NÁZOR: Odpady, energie, výroba, motodoprava a elektromobilita

AUTOR: L6L

Protože se až příliš často setkávám se zbytečným napadáním elektromobility, dal jsem si za úkol napsat článek pojednávají v širších souvislostech o výrobě nejen motocyklů s elektrickým pohonem, dopravě na nich, tocích energií a produkcí odpadu.

Nerostné suroviny pro výrobu, železné a jiné rudy se přeměnou za pomoci energie změní na ocel, dural, mosaz, lithiový článek a mnoho jiných svinstev, které se tak jako tak stanou odpadem. Samotný odpad vzniká i při samotné výrobě, tedy přeměně surovin ve výrobky. Jak donutit výrobu k větší míře užití recyklátů?

A kde vzít energii? Zdroje neustále produkující: Slunce, geotermální energie Země, slapové jevy. Sluncem dotované: vítr, potenciály atmosféry, rozdíly teplot prostředí, koloběh vody, fosil (uhlí, ropa, zemní plyn, aj.), biomasa (živočiši, rostlinstvo a konzumní lid), aj. Dotované Měsícem: příliv a odliv. Dotované Zemí: termální prameny, rozdíly teplot podzemí, radioaktivita aj.

Z tohoto mixu energií lidstvo zneužívá fosil, který je neznámou hrozbou pro obohacování atmosféry uhlíkem, dusíkem, sírou, těžkými kovy, aj., které by jinak spokojeně ležely pod zemí. Další šíleností je kumulovaná radioaktivita a uměle vyráběné izotopy v přírodě neobvyklé. Podobně při obecné výrobě vznikají nové přírodě neznámé sloučeniny, které, jak se později zjistí, napáchají více škody než užitku, např. freony a ozonová díra.

Výroba akumulátorů vesele probíhá už několik let a některým lidem vadí, že by se mohla používat i pro motocykly, proč? Na tuto otázku, která nesouvisí s tím, jakým způsobem využíváme motocykl, zda pro zábavu (hobby volnomyšlenkářský gang brázdící širý svět) nebo nutnost dopravovat se za obživou, potažmo prací, či CZ mix hodně ojetý verk ze západu nebo dvoutaktní modla z východního bloku, odpovím nezávisle z pohledu toku elektrické energie přes den v CZ i jinde ve světě.

Vývoj využívání energií lidmi byl přes objevy: tažných zvířat, ohně, parního stroje, elektřiny, fosilů, indukce, tajemství jádra, aj. masově doveden k distribuci elektrické energie, která je provázena ztrátami při výrobě, distribuci a její další přeměně na vaření, ježdění na elektromotocyklu, provozu serveru Hybrid.cz aj.

Celodenní průběh distribuce elektrické energie není vyrovnaný. Ráno nastává větší potřeba energie, která opadá až navečer. Aby se zamezilo plýtvání budují se akumulační elektrárny, které do sebe nějakou přebytečnou elektrickou energii nasají, přemění, a při její denní potřebě přemění na elektriku a vydají. Zde opět dochází k velkým ztrátám, které jdou na vrub provozovateli, co si je nechá proplatit v konečném řetězci od spotřebitelů. Tohle nikomu nevadí, nikdo neprotestuje, všichni se usmívají. Proč plno lidem vadí, že elektromobily, které necháme nabíjet elektrickými přebytky, fungují stejně jako akumulační elektrárny, které jejich uživatelé musí zaplatit?

Raději se zdržím odpovědi a upřesním jakým způsobem lze elektromotorku nabíjet a kdy. Nejlevnější verze e-moto jsou městské e-skútry, jejich přínos je pro města obrovský, nemají rychlonabíjení. Dražší jsou silné skútry a elektromotorky, které mají větší provozní rychlost a ještě nemají rychlonabíjení. Nejdražší jsou všechny e-moto s rychlonabíjením, ty umožňují i dlouhé cestování, případně členství v gangu. Cenu e-moto dle technických parametrů výrazně určuje kvalita výroby, velikost akumulované energie a rychlost nabíjení.

Tajemný termín rychlonabíjení znamená vysoký odběr energie za krátký čas, vetšinou je jeho veřejná varianta několikanásobně dražší než tarifní odběr ze zásuvky 230 V i rychlonabíjení doma ve správný čas (v noci), což je spravedlivé (cenu určuje trh, ne závist a kartelové dohody). Z technického hlediska lze doma dobíjet AC při 230 V až 3,7 kW, při 3. fázovém AC 400 V až 11-22 kW (obvyklé, lze i více), oproti veřejným stanicím AC 43 kW, při usměrnění DC 50-150 kW (příkon v obývacím pokoji nevídaný).

Dnes existují dodavatelé, kteří vykupují a následně prodávají čistě obnovitelnou elektrickou energii (bez fosilu a jádra), tak výkřiky o našem skutečném CZ mixu jsou zavádějící až hloupé. Podobnost lze spatřovat v produkci potravin BIO. Přínosem e-moto je daleko příznivější čerpání energie s jejím využitím při malých ztrátách oproti jiným motorovým systémům. Výsledný poměr je 1:jednocifernému hausnumeru (dosaď 3-5, jestli jedeš po okresce, nebo se proplétáš zácpou na D1, nebo korzuješ intravilánem).

Výrobou a odpady se zabývá ekonomie, pavěda hlásající kde co a skutek utek. Drancování zdrojů, plýtvání, chrlení odpadů, přemnožení lidí a malá míra recyklace, umě skrytá za vyšší míru třídění odpadu, běží vesele dál a bude mít v blízké budoucnosti tragické dopady, a to jsem velký optimista. Dalo by se vlastně říci, že je fuk jestli se e-moto vyrábí nebo ne. Není tomu tak, vysoká recyklovatelnost e-moto lze zajistit, jen ji skoro nikdo nevyžaduje…

Ukázka velmi vyspělého designu, který uvažuje o recyklaci:

Závěr: elektromotorky mají velmi přínosnou elektrickou akumulační schopnost, místně neznečišťují okolí, nehlučí, jdou s dobou, jsou špičkovou technologií. Co více si přát? Číslo na předsedu e-gangu a biokávičku.

Pokud jsou údaje nepřesné, opravím je, předem děkuji za upozornění. Prosím neberte text doslovně, je psaný lehce ironicky zábavnou formou k zamyšlení. Nehodlám někomu něco doporučovat, kázat, jsem pouze znechucen lidskou hloupostí a čirá zoufalost mě dohnala k tomuto článku.

S úctou k přírodě L6L.

Přetištěno s úpravami ze serveru Motorkari.cz se svolením autora.

Čtyři komentáře u “NÁZOR: Odpady, energie, výroba, motodoprava a elektromobilita”

  1. elektromotorky mají velmi přínosnou elektrickou akumulační schopnost, místně neznečišťují okolí, nehlučí, jdou s dobou, jsou špičkovou technologií. Co více si přát?

    Co si přát? Aby byly zakázané. Stále se tady řeší bezpečnost a ochrana zdraví obyvatel očkováním, rouškami, respirátory, airbagy, nárazovými testy a někdo povolí něco tak nebezpečného jako jsou dvě kola s výkony rovnajícími se letadlu, na kterých sedí ničím nechráněný, většinou šílenec, který nedbá v 90% žádných předpisů a své bezpečnosti.

      1. Samozřejmě všechny. Divím se, že to vůbec stát toleruje, pokud mu jde skutečně o bezpečnost, čisté ovzduší, hlukové normy a nějaké dodržování dopravních předpisů. Na motocyklech jezdí spousta psychicky narušených jedinců, kteří se předvádí, vyžívají v adrenalinu na silnici a ohrožují zcela bezohledně jak sebe tak celé okolí. Mám vlastní zkušenosti se zcela bezdůvodným napadením a dokonce vybržďováním od těchto lidí. Vybržďovat v 90 km/h osobní auto skůtrem, může jedině psychicky narušený člověk. Netvrdím, že to automobilisté také nedělají a je jich proti motocyklistům opravdu minimum.

        1. S vaší logikou by měli zakázat i osobní auta, protože v nich jezdí také spousty psychicky narušených lidí a jsou více nebezpeční pro své okolí. Moje osobní zkušenost s psychicky narušenými lidmi na silnici jsou opačné v neprospěch osobních aut. Velká auta nepočítám, tam se to odvíjí většinou od národnosti řidiče. Všechno je to o lidech, ne o strojích. Nemyslím ekologii ale bezpečnost.

Napsat komentář