Odpad přestane existovat, postará se o to cirkulární ekonomika

Obrovský technologický rozvoj usnadňuje lidem život ve všech ohledech. Gadgety a hi-tech výrobky slouží požadavkům uživatelů nesčetnými způsoby.

S množstvím spotřební elektroniky, která koluje po trzích, se však postupně zvyšuje i množství elektronického odpadu. Jak víme, zdroje se v důsledku nadměrného vyčerpání přírody stávají vzácnými. Proto je nezbytné přijmout pevné řešení, které by snížilo stopu výrobků na globální úrovni. 

Tam, kde se lineární ekonomika řídí zásadami: vzít, vyrobit, zlikvidovat (z anglického take-make-dispose – pozn.red.), nachází oběhové hospodářství ekologický přístup k nakládání s plasty a elektronickým odpadem.

Mnoho výrobců se snaží přicházet s postupy, které mají tento environmentální problém řešit. Je však třeba tento problém řešit jak na průmyslové, tak i na společenské úrovni. Právě oběhové hospodářství a jeho koncepty mohou při účinné aplikaci tento proces urychlit.  

„Zjistil jsem, že ani velké e-shopy a obchodní řetězce neumí řešit vrácené zboží, nevědí, co s ním mají dělat. Nejsem extra ekolog, ale přišlo mi líto, že se de facto nové nebo lehce použité produkty vyhazují, likvidují nebo pálí,“ vysvětluje cestu k partnerství s největšími hráči v on-line byznysu v Česku i Evropě Patrik Jokl, zakladatel iprice-recare.com a provozovatel e-shopu iprice.cz

Cirkulární ekonomika: Čtyři koncepty pro efektivní nakládání s odpadem  

Cirkulární ekonomika nebo též oběhové hospodářství se zaměřuje na snižování plýtvání a znečištění pomocí oprav, opětovného použití a redukce. Kromě toho také klade důraz na obnovu přírodních zdrojů a zároveň vytváří podmínky pro podporu regenerace. Tyto koncepty oběhového hospodářství proto mohou být pákou pro proces efektivního nakládání s odpady. 

Reverzní logistika pro udržení životního prostředí 

V tradičním řízení dodavatelského řetězce se výrobek dostává ke konečnému spotřebiteli prostřednictvím továren, distributorů a maloobchodníků. V reverzní logistice začíná cyklus od spotřebitele a dorazí zpět k výrobci nebo prodejci.  Zde se společnost rozhodne, zda výrobek renovuje za účelem dalšího prodeje, nebo jej recykluje podle osvědčených postupů. Reverzní logistika se zaměřuje na zásadu navrhovat a vyvíjet své výrobky tak, aby produkovaly co nejméně odpadu,“ popisuje Jokl. Smyslem tohoto konceptu je zachovat ekologičnost výrobku i na konci jeho životního cyklu. 

Právě takový servis firmám poskytují v Iprice Recare. „Zboží protřídíme, pečlivě ho překontroluje tým specializovaných pracovníků, vyzkoušíme všechny funkce, vyčistíme, případně opravíme a dodáváme ho zpátky na trh v outletové verzi. Se spoustou firem máme podepsanou smlouvu o brand protection, že nesmíme zboží prodávat v Evropě, abychom nekanibalizovali jejich prodeje,“ vysvětluje. 

Jeho firma za rok zpracuje zhruba 25 tisíc velkých spotřebičů, jako jsou ledničky, pračky nebo myčky, přes dva miliony kusů elektroniky a deset milionů kusů oblečení, které stovky kamionů svážejí od prodejců z celé Evropy do Zlína. Ve skladech s kapacitou patnáct tisíc palet točí zboží v hodnotě sto milionů.  

Recyklace ekologicky proveditelným způsobem

Oběhové hospodářství iniciuje snížení znečištění a těžby surovin. Podporou této věci je metodika efektivní recyklace tak, aby životní prostředí nebylo vyčerpáváno průmyslovým odpadem. Buď lze elektronický odpad přeměnit na druhotnou surovinu a z ní pak vyrobit další výrobky, nebo lze uvést do praxe myšlenku biomimikry.

V procesu biomimikry lze přijít na řešení, jak syntetizovat odpad pomocí multidisciplinárního přístupu biologie, chemie a inženýrství. Vzhledem k tomu, že se společnosti při navrhování svých výrobků inspirují přírodou, mohou stejné provokace využít i k jejich efektivní recyklaci. 

Zapojení komunity do uznávání odpadu

Nakládání s elektronickým odpadem není pouze úkolem podniků. Musí se zapojit také spotřebitelé, aby pochopili devastaci životního prostředí, kterou tento problém způsobuje. Musí si uvědomit základní koncepty oběhového hospodářství a opatření, která lze přijmout k likvidaci odpadu.

V ideálním případě mohou potřeby uznání zastaralosti uspokojit komunitní výrobní prostory. Kromě toho mohou tyto prostory podporovat sdílení zařízení mezi vrstevníky, aby se snížilo používání spotřebních výrobků.

Rovněž lze opravovat méně výrobků a součásti lze znovu použít s jinými výrobky, aby si zachovaly svou funkčnost. Poptávka po těchto výrobcích usnadňuje nadprodukci, proto lze zohlednit i myšlenku menší spotřeby. 

Spojení dodavatelů a spotřebitelů je nejdůležitějšíV cirkulární ekonomice je třeba vzít v úvahu dva cykly: biologický cyklus a technologický cyklus.

Společnosti by měly vyvíjet své výrobky tak, aby biologický materiál výrobků podléhal biologickému rozkladu a ostatní suroviny, jako jsou kovy, plasty nebo sklo, mohly být znovu použity nebo znovu vyrobeny. Společnou úlohou těchto čtyř konceptů oběhového hospodářství je regenerace přírodních zdrojů, snížení množství elektronického odpadu a zvládání znečištění.

Vzhledem k nepříznivým dopadům spotřeby je dnes nakládání s odpady nutností. Přechod na obnovitelné zdroje energie v rychlejším tempu je nyní nutností. Toho však lze dosáhnout pouze společným úsilím průmyslových odborníků a společnosti.

zdroj: tisková zpráva

5 Comments on “Odpad přestane existovat, postará se o to cirkulární ekonomika”

  1. deti si myslia žezachrániáa svet.
    reálne je to otázka troch desaťročí, aj to iba ak nariadi súdruh prezidentUSA.
    ale mám nápad – začať ta,kde je vojenská disciplína – zbierať nábojnice a vyrábať z nich …. môj otec mal v nábojmici dorobený lynček na kávu, ja medenú na dverách a „zvonila, …. ukrajinskédetiplnia prázdne plechovky, nábojnica je trvanlivejšia sviečka, ….

Napsat komentář