Jízdní řády IDOS součástí projektu na snížení emisí veřejné dopravy

Brněnská společnost CHAPS, specializující se na vývoj softwaru pro veřejnou dopravu, se stala součástí evropského konsorcia řešícího problematiku snížení produkce škodlivých plynů při provozu veřejné dopravy.

Současná podoba webu jizdnirady.cz/IDOS, který dnes patří pod společnost MAFRA, a.s.
foto: IDOS

CHAPS do EU projektu Green Your Move (GYM) implementuje funkcionalitu svého plánovače IDOS, který patří mezi celoevropsky ojedinělá řešení v oblasti informačních systémů o jízdních řádech.


Projekt Green Your Move z komunitárního programu LIFE si klade za cíl pomoci udržitelné mobilitě v evropských městech. Doprava obecně je totiž nejrychleji rostoucím odvětvím a má výrazný vliv na životní prostředí.

Společně s oblastí dodávek potravin a bydlením se podílí na 70 – 80 % negativních dopadů na životní prostředí v městských zónách. Navíc má 20% podíl na celkové hrubé spotřebě energie, přičemž 98 % spotřebované energie v tomto odvětví pochází z fosilních paliv.

GYM se proto zaměřil na možnosti snížení znečištění a minimalizování emisí veřejné dopravy v městském prostředí tím, že vyvine plánovač dopravy cestujících, který bude šetrný k životnímu prostředí.

Jeho možnosti budou pilotně testovány v České republice, Řecku a Nizozemsku. Projekt přispěje k plnění závazků v oblasti snižování emisí skleníkových plynů v rámci Kjótského protokolu a napomůže do roku 2020 k vytvoření rámce pro evropský multimodální informační dopravní systém řízení a platebního styku.

„Naše společnost byla oslovena, aby do projektu přinesla zkušenosti s vývojem a provozováním systému IDOS, který je našimi partnery považován za unikátní a uživatelsky přívětivé řešení. Naší úlohou bude v rámci projektu pomoci realizovat systém plánování tras, který bude brát v úvahu i ekologický dopad cesty z bodu A do bodu B, ale zároveň neúměrně neprodlouží dobu nebo délku cesty,“ shrnuje zapojení firmy CHAPS její jednatel Tomáš Chlebničan.

V rámci projektu vznikají nástroje pro přesné měření emisí vozidel veřejné dopravy v rámci EU nebo plánovač ekologicky nejvýhodnějších tras veřejnou dopravou s optimalizací logistiky cestujících.

Rozvoj integrované platformy by měl vést ke snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby energie (za kilometr cesty, na cestujícího) snížením využívání denního cestování autem.

Projekt má ukázat dostupnost veřejné dopravy a možnost nahrazení individuální dopravy veřejnou. Jedním z cest pro dosažení tohoto cíle je i zvyšování povědomí o menším dopadu veřejné dopravy na životní prostředí.

„Společně s nizozemskou stranou spolupracujeme na vytvoření otevřeného plánovače tras, který bude k dispozici všem subjektům, které se pohybují v evropském dopravním systému. Nemělo by tedy jít o plánovač, který bude využitelný pouze v jednotlivém státě nebo pouze pro jednoho dopravce, jako je tomu v řadě zemí nyní, ale umožní naplánovat cestu napříč kontinentem s přihlédnutím jak k rychlosti, tak dopadu na ekologii,“ dodává Chlebničan.

Projekt si rovněž klade za cíl mobilizovat klíčové místní, regionální a národní autority s cílem přijmout environmentální opatření směřující k udržitelné městské mobilitě.

Sjednotit podnikatelskou a vědeckou sféru i místní a celostátní orgány při řešení dopadů dopravy na znečišťování ovzduší a klimatické změny v městských zónách.

Projekt GYM, na kterém se již intenzivně pracuje, přinese první výsledky již příští rok. Celkové dokončení projektu je naplánováno na rok 2018.

tisková zpráva

12 komentářů u “Jízdní řády IDOS součástí projektu na snížení emisí veřejné dopravy”

    1. Podívejte se kde má ta
     Podívejte se kde má ta firma sídlo (já to nevím), kdo ji vlastní, to že má většinu provozu v Brně je možná dáno tím že z Králova Pole je takové Cupertino, nebo Silicon Valey, kde nejedna IT nebo Hi-tech firma má své provozy. Myslím že RedHat tam má dokonce největší centrum.
     Popravdě IT je plné naplavenin z celého světa.

     Samozřjmě se musíte vyhýbat městům kam se obyvatelstvo po válce dostěhovalo bůh ví odkud.

      1. Vždyť jsem říkal že
       Vždyť jsem říkal že jsem to nehledal, nebo myslíte že budu procházet obchodní rejstřík kvůli krátkému komentáři, který reaguje na prohlášení o lidech z Moravy? Ono jaksi to že je firma na Moravě nutně neznamená že ji řídí Moravák.

       Pak už je taky jedno jestli je firma v Králově Poli, nebo jinde v Brně, bude platit více méně to stejné.

    1. Ale bobane, co se
     Ale bobane, co se zamyslet?

     1) CHAPS dostane zaplaceno z daní, za to, že za stát udělá zběr dat a jejich zpracování, která má zdarma vydat komukoliv kdo požádá = JE PLACENA Z DANÍ i kdybys 100x říkal opak, tak stát má příjem zdaní a na tom nic nezměníš…

     2) CHAPS, přestože dostal za to zaplaceno, data nezákoně prodává a odmítá se podvolit rozhodnutí soudu, takže se dá říci, že se odmítají řídit právním řádem ČR a ještě piskujou jejich zaměstnanci, tedy ty, jací jsou to chudáci…

  1. Paráda, v podstatě jediný
   Paráda, v podstatě jediný zvuk jsou Vaše děti.
   U nás v Ostravě jsem si za poslední měsíc párkrát vyzkoušel ty CNG busy, co „přijely dýchat pro Ostravu“ (reklamní slogan) za dotaci v počtu 105 ks a kromě menšího smradu kolem nich kravál jak venku, tak uvnitř a jízda i s automatickou převodovkou stále jen hrk hrk. Bohužel…..

Napsat komentář