Česká firma spustila nový reaktor pro plazmové zplyňování, může pomoci vyrábět i vodík

Millenium Technologies, člen skupiny JRD, pokračuje v rozvoji svého vědecko-technického parku v Dubé a v červnu zde instalovala nový reaktor na plazmové zplyňování.

Technologické schéma plazmového zplyňování. Plazmatron je nástrojem pro výrobu plazmatu, pomocí kterého se v reaktoru vytváří teplota potřebná ke zplyňování. Výron plazmatu je tvořen průchodem pracovního plynu elektrickým obloukem.
foto: Millenium Technologies

Jedná se o prototyp o kapacitě 150 kg zpracovaného odpadu za hodinu. Současně se připravuje instalace dalšího reaktoru o zhruba trojnásobné kapacitě, na němž bude testována efektivita metody plazmového zplyňování pro větší objemy.

Tato metoda je moderní alternativou ke klasickým metodám nakládání s odpadem, neboť jeho objem každoročně narůstá, legislativa se zpřísňuje a jeho původci, například obce nebo průmyslové podniky, hledají účinná řešení, jak s ním nakládat.

Plazmové zplyňování je proces, při kterém se organická část jakéhokoliv vstupního materiálu přemění na syntézní plyn. Syntézní plyn je podobný svítiplynu, vyráběnému zplyňováním uhlí, který se používal před zahájením prodeje zemního plynu.

Plazmové zplyňování je proces, při kterém se organická část jakéhokoliv vstupního materiálu přemění na syntézní plyn. Syntézní plyn je podobný svítiplynu, vyráběnému zplyňováním uhlí, který se používal před zahájením prodeje zemního plynu.
foto: Millenium Technologies

„Náš vědecko-technologický park v Dubé slouží zejména k testování technologie plazmového zplyňování, která je vysoce účinná, a přitom šetrná k životnímu prostředí. Pomocí plazmového zplyňování a vitrifikace jsme schopni zpracovat širokou škálu odpadu včetně nebezpečného a proměnit ho ve využitelné suroviny, jako jsou syntézní plyn a struska. S každým novým zařízením, které instalujeme, si ověřujeme zejména efektivitu metody pro různé druhy a objemy odpadu,“ uvádí Marek Lang, výkonný ředitel a člen představenstva Millenium Technologies.

Reaktory na plazmové zplyňování jsou ve srovnání se spalovacími technologiemi prostorově úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Účinně likvidují nebezpečné odpady, například průmyslové nebo nemocniční, a mohou být i vhodným doplňkem spaloven odpadu, protože si poradí s popílky produkovanými spalováním.

Jednou z vhodných vstupních surovin jsou čistírenské kaly, přičemž reaktor o kapacitě 500 kg/hod dokáže zpracovat veškeré kaly přibližně 30tisícového města.

Technologie plazmového zplyňování je vhodná pro materiálovou recyklaci široké škály organického i anorganického odpadu. V plazmovém reaktoru dochází za využití nízkoteplotní termické plazmy (o teplotě cca 3 000 – 5 000 °C) k přeměně odpadu v syntézní plyn a sklovitou strusku.

Syntézní plyn vzniká z organické části odpadu, zchlazuje se a následně čistí s ohledem na koncové využití: lze buď využít jeho chemickou energii a spálit jej v kotlích či kogeneračních jednotkách, nebo z něj vyrábět další produkty, například vodík.

Syntézní, někdy i generátorový plyn,
který je takto vyroben, je z největší části tvořen CO, H2, CO2 a N.

Syntézní, někdy i generátorový plyn, který je takto vyroben, je z největší části tvořen CO, H2, CO2 a N. Po jeho zchlazení a vyčištění je možné jej použít např. jako surovinu pro separaci vodíku nebo jako palivo pro výrobu elektrické a tepelné energie v kogeneračních jednotkách. Případně jako surovinu pro výrobu syntetických paliv.
foto: Millenium Technologies

Anorganické části odpadu jsou proměněny ve sklovitou strusku, která je z reaktoru vypuštěna v tekutém stavu a následně zchlazena ve vodní lázni. Je dále využitelná jako stavební materiál.

tisková zpráva

2 Comments on “Česká firma spustila nový reaktor pro plazmové zplyňování, může pomoci vyrábět i vodík”

Napsat komentář