras. Odhad je, že by pražská MHD mohla v roce 2030 přepravit o dalších 150 milionů cestujících více než dnes.

V souladu s Klimatickým závazkem je i další rozšiřování zón placeného stání a zvolení vhodného modelu zpoplatnění vjezdu neekologických vozů do oblasti historického centra Prahy a jeho širšího okolí.

Z hlediska cirkulární ekonomiky je hlavním cílem předcházet vzniku odpadu a měnit odpady na zdroje. Jedním z nejambicióznějších záměrů výstavba první bioplynové stanice ve vlastnictví města, která by zpracovávala gastroodpad z restaurací i domácností a mohla Prahu zásobit až 3 miliony metrů krychlových biometanu pro využití ve vozech městských organizací jako je Dopravní podnik hl. m. Prahy nebo Pražské služby.

Vedení města chce nadále zvyšovat motivaci občanů k třídění odpadů. Zajistí pohodlnější podmínky pro třídění zavedením kontejnerů pro společné třídění plastů, kovů a nápojových kartonů, umísťováním třídících nádob do domovních dvorů a výstavbou multikomoditní dotřiďovací linky.

A to tak, aby v roce 2030 stoupl podíl vytříděného odpadu na 65 %. Pozornost bude Praha věnovat i druhému životu nábytku, který zajišťují tzv. REUSE pointy nebo plánovaný online rozcestník.

Tyto aktivity by měly být do budoucna zastřešeny jednotným koordinačním centrem s edukačním přesahem. Praha dále plánuje aplikovat prvky cirkulární ekonomiky napříč stavebním a potravinářským sektorem, k čemuž bude sloužit právě připravovaná Strategie pro přechod na cirkulární ekonomiku.

Konečně v oblasti adaptačních opatření má město již od roku 2017 schválenou Strategii Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, ze které vychází a na jejíž doposud realizované úspěšné projekty modré a zelené infrastruktury dále navazuje.

V rámci současného Implementačního plánu počítá s vysazením až 1,5 milionu nových stromů napříč městem, výměnou řady asfaltových a betonových nepropustných ploch, i dalšími renovacemi a renaturalizacemi pražských parků a zelených prostranství.

Pro lepší péči o zelenomodrou infrastrukturu města jsou připravovány závazné dokumenty Standardy hospodaření s dešťovou vodou a Standardy péče o uliční stromořadí. Počítá se i s instalací pítek a mlžítek v ulicích, projekty vegetačních střech a jiné vertikální zeleně, s ozeleňováním pražských vnitrobloků, zakládáním a revitalizací vodních ploch a toků a dalšími opatřeními.

Úspěšnost projektů je měřena řadou indikátorů, a každoročně vyjádřena v souhrnné infografice klimatického štítku města, tzv. Klimaskenu.

tisková zpráva

114 komentářů u “Praha chce být do roku 2050 klimaticky neutrální metropolí, vybuduje nabíječky a podpoří MHD”

 1. To je jen taková zástěrka k tomu, aby se omezil pohyb,
  To je jen taková zástěrka k tomu, aby se omezil pohyb, čerpalo více dotací, roztočily se finanční toky a dalo se více poslat na ty správné účty. Praha a všechna velká města stejně nemají budoucnost. Teď, když firmy přecházejí na HO. Kdo bude chtít v Praze bydlet?

 2. Nové budovy se staví jen nízkoenergetické, takže spolu s
  Nové budovy se staví jen nízkoenergetické, takže spolu s oteplováním se sníží emise u budov tak i tak.
  Dobíjecí lampy v ulicích při rekonstrukci také dávají smysl.
  Ani zmínka o přechodu na elektrobusy.
  Odpad se třídí dostatečně, stromy není moc kam sázet.

  1. Zbrojení asi netřeba, ale rozhodně je potřeba zabránít
   Zbrojení asi netřeba, ale rozhodně je potřeba zabránít vzniku evropské armády, která by případné odpůrce nových zítřků zlikvidovala.
   Samozřejmostí je netahat si sem cizince. Ve Francii to ale tipuji tak, že členové armády budou vyhození a zvítězí muslimský chalifát. Nemyslím si, že by se francouzi probudili.

   1. Pokud by tato neomarxistická internacionální armáda
    Pokud by tato neomarxistická internacionální armáda vznikla, byl by to samozřejmě problém. K tomu ale nedojde ze dvou důvodů.

    – Míra polarizace v jednotlivých státech už je tak velká, že potřebný konsenzus se nenajde.
    – A samozřejmě už na to tři roky nejsou zdroje. Odchod VB Evropskou Unii naprosto zásadně hospodářsky oslabil a to tak, že stabilizace jižních ekonomik, dříve zvládnutelná, nyní musí pod rouškou covidu jít na dluh.

    Souhlasím, že se Franice neprobudila, ani se probudit nemůže, protože politická reprezentace dávno překročila rubikon. Pojedou levicovou promuslimskou ideologii do posledního dechu, protože alternativou je smrt na popravišti. A to nemyslím jako metaforu.

    A protože ve Francii dojde v horizontu několika let k občanské válce, která se bude přelívat do dalších evropských zemích, musíme, jako jedna z nejméně postižených zemí zbrojit, posilovat vztahy v rámci V4 a neopakovat předmnichovské politické chyby.

    Náš největší problém v blízkém horiznotu bude výrazný volební úspěch progresivistické neomarxistické levice Pirátů, který nám výrazně znesnadní přípravu na rozpad EU.

     1. V Čechách Rusko ještě někoho zajímá?
      Myslel jsem, že s

      V Čechách Rusko ještě někoho zajímá?
      Myslel jsem, že s vyzrazením podezřelých okolností kolem IMEXu se z té hry tajných služeb stala naprosto nepřehledná bramboračka.

      Vy pořád ještě věříte té oficiální verzi v důkazní nouzi? Tak to jste fakt mimořádný exot.

      1. Jisty kolaborant z lanske LDN nasypal do te polevky moskevske
       Jisty kolaborant z lanske LDN nasypal do te polevky moskevske ingredience a uz je to skoro borsc.
       Vsak po volbach pujde i ten kolaborant do hajzlu a bude sesazen za velezradu. A pak budou vsichni rusky prisluhovaci jeden po druhem vyrazovani z provozu. Je cas zacit republiku branit pred ruskymi chapadly.

        1. Zrejme vas idol, toho casu pacient v LDN Lany sam rika, ze jen
         Zrejme vas idol, toho casu pacient v LDN Lany sam rika, ze jen idiot nemeni svuj nazor. A ze on ho zmenil uz nespoctukrat vam asi nevadi. Chapu, ze prohra je na obzoru a koryta podvodniku po volbach hrozi vyschnout, tak se musi aktivne ovlivnovat pitomce, aby ty koryta zase zachranili.

        2. Chvíli před volbama měnit názory o 180 stupńů?A ty jeho
         Chvíli před volbama měnit názory o 180 stupńů?A ty jeho úvahy o špehování bytů, a zdanění nadrozměrných bytů atd?Děkuji pěkně nemám zájem.

        3. Pisete o mladistve rebelii. Takze to je hezkou radku let
         Pisete o mladistve rebelii. Takze to je hezkou radku let nazpatek. Ze to nekdo vytahnul ted, tak to muze az ted vysvetlovat. Kdyby to nekdo vytahnul pred par lety, komentoval by to zrejme take kratce nato.

        4. Prahu trapi bytova nouze a pronajem bytu pres Airbnb je
         Prahu trapi bytova nouze a pronajem bytu pres Airbnb je nelegalni podnikani. Takove zdaneni bych plne podporil.

        5. A když z toho pronájmu odvádí daně? Spíš než
         A když z toho pronájmu odvádí daně? Spíš než drastické zdanění a restrikce, omezování vlastnictví, by bylo správným řešením jít po nich finančák. Je to normální podnikání, je potřeba to mít legálně a odvádět daně, není žádný důvod tyto byty nějak zvlášť danit, to je takové „socialistické“.

        6. Pokud je ten byt vedeny jako neobydleny, tak urcite neni
         Pokud je ten byt vedeny jako neobydleny, tak urcite neni nahlaseny jako Zimmer frei na FU. Magistrat nema tisice komisaru aby behali po meste. Staci porovnat databazi bytu a obcanu s nahlasenou adresou. Vcera byla reportaz o prestavbe domu v centru, kde nasekali 3x tolik mikrobytu, nez pred prestavbou. A pritom bez stavebniho povoleni. To jsou prave ty Airbnb byty.

        7. Jasně, magistrát ani finančák nemá lidi, takže se
         Jasně, magistrát ani finančák nemá lidi, takže se vykašleme na vybírání daní z podnikání, že? A taky na kontrloy taxikářů a pod. Namísto toho levičácky zdaníme prázdné byty, i když v nich třeba nikdo neprovozuje AirBnB. Fakt super nápad 🙂

         Co je komu do toho, komu pronajímám byt, když mám vše legální a platím daně? Max. budou remcat sousedé, pak je třeba nastavit pravidla pro ubytované, aby nerušili. Nebo město může regulovat počet dní, po které je povolený takovýto pronájem.

         Ale chápu, levičáci by vše omezovali, regulovali, danili…

        8. Proti Airbnb bojuje cely svet. Jsou tam obrovske danove uniky.
         Proti Airbnb bojuje cely svet. Jsou tam obrovske danove uniky. 100 Eur cista kapsa za noc neni spatny kseft. A Prazaci nemaji kde bydlet. Bydlim mimo Prahu.
         Kontrolovat taxiky a firmy je jednodussi, tam rozpoznate hned co delaji. U zavrenych dveri u bytu ma urednik smulu. Proto zjistit z databaze status a pak vyzva k podani vysvetleni, proc je prazdny. Kdyz vysvetleni neni verohodne, tak je neco spatne. Byt v rekonstrukci nikdo nebude danit.

        9. Jasně, takže to co navrhujete bude byrokraticky lehčí než
         Jasně, takže to co navrhujete bude byrokraticky lehčí než kontroly finančáků? Stejně tak „všichni“ bojují proti Uber a pod., že? 🙂 A stejně nic nevybojují. Řešení je tvrdě požadovat legální podnikání a vymáhat daně, vše ostatné ke leivčácký experiment, který nic nevyřeší.

         Analogicky k autům a Uber… moje auto je taky většinu dne prázdné, nejsem v něm. Znamená to, že automaticky slouží jako nelegální taxík? Ne, že? tak proč to předpokládáte u bytů a přesouváte na ně důkazní břemeno, kde musí oni dokazovat, že nic nelegálního nedělají. Nemá to být opačně? Teda, v právním státě, samozřejmě.

         Jednoduché řešení je, donutit službu AirBnBna konci roku poslat finančáku seznam pronajímatelů i se sumou, na kterou si přišli. Pak může finančák porovnat s daňovým přiznáním toho člověka. jednoduché a účinné.

        10. Opět 1*****, ale obávám se, že Leo je pirát, nebo jejich
         Opět 1*****, ale obávám se, že Leo je pirát, nebo jejich volič,takže marná snaha.

        11. Obavate se spatne. Ale v tomto bode musim s nimi souhlasit.
         Obavate se spatne. Ale v tomto bode musim s nimi souhlasit. Sam jsem mel byt v Praze 6 a pouzival jen v dobe, kdy jsem byl v prazske centrale firmy. Bylo to v panelaku a byly tam rodiny, ktere mely 3+1 a byly tam 3 generace. Nikdo nic nerikal, ale jejich vec jsem chapal. Nakonec jsem byt prodal. Mohl jsem pronajimat, ale bylo by to proti me srsti. Kazdy jsme jiny.

        12. Když se ptali nějakého piráta, jak by řešil např.
         Když se ptali nějakého piráta, jak by řešil např. důchodce v „nadrozměrném“ bytě, jeho řešení bylo zdanit, nebo vystěhovat do menšího.Přirovnání k dobytku, je slabé slovo a urážka domácího zvířectva.

        13. Jojo, nejaky pirat. To psali v parlamentnich listech, nebo kde.
         Jojo, nejaky pirat. To psali v parlamentnich listech, nebo kde.

        14. Bylo to na čt nebo nově, a byl to někdo z vedení, bohužel.
         Bylo to na čt nebo nově, a byl to někdo z vedení, bohužel.

        15. Nebyl to nikdo z vedení, ale běžný řadový člen a
         Nebyl to nikdo z vedení, ale běžný řadový člen a jednalo se o diskusi na fóru. Pokud je daňové zvýhodnění na hypotéku, pokud s ní uspokojujete svou situaci s bydlením, tak nevidím o moc větší rozdíl, když někdo chce zdanit o něco více druhou a každou další nemovitost jednoho člověka.

         Nevyváženost zdanění příjmů, spotřeby a majetku je v ČR opravdu nechutná. U příjmů platíme 15-50 % u spotřeby 10-60 % a u majetku naprosté minimum.

         Jinak, hrozně mě baví číst co všechno chtějí Piráti údajně prosadit. 😀

        16. Mezi piraty je z principu nejmene komunistu a nezapletenych do
         Mezi piraty je z principu nejmene komunistu a nezapletenych do politickych pletich. Prinesou transparentnost do politiky. To samozrejme stavajici garniture hodne vadi. Muzeme ocekavat, ze po volbach hodne spiny vyplave na povrch. A babis zeman aspol. budou uzemeni. Pak teprve pozname pravdu o Capaku, dotacich Agrofertu a Becve o ruskem a cinskem vlivu. Pro mnoho lidi bude po 30ti letech nove probuzeni. To bude bedovani, ze nic z te spiny netusili.

        17. Tranparentnost, to víte, že jo:tajné hlasování o
         Tranparentnost, to víte, že jo:tajné hlasování o geologickém průzkumu linky metra D za 1,5 miliardy korun.

        18. Někde jsem viděl nějakej štěk o Pirátech a jejich
         Někde jsem viděl nějakej štěk o Pirátech a jejich přístupu – tuším že ke zdaňování zisků z investic a kdo jim to radí s Radovanem Vávrou, jasně můžete říct, že je to blbost, že jim věříte atd, ale než se v něco začnete modlit je fajn projít si spektrum názorů.

        19. Ja se k nicemu a k nikomu nemodlim. Jsem ateista, diky bohu
         Ja se k nicemu a k nikomu nemodlim. Jsem ateista, diky bohu 🙂 Ale proklinani fandim. Komunisti a nackove jsou u me 1. na rane. Politicky stred preferuji a prohresky vnimam hodne citlive. Nynejsi vladni parta je odepsana a musi byt odstranena.

        20. Nynější vládní parta musí také převzít právní
         Nynější vládní parta musí také převzít právní důsledky a nést zodpovědnost za své činy, aby vůbec mohla být obnovena důvěra v právní stat

        21. Bylo to v TV, kdo to byl bohužel nevím, ale „otvírala se
         Bylo to v TV, kdo to byl bohužel nevím, ale „otvírala se mě kudla v kapse“.Tady máte něco obdobného::člen Pirátů a místního předsednictva strany na Tachovsku Aleš Jakl. Ten přišel s tím, že by se měla zavést procentní daň z nemovitosti, která by se vypočítávala z aktuální hodnoty bytu nebo domu.:::: Hřib: Zdanění prázdných bytů v Praze nevylučuji:::.A o nápadech Bartoše si každý může udělat vlastní názor::https://www.e15.cz/rozhovory/at-vlastnici-komercnich-nemovitosti-plati-vyssi-dane-navrhuje-kandidat-na-premiera-ivan-bartos-1379345

        22. V nějaké TV to mohlo být také, ale bylo to o příspěvku
         V nějaké TV to mohlo být také, ale bylo to o příspěvku v diskuzi a byl to běžný člen a ne žádný poslanec nebo někdo kdo má vliv. 🙂

         Z čeho se vám přesně otevírala kudla v kapse? Z toho, že by se třeba muselo místo několika jednotek stovek ročně platit za jeden byt několik jednotek tisíc a na místo toho by se třeba mohla snížit o něco daň z příjmu nebo zvýšit duchody?

         Že občan s průměrným platem platí ročně 240 tisíc na sociální dani, zdravotní dani a dani z příjmů nechává vaši kudlu v kapse chladnou?

         Třeba teď se hodnota nějaké nemovitosti zvýšila o celý milion za pouhé tři roky. Za tu dobu člověk zaplatil třeba neuvěřitelných 3*450 Kč na dani z nemovitosti. 😀

         Pokud už mu uplynul časový test, tak při prodeji vydělá celý milion a stát z toho uvidí sotva 2000 z přepisu nemovitosti. Někdo jiný celé ty tři roky pracoval a vydělal to samé ovšem stát z toho dostane třeba 500 tisíc. Velice „motivující“ cokoliv dělat…

        23. Byl to nějaký člen vedení, a odpovídal na dotaz
         Byl to nějaký člen vedení, a odpovídal na dotaz reportéra/ky, po volbách může být třeba poslancem.Výborně, zdaníme to podle odhadní ceny(Jakl, a kdo ví, kdo ještě)), takže např. důchodci, kteří celý život investovali do bydlení, aby na důchod měli malé náklady, budou platit více, než ti co bydlí v domě/bytě, o který se nestarali/devastovali, děkuji pěkně.Ad daně, ve Švédsku atd. platí více, a co jako má být?Já Vás chápu, piráti mají mladé voliče, co chtějí vše hned, tak zdaníme např. ty co si na to celý život vydělávali, jasně ať platí i v důchodu.

        24. To je ale čistě vaše interpretace něčeho, co nikdo ani
         To je ale čistě vaše interpretace něčeho, co nikdo ani nenavrhuje, asi abyste si sám před sebou obhájil, proč někoho volit nebo nevolit. 🙂

         Já zde mluvím o vyvážení mezi zdaněním majetku, příjmů a spotřeby, které je v ČR silně nevyvážené.

         Pokud by někdo něco podobného chtěl zavádět (i třeba ti Piráti), tak samozřejmě jako u většiny daní důchodci budou mít výjimku a na jedinou člověkem vlastněnou nemovitost by byly určitě opět úlevy, což je v naprostém pořádku.

         Jelikož si sám dělám daně, tak vidím, jaký je nepoměr v platbách daní z kapitálu a např. platbách daní z příjmů ze závislé činnosti. To se pak člověk pomalu stydí, že pár klinutím na PC a tím, že někde něco vlastní vydělá víc, než když chodí každý den do práce a přitom z toho zaplatí na daních sotva desetinu.

        25. To, že nebudu volit piráty si nemusím obhajovat. Každý
         To, že nebudu volit piráty si nemusím obhajovat. Každý stát má různě „vyvážené“ daně viz to zmiňované Švédsko.Piráti před volbama silně mlží(asi , možná, uvidíme, atd), a ke svým dřívějším výrokům se buď nehlásí, nebo je okecávají „mladickou nerozvážností“ jako Bartoš.To s čím by přišli po volbách se můžeme jenom dohadovat.To, že je v daních binec, je fakt, ale to není jenom u nás viz daňové ráje po celém světě.Piráti zatím nic kromě řečí nedokázali, a Hřib je podle mě neřízená střela, a jejich modla transparentnost:tajné hlasování o geologickém průzkumu linky metra D za 1,5 miliardy korun.

        26. No „vyvážené“. Některé je mají vyváženější a
         No „vyvážené“. Některé je mají vyváženější a některé méně. Švédsko je jeden extrém a ČR druhý. 😀

         Co třeba být s daněmi někde uprostřed?

         Každý má právo změnit názor. Pokud je to jednou za 10 let a ne každý druhý rok, tak je to v pořádku. Vy máte snad stejné názory na všechno jako před 10 lety? Já se přiznám, že třeba nemám a doufám, že za 10 let je budu mít zase trochu jiné, protože pokud ne, tak by to znamenalo, že už vím „všechno nejlíp“ a to je konec cesty.

         S čím přijdou Piráti po volbách je naprosto jasné z jejich programů, ale nemusí se nám to samozřejmě líbit.

         Spolu se směšnou těžbou kryptoměn kvůli topení asi největší „Pirátská kauza“. Jedno tajné hlasování v neveřejném jednání, které navíc navrhl radní z Prahy sobě a Hřib to povolil, aby se hnuli z místa. 😀

         „Stejný tisk navíc ve čtvrtek veřejně projedná zastupitelstvo, takže každý občan bude moci posoudit, jak se k problematice metra D jednotliví zastupitelé staví.“

         https://www.idnes.cz/praha/zpravy/tajne-hlasovani-metro-d-primator-hrib-pirati.A190522_120229_praha-zpravy_rsr

         Dokonce vytvořili stránku pro lidi co si myslí, že Piráti nic nedokázali. 🙂

         https://www.pirati.cz/vysledky/

         Tady je i starší verze.

         https://www.piratskelisty.cz/clanek-2407-pirati-se-neboji-skladat-ucty-co-vsechno-jsme-za-rok-a-pul-ve-snemovne-dokazali

        27. Pro podnikatele je většinou nejlepší stabilní systém, s
         Pro podnikatele je většinou nejlepší stabilní systém, s tím souhlasím, a kdo má „dokonalý“ daňový systém?Já bych to ukončil tím, že piráti jsou ve velké politice „pár dní“, a proto mají zatím málo průšvihů, ty teprve přijdou, což je vcelku jisté, korupce přichází až časem, jejich sebeoslavné ódy mě posílat nemusíte, to zhodnotí jenom historie, a volební programy jsou jako „včerejší noviny“.

        28. Necelé 4 roky není úplně pár dní, ale není to zase tak
         Necelé 4 roky není úplně pár dní, ale není to zase tak dlouho to máte pravdu. Osobně se „těším“ na první jejich velkou kauzu, ale zatím stále nic. Necháme se tedy překvapit co vymyslí po volbách. 🙂

        29. Velkou politikou myslím podíl ve vládě/ministerstva,
         Velkou politikou myslím podíl ve vládě/ministerstva, správní rady atd., takže kromě Hřiba zatím neměli moc možností si „šáhnout“ na velké peníze.A člověk, který v 29 letech!!! prohlásí::: Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém,“ uvedl tehdy Bartoš.:::Tak já s tím problém mám, a pokud jako jediní čeští europoslanci hlasovali pro usnesení, kde je mimo jiné:: vyzývá členské státy, aby své přístavy nechávaly otevřené pro plavidla nevládních organizací:::vyzývá členské státy, aby urychleně evakuovaly detenční zařízení v Libyi a přesunuly migranty jinam, a to i do EU:::vyzývá Radu, aby urychleně předložila svůj postoj k mechanismu spravedlivého a udržitelného přerozdělování lidí, kteří byli zachráněni na moři nebo se do EU dostali bez pomoci.:::
         Tak s tím mám také problém.

        30. Zatim nejvetsi generator migrace je rusko. Kdyby nevrazdili
         Zatim nejvetsi generator migrace je rusko. Kdyby nevrazdili civilisty v Syrii a kdyby nepodporili diktatora, mohli se uz davno vsichni vratit.

        31. I kdyby se stal poslancem, musi se ridit programem strany.
         I kdyby se stal poslancem, musi se ridit programem strany. Jednotlivy poslanec muze rikat co chce, ale realizovat se to muze az po uspesnem hlasovani ve snemovne. Nejsme diktatura kde jeden blbec muze naridit kazdou blbost. Ale s babisem jste skoro v teto situaci.

        32. O přeběhlících, „trafikách“ a důsledcích, v minulosti,
         O přeběhlících, „trafikách“ a důsledcích, v minulosti, jste už doufám slyšel?Bože, bože ta naivita, a neznalost je jako vesmír.

        33. Takze prebihani a dalsi nesvary vidite jen u piratu? O
         Takze prebihani a dalsi nesvary vidite jen u piratu? O nekonecnosti vesmiru mam pochybnosti a s tim druhy si jsem jist. Potvrzujete to kazdym komentarem.

        34. Zkuste si to ještě jednou přečíst, a zamyslet se nad
         Zkuste si to ještě jednou přečíst, a zamyslet se nad časovou posloupností.

        35. Ano to je on. Našel jste ho díky. 🙂
         Tady je ta diskuze na

         Ano to je on. Našel jste ho díky. 🙂

         Tady je ta diskuze na twitteru

         https://twitter.com/tkapler/status/1380455585209053189

         Jinak jak jsem říkal, tak je to řadový člen a to teprve 11 měsíců a celkem mu to tam strhali i lidi z Pirátské strany. Jeho zaměření i u Pirátské strany je prý IT a problematika marketingu, takže ten tweet je opravdu soukromý názor amatéra neznalého problematiky.

         Piráti žádné zvýšení zdanění soukromých bytů v programu nenavrhují, ale jako téma na článek to určitě panu Kohoutovi přišlo vhod. 🙂

        36. To jestli to byl skutečně on nevím, ale bylo to v
         To jestli to byl skutečně on nevím, ale bylo to v TV.Zvyšování jiných daní už vedení připouští,(no spíš mlží), a co bude po volbách uvidíme, bohužel známe mnoho případů z minulosti, jak se pak volební programy upravují, a podobných „nadšenců“ mají piráti dost, a jemu předpovídám „raketový politický růst“ a znáte to přísloví: nejhorší je iniciativní …..

        37. Jo a bytová nouze trápí Prahu proto, že je zdlouhavý
         Jo a bytová nouze trápí Prahu proto, že je zdlouhavý proces povolování staveb nových bytů. Prostě bytů je málo, protože se pomalu staví a to by bylo lepší změnit a ne hned danit.

        38. Říkám si, že kdokoliv bude lepší než ten zloděj a
         Říkám si, že kdokoliv bude lepší než ten zloděj a STB-ák Bureš… ale pak si říkám, že u té levicově-feťácké sebranky Pirátů si nejsem úplně jistý. U těch bytů se patrně chtěli inspirovat Berlínem, ale tam to nevyšlo.

        39. Je to z bláta do louže. Asi bych i volil Stan – máme tu u
         Je to z bláta do louže. Asi bych i volil Stan – máme tu u nich v okolí zajimavý lidi, asi nejzajímavější ze všech kandidátek, ale jsou v paktu s pro mě neakceptovatelnými Piráty.

        40. Jo ten výběr je triskní, pokud by ale byla jediná volba
         Jo ten výběr je triskní, pokud by ale byla jediná volba piráti nebo SPD tak to dám SPD.Pevně doufám, že se takového šílenství nedožiju.To co se ale poslední dobou děje v USA, je podobná „schíza“

        41. Můžu vás jen prosit abyste SPD nevolil. Pana Okamuru znám
         Můžu vás jen prosit abyste SPD nevolil. Pana Okamuru znám osobně a můžu vás ujistit že to dělá jen kvůli penězům a kdyby přišli mohamedáni tak se začne první modlit. Pravdomluvný je asi jako Sovětská Pravda.

        42. Proto píšu, že se toho doufám nedožiju.A technická,
         Proto píšu, že se toho doufám nedožiju.A technická, který politik to nedělá kvůli penězům, nebo moci?

        43. Ostatní jsem neměl tu čest poznat tak zblízka.
         Ostatní jsem neměl tu čest poznat tak zblízka.

        44. Zajímavá volba zla, raději neznámé než známé.
         Je tam

         Zajímavá volba zla, raději neznámé než známé.
         Je tam cítit optimismus… a to je sice pozitivní, nicméně ve většině případů smrtelné.

         Kdyby to šlo, tak tam dosadím Sládka. I když jeho program nestál za nic tak sledovat jak tam každého setřel bylo… povznášející.

        45. Sládek byl mimořádně inteligentní a pohotový rétor,
         Sládek byl mimořádně inteligentní a pohotový rétor, který s přehledem strčil do kapsy naprostou většinu politiků jeho éry.

         Doporučuji se podívat na youtube na videa jako je Arena z roku 1995 a starší… Je to naprosto děsivé divadlo. Sládek s cejchem extrémisty jasně a přesně popisuje budoucnost, kterou dnes s odstupem času 25 letech nelze hodnotit jinak, než jako naprosto jasně pravdivou.

         Proti němu pak stojí „demokratická inteligence“, jejichž idealismus a zaslepenost vypadá s odstupem času jako naprostý kreténismus.

         Objektivně musíme přiznat, že Sládek měl pravdu.
         Mají dnes pravdu naši soudobí „demokraté“, když označují SPD podobnými nálepkami, jako tehdy Sládka?

        46. Viktor Kozeny, Vladimir Stehlik, Petr Smetka hospodarsky
         Viktor Kozeny, Vladimir Stehlik, Petr Smetka hospodarsky zlodeji. Vaclav Klaus, Milos Zeman a Andrej Babis to delali v politice. Ten Sladek by se tam dal take napsat, ale nebyl tak uspesny lhar, jako ti vyjmenovani. Jinak je v CR mnohem vic lidi s takovou schopnosti. Jsou nekteri Cesi geniove v ovlivnovani, nebo spis cast naroda uplne bez mozku?

        47. Já jsem SPD volil a budu je volit opět.
         A všem doporučuji

         Já jsem SPD volil a budu je volit opět.
         A všem doporučuji volit stejně.

         Nejde mi o vládu SPD.

         Jde mi o témata a směr, který považuji za naprosto kritický pro budoucnost a který musí být spojen se stranou takové velikosti, aby to ostatní strany nutilo tato témata neignorovat a ve snaze oslabovat politické konkurenty je začleňovat do své politiky.

         A to že vám přijde divné, že Okamura to dělá pro peníze a moc, je chyba na vaší straně – trpíte chorobným idealismem a budete náchylný na manipulaci pro různé ideologie zaštitující se vyšším dobrem.
         Každý politik to dělá pro peníze a moc. Aby ji měl, musí vést politiku způsobem, která odpovídá přání lidu, ze kteréhp moc pramení.
         Pokud nějaký politik tvrdí, že to nedělá pro peníze, tak pokud je to pravda, mějte se na pozoru – to jsou ti největší fanatici s potoky krve svých oponentů.

        48. Prijeme jste me prekvapil, ja vedel od zacatku, ze mate jen
         Prijeme jste me prekvapil, ja vedel od zacatku, ze mate jen pulku mozku. Dekuji za vase potvrzeni.

        49. Dobré ráno. Můžete volit podle slibů stran, nebo volite
         Dobré ráno. Můžete volit podle slibů stran, nebo volite podle toho, abyste za 10 tahů dosáhl požadovaného výsledku.
         Já SPD nevolím kvůli SPD.

        50. Kdyz uz KSCM upada do nicoty, tak je spd nejvhodnejsi skodic v
         Kdyz uz KSCM upada do nicoty, tak je spd nejvhodnejsi skodic v ceskem parlamentu. Plne chapu vasi strategii. Cim hur, tim lip.
         edit. ten sputnik vas nenecha vyspat jak tak koukam. V 5 AM Singapore time a uz pisete na hybridu… Zajimave.

        51. Mezi námi je zásadní rozdíl. I přes nepřekonatelné
         Mezi námi je zásadní rozdíl. I přes nepřekonatelné rozdíly mezi mnou a Piráty je nikdy nebudu označovat za škodiče v parlamentu, protože respektuji vaše právo je volit a jejich reprezentovat vás v dolní sněmovně.

         A co se týká mého spaní, tak ano, mám trochu problém spát v druhé polovině noci. Stává se mi to při cestování mezi zónami často.

        52. Muzu vam doporucit caj z medunky a kozliku. Budete spat jako
         Muzu vam doporucit caj z medunky a kozliku. Budete spat jako miminko. Jetlag vas nerozhazi. Ale radeji sypany nez v pytliku. Muzete pridat jeste mucenku. Kozlik neni moc lahodny, ale v mixu se to da pit. A kdyz osladite sirupem z ruzi, tak si posmaknete.
         https://bylik.cz/

        53. Děkuji za odkaz, nakoupím a příště vyzkouším.
         Děkuji za odkaz, nakoupím a příště vyzkouším.

        54. Kolik fetaku jste tam videl? Cesky skolaci patri ke spicce se
         Kolik fetaku jste tam videl? Cesky skolaci patri ke spicce se zkusenostmi s drogami. To by pak byla 3/4 republiky fetaci. Dnes to zrejme patri ke zkusenostem ktere vetsina skolaku chce ziskat. Ja to neschvaluji, stejne jako koureni, presto kdo to necha jen pri vyzkouseni a nehuli dal, neni urcite fetak. Pirati maji ve svych radach hodne vysokoskolaku. Fetak urcite nezvladne vystudovat a zaroven holdovat svemu konicku. Takze s tim oznacenim fetaci delate uzitecnou praci pro Burese a celou tu mafii ve vlade a na hrade.

        55. Mě stačí jaký postoj zachovávali při nelegálním
         Mě stačí jaký postoj zachovávali při nelegálním obsazování cizího majetku, říkají tomu squating.

         Pro mě jsou Piráti stejně nevolitelní jako agent Bureš. I když jsou úplně jiní, je to stejná nevolitelná sebranka jako agent.

         Jo a i v ANO agenta Bureše je spousta lidí s vystudovanou VŠ 🙂

        56. Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
         kdo je levičák

         Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
         kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.

         Winston Churchill

        57. Bohatej levičák je rozmar, chudej pravičak je blbec. Autora
         Bohatej levičák je rozmar, chudej pravičak je blbec. Autora neznám, ale je to ze života.

        58. Ministr zahranici Joschka Fischer byl v mladi radikalni
         Ministr zahranici Joschka Fischer byl v mladi radikalni marxista a jakysi nepritel statu. Pozdeji to byl jeden z nejlepsich ministru zahranici. Vlastne vetsina vysokoskolaku ma marxisticke blouzneni a casem pochopi ze realny zivot je uplne jinde a jsou z nich normalni demokrate.

        59. To je v pořádku, pokud se pak nesnaží ty levičácké
         To je v pořádku, pokud se pak nesnaží ty levičácké marxistické bludy prosadit do života. Jako to teď zkoušejí Piráti.

        60. Nevidim u piratu zadne levicacke marxisticke bludy. Akorat
         Nevidim u piratu zadne levicacke marxisticke bludy. Akorat chteji efektivni vyber dani diky pokrocile IT strukture. Zadne zaklekavani na firmy dle zvule FU, ale jen v pripade duvodneho podezreni. Je pravda, ze mnozi podvodnici by se docela zapotili, kdyby financni zprava mela efektivni IT. Pak by byl konec s nakupovanim spotrebniho zbozi pro pribuzne a kamarady na firmu s odpoctem Dph a snizeni danoveho zakladu. To je vskutku utok na danove uniky. EET je jen pro srandu kralikum, i ta loterie s uctenkami. Existuje vubec jeste?
         Samozrejme, ze kdo zneuziva danovy system bude mit k tomu znacne namitky. Uz jen cekam na hesla typu. Obcane, nevolte piraty, chteji vam zdanit vily ve Spindlerove Mlyne.

        61. Tak kde mate nejake dukazy ze to jsou fetaci?
         Tak kde mate nejake dukazy ze to jsou fetaci?

        62. Naivní je myslet si, že feťák při provozování koníčku
         Naivní je myslet si, že feťák při provozování koníčku nedokáže dodělat vysokou školu… víkendový hulič, či lisohlávko baštič, možná i tripař je tím zatížen asi tak stejně jako víkendový pivař, vinař, pařič obecně, či sportovec, muzikant a jiný koníčkář.

        63. Naivni je myslet, ze miliardar jde do politiky dela dobro.
         Na

         Naivni je myslet, ze miliardar jde do politiky dela dobro.
         Na babise je dost dukazu ze podvadi. Na piraty by byl take nejaky?

        64. netrhejte z kontextu, vysvětlil jsem, co považuju od vás za
         netrhejte z kontextu, vysvětlil jsem, co považuju od vás za naivní.

         S Babišem samozřejmě souhlas – dostal se do situace, že nebyl schopen pro své podnikáni zajistit jinak politické krytí, než že ovládne stát

         Nikde jsem o Pirátech nepsal, že podvádí, proč tedy požadujete důkaz?

        65. Dukaz ze to jsou fetaci. Nebo to psal nekdo jiny?
         Dukaz ze to jsou fetaci. Nebo to psal nekdo jiny?

        66. No jo vy už jste tak zabrán do osočování, že ani nevíte
         No jo vy už jste tak zabrán do osočování, že ani nevíte koho osočujete…opět mimo útok :D:D:D:D:D

       1. Je to premiovy clanek a tak nemuzu precist. Pokud se tam pise
        Je to premiovy clanek a tak nemuzu precist. Pokud se tam pise o tolika zbranich ktere udajne chybi, pak by bylo potreba nekolik nakladaku na odvezeni. Tezko rict kdo by to mohl ukrast, kdyz to bylo rozmetano po okoli a jeste aby si toho nikdo nevsimnul. A kdyby to nekdo ukradnul pred vybuchem, pak by to zastupci Imexu snad poznali. Ta teorie je trochu divoka. Ale jak pisu, nemam moznost precist cely clanek.

        1. Francouzský filosof Descartes moudře radil, aby lidé
         Francouzský filosof Descartes moudře radil, aby lidé hledající pravdu pochybovali o všem.Doba ale pokročila a my už osvíceně známe novou pravdu, že ten kdo pochybuje, je dezinformátor.

        2. Ja uz dlouho pochybuji, ze mate hlavu v poradku. Vse co
         Ja uz dlouho pochybuji, ze mate hlavu v poradku. Vse co napisete ma jasny smer, poskodit nas stat. Vy budete zrejme osviceny nejakym radarovym paprskem a davka byla kriticka.

        3. Znáte ten slogan z Forresta? A opět bod 3.
         Znáte ten slogan z Forresta? A opět bod 3.

       2. Ilegální obchod se zbraněmi maskovaný výbuchem.
        To

        Ilegální obchod se zbraněmi maskovaný výbuchem.
        To samozřejmě předpokládá zapojení IMEXU, tajných služeb a kdo ví koho ze státního aparátu (MZV, MO, MV). Nevím jak vám, ale to mě zní mnohem více realisticky a za sebe bych se nedivil, proto6e k tomu dochází všude.

        Imex by měl podrobně vysvětlovat a jestli to chápu správně, tak se mu to přestává dařit a brání se trestním oznámením na virtuálního pachatele.

        1. Jasne a sam majitel bude upozornovat, ze to nekdo ukradnul.
         Jasne a sam majitel bude upozornovat, ze to nekdo ukradnul. Chytry zlodej by cekal, zda to nekdo pozna. Ale koukam, ze ruske dezinformace ovlivni vzdy ty nejmene chytre lidi. A pak samozrejme ty co to maji sirit.

        2. Pokud ví, že mu nesedí evidence s evidencí třetích stran
         Pokud ví, že mu nesedí evidence s evidencí třetích stran a může se to zjistit, bude tvrdit přesně toto. To je jediné východisko.

         Někdo mi těsně před kontrolou zapálil obchod s chlastem a flašky se nenašly, protože žhář byl určitě i zloděj. Já za manko nemůžu, že…

         Mimochodem, jen ty trubky těch 1000 chybějících RPG-7 je 7 tun oceli. To se prostě nevypaří. Takže kde jsou? Strčili si je ruští agenti do kapes?

        3. Tak budeme rozvijet tu jeho teorii, ze se to rozkradlo az po
         Tak budeme rozvijet tu jeho teorii, ze se to rozkradlo az po vybuchu, tak to mohli udelat jen mistni. Par jich nacapali do fotopasti. Ale urcite to nebylo pekne urovnane aby se to dalo nalozit jesterkou na nakladak. Ono to vypada tak, ze po vybuchu prevzal stat kontrolu nad arealem a zbrane nebyly pojistene. Tak kdyz se mu podari tvrdit, ze pod kontrolou statu zmizely veci za 100 milionu, tak mu tu ztratu musi zaplatit stat. To je cela jeho taktika, protoze za vybouchle veci mu nikdo nic neda. Za pokus to stoji, no reknete. Doufam ze existuji zabery z vrtulniku, ktere ukazou, ze tam nic nezbylo v celku.
         O rozkradeni pred vybuchem nic nerika, protoze kvuli chybejici pojistce take nic nemuze dostat.

   1. Ano. Konflikt ve Francii je naprosto nevyhnutelný. Jediné co
    Ano. Konflikt ve Francii je naprosto nevyhnutelný. Jediné co nevíme je, kdy a za jakých okolností přestane být mlčící část společnosti mlčící.

    Francie stojí před krizí srovnatelnou s koncem 18. století a stejně jako tehdy, i tato krize naprosto zásadně ovlivní uspořádání v Evropě a pravděpodobně nejen v ní.

    1. Konflikt ve Francii už dávno probíhá. Stačí tam vyjet a
     Konflikt ve Francii už dávno probíhá. Stačí tam vyjet a nejet po provařených památkách a koukat kolem sebe. Už dávno jsou tam místa, kam státní správa ani nepáchne a nemá nejmenší vliv. Situace je tam velmi podobná jako např. v okolí Hells kitchen v NY v době zlaté éry italská mafie vs irčani.

     1. To nepochybně. Mám ale na mysli občanskou válku.
      Možná

      To nepochybně. Mám ale na mysli občanskou válku.
      Možná bude nutné přijít s novým označením pro tento nový typ konfliktu, který nás čeká (je zkutečně roztomilé, jak má Evropa neutuchající schopnost přijít vždy s naprosto novým typem válečného konfliktu…)

      S oslabením rolí národních států to bude „celoevropská“ občanská válka, navíc zásadně ovlivněná ideologií a náboženstvím. Bude to prostě chaos.

      Ironií je, že ty samé adorované mechanismy EU schopné předcházet válkám v Evropském prostoru jsou teď jednou z hlavních příčin nadcházejícího konfliktu. Ale to koneckonců nebude v hisotrii poprvé.

      1. Ale občanská válka tam už dávno je
       Z definice, dle

       Ale občanská válka tam už dávno je
       Z definice, dle wiki:
       „Občanská válka je ozbrojený konflikt, v němž obě válčící strany tvoří (alespoň zčásti) obyvatelé jednoho státu bojující zpravidla na jeho území.

       Vhodnou situaci pro vznik občanské války představuje slabá centrální vláda práva, nerovnost či sexuální podtext při výrazném náboženském, sociálním či národnostním pnutí, nebo existence zřetelného útlaku určité jasně definované části obyvatelstva. Zásadní vliv může pocházet i z historie daného státu nebo oblasti.“

       Stejně jako probíhá už několik let třetí světová válka, akorát se neřežou lidi tanky a podobně, ale jede se to v cyber prostoru, na poli sankcí a dezinformací.

       1. Jistě, ale právě té definici to zcela jistě vyhovovat
        Jistě, ale právě té definici to zcela jistě vyhovovat nebude.
        Při občanské válce se jedná o konflik více méně občanů jednoho státu. Nadcházející konflikt očekávám mezi skupinami, z nichž pro některé bude státní příslušnost podružná.

        Termín občanská válka používám, ale jsem si vědom jeho nepřesnosti.

        1. Ne zdrojuji své příspěvky, což je pro konspirátora,
         Ne zdrojuji své příspěvky, což je pro konspirátora, útočníka a urážeče jako vy, zcela neznámý termín.
         Edit: omlouvám se, zapomněl jsem demagoga, překrucovače a úmyslného mystifikátora

        2. Obcanska valka je treba v Jemenu. Kdyz si neco prectete, tak
         Obcanska valka je treba v Jemenu. Kdyz si neco prectete, tak musite umet vyhodnotit vic parametru nez jen stroze porovnat s nejakou definici na Wiki kde najdete par podobnych vzoru. Co treba v Hongkongu, kde to bylo a mozna jeste bude mnohem horsi nez ve Francii. Israel je mozna na zaprazi obcanske valky.

        3. tak musite umet vyhodnotit vic parametru nez – ta se tím
         tak musite umet vyhodnotit vic parametru nez – ta se tím doprčic sám řiďte, opět mimoútok mistře trapnosti

 3. MHD to určitě vytrhne. Nedavno jsem četl že
  MHD to určitě vytrhne. Nedavno jsem četl že zdraží.
  Takže při 4 osobách autem vůbec nedává smysl se zdržovat přesedáním do MHD, placením parkování na záchytném parkovišti atd.
  Raději rovnou autem dojedu tam kam potřebuji a zaplatím si parkování přímo na místě. Vyjde to levněji jak to nechat na začátku prahy a drbat se někam v HMD.

  1. zdraží = vráti sa ku koreňom, oprostí sa od sociálnosti,
   zdraží = vráti sa ku koreňom, oprostí sa od sociálnosti, pretože vznikla ako platená služba pre strednú triedu bývajúcu na okraji/ pracujúcu v centree. táto služba im umožnila pohodlne (nie mačkajúc sa) prepraviť sa do zamestnania bez nutnosti viesť vozilo a hľadania miesta na parkovanie.

  2. Já potřebuju do Prahy zítra. Přemýšlel jsem taky, jestli
   Já potřebuju do Prahy zítra. Přemýšlel jsem taky, jestli nechám auto na záchytném parkovišti a budu pokračovat metrem. Ale musel bych přestupovat. A pak platba za záchytné parkoviště plus lístek na metro… Koukal jsem na google mapy a kousek od místa, kam potřebuji, je Lidl. Zaparkuji u něj, dojdu pěšky a hotovo. A i pokud bude u Lidlu nějaké omezení, tak uřčitě tam nebudu stát víc než hodinu, to bude zdarma. A nemusím řešit oser s parkováním na záchytném parkovišti, přesedání na metro, pak změna linky, komplet autem to bude mnohem rychlejší.

     1. Nejhorsi jsou odmitaci rousek a ockovani. Stejne jako
      Nejhorsi jsou odmitaci rousek a ockovani. Stejne jako Jehovisti odmitaji krevni transfuzi, tak oni ty protiepidemicka opatreni. U Jehovistu je mi to fuk ze se tim decimuji. Ale ty roznaseci covidu tim ohrozuji zivoty jinych obcanu. Chtelo by to nekoho exemplarne potrestat za umyslne zabiti sirenim infekcni nemoci.

     2. U nás jediná část rodiny, co to odnesla fyzicky – zbytek
      U nás jediná část rodiny, co to odnesla fyzicky – zbytek to odnášíme a budeme odnášet ještě dlouho celkovou změnou života, tak jim to bylo do domácnosti přineseno z firmy, která je líhní antirouškařů co se svojí „rebelií“ ještě chlubí – respektive chlubili.
      Jakmile člověk někam vyleze z totální izolace , tak už to není o tom, co člověk zvládne sám, ale jeho ochrana je z velké části v rukou těch, kteří jsou tam s ním.

Napsat komentář