Daimler vyvíjí bezpečný podvozek pro robotické náklaďáky

Daimler Truck vyvíjí bezpečnou a spolehlivou platformu pro autonomní nákladní vozidla (úrovně 4 podle SAE) se záložními systémy pro řízení, brzdy, napájení elektrickou energií a komunikační síť.

Daimler Truck vyvíjí platformu pro nákladní vozidla, která je perfektně přizpůsobena požadavkům na autonomní jízdu úrovně 4 podle norem SAE, a to především díky konstrukci se zdvojenými funkcemi důležitých systémů zajišťujících maximální bezpečnost a spolehlivost. Čtyři klíčové oblasti této nově koncipované platformy zahrnují brzdy, řízení, napájení elektrickou energií a komunikační síť.

Pokud by došlo k výpadku některého z primárních systémů, bude vozidlo úrovně 4 schopno tuto skutečnost rozpoznat, vyhodnotit a případně použít své záložní systémy. Dojde-li systém k závěru, že je porucha pro provoz vozidla kritická, začne postupovat podle bezpečnostního protokolu a uskuteční tzv. „manévr s minimálním rizikem“, tedy bezpečně zpomalí nákladní vozidlo až do úplného zastavení.

Automobilová platforma společnosti Daimler Truck pro autonomní jízdu úrovně 4 vychází z modelu Freightliner Cascadia a má stanovit nová měřítka pro celé odvětví. Jedinečný podvozek pro nákladní vozidla se zdvojenými funkcemi je v současnosti vyvíjen pro startup Waymo Via. První verze nákladního vozidla byla již předána pro integraci systému Waymo Driver pro autonomní jízdu.

SOUVISEJÍCÍ: Na americké silnice vyrazil první robotický kamion

V zadání pro vývoj varianty modelu Freightliner Cascadia pro startup Waymo Via již figuruje více než 1500 nových požadavků. Moderní pneumatické brzdové soustavy dokážou například zajišťovat zpomalení vozidla i při poruše systému, a to díky mechanické redundanci. Vozidla společnosti Daimler Truck pro autonomní jízdu úrovně 4 mají navíc i elektronickou redundanci, a používají přitom dvě řídicí jednotky (ECU) – jeden primární a jeden sekundární systém.

Tím je dostupný maximální brzdný výkon potřebný k bezpečné realizaci „manévru s minimálním rizikem“ i v případě, že by některý ze systémů nefungoval správně. Stejný princip nalézá uplatnění také u systému řízení, který byl rozšířen o dva servomotory. V případě poruchy elektronického nebo hydraulického systému vysílá autonomní řídicí jednotka signály záložnímu řízení s posilovačem, které natočí kola do požadovaného úhlu.

Nepřetržitá komunikace mezi klíčovými systémy je zásadní a zajišťuje, aby nemohlo mezi řídicími jednotkami docházet k žádným ztrátám informací. Daimler Truck používá pro relevantní komponenty sekundární komunikační síť, která navíc splňuje požadavky na kyberbezpečnost. Spolehlivá a zatížitelná nízkonapěťová elektrická síť zajišťuje bezpečné a konstantní napájení všech řídicích jednotek, senzorů a důležitých systémů autonomního nákladního vozidla. Tato elektrická síť je výsledkem interního vývoje divize Daimler Trucks North America (DTNA).

V kombinaci se softwarem od nezávislých dodavatelů vzniklo nákladní vozidlo se zdvojenými funkcemi pro bezpečnou a plnohodnotnou autonomní jízdu úrovně 4 podle SAE. Daimler Truck spolupracuje v rámci své „dvoukolejné strategie“ se dvěma silnými technologickými partnery: Waymo a Torc Robotics. Obě společnosti nabízejí různé možnosti pro komercionalizaci této technologie. Daimler Truck dokáže novou platformu nákladního vozidla úrovně 4 přizpůsobit jízdním specifikacím obou technologických partnerů.

Podle údajů Statistického úřadu pro dopravu Spojených států (U.S. Bureau of Transportation Statistics) vzrostlo množství zboží přepravovaného nákladními vozidly v uplynulém desetiletí o 56 procent a během příštích 25 let se má téměř zdvojnásobit. Odborníci na logistiku rovněž vycházejí z předpokladů, že se současný nedostatek profesionálních řidičů v USA bude dále prohlubovat. Tento vývoj bude zvyšovat poptávku po bezpečných, spolehlivých a hospodárných přepravních řešeních – například autonomními nákladními vozidly.

DTNA má jako tržní a inovační lídr ve svém odvětví ideální postavení pro bezpečné urychlování vývoje a zkušebního provozu vozidel s funkcí autonomní jízdy. Předáním první speciální verze modelu Freightliner Cascadia, zkonstruované na základě nejnovější funkčně zdvojené (redundantní) automobilové platformy úrovně 4, společnosti Waymo, která zajistí integraci systému Waymo Driver, dosáhla společnost DTNA již významného milníku na cestě k sériové výrobě.

Společnost Daimler Truck na začátku roku 2019 oznámila investici více než 500 milionů EUR (570 milionů USD) do vývoje vozidel a systémů pro autonomní jízdu. Daimler Truck jako nejvýznamnější světový výrobce nákladních vozidel poté, v červnu 2019, založil kompetenční centrum Autonomous Technology Group jako globální organizaci pro autonomní jízdu, do níž jsou soustředěny jeho celosvětové kompetence a aktivity.

Mezi hlavní úkoly této organizační jednotky patří celková strategie pro automatizovanou jízdu a její realizace včetně výzkumu a vývoje, výstavby nezbytné infrastruktury a sítě pro zkušební provoz vozidel. Cílem je sériová výroba autonomních nákladních vozidel (úrovně 4 podle SAE) do konce tohoto desetiletí.

zdroj: tisková zpráva

One Comment on “Daimler vyvíjí bezpečný podvozek pro robotické náklaďáky”

Napsat komentář