Chytré meteostanice v Jeseníkách sledují dopady klimatické změny i aktuální počasí

V unikátním projektu sleduje Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) místní klima hlavního hřebene Hrubého Jeseníku pomocí chytrých meteostanic. Získaná data pomáhají vyhodnotit dopady klimatické změny na místní přírodu. Výsledky měření meteorologických podmínek jsou zároveň dostupné pro širokou veřejnost online a mohou je využít turisté ke zjištění aktuálního počasí na hřebenech Jeseníků.      

Meteostanice od českého startupu Agdata Smart jsou nainstalovány na třech místech hlavního hřebene Hrubého Jeseníku v lokalitách mezi vrcholy Pecný a Vysoká hole. Jejich výškový rozdíl nabízí ideální podmínky pro měření a vyhodnocení získaných dat.

Ta budou společně s dalšími údaji sloužit k modelování mikroklimatu celého horského hřebene. Důvody měření vysvětluje Jakub Houška z odboru ekologie krajiny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví:

„V této oblasti došlo v posledních letech již třikrát k odumírání rozsáhlých ploch subalpínských trávníků. Svůj podíl na tom má změna globálního klimatu a pravděpodobně situace, kdy po dlouhodobém suchu přichází vlny extrémního horka. Důvodů je ale více, a k těm dalším patří i změna chování přemnožené spárkaté zvěře a dlouhodobá absence tradičního obhospodařování těchto luk pomocí pastvy a sečení. Ty tu nepřetržité probíhaly minimálně od 16. století až do konce 2. světové války. V současnosti tyto metody zkoušíme v zachovalejších porostech a na pokusných plochách, které jsme na několika místech hřebene založili. Data získaná měřením nám pomohou nejen odhalit přesné důvody těchto odumírání a dalších změn ve vysokohorské krajině, ale i vytvořit retrospektivní a predikční model vývoje, který usnadní nalezení vhodných protiopatření, jež pomohou ke zmírnění dopadů globální klimatické změny a v prioritizaci ochrany přírody.“

Samotný sběr bude probíhat až do února roku 2028. Výzkumníci tak získají potřebné množství dat k vyhodnocení. S výsledky a doporučeními pak bude pracovat také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která o území pečuje, ale budou samozřejmě využitelné i pro další vědce a výzkumníky zkoumající dopady globální klimatické změny v oblastech s obdobným horským reliéfem a mikroklimatickými podmínkami.

Instalace meteostanic se v rámci terénního cvičení účastnili studenti Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně a s výslednými daty budou následně pracovat i studenti doktorských programů. Chytré meteostanice do projektu dodal český startup Agdata Smart, který se specializuje na hyperlokální měření mikroklimatu a kvality ovzduší pomocí vlastních chytrých senzorů.

„Meteostanice měří na hřebenech Hrubého Jeseníku meteorologické podmínky, jako je rychlost, náraz a směr větru, teplota, tlak, vlhkost vzduchu a samozřejmě srážky. Jejich výhodou vzhledem k umístění v hůře dostupném terénu je, že jsou prakticky bezúdržbové a stačí v nich jednou za čtyři roky vyměnit baterii. Naměřená data jsou odesílána v reálném čase a aktualizují se každých 10 minut,“ vysvětluje Jiří Jirásko, technický ředitel Agdata Smart.

Meteostanice bude sloužit i turistům

V rámci úspěšného vyhodnocení projektu je nutný dlouhodobý sběr dat a jejich srovnávání. Meteostanice ale odesílají data v reálném čase. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny se tak VÚKOZ společně s Agdata rozhodl aktuální meteorologické podmínky poskytnout i široké veřejnosti. Konkrétně jde o měření z vrcholu Velký Máj, který se nachází na severní části Stezky Českem a zároveň na turisticky oblíbeném úseku trasy mezi Jelení studánkou a Petrovými kameny. 

„Aktuální výsledky měření a stav počasí na Velkém Máji jsou dostupné přes QR kód, který zájemci naleznou na našem webu nebo v našem informačním středisku CHKO Jeseníky v Karlově Studánce. Tam si turisté mohou okamžitě zjistit, jaké je nahoře aktuální počasí, a sami si vyhodnotit, jestli do této lokality vůbec vyrazit nebo přehodnotit výstup při zhoršujícím se počasí,“ uzavírá Vít Slezák, vedoucí správy CHKO Jeseníky z Agentury ochrany přírody a krajiny.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář