České firmy zatím elektromobily používat nechtějí; většina řidičů se o elektromobily nezajímá

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy provedlo průzkum zájmu o pořízení elektromobilů a o téma elektromobility obecně.

Tesla Model Y je nejnovějším elektromobilem v nabídce společnosti Tesla.
foto: Tesla Model Y Facebook

„Historicky poprvé jsme chtěli zjistit nejen postoj soukromých řidičů, ale také podnikatelských subjektů a organizací. Provedli jsme dva dotazovací průzkumy. Jeden na vzorku 1 007 respondentů reprezentujících populaci aktivně praktikujících řidičů v ČR, druhý na vzorku 406 organizací,“ říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV.

„Průzkum byl proveden pro účely Analýzy podpory nákupu a provozu elektromobilů, která byla zpracována na základě požadavku obsaženého v Akčním plánu o budoucnosti automobilového průmyslu,“ připomíná Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Vzorek organizací byl sestaven na základě záměrného kvótního výběru podle velikosti firmy/instituce a dle regionu. Celkem bylo získáno 406 kompletních rozhovorů se zástupci organizací ze všech krajů České republiky se zastoupením komerčních subjektů, OSVČ i nekomerčních organizací s počtem zaměstnanců 1-2 400, s vozidlovým parkem od jednoho po několik set vozidel různého typu i druhu pohonu.

Rozhovory byly vedeny metodou CATI (telefonické vyplňování) s pracovníky, kteří měli přehled o vozovém parku organizace a o strategii jeho dalšího rozvoje.

Vozidlo na elektrický pohon zakoupila jen 3,2 % oslovených organizací a 1,7 % jej bude pořizovat v letošním roce. Dalších 6,4 % koupi alespoň nevylučuje nebo ji zvažuje. Naprostá většina (88,7 %) však uvedla, že elektrické vozidlo nepořídili a nebudou pořizovat v nejbližších čtyřech letech (více než tři čtvrtiny z těchto respondentů poté uvedly, že ani v pozdějším období o koupi neuvažují).

Vozidlo s elektrickým pohonem již zakoupily pouze komerční subjekty a OSVČ. Velikost podniku (počet zaměstnanců) ani lokalita nehrají při rozhodování důležitou roli, vliv nemá ani existence či neexistence firemního plánu mobility.

O dobíjecí stanice je ještě menší zájem než o elektromobily, celkem 92,1 % dotázaných si je nepořídilo a pořizovat nebude. Stanici si častěji pořizovaly organizace, které si koupily i vozidlo na elektrický pohon (pět ze sedmi) a tři ze sedmi existujících vlastníků mají firemní plán mobility.

Koupi vozidel firmy uskutečnily nebo hodlají uskutečnit nejčastěji v hotovosti (45,7 %), dále na finanční leasing (19,6 %) nebo operativní leasing (19,6 %), nejméně často formou spotřebitelského úvěru (15,2 %).

Mezi dotázanými organizacemi nikdo doposud nevyužil dotačního programu „Nízkouhlíkové technologie“, většina o něm ani neví (88,9 %), a to i mezi firmami, které si pořídily v daném období vozidlo na elektrický pohon nebo plánují koupi.

Ostatní se rozhodli o dotaci nežádat, případně pro ně není vhodná. Pouze tři firmy mají nyní podanou žádost. Šest respondentů v minulosti využilo jiného dotačního programu.

Pro respondenty, kteří vozidlo zakoupili, koupi plánují nebo přinejmenším přímo neodmítají, jsou hlavním argumentem pro elektromobil provozní náklady a nulové lokální emise. Druhá skupina respondentů, tedy ti, kteří nemají vůbec v úmyslu vozidlo na elektrický pohon pořizovat, odpovídala na otázku, co u nich hovoří proti koupi.

Problémem byla nejčastěji pořizovací cena, dále nevhodnost elektromobilu pro typ provozu firmy, velká část firem nehodlá pořizovat vůbec žádné vozidlo, případně nedávno koupili nová vozidla s jiným typem pohonu. Poměrně často byla zmiňována i problematika dojezdu.

Zástupci organizací, které nehodlají pořizovat elektromobil, odpovídali také na otázku, zda by je ke koupi něco dokázalo přesvědčit. Největší část respondentů odpověděla, že je nepřesvědčí nic, třetina však označila za přesvědčivý argument dotaci. Navrhovaná výše dotace se pohybovala od 10 % až do nereálných požadavků včetně více než 100 % ceny.

Nejvíce respondentů (polovina) by se nechalo přesvědčit dotací odpovídající 50 % ceny. Tři respondenti uvedli konkrétní částky: 50 000 Kč, 100 000 Kč, 250 000 Kč. Dalšími často zvolenými argumenty byly daňové úlevy a vybudování dostačující sítě dobíjecích stanic v ČR.

Výsledky dotazovacího průzkumu řidičů

Vzorek respondentů byl sestaven na základě záměrného kvótního výběru podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a kraje tak, aby byl reprezentativní na obyvatele ČR ve věku 18 a více let, kteří vlastní řidičský průkaz a řídí automobil. Celkem bylo získáno 1 007 kompletních rozhovorů.

Kromě kvótních kritérií bylo u respondentů sledováno též pracovní zařazení a orientačně měsíční příjem domácnosti. Dále byli účastníci průzkumu dotázáni na frekvenci řízení automobilu. Tři čtvrtiny respondentů řídí automobil skoro denně.

V souboru 1 007 řidičů bylo 46,2 % respondentů, kteří mají v domácnosti více než jeden automobil, 51,7 % s jedním automobilem a 2,1 % automobil nevlastní; pouze jeden respondent vlastní automobil na elektrický pohon a čtyři mají vozidlo s hybridním pohonem.

Zkušenosti s elektromobily a názory na jejich výhody/nevýhody

Více než polovina (52,1 %) respondentů uvedla, že se o elektromobily moc nezajímá a poměrně velké procento (16,1 %) řidičů o nich nic neví. Pouze 4,1 % má s řízením elektromobilu zkušenosti, ale 27,7 % se o téma elektromobility aktivně zajímá.

Více se o elektromobilitu zajímají muži než ženy (80 % žen uvedlo, že o elektromobilech nic neví nebo se o ně nezajímá), zájem roste se vzděláním a poněkud překvapivě i s věkem.

V otázce na hlavní přednosti elektromobilů se tři čtvrtiny řidičů shodly na tom, že elektromobily neprodukují lokální emise a jsou méně hlučné, 43,5 % respondentů souhlasilo s tím, že elektromobily mají nízké provozní náklady, dále bylo často zmiňováno okamžité zrychlení.

Naopak za hlavní nevýhodu považují tři čtvrtiny dotázaných vysokou pořizovací cenu, více než polovině vadí také nízký dojezd, dalších 52,3 % se shodlo na tom, že dobíjecí infrastruktura je doposud nedostatečná. Negativní dopad na životní prostředí (především otázka výroby a likvidace baterií i výroby elektrické energie) odrazuje 22,7 % respondentů.

Pořízení elektromobilu

Většina respondentů o koupi elektromobilu neuvažuje – 34,6 % si ho nechce pořídit vůbec a 53,9 % sice elektromobil neodmítá zcela, ale zatím o koupi ani nepřemýšlí. Dalších 8,9 % přemýšlí o pořízení auta na elektrický pohon v nejbližších letech a pouze 2,6 % dotázaných je rozhodnuto ke koupi – jde však zpravidla o velmi neurčité plány a reálné obrysy má koupě automobilu celkem u šesti respondentů (0,6 % souboru).

Nejvyšší procento (přes 12 %) respondentů, kteří uvažují o koupi v nejbližších letech nebo ji aktuálně plánují, je ve věkových skupinách 25-34 let a nad 65 let.

Od koupě elektromobilu odrazuje nejvíce respondentů (80,1 %) pořizovací cena, následoval dojezd (55, 7 %), nedostatek dobíjecích stanic (54,3 %) a životnost a likvidace baterie (42,6 %) a v různých variantách sporný ekologický přínos využití elektrického pohonu.

Výhody, které by řidiče přesvědčily pro koupi elektromobilu

Výhody, které by řidiče přesvědčily pro koupi elektromobilu
foto: Centrum dopravního výzkumu

Jako argument pro koupi automobilu na elektrický pohon označovali respondenti nejčastěji nulové lokální emise (59,3 %) a provozní náklady (51,2 %). Na dalším místě byl rychlý pokrok v technologii (19,6 %), nezanedbatelnou roli hraje také skutečnost, že elektromobily jsou v módě (12,9 %), což je aspekt, který při vhodné propagaci může získávat na síle.

Respondenti, kteří koupi plánují, uvedli jako dostačující dojezd 400-500 km a do koupě by investovali částky od 150 000 Kč po 1 mil. Kč, což potvrzuje předpoklad, že část respondentů plánujících koupi vozu na elektrický pohon má zatím jen neurčité představy.

Respondenti nad 65 let, kteří se z hlediska pořízení elektromobilu profilují jako nejperspektivnější, by investovali 350 000-400 000 Kč. Registrace vozu by ve většině případů byla na soukromou osobu a dobíjení by probíhalo převážně doma nebo u veřejných stanic.

97 Comments on “České firmy zatím elektromobily používat nechtějí; většina řidičů se o elektromobily nezajímá”

 1. Naše firma pořídila s příspěvkem MPO Elektromobilita IV.
  Naše firma pořídila s příspěvkem MPO Elektromobilita IV. výzva 1 ks TM3LR. Pokud odečtete státní dotaci pro malou firmu (330 tis. Kč) a hodnotu vozidla, který (ne povinně) vůči tomu z firmy odprodáte (řekněme v podobné třídové kategorii), vyjde vám: 1,5 mil Kč za vůz mínus 0,3 mil. Kč dotace mínus 0,3 mil. Kč za ojetý vůz = 0,9 mil. Kč s DPH za elektromobil schopný fungovat jako plnohodnotné dálkové zahraniční služební vozidlo. A ještě reprezentativní. Podívjete se do nových ceníků Š-A, co za tyto peníze máte za auta? Opravdu nemohou o mnoho větší firmy si dovolit elektrifikovat flotilu? V podstatě to s touto dotací (kterou nyní vláda AB zatrhla, než zjistí, jak na polích místo řepky pěstovat elektrony) už nemají firmy výmluvy na to, proč alespoň vyššímu managementu/vedení EV nekoupit a nesnížit své CO2 emise.

 2. nic prekvapiveho, CR je vesmes ekonomicka kolonie ktera se
  nic prekvapiveho, CR je vesmes ekonomicka kolonie ktera se nese se spozdenim za nasimnejvetsim ekonomickym partnerem Nemeckem, a u temer vseho co se deje v Nemecku se do 4-6 let dockame i v CR

  takze az tuhle studii budou znova delat treba za 5 let, tak vysledky muzou bejt diametralne odlisne od tech co zjistili ted, proste jen proto ze ta elektromobilita ve vetsim meritku k nam dorazi treba behem tech 4-6 let 🙂 ostatne za tu dobu se pravdepodobne v oblasti elektromobility uda jeste hodne zajimavych veci a elektromobilita tou dobou bude zase nekde uplne jinde nez je dnes

  treba skromnej odhad, Skodovka tou dobou bude pravdepodobne nabizet coby plug-in hybrid vsechny modelove rady krome nejmensihoz astupce ktery buje jiz jen jako elektricky model, cena plug-inu bude srovnatelna nebo nizsi nez jaka je u dieselovych mild-hybridu stejneho modelu, diesel to bude mit sakra nahnute jiz i v Octavii a Superbu a omezi se zrejme na jedinou takovou motorizaci, tedy i nazor a vyber zakaznickych subjektu se razantne zmeni, ocekavam ze nejprodavanejsi motorizace Skoda Auto bude v CR ale i Evrope plug-in hybridni 🙂 tedy takova ta prechodna motorizace co muze mit snahu naucit sve uzivatele na jen elektricky pohon, a to jak tyto auta budou fasovana opet masove rozvyri diskuze, neb odpurci jiz budou tutit ze to asi fakt dopadne priste jen s elektrikou a priznivci se do diskuze zapoji 😀

   1. To nevim, ale vsechny Tesla S/X, eTron, IPace, Taycan a s
    To nevim, ale vsechny Tesla S/X, eTron, IPace, Taycan a s cenou nad 65.000 EUR nemaji narok na dotaci. Tezko rict, zda existuje nekdo, kdo ma narok a nevyuzije to. Statni instituce take nemaji narok na dotace.
    Ve Svycarsku dotace na EV nejsou a Tesla 3 byla v zari nejprodavanejsi osobni auto i mezi spalovaky.

     1. To mate naprostou pravdu, ale jednodussi cast volicu pozaduje
      To mate naprostou pravdu, ale jednodussi cast volicu pozaduje zavedeni svycarskeho politickeho modelu v CR. Uznejte sam jaky nesmysl pozaduji. Velka cast populace je dementni a neni divu, ze veri tem plkum ruznych roztleskavacu. I u EV.

      1. 20:80 je nejlepší poměr světa, tedy dvacet procent lidí
       20:80 je nejlepší poměr světa, tedy dvacet procent lidí ve firmě odvede 80 procent práce. 20 procent lidí vlastní tolik majetku, co zbylých 80 procent. Švýcarsko je vyjímečné tím, že je to výjimka potvrzující toto pravidlo – řada věcí by se mi podle Švýcarska líbila, ale na rovinu (po několika měsících prožitých ve Švýcarsku) si uvědomuji, že tady není ta příležitost, která je tam. A druhá zásadní věc je – je třeba si uvědomit, že svoboda a něco moci není právo, ale především ochota mít zodpovědnost, přijmout ji a řídit se jasnými pravidly a kodexy – a jak je patrno tahle republika v současné situaci měla a má problém přijmout elementární a základní pravidla….a když je pak nutno začít přitvrzovat – stejně jako se musí dělat krizový manegement v jakékoli firmě v průseru – tak se začne ještě více křičet a ještě více brojit a především politikařit proti.

       1. 80:20 je téměř přírodní zákon, toto Paretovo pravidlo (
        80:20 je téměř přírodní zákon, toto Paretovo pravidlo ( italský matematik ) lze uplatnit téměř na vše a bude platné. 20% zaměstnanců tvoří 80% profitu firmy. 20% zboží obchodníka mu vytváří 80% zisku… atd. Máte pravdu – svoboda a odpovědnost jdou ruku v ruce. U nás si někdo plete svobodu s anarchií a vymýšlí konspirace, jen aby se nemusel byť částečně omezovat. Kdyby tito lidé nebyli ostatním nebezpeční, tak člověk nad nimi mávne rukou a je mu jich líto 🙂

        1. Dík za doplnění autora pravidla – to jsem samozřejmě od
         Dík za doplnění autora pravidla – to jsem samozřejmě od Vš dávno zapomněl…

        2. Ja jsem se teda takove ptakoviny nemusel ucit. Ja jsem se ucil
         Ja jsem se teda takove ptakoviny nemusel ucit. Ja jsem se ucil tvorit vlastni myslenky a poradit si s kazdou situaci. Nastesti nemam hlavu plnou lexikonoveho balastu.

        3. Nemel jsem se cemu branit, nebyla to soucast meho studia.
         Nemel jsem se cemu branit, nebyla to soucast meho studia.

        4. Je to vidět, že i tomu samostatnému myšlení, jste se
         Je to vidět, že i tomu samostatnému myšlení, jste se ubránil 😀

        5. Ne hraju si na Cibulku a zkoumám a objevil jsem velmi
         Ne hraju si na Cibulku a zkoumám a objevil jsem velmi zajimavý objekt

        6. Vidim to jak si porad na neco hrajete. Tak si hrajte abyste
         Vidim to jak si porad na neco hrajete. Tak si hrajte abyste nezlobil.

        7. nie je to až tak dávno, čo sa hlava plniť musela – ani tie
         nie je to až tak dávno, čo sa hlava plniť musela – ani tie lexikóny neboli prístupné vždy a všade. dnes , s nástupom startopamäte mi vyskakujú rôzne útržky a zaujímavé že k veci 🙂

     1. Znam mnoho lidi, kteri kradou benzin/naftu ze sluzebniho auta.
      Znam mnoho lidi, kteri kradou benzin/naftu ze sluzebniho auta. U EV neni co ukrast. Stejny odpor maji autobusaci proti zavadeni CNG autobusu. Hodne firem jsou nejakym zpusobem provazani s automobilovym prumyslem. Myslite si, ze dodavatel do Skodovky muze poridit treba Fordy? Urcite ne a EV take ne, protoze by to mohlo ukoncit dodavatelsky vztah. Ruzni experti si predavaji zarucene informace, ze EV nedojede, nenabije, hori, baterky se musi po 2 letech menit atd. Neochota koupit EV je subjektivni a problem je v hlave. Objektivne je EV uz vyhodnejsi.

      1. O koupi firemniho auto nerozhoduje ridic a jeho choutky neco
       O koupi firemniho auto nerozhoduje ridic a jeho choutky neco ukrast, ale ekonomicky reditel vetsinou. Kdyz platim lesaing 16000 na EM a to bude urcite na auto za milion vice a nebo 6000 za Rapida, po trech letech prodavam nove auto. Naklady stejne, jenom starosti, tak jdem je ta uspora?

       1. Franto, zitra dostanes EV. Sefe, v zadnem pripade s tim nebudu
        Franto, zitra dostanes EV. Sefe, v zadnem pripade s tim nebudu jezdit. Co kdyz zustanu stat nekde v lese a nikdo me nepomuze. Ale Franto, delas neco pro planetu. Sefe, ja se na planetu muzu vys…. Ja chci benzinak, musim myslet na sebe.
        Samozrejme to je zert. Ale vsichni jsme lide a ta neustala masaz, ze EV je k nicemu, musi zanechat psychicke nasledky. I u ekonomickeho riditele.

        1. Hezkej sen. Já bych znal jinej příběh –
         „budou se

         Hezkej sen. Já bych znal jinej příběh –
         „budou se obměňovat služebáky“

         nemohli bychom dostat nějaké elektromobily aspoň na testy?

         neexistuje, už jen kvůli tomu, že vám dojdou baterky někde na cestě nebudete vždy na na místě včas a nedejbože vám uletí letadlo
         a potom car policy vám strhla budget na auto o 25 procent

        2. Z centra Prahy na letiste Vaclava Havla EV nedojede. Jo, vas
         Z centra Prahy na letiste Vaclava Havla EV nedojede. Jo, vas sen je mnohem lepsi.

        3. á pragocentrimus a pokud se nepletu tak od nepražáka.
         á pragocentrimus a pokud se nepletu tak od nepražáka. nějaké 2/3 služebek, co jsem v životě letěl jsem letech z Frankfurtu a proč? Protože destinace, co jsem létal, tak většinou byly z Prahy s přestupem ve Frankfurtu, další jsem létal z Mnichova, Drážďan, Berlína..Z Prahy jsem v životě letěl nižší desítky letů – vtipná historka je, jak jsem jednou letěl z Prahy, ale domů se vracel s kolegou z Frankfurtu autem a pak další den jen do Phy na jednání a cestou zpět pro auto na letiště

        4. A ja blazen vam zeru, ze zijete jako asket a setrite kazdy
         A ja blazen vam zeru, ze zijete jako asket a setrite kazdy zbytecny km. Pritom produkujete hromadu bordelu.

        5. Milý chlapče, pokud jen vzdáleně tušíte, co znamená
         Milý chlapče, pokud jen vzdáleně tušíte, co znamená elektromobilita – baterky a měniče – Japonsko, Korea, Čína, USA. A domluvit dodavatele, zajistit dodávky, FAI atd atd atd…nezbývá než se tam dopravit, stejně tak domluvit kontrakty, stejně tak představit zákazníkovi prototypy, dořešit kooperace atd atd atd… myslíte, že lidi z Tesly takto nelétají a necestují?

         PS: musíte oddělovat pracovní a soukromý život – a díky tomu k čemu jsem se pracovně dostal, tak vím, jak málo člověk potřebuje ke spokojenému a šťastnému životu – zdaleka to není asketimus, je to neplýtvání..

        6. A vy jste zajistoval dodavky baterii pro Skodu Eltra, nebo
         A vy jste zajistoval dodavky baterii pro Skodu Eltra, nebo jste dokonce clen z gangu HE3DA? Prehanejte, ktera auta jste zasoboval trakcnimi bateriemi. Tipnu si, ze to bylo do jesterek na draze a olovene baterky.

        7. No buď opět (jako poslední měsíc prakticky každý den)
         No buď opět (jako poslední měsíc prakticky každý den) chcete trollit nebo se potřebujete prezentovat se svojí hloupostí a neznalostí elektromobility. Nechci vám kazit radost a rozjetost, ale vcelku oprávněn se obávám, že ročně se na světě vyrábí víc vysokozdvižných vozíků na elektřinu než BEV a reálně tyto bezemisní stroje ochrání víc životů, než BEV, protože se často pohybují v halách a mimochodem automatické skladovací ekosystémy vystavěné na těchto elektrovozících pracují velmi často zcela nebo aspoň semiautonomně. Stejně tak jako se v takových vozících používá prakticky vše od olova, přes LFP, NMC po LTO a ultrakapy.

        8. Jungheinrich vyrabi nejvic li bateriovych vehiklu na svete. To
         Jungheinrich vyrabi nejvic li bateriovych vehiklu na svete. To neni nic noveho. Ale proc tak kydate hnuj na Teslu? Co vam udelali?

        9. Jj, Frankfurt a Mnichov, z Prahy z pohledu businessu se
         Jj, Frankfurt a Mnichov, z Prahy z pohledu businessu se nelítá skoro nikam.
         Ranní let Praha Mnichov s ATRkem jsem měl už tak nacvičený, že jsem přicházel 5 minut před uzavřením přepážky.

         Ale nechybí mi to 😀

        10. PeaK jezdil asi ze Zlina autem do Franfurtu aby letel do
         PeaK jezdil asi ze Zlina autem do Franfurtu aby letel do Berlina.

        11. Ze zlína do Prahy? Proč, snad do Vídně ne… z Prahy se
         Ze zlína do Prahy? Proč, snad do Vídně ne… z Prahy se fakt moc mezikontinent nelítá…lítá se tak do Instanbulu, nebo do Moskvy a tam přesednout Nebo jak píše Runner

        12. Nevim kde bydlite, ale psal jsem z centra Prahy na letiste
         Nevim kde bydlite, ale psal jsem z centra Prahy na letiste Ruzyne. Vy jste se ohradil, ze mnohem dal. I z CR letaji Zubringer do FRA, MUC, VIE atd. Tak jsem si rejpnul, ze jste zbytecne jezdil po Evrope autem. Normalne se k interkontinental leta za par EUR.

        13. Znova ani za zlatý prase… ale některým fandům by to
         Znova ani za zlatý prase… ale některým fandům by to docela svědčilo, aby si testli, co to elektromobilita či něco jiného znamená uvést do provozu…vystřízlivěli by…

        14. Kdyz uvest elektromobilitu do provozu je tak nadlidske usili,
         Kdyz uvest elektromobilitu do provozu je tak nadlidske usili, tak byste mel spis smeknout pred Teslou, nez na ne hazet spinu a vse zpochybnovat co dokazali. Jak uz jsem psal, nikdo vas nedocenil a ted jste mstivy starec.

        15. Já to nezpochybňuju, já jen nejsem nekritických
         Já to nezpochybňuju, já jen nejsem nekritických obdivovatelem – beru to zcela racionálně jako každý jiný produkt. Nic není pro věc horší, než zaslepený nadšenec – ten obvykle dobrými úmysly v nejlepší víře dláždí cestu do pekla. Než juchat co je, je třeba hledat chyby co zbyly, protože ty je třeba odstranit a vyvarovat se jejich opakování.

        16. A to s temi budiky byla jako konstruktivni kritika? Ja ziram.
         A to s temi budiky byla jako konstruktivni kritika? Ja ziram.

        17. To beru jako fakt, prostě se to tak dřív dělalo a je to
         To beru jako fakt, prostě se to tak dřív dělalo a je to pro mě retro prvek. Stejně jako kliky jak na starej Tatře
         Na budíku uprostřed staví mini, u Z8 se tím BMW chlubil..vy to berete jako pokrok, že je super mít displej uprostřed, pro mě je to retroprvek dát tachometr doprostřed

        18. Pokud ma auto nejaky vetsi display, tak je vzdy uprostred. Od
         Pokud ma auto nejaky vetsi display, tak je vzdy uprostred. Od Dacie pres Mercedes az po Teslu. Takze zadny extrawurst to neni. Ze Tesla pouzila jeden jedinny display je novinka a to odpovida minimalistickemu trendu. Ja teda kdyz ridim, tak se v neznamych koncinach divam dost casto na navigaci. Na tacho moc ne, ale nic nebrani tomu, kouknout pritom i na tu rychlost. Zkousel jsem pri jizde se podivat za volant kde sedi u jinych aut kaplicka ale bylo to takove divne. Ja uz vim, ze vse je na displeji a jinde uz nic nehledam. Je to vec zvyku. A je to uplne OK. Mate navigaci? Urcite ano a kde ji mate umistenou? Aha, jako stara Tatra. Mate asi nejake retro auto.

        19. Vidíte neshodneme se, pro vás novinka a jste unešen, pro
         Vidíte neshodneme se, pro vás novinka a jste unešen, pro mě back to root. Když jsem měl služebáky, kde jsem měl navigaci, tak jí auto pouštělo na display mezi budíky. V soukromém autě ji mám, ale v životě jsem ji nepoužil – prostě tam byla. Mimochodem stará aerodynamická Tatra byla ve své době možná víc vepředu než dneska Tesla – a stejně jako Tesla řadu prvků nevymyslela, ale vhodně přejala a nakonfigurovala do jedné filosofie vozů

        20. Ja nejsem unesen z umisteni displeje do prostredka, ale jsem
         Ja nejsem unesen z umisteni displeje do prostredka, ale jsem unesen funkcnosti ovladani celeho auta z jednoho mista. A jelikoz ostatni to kopiruji, bude to asi i pro ostatni dobry koncept.
         Stale ale nechapu vase neustale atakovani vseho co ma s Teslou spolecne. Asi neunesete neci uspech.

        21. Ano je to nejlevnější a dá se tomu nastavit wau efekt…to
         Ano je to nejlevnější a dá se tomu nastavit wau efekt…to nejsou ataky to je konstatování. Já třeba preferuju tlačítka, preferuje je spousta lidí. Jenže problém je, že pro fandy má dneska Tesla asi takovou nedotknutelnost jako před lety O1 f plný palbě na hlínách a hlavně s TDi – ta s tím červeným íčkem a kdokoli nesouhlasí/il je hater, hledá drobnosti atd…ano oboje bylo a je auto a ne ani jedno nebyl vrchol kvality, spolehlivosti, ergonomie, jízdních vlastností, luxusu atd..přesto jedno přináší elektromobilitu a druhé nastavilo pro řadu zemí standard a obě nějak nastavují a formují do budoucna svoji – velikostně prakticky totožnou třídu aut

        22. koukam, ze jste mel uz pred 20ti lety pifku na nektere auto.
         koukam, ze jste mel uz pred 20ti lety pifku na nektere auto. O1 byla dobra a uspesna. To nejak souvisi s vasi nevrazivosti.

        23. Prosím čtěte, co jsem napsal a nepředjímejte. Já jen
         Prosím čtěte, co jsem napsal a nepředjímejte. Já jen zkonstatoval že majitelé Tesly jsou dneska stejně náchylní na jakoukoli kritiku a neglorifikaci svého vozu jako majitelé octavií 1 před dvaceti lety – mimochodem byl to můj první služebák, takže jsem si s ní nějakej ten kilometřík nacouval a myslím, že její klady a zápory jsem poznal dokonale. Ano byla dobrá a úspěšná, ale rozhodně nebyla zázračná – stejně jako Tesla – je to nějak dobré (kvalita zpracování a ledabilost montáže ho prostě stále zbytečně sráží) a bezpesporu na svoji třídu úspěšné auto, ale není to zázrak hodný a nutný každodenní glorifikace .. popravdě na chování auta, jsou lepší auta, na přepravní bezemisní manipulátor osbob do počtu 8 dneska Tesle vede, u trojky a X jí budiž plusem koule – na to se dneska peče a vlivem stylu homologace bude hůř

      2. Máme pocit že ti co kradou benzín/naftu z osobního
       Máme pocit že ti co kradou benzín/naftu z osobního služebního auta, jsou ti co rozhodují o jeho nákupu ? A pomiňme teď při dnešních papírových spotřebách by jste do služebního auta potřeboval spíš benzín nebo naftu dolévat aby jste se dostal na účetní čísla.

       1. Asi tak, je to stejné jakože elektromobily se prodávají
        Asi tak, je to stejné jakože elektromobily se prodávají bez příplatků a skvěle vybavené…mně to vycházelo u služebáku i pro soukromé použití, jednou za měsíc cca půl nádrže za svý, abych se dostal na schválenou spotřebu a to jsem neprasil, jen to prostě jezdilo na spotřebu cca NEDC*1,3

  1. Remdesivir nemá u SARS2 skoro žádný vliv, tvrdí
   Remdesivir nemá u SARS2 skoro žádný vliv, tvrdí WHO…

   https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/remdesivir-nema-u-covidu-skoro-zadny-vliv-tvrdi-who-cesko-si-objednalo-lek-za-205-milionu-40339433

   Vláda čr koupila Remdesivir za 200 milionů, pacientům nepomáhá
   https://nasregion.cz/vlada-koupila-remdesivir-za-200-milionu-pacientum-nepomaha-190023/

   Vakcinolog a ved.l.COCM v FNHK : Lék už dávno existuje :

   https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-covid-19-imunolog-jiri-beran-lek-isoprinosin.A200729_101513_domaci_knn

   Nechceme vyvolávat paniku, rendesivir jen někdo…, na ventilátoru, sotva polovina…

   https://www.kraj-jihocesky.cz/vyzva-zdravotniku-z-covidovych-oddeleni-jednotek-intenzivni-pece

   ISOPRINOSINE

   https://www.lekarna.cz/isoprinosine-50x500mg-tablety

 3. Prodej modelu Citigo iV byl ale letos v létě ukončen. I
  Prodej modelu Citigo iV byl ale letos v létě ukončen. I když se spekulovalo, že jednou z příčin byl i fakt, že na každém prodaném autě firma nejenže nevydělávala, ale dokonce i prodělávala, Jiří Maláček to popírá a tvrdí, že hlavní příčinou byl nedostatek baterií, s čímž se potýkají prakticky všechny evropské automobilky.https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/jiri-malacek-sef-skody-cr-musime-lidi-presvedcit-ze-elektrom/r~632fdf020d6411eb9d470cc47ab5f122/

 4. Cena elektromobilů ještě musí klesnout tak o polovinu než
  Cena elektromobilů ještě musí klesnout tak o polovinu než o to začnou mít lidé zájem. Naše finanční situace je trochu někde jinde než u Němce, který ještě dostane tučnou dotaci.

  Ale i u nás to přijde, ikdyby to mělo trvat dalších 10 let.

    1. To jste trochu přehnal. Například operák na Leafa 1 je za
     To jste trochu přehnal. Například operák na Leafa 1 je za 7000,- bez DPH, takže už jde jenom o to, jestli vás měsíčně vyjde operák + nafta dráž než operák + elektřina. Znám pár lidí, co to takhle jedou už pár let. Kdybych měl roční nájezd 20tkm a víc, tak to dělám taky.

 5. Taky to dalo médiím práci ,vysvětlit lidem , jak je
  Taky to dalo médiím práci ,vysvětlit lidem , jak je elektromobil nepoužitelný ,drahý a vydrží pouze pět let. Přijde mi to ,jako když dělal kampaň Edison ,proti střídavému proudu. Občas se bavím s lidmi o elektromobilech a to jsou informace ještě z minulého století. Ale to půjde rychle , občas vyjedou do západní Evropy a pochopí , jak jsou mimo.

    1. Pro česká média zase platí: pokud budou nárust počtu
     Pro česká média zase platí: pokud budou nárust počtu eMrdek v roce např. z čísla 567 na začátku roku na 1026 koncem roku hodnotit slovy „rapidní nárust..“, „šokující zvýšení počtu..“ tak z toho budou v šoku právě jen eOslíčci čili lidi neumějící si sečíst 1+1 a všichni, kteří počítání přes 2 zvládli, budou naprosto v klidu.

     1. Co pro česká média – ale i „nezávislé“ autory – podávej
      Co pro česká média – ale i „nezávislé“ autory – podávej se na youtube Tesláčka – kdysi měl sice nedostatky v technice, když mluvil o spalováku, ale jeho zkušenosti s e autem byly docela zajímavý.. a teď na mě bafnul titulek: Mercedes Benz strategie – Konec Mercedesu? Už od titulku by se za to nemuseli stydět v Reflexu, Aha a podobných žumpách bulváru a konspiračních názorů…aby taky ne, Tesláček už se tím živí..

      1. Fakt jsi Turbo? Určitě ne Trouba? 🙂 Svým postem jsi
       Fakt jsi Turbo? Určitě ne Trouba? 🙂 Svým postem jsi přesně potvrdil co píšu: je rozdíl – 100 procentní navýšení z nula, nula prd či 100 procentní navýšení ze sto tisíc…. Takže ano, navýšení eMrdek z nula, nula prd na celý prd a půl je grandiózní růst :-), vyjádřeno jako trend: megaprdění :-). Ulevilo se Ti? Mi ano :-).

        1. Když mají lidi hluboko do kapsy a auto mají jako nezbytnou
         Když mají lidi hluboko do kapsy a auto mají jako nezbytnou životní pomůcku /oproti všem EV bukvicím, kteří mají potřebu se s eMrdkou promenovat po silnici jako šlapka s novou kabelkou/, tak než to málo peněz 10x v hrsti otočí a za spalovák vydá, tak si to holt v dnešní atmnosféře dobře rozmyslí. Protože melouni jako Ty, kripli na pajšl jako Vendula, komouši jako Kerosin, kurví.cí trhy žadoněním o zákazy toho, co lidi chtějí a natahující chmatácké pazoury po dotacích aby se jim všichni složili na doplněk jejich zbytnělého ega, tak tihle parchanti stojí za tím, že se auťák pro našince stává finančně nedostupným, Ty turboTroubo.

        2. Čekal jsem, že teda vypotíš něco lepšího…
         Nevím,

         Čekal jsem, že teda vypotíš něco lepšího…
         Nevím, zda-li to alespoň mírně vyprázdní Tvůj kalich hořkosti, ale měl jsem těch EVček už několik, ale na žádné ani 1Kč dotace.

        3. Měl jsi jich několik? Je nějaký důvod měnit něco, co je
         Měl jsi jich několik? Je nějaký důvod měnit něco, co je dobré či dokonce skvělé, jak nás tady masírujete, měnit to jako fusekle? Ale jednou věci jsi mi sympatický – že nemáš potřebu všechny ty fusekle vypisovat v patičce, to oceňuju.

      2. Ty blázne, to jsou nehorázné demagogické kecy. EV je v ČR
       Ty blázne, to jsou nehorázné demagogické kecy. EV je v ČR cca 4000, aut celkově 8.2 milionů. Tj, cc 0,5 promile. Tak už se smiřte s tím, že nejsme debilové a vy jste ty svoje prachy vodili z okna. Uleví se vám.

       PS: Krom vyjímek, co mají pravidelné trasy denně a kde může EV dávat dokonce smysl.
       PS2: A krom těch, kteří tak mají zakoupeno sakra drahou parkovací kartu v Praze. Ale taxik by vyšel levněji.

       http://www.enviweb.cz/117063

        1. Teda, neděláte nahodou manžera v nějakém korporátu. Né
         Teda, neděláte nahodou manžera v nějakém korporátu. Né double digit grow, ale triple digit. To jsme ale pašáci.

         V podstatě pro ČR je dobré, aby EV zavedla co možná nejpozději. To je obdobné jako u úsporných žárovek. Debilní EU zakázal žárovky, vyrobilo se miliony úsporek se rtutí a nakonec se to vyřešilo samo LED technologií.

         A s autama by to mohlo být to samé, nakonec se baterie zlepší natolik, že to bude příjemné ježdění a není důvod je nepoužívat. A teď jde o to nebýt tím užitečným idiotem, který to všechno zaplatí.

        2. Usporky jsou miniaturni zarivky. Zarivky se pouzivaji pres 80
         Usporky jsou miniaturni zarivky. Zarivky se pouzivaji pres 80 let. Akorat nejaky zeman to nepochopil a smal se, ze takova novinka neni pro nej. Takze rtut v zarivkach vam nevadi, protoze ty nezavedla EU.
         EV se prosadi at se vam to libi nebo ne.

        3. Úsporky i staré zářivky obsahují páry rtuti. Doma dost
         Úsporky i staré zářivky obsahují páry rtuti. Doma dost těžko máte sodíkové výbojky už z důvodů barevného spektra. LED dioda je polovodič, to je zcelá jiná technologie. LED znamená Light-Emitting Diode, tedy dioda. Rtuť vadí, lhostejno kde a tento přípa dokladuje, jak je EU debilní a škodí. Její páchání dobra spojené s neznalostí ekonomie a fyziky je smrtelné.

        4. V kancelarich, fabrikach, nemocnicich funguje a fungovaly
         V kancelarich, fabrikach, nemocnicich funguje a fungovaly miliardy zarivek. Tech par soukromych usporek je plivnuti do more. Nechapu, proc vytahujete sodikove vybojky. Doma nemam ani vysokotlake rtutove vybojky, ktere maji jeste vic rtuti nez zarivky a pouzivaly se ve fabrikach a verejnem osvetleni. Vas utok na EU vam nevysel. O LED me nemusite poucovat, ty pouzivam dele, nez vy je znate. Vite, ze Australie, Kanada a casti USA zavadeji pokrokove technologie drive, nez EU? Ale vase srdce byje pro naseho nepritele a EU tomu nepriteli vadi.

        5. K datumu, kdy byl článek to dělalo cca 20,5 mil úsporek z
         K datumu, kdy byl článek to dělalo cca 20,5 mil úsporek z 66,5 mil. Při cca 5mg / úsporku to je zhruba 120 kg rtuti. A to je odhad jen k jednomu datumu, když vezmu jak dlouho se vyráběly, tak přes palec jsme na 500 kg rtuti.

         Mi nevadí 500 kg rtuti, to žádná tragédie není. Mi vadí pokrytectví, idiotismus a komunismus v EU, která zakázala normální žárovky, bezmozci. Opravdu normální žárovka nikomu neubližuje. A o tom je demokracie, neseru se nikomu do života, pokud nemusím.

         https://www.dumazahrada.cz/bydleni/zajimavosti/23891-miliony-zarovek/

        6. A kolik to bylo klasickych zarivek? Vy se rozcilujete nad
         A kolik to bylo klasickych zarivek? Vy se rozcilujete nad smetim a tuny rtuti ze zarivek jsou ok. Diky zakazu edisonek se nemuselo spalit miliony tun uhli. Ona prece jenom je ta spotreba edisonek mnohem vyssi. Me teda vubec nechybi.

        7. Pokud bylo klasických zářivek tak moc, proč zakazovat
         Pokud bylo klasických zářivek tak moc, proč zakazovat nevýznamné množství klasických žárovek?

         A ta hlavní otázka je, jakým právem? Právem silnějšího?

        8. A kdo je ten náš nepřítel, pro kterého bije mé srdce? To
         A kdo je ten náš nepřítel, pro kterého bije mé srdce? To by mě zajímalo.

         PS: Dovolil jsem si použít poněkud standardnější tvar slova slovesa bít. Ale to je jen pro zasmání, taky se někdy překlepnu.

 6. Takže podstatné informace článku – aby byl pro masy
  Takže podstatné informace článku – aby byl pro masy elektromobil zajímavý, musí být výrazně levnější, nebo jim ho někdo (erár) musí částečně zaplatit nebo koupit…až skončí covid problém, tak bude eko krize, všichni budou rádi, že budou rádi…

   1. Ano, každé auto je žrout peněz. Ale pokud auto
    Ano, každé auto je žrout peněz. Ale pokud auto potřebujete a musíte ho mít, tak přemýšlíte jak to udělat tak, aby ste ho teda měl, sloužilo vám a zároveň, aby byl náklad co nejnižší. No a tady je to u drtivé většiny uživatelů dost jasné.

    1. To je mi jasné, že takto přemýšlí většina lidí.
     To je mi jasné, že takto přemýšlí většina lidí. Napadlo mě kdyby nebyla povinnost katalyzátorů a byly by jako volitelná výbava za příplatek. Kolik procent lidí by si dobrovolně připlatilo 50 tisíc?
     Myslím, že by jich taky moc nebylo.

     1. Samozřejmě, že by si katalyzátor skoro nikdo neoobjednal,
      Samozřejmě, že by si katalyzátor skoro nikdo neoobjednal, protože jednak je to náklad navíc při koupi a potenciálně náklad v budoucnu, když se rozsype. Je to naprosto logické a pochopitelné. Proto jsou tady různé regulace a předpisy, které výrobce donutí ten lat tam dát a zákazníka jej koupit.

  1. Ale to přece v totalitních režimech není žádná
   Ale to přece v totalitních režimech není žádná překážka. Prostě se ukradnou peníze všem a dají se těm co jezdí na EV. Jedním slovem dotace. A to by panáčku bylo, aby vy šmejdi jste si rozhodovali, v čem chcete jezdit. Od kdy lidé mají právo se rozhodnout, od myšlení jsme tady MY. (a při té příležotisti si namastíme i ty naše kapsičky, ono z dotací vždy něco kápne).

Napsat komentář