Kdo utiší energetický hlad černého kontinentu? Snaží se Čína a Rusko

Z více než 1,3 miliardy lidí žijících na černém kontinentu jich má přístup k elektřině jen asi polovina a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se energetický hlad Afriky v nejbližší době výrazně snížil.

Kapské město, hlavní město Jihoafrické republiky, zažívá v posledních měsících krizi – dochází pitná voda.
foto: sharonang, licence CC0 Creative Commons

Nejaktivnějším investorem do africké energetiky je zatím Čína, v oblasti výstavby jaderných elektráren zase Rusko. Potřeba elektřiny jen pro domovní a komerční využití by měla do roku 2040 celosvětově vzrůst o 20 %, avšak Afrika se na tomto přírůstku bude podle odhadů podílet pouhými 3 %.

Podíl afrického kontinentu na celosvětové spotřebě všech energií by se ve stejném období měl zvýšit jen mírně ze současných 6 na 9 %. Druhý nejlidnatější světadíl, na kterém v současnosti žije přes 17 % světové populace, tak bude i v budoucnu využívat sotva desetinu celosvětově spotřebované energie.

Tento nepoměr se ještě prohloubí, pokud se vyplní předpoklad, že africká populace by se do roku 2050 mohla téměř zdvojnásobit na 2,4 miliardy lidí. Současný výkon energetické soustavy Afriky činí asi 160 GW, energetický systém se ale vyznačuje značnou nestabilitou a častými výpadky dodávek proudu, což podle odhadů způsobuje roční ztrátu 2 až 4 % HDP.

Pro srovnání – z hlediska počtu obyvatel zhruba poloviční Evropa disponuje instalovaným energetickým výkonem téměř jednoho tisíce gigawattů. Africká energetika je založena především na spalování ropy, zemního plynu, uhlí a biomasy, které dohromady tvoří 97 % zdrojů.

Větrné a solární zdroje představují v dnešní Africe zhruba 2 % veškeré produkce elektřiny. Do roku 2040 by měl jejich podíl vzrůst na 10 %. Díky dostatku slunečního svitu a klesajícím cenám solárních panelů by se na tomto přírůstku měly z větší části podílet fotovoltaické zdroje.

V současné době je v Africe v komerčním provozu jediná jaderná elektrárna v jihoafrickém Koebergu. Další jaderný zdroj vyroste do roku 2022 v Egyptě. Elektrárnu s výkonem 4 800 MW postaví ruský Rosatom, který má podepsaná memoranda o spolupráci v jaderné energetice i s dalšími africkými zeměmi – Keňou, Nigérií, Súdánem, Ugandou a Zambií.

Rozvoj a stabilizace africké energetiky si podle odhadů vyžádají do roku 2030 investice ve výši 450 miliard dolarů. Podílet se na nich má Světová banka, jednotlivé země, nadnárodní korporace a také některé nevládní organizace.

Světová banka doposud financovala čtvrtinu veškerých systémů domovní a lokální distribuce elektřiny v Africe. Soukromí investoři se podílejí zejména na výstavbě plynových elektráren, které jsou stabilním a relativně čistým zdrojem elektřiny a zároveň představují investici s poměrně rychlou návratností.

Největším investorem do africké energetiky je Čína, která už v roce 2009 vystřídala USA v roli největšího obchodního partnera Afriky. V letech 2010 až 2020 čínské firmy vybudovaly jen v subsaharské Africe elektrárenské kapacity o výkonu 17 GW, což je asi o 5 GW méně než je současná celková elektrárenská kapacita České republiky. Zatímco do roku 2000 měly čínské firmy zastoupení pouze v Súdánu, v roce 2015 už byly aktivní v 18 afrických zemích.

Nevládní organizace upozorňují, že rozvojová pomoc proudící do africké energetiky se stále až příliš soustředí na fosilní paliva a energetický hlad kontinentu neřeší. Organizace Tearfund odhaduje, že při zachování současného investičního rámce bude v roce 2030 většina ze zhruba 700 miliónů lidí, kteří v té době nebudou mít ve světě přístup k elektřině, žít stále především v subsaharské Africe.

Řešením by mohly podle Tearfundu být decentralizované a lokální zdroje obnovitelné energie. Tento sektor má navíc potenciál napřímo zaměstnat jen v subsaharské části Afriky na 1,8 milionů lidí.

Rozvoj obnovitelných zdrojů očekává i Africká rozvojová banka, podle které by do roku 2040 mohlo na 70 % veškeré nově generované elektřiny pocházet z obnovitelných a zejména pak solárních zdrojů.

tisková zpráva

26 komentářů u “Kdo utiší energetický hlad černého kontinentu? Snaží se Čína a Rusko”

 1. Řek bych že je potřeba výrazněji omezit populaci a to
  Řek bych že je potřeba výrazněji omezit populaci a to nejen v Africe a pak bude všeho dost, i toho proudu
  A naopak jestli bude furt přibývat lidí skorogeometrickou řadou a všichni budou chtít užívat výdobytky civilizace, tak všechny pozemské zdroje za pár desítek let vydrancujeme do nuly

  1. nééé
   1,5 milijardy čínáku + 1,5 milijardy bubáků co

   nééé
   1,5 milijardy čínáku + 1,5 milijardy bubáků co házejí plasty do moře tam je problém!! Civilizace evropy má 0,5 milijardy a trumpovina s ruskem taky jen 0,5 milijardy, černou afriku nepočítat pár drobných zatím 😉

   1. Problém je výhled. Čína měla politiku jednoho dítěte,
    Problém je výhled. Čína měla politiku jednoho dítěte, ještě tam budou lidi sice přibývat, protože mají málo důchodců, ale porodnost je v Číně srovnatelná s Evropou.
    Afrika to je jiná. V některých státech jako třeba Nigérie má každá žena v průměru 8 dětí. V roce 1950 jich tam bylo 38 mil, dnes 197 mil, v roce bude 2050 400 mil. I kdyby tam prudce klesla porodnost, tak z toho bude průser. Ona ale neklesá.

    populationpyramid.net/nigeria/2018/

    1. Google ale nabízí i trendy a křivky, z čehož je možné
     Google ale nabízí i trendy a křivky, z čehož je možné ale usuzovat, že by v posledních pár letech měli být na počátku klesajícího trendu, který bude nejspíše jako vždy, konvergovat k 2. K dosažení tohoto je ale většinou potřeba růst životní úrovně.

  1. nj létní bída všichni u moře není co hrát, už 2 tejdny
   nj létní bída všichni u moře není co hrát, už 2 tejdny se trhy táhnou s drobnejma jak lemra vod tý doby co konečně hodili dolů ten sociální odpad fb+twtr, tak aby bylo na vejplaty manenažerstva se alespon dneska trošku látuje s TSLA znouze cnost když přišla jakštakš zpráva a lidi sou nadržený :)))) tovíš není co jinýho hrát a něco se musí hrát ale jakmile to bude možný zas někam jinam přelejt ….. to bude zas ;)))))DDD

   1. Zveřejnění výsledků, hype, bylo to celkem nízko, nebo
    Zveřejnění výsledků, hype, bylo to celkem nízko, nebo jak píše kolega dole „okurková sezóna“ 🙂
    Osobně jsem chtěl před 1.7. koupit, ale jen právě s plánem hned po 1.7. prodat kvůli tomuhle… žel nebyla mobilizována aktiva 🙁

    Dle mě to po měsíci bude zase pod 320.

 2. TLDR;
  Problém Afriky je nedostatečné školství, zničení

  TLDR;

  Problém Afriky je nedostatečné školství, zničení i toho co tam bylo za kolonií a v některých zemích naprosto šílená rasové politika, která má katastrofické dopady na ekonomiku.

  Potřebovali by mnohem více investovat do využití výborných podmínek pro rozvoj hydroenergetiky, přečerpávaček a OZE. Velmi zajímavé by bylo dokončit projekty Grand Inga a PVE u Katarské prolákliny. Tyto by mohly snad na dlouho pokrýt potřeby Afriky, navíc by bylo vhodné přehrady postupně předělat z průtočných na akumulační a doplnit je o další OZE.

  1. ses zbláznil ne?? stačí že máme na krku 2 milijardy
   ses zbláznil ne?? stačí že máme na krku 2 milijardy rejžáků a 2 milijardy bubáku kde porodnost frčí málem sériově :)))) Jaký civilizování afriky ešče čéče?? Bud rád že je kam udat zbrojní přebytky :)))))))))))))))

Napsat komentář