Čeští vývojáři tvoří software pro zlepšení hromadné dopravy

Brněnská společnost CHAPS, vyvíjejí software pro dopravní infrastrukturu, se zapojila do evropského projektu s názvem DISBUS2. Ten má vytvořit prototyp pokročilého informačního systému, který bude řídit dálkovou autobusovou dopravu a její odbavení.

Veřejná hromadná doprava v České republice patří v rámci Evropy ke špičce.
foto: DPHMP

Na projekt je z evropského programu Eurostars-2 vyčleněno 1,3 milionu EUR a ukončen by měl být v polovině roku 2018. Systém DISBUS2 má za úkol zefektivnit využití autobusových terminálů i jejich odstavných ploch a nástupišť, a tím zvýšit odbavovací kapacitu i výtěžnost těchto logistických uzlů.

Do projektu optimalizace řízení terminálů dálkové autobusové dopravy se kromě CHAPS zapojily společnosti BLIC a TH Wildau z Německa a rakouská Fluidtime. Kooperace těchto významných hráčů na poli logistických systémů má přinést komerčně využitelný nástroj, který svému uživateli umožní snadný management složitého prostředí autobusových terminálů.

„Rostoucí význam veřejné dopravy nepřináší pouze tlak ze strany cestujících po aktuálních jízdních řádech a vyhledávačích spojení, ale klade značné nároky na dopravce. V případě autobusových terminálů můžeme situaci přirovnat k boomu v letecké dopravě na přelomu století, kdy přestávala stačit kapacita letišť. Stejně je tomu nyní v autobusové dopravě. Nárůst linek, počtu spojů i pasažérů vyžaduje maximálně využít možnosti terminálů lepším managementem nástupišť, odstavných ploch, pohybu vozidel v areálu apod. V řadě evropských metropolí je to jediná možnost, protože terminály jsou v centrech měst a jejich rozšiřování není možné. A proto je DISBUS2 tak důležitým projektem,“ vysvětluje jednatel společnosti CHAPS Tomáš Chlebničan.

Celý projekt má tedy zajistit plynulý tok informací mezi provozovateli autobusů, provozovateli terminálů a cestujícími i lepší návaznost na veřejnou dopravu. Proto výsledkem vývoje budou tři komponenty – systém pro management terminálových stání zpracovávající dopravní informace v reálném čase, aplikace pro řidiče a aplikace pro cestující.

Otevřenost systému z hlediska mobility zajišťuje jeho vývoj na platformě Android s možností portace na iOS a následně další platformy. O lokalizaci do lokálních mutací se postará národní garant – v případě ČR je jím právě CHAPS.

Systém pro management stání bude přidělovat nástupní a výstupní stanoviště i odstavná a parkovací místa v rámci autobusového terminálu. Optimální řešení alokace prostředků poskytne vyvíjený heuristický algoritmus, pracující v rámci dynamického prostředí s průběžně aktualizovanými daty.

Informace o aktuálním provozu budou případně získávány z alternativních zdrojů jako TOMTOM, Google Maps, NAVTEQ nebo národních center – německého ADAC nebo regionálních řídících středisek (např. VMZ Berlin), českých RODOS ŘSD, VARS, či rakouských ÖAMTC, ASFINAG.

Aplikace pro řidiče zajistí výměnu informací mezi řidičem a terminálem o volných parkovacích plochách, dostupnosti servisních a dalších zařízení, počtu cestujících, speciálních potřebách cestujících (např. vozíčkářů, nevidomých atd.) nebo požadavcích na služby a pozici autobusu.

Aplikace určená pro cestující poskytne neustále aktualizované informace o příjezdech, odjezdech a stanovištích. Navíc doplňující informace významně usnadní uživatelům bezproblémové cestování.

Například budou informovat o možnostech využití navazující veřejné dopravy a moderních forem mobility (spolujízda, sdílení kol či automobilů atd.).

tisková zpráva

3 Comments on “Čeští vývojáři tvoří software pro zlepšení hromadné dopravy”

 1. Dálková doprava má být
  Dálková doprava má být primárně železniční.

  Autobusy mají být spíš pro lokální dopravu, do pár desítek km. Myslím že s vhodně umístěnou, byť krátkou, jednotkou by se dalo dosáhnout lepšího dálkového spoje než autobusem, navíc by se jedalo o věc pohodlnější. Pravda dálkovým autobusem jsem nejel delší dobu, ale nemyslím že jsou tak dobře vybaveny jako dnešní dálkové vlaky a mnohé Rx, ve kterých je více místa, zásuvka, toaleta.

  Možná dobrým krokem by byli provozovatelé kteří mají své spoje ve více zemích, ne jako dnes, kdy lístek na 10km přes hranici stojí někde mezi 5-10€.

  Tak mne napadá jestli by nestačilo něco jako babitron. Tady čuchám nějaký tunel, podobný SW musí mít každá železniční správa desítky let, vymýšlí tedy již vymyšlené.

  Další otázkou je jestli pro cestující není výhodnější aby jednotlivé DP umožnily přítup ke svým datům o poloze vozidel, pokud vím, tak DPMB to udělal a dnes je na to nekolik nezávislých aplikací, které vám hlási zpoždění jednotlivých spojů na základě jejich polohy.

Napsat komentář