Budoucnost měst: inteligentní a zelené budovy prostoupené technologií

Více než polovina světové populace nyní žije ve městech, přičemž čísla se do roku 2050 mají vyšplhat téměř na 70 %. Města a jejich budovy v současné době spotřebují celosvětově 65 % energií.

Zapojení inteligentních řešení do správy a úklidu ušetří řádově deset procent provozních nákladů
foto: SSI Group

Poptávka po nových budovách a rozšiřování měst bude díky globálnímu tlaku stále větší, proto je třeba zaměřit se na větší udržitelnost při výstavbě i rekonstrukci budov. Zelené technologie ve spojení s vývojem umělé inteligence a strojového učení, užitečných aplikací internetu věcí propojených s chytrou analýzou získávaných dat nebo výroba udržitelné energie jsou proto klíčové pro budoucnost moderních měst.

Nejmodernějším kancelářským budovám vládne trend udržitelnosti a smart řešení. Oba tyto propojené přístupy se navíc snoubí v zajímavých řešeních. „Kombinací chytrých a zelených budov vznikají efektivně fungující kancelářské i průmyslové prostory budoucnosti. Výsledkem takto promyšlených budov jsou udržitelné pracovní prostory vyladěné do posledního detailu, čímž nabízejí uživatelům obrovskou škálu výhod,“ říká Ondřej Mareček ze společnosti SSI Group.

Udržitelnost a úspory energií

Do hry zde vstupují stále častěji zelená řešení, například osazení střech zelení. Ve velkých městech vstřebávají střechy sluneční teplo tak silně, že se jejich teplota může oproti okolnímu vzduchu lišit až o 30° C.

Jejich osazení vegetací dokáže díky vzduchovým mezerám a mikrobiálním pochodům v zemině zlepšit tepelnou stabilitu prostoru až o 25 %, což znamená významnou úsporu energie na chlazení interiéru. Podobně působí i ozelenění fasád popínavými rostlinami.

Takovéto využití vegetace, zejména v městském prostředí, přispívá k lepší psychické pohodě. Navíc odpařování vody ze zelených ploch ochlazuje okolí a pomáhá i snižovat prašnost.

Města a jejich budovy spotřebují v současné době v celosvětovém měřítku 65 % energie, takže není divu, že chytrá řešení se zaměřují i na přímé úspory energií.

„Díky aktivnímu energetickému managementu měříme a vyhodnocujeme detailní podmínky provozovaných objektů a dle požadavku uživatelů jednotlivých areálů, budov či místností je přizpůsobujeme pomocí vlastního dispečerského řízení všech využívaných technologií. Podle podmínek oslunění například usměrňujeme zastínění, regulujeme výkon vzduchotechniky včetně souvisejícího zdroje chlazení, a to vše v souladu s konkrétní obsazeností užívaných prostor. V moderních budovách dnes stále více využíváme doplňkové alternativní zdroje energie jako jsou tepelná čerpadla nebo moderní solární systémy s akumulací elektřiny,“ říká Leoš Aldorf, generální ředitel SSI Energy.

Příkladem inspirativní kombinace smart a green přístupu je třeba chytré udržování vhodného klimatu v interiéru nového komplexu ČSOB v pražských Radlicích. Kombinace vhodně zvolené orientace budov a nejmodernějších technologií pomáhá energeticky výhodnému udržování optimální teploty a zároveň přísunu čerstvého vzduchu díky automatizovanému větrání.

V budově jsou vedle promyšlených topných a větracích systémů efektivně řešeny i systémy využití pitné a dešťové vody.
„Stále populárnějším řešením, které snižuje potřebu umělého osvětlení, je osazení budov světlovody. Ty zajišťují přívod přirozeného světla do interiérů pomocí důmyslných systémů zrcadel. V době slunečního svitu tedy osvětlují temné prostory zadarmo a ve chvíli, kdy slunce nesvítí, pak využijí záložní zdroje světla,“ vysvětluje Jakub Brandalík ze společnosti Lightway.

Smart technologie

Prediktivní hledání závad, kontrola úniků vody, automatické hlášení nutnosti doplnit mýdlo, ručníky nebo nádoby na pitnou vodu. To vše pomáhá šetřit čas a práci, snižuje objem neefektivních činností a prostoje u lidí i drahých zařízení.

Některé odhady naznačují, že inteligentní prediktivní údržba je 8x až 12x levnější než tradiční reaktivní přístup. Spokojenost nájemců je také vyšší, protože systémy, u kterých došlo k selhání, lze rychle identifikovat, opravit a vylepšit.

V moderních kancelářských budovách lze chytře řešit také správu prostor a úklid. Tyto úkony pak neprobíhají podle předem daného rozpisu, ale mohou být automatizovány na základě aktuálního počasí, počtu pracovníků a návštěvníků v různých místnostech.

V kuchyňce, na chodbách či v zasedací místnosti, kde se lidé často střídají, je tak intenzita úklidu jiná než v kanceláři, kde zaměstnanci aktuálně pracují na home office či jsou na dovolené. A pokud prší, jsou pracovníci úklidu častěji nasměrováni do vstupních prostor.

Chytrý systém také automaticky hlásí, že je potřeba doplnit zásobníky na vodu nebo uklidit výtahy. „V současné době se také pracuje na řešení, které bude umět propojovat veškeré procesy spojené s úklidem do jedné platformy – cílem je v jednom funkčním systému kombinovat pracovníky úklidu, autonomní stroje, inteligentní plánování a využití dat,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Budova jako organismus

S tím, jak se rozvíjejí nové technologie, vzniká i u chytrých technologií budov více příležitostí k využití nových postupů a zdrojů dat. Koncept používání technologií pro zlepšení našich měst a budov není nový, ale odlišné to, že internet věcí umožňuje připojit rostoucí počet zařízení, která dříve nebyla propojená.

„Konektivita je klíčem k uvolnění skutečného potenciálu inteligentních budov, příležitostí pro využití dalších informací, které mohou být analyzovány a kombinovány, a nabízí novou úroveň inteligence,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro.

„Pokud jde o budovy inteligentních měst, hlavním cílem by měl být rozvoj ekosystému, kde je vše propojené a interoperabilní. Od bezpečnosti a zabezpečení po pohodlí a kontrolu. Propojení všech prvků inteligentní budovy do jednoho snadno použitelného systému, který v konečném důsledku zvyšuje energetickou účinnost a snižuje provozní náklady, propojuje vše od vstupu do dveří přes nouzové osvětlení až po využití solární energie a jeho integraci s řešeními e-mobility.“

tisková zpráva

31 Comments on “Budoucnost měst: inteligentní a zelené budovy prostoupené technologií”

 1. Kdysi jsem viděl aplikaci na generování náhodných
  Kdysi jsem viděl aplikaci na generování náhodných komoušských projevů.

  Předpokládám, že tento slovní výkal rozmatlaný po stránkách Hybridu autor stáhnul odsud: http://www.kyblsoft.cz/projevy

  „Drazí přátelé zelené energetiky,
  stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce vyžaduje návrh a realizaci modelu rozvoje. Nesmíme však zapomínat, že nový model organizační činnosti vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž upřesnění a rozvoj struktur posiluje platnost systému masové účasti. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako komplexní analýza našich možností pomáhá udržovat kumulativní progresi tvorby nových zdrojů. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako počátek každodenní práce na poli formování pozice vyvolává proces zavádění a modernizace nových návrhů. Stejně tak realizace plánovaných vytyčených úkolů jednoznačně předurčuje implementaci forem působení. Na druhé straně navržená struktura organizace dostatečně oddaluje propad dalších směrů rozvoje. Poslání organizace, zejména pak konzultace se širokým aktivem zvyšuje potřebu aplikace odpovídajících podmínek aktivizace. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity hraje závažnou roli při utváření pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Každodenní praxe nám potvrzuje, že další rozvoj různých forem činnosti ve značné míře podmiňuje vytvoření existujících finančních a administrativních podmínek. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že rámec stavu a vývoje postavení od nás vyžaduje analýzy systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž upřesnění a rozvoj struktur zabezpečuje širokému okruhu specialistů účast při tvorbě modelu rozvoje. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako komplexní analýza našich možností umožňuje zhodnotit význam systému masové účasti. Tímto způsobem počátek každodenní práce na poli formování pozice představuje pozoruhodný experiment prověrky směru progresivního rozvoje. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako nový model organizační činnosti vyžaduje návrh a realizaci tvorby nových zdrojů.

  Nesmíme však zapomínat, že realizace plánovaných vytyčených úkolů napomáhá přípravě a realizaci forem působení. Poslání organizace, zejména pak stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce umožňuje splnit významné úkoly na rozpracování dalších směrů rozvoje. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že navržená struktura organizace pomáhá udržovat kumulativní progresi odpovídajících podmínek aktivizace. Stejně tak stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity posiluje platnost možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Každodenní praxe nám potvrzuje, že konzultace se širokým aktivem přetváří strukturu vedení nových návrhů. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž upřesnění a rozvoj struktur vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že další rozvoj různých forem činnosti zvyšuje potřebu aplikace existujících finančních a administrativních podmínek. Tímto způsobem komplexní analýza našich možností vyvolává proces zavádění a modernizace systému masové účasti. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako počátek každodenní práce na poli formování pozice hraje závažnou roli při utváření pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Na druhé straně realizace plánovaných vytyčených úkolů ve značné míře podmiňuje vytvoření forem působení. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako nový model organizační činnosti od nás vyžaduje analýzy dalších směrů rozvoje. Poslání organizace, zejména pak stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce vyžadují nalezení a jednoznačné upřesnění odpovídajících podmínek aktivizace. Nesmíme však zapomínat, že stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity dostatečně oddaluje propad tvorby nových zdrojů.

  Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že navržená struktura organizace zabezpečuje širokému okruhu specialistů účast při tvorbě nových návrhů. Každodenní praxe nám potvrzuje, že konzultace se širokým aktivem představuje pozoruhodný experiment prověrky systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž upřesnění a rozvoj struktur napomáhá přípravě a realizaci směru progresivního rozvoje. Tímto způsobem další rozvoj různých forem činnosti jednoznačně předurčuje implementaci existujících finančních a administrativních podmínek. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že počátek každodenní práce na poli formování pozice pomáhá udržovat kumulativní progresi modelu rozvoje. Na druhé straně realizace plánovaných vytyčených úkolů posiluje platnost forem působení. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako nový model organizační činnosti vyžaduje návrh a realizaci systému masové účasti. Poslání organizace, zejména pak rámec stavu a vývoje postavení umožňuje splnit významné úkoly na rozpracování pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Nesmíme však zapomínat, že stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce přetváří strukturu vedení dalších směrů rozvoje. Stejně tak navržená struktura organizace zvyšuje potřebu aplikace odpovídajících podmínek aktivizace. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako konzultace se širokým aktivem vyvolává proces zavádění a modernizace nových návrhů. Každodenní praxe nám potvrzuje, že upřesnění a rozvoj struktur vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a směru progresivního rozvoje. Tímto způsobem komplexní analýza našich možností hraje závažnou roli při utváření možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků.

  Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž další rozvoj různých forem činnosti vyžadují nalezení a jednoznačné upřesnění modelu rozvoje. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity zabezpečuje širokému okruhu specialistů účast při tvorbě systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako počátek každodenní práce na poli formování pozice představuje pozoruhodný experiment prověrky systému masové účasti. Na druhé straně nový model organizační činnosti dostatečně oddaluje propad existujících finančních a administrativních podmínek. Nesmíme však zapomínat, že realizace plánovaných vytyčených úkolů jednoznačně předurčuje implementaci pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Poslání organizace, zejména pak rámec stavu a vývoje postavení umožňuje zhodnotit význam odpovídajících podmínek aktivizace. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce od nás vyžaduje analýzy nových návrhů. Každodenní praxe nám potvrzuje, že navržená struktura organizace vyžaduje návrh a realizaci forem působení. Stejně tak konzultace se širokým aktivem ve značné míře podmiňuje vytvoření dalších směrů rozvoje. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako upřesnění a rozvoj struktur posiluje platnost modelu rozvoje. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity pomáhá udržovat kumulativní progresi směru progresivního rozvoje. Tímto způsobem další rozvoj různých forem činnosti zvyšuje potřebu aplikace systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž počátek každodenní práce na poli formování pozice vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a existujících finančních a administrativních podmínek. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako nový model organizační činnosti přetváří strukturu vedení pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům.

  Nesmíme však zapomínat, že realizace plánovaných vytyčených úkolů vyvolává proces zavádění a modernizace možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Poslání organizace, zejména pak komplexní analýza našich možností zabezpečuje širokému okruhu specialistů účast při tvorbě tvorby nových zdrojů. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce vyžadují nalezení a jednoznačné upřesnění systému masové účasti. Na druhé straně navržená struktura organizace napomáhá přípravě a realizaci forem působení. Každodenní praxe nám potvrzuje, že konzultace se širokým aktivem umožňuje splnit významné úkoly na rozpracování nových návrhů. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity představuje pozoruhodný experiment prověrky dalších směrů rozvoje. Stejně tak další rozvoj různých forem činnosti dostatečně oddaluje propad systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že upřesnění a rozvoj struktur hraje závažnou roli při utváření existujících finančních a administrativních podmínek. Tímto způsobem počátek každodenní práce na poli formování pozice od nás vyžaduje analýzy modelu rozvoje. Nesmíme však zapomínat, že rámec stavu a vývoje postavení ve značné míře podmiňuje vytvoření pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Poslání organizace, zejména pak realizace plánovaných vytyčených úkolů posiluje platnost odpovídajících podmínek aktivizace. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako nový model organizační činnosti jednoznačně předurčuje implementaci směru progresivního rozvoje. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že navržená struktura organizace zvyšuje potřebu aplikace tvorby nových zdrojů.

  Každodenní praxe nám potvrzuje, že stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce pomáhá udržovat kumulativní progresi možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a systému masové účasti. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako komplexní analýza našich možností vyvolává proces zavádění a modernizace nových návrhů. Stejně tak konzultace se širokým aktivem přetváří strukturu vedení dalších směrů rozvoje. Tímto způsobem počátek každodenní práce na poli formování pozice umožňuje zhodnotit význam forem působení. Na druhé straně další rozvoj různých forem činnosti vyžadují nalezení a jednoznačné upřesnění modelu rozvoje. Nesmíme však zapomínat, že rámec stavu a vývoje postavení představuje pozoruhodný experiment prověrky systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako realizace plánovaných vytyčených úkolů zabezpečuje širokému okruhu specialistů účast při tvorbě existujících finančních a administrativních podmínek. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že navržená struktura organizace hraje závažnou roli při utváření odpovídajících podmínek aktivizace. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce umožňuje splnit významné úkoly na rozpracování tvorby nových zdrojů. Každodenní praxe nám potvrzuje, že stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity od nás vyžaduje analýzy systému masové účasti. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako nový model organizační činnosti vyžaduje návrh a realizaci směru progresivního rozvoje. Poslání organizace, zejména pak upřesnění a rozvoj struktur ve značné míře podmiňuje vytvoření nových návrhů.

  Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž konzultace se širokým aktivem dostatečně oddaluje propad možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Tímto způsobem další rozvoj různých forem činnosti napomáhá přípravě a realizaci dalších směrů rozvoje. Na druhé straně počátek každodenní práce na poli formování pozice posiluje platnost forem působení. Nesmíme však zapomínat, že realizace plánovaných vytyčených úkolů vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že komplexní analýza našich možností zvyšuje potřebu aplikace existujících finančních a administrativních podmínek. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že navržená struktura organizace jednoznačně předurčuje implementaci tvorby nových zdrojů. Stejně tak stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce přetváří strukturu vedení odpovídajících podmínek aktivizace. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako rámec stavu a vývoje postavení vyžadují nalezení a jednoznačné upřesnění pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity představuje pozoruhodný experiment prověrky směru progresivního rozvoje. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž upřesnění a rozvoj struktur pomáhá udržovat kumulativní progresi nových návrhů. Poslání organizace, zejména pak nový model organizační činnosti zabezpečuje širokému okruhu specialistů účast při tvorbě dalších směrů rozvoje. Na druhé straně počátek každodenní práce na poli formování pozice umožňuje splnit významné úkoly na rozpracování modelu rozvoje. Tímto způsobem konzultace se širokým aktivem od nás vyžaduje analýzy forem působení. Nesmíme však zapomínat, že další rozvoj různých forem činnosti ve značné míře podmiňuje vytvoření systému masové účasti.

  Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že komplexní analýza našich možností vyžaduje návrh a realizaci tvorby nových zdrojů. Stejně tak navržená struktura organizace umožňuje zhodnotit význam odpovídajících podmínek aktivizace. Každodenní praxe nám potvrzuje, že realizace plánovaných vytyčených úkolů posiluje platnost pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce hraje závažnou roli při utváření systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako upřesnění a rozvoj struktur dostatečně oddaluje propad směru progresivního rozvoje. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že rámec stavu a vývoje postavení vyvolává proces zavádění a modernizace existujících finančních a administrativních podmínek. Na druhé straně konzultace se širokým aktivem zvyšuje potřebu aplikace dalších směrů rozvoje. Poslání organizace, zejména pak počátek každodenní práce na poli formování pozice napomáhá přípravě a realizaci forem působení. Nesmíme však zapomínat, že komplexní analýza našich možností vyžadují nalezení a jednoznačné upřesnění systému masové účasti. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že nový model organizační činnosti přetváří strukturu vedení odpovídajících podmínek aktivizace. Každodenní praxe nám potvrzuje, že navržená struktura organizace umožňuje splnit významné úkoly na rozpracování modelu rozvoje. Tímto způsobem další rozvoj různých forem činnosti zabezpečuje širokému okruhu specialistů účast při tvorbě tvorby nových zdrojů.

  Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity jednoznačně předurčuje implementaci možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce ve značné míře podmiňuje vytvoření systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že upřesnění a rozvoj struktur představuje pozoruhodný experiment prověrky pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Na druhé straně rámec stavu a vývoje postavení vyžaduje návrh a realizaci dalších směrů rozvoje. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž počátek každodenní práce na poli formování pozice posiluje platnost nových návrhů. Nesmíme však zapomínat, že komplexní analýza našich možností vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a směru progresivního rozvoje. Stejně tak konzultace se širokým aktivem hraje závažnou roli při utváření systému masové účasti. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že nový model organizační činnosti vyvolává proces zavádění a modernizace existujících finančních a administrativních podmínek. Tímto způsobem další rozvoj různých forem činnosti zvyšuje potřebu aplikace modelu rozvoje. Každodenní praxe nám potvrzuje, že stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity od nás vyžaduje analýzy forem působení. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako navržená struktura organizace vyžadují nalezení a jednoznačné upřesnění systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako realizace plánovaných vytyčených úkolů umožňuje zhodnotit význam možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Na druhé straně rámec stavu a vývoje postavení napomáhá přípravě a realizaci tvorby nových zdrojů.

  Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž počátek každodenní práce na poli formování pozice dostatečně oddaluje propad pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že upřesnění a rozvoj struktur zabezpečuje širokému okruhu specialistů účast při tvorbě nových návrhů. Nesmíme však zapomínat, že konzultace se širokým aktivem jednoznačně předurčuje implementaci systému masové účasti. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce přetváří strukturu vedení existujících finančních a administrativních podmínek. Stejně tak komplexní analýza našich možností vyžaduje návrh a realizaci odpovídajících podmínek aktivizace. Tímto způsobem stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity umožňuje splnit významné úkoly na rozpracování dalších směrů rozvoje. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako nový model organizační činnosti vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a modelu rozvoje. Poslání organizace, zejména pak navržená struktura organizace představuje pozoruhodný experiment prověrky směru progresivního rozvoje. Na druhé straně další rozvoj různých forem činnosti ve značné míře podmiňuje vytvoření systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž počátek každodenní práce na poli formování pozice posiluje platnost pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že realizace plánovaných vytyčených úkolů od nás vyžaduje analýzy možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Každodenní praxe nám potvrzuje, že rámec stavu a vývoje postavení pomáhá udržovat kumulativní progresi forem působení. Nesmíme však zapomínat, že upřesnění a rozvoj struktur umožňuje zhodnotit význam existujících finančních a administrativních podmínek. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce hraje závažnou roli při utváření systému masové účasti.

  Stejně tak konzultace se širokým aktivem vyvolává proces zavádění a modernizace tvorby nových zdrojů. Tímto způsobem komplexní analýza našich možností napomáhá přípravě a realizaci modelu rozvoje. Poslání organizace, zejména pak nový model organizační činnosti jednoznačně předurčuje implementaci odpovídajících podmínek aktivizace. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako další rozvoj různých forem činnosti přetváří strukturu vedení nových návrhů. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž navržená struktura organizace vyžadují nalezení a jednoznačné upřesnění systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Na druhé straně realizace plánovaných vytyčených úkolů vyžaduje návrh a realizaci směru progresivního rozvoje. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako rámec stavu a vývoje postavení zvyšuje potřebu aplikace dalších směrů rozvoje. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že počátek každodenní práce na poli formování pozice vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a forem působení. Každodenní praxe nám potvrzuje, že upřesnění a rozvoj struktur dostatečně oddaluje propad systému masové účasti. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že konzultace se širokým aktivem ve značné míře podmiňuje vytvoření pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Stejně tak stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity od nás vyžaduje analýzy existujících finančních a administrativních podmínek. Nesmíme však zapomínat, že komplexní analýza našich možností představuje pozoruhodný experiment prověrky modelu rozvoje. Poslání organizace, zejména pak stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce pomáhá udržovat kumulativní progresi možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků.

  Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž navržená struktura organizace zabezpečuje širokému okruhu specialistů účast při tvorbě systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Tímto způsobem nový model organizační činnosti posiluje platnost odpovídajících podmínek aktivizace. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako další rozvoj různých forem činnosti umožňuje splnit významné úkoly na rozpracování směru progresivního rozvoje. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako rámec stavu a vývoje postavení napomáhá přípravě a realizaci forem působení. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že počátek každodenní práce na poli formování pozice umožňuje zhodnotit význam nových návrhů. Na druhé straně upřesnění a rozvoj struktur přetváří strukturu vedení pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že realizace plánovaných vytyčených úkolů vyžaduje návrh a realizaci tvorby nových zdrojů. Každodenní praxe nám potvrzuje, že konzultace se širokým aktivem vyvolává proces zavádění a modernizace existujících finančních a administrativních podmínek. Poslání organizace, zejména pak komplexní analýza našich možností hraje závažnou roli při utváření možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity vyžadují nalezení a jednoznačné upřesnění systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Tímto způsobem nový model organizační činnosti vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a dalších směrů rozvoje. Stejně tak další rozvoj různých forem činnosti zvyšuje potřebu aplikace směru progresivního rozvoje. Nesmíme však zapomínat, že rámec stavu a vývoje postavení od nás vyžaduje analýzy odpovídajících podmínek aktivizace.

  Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že navržená struktura organizace představuje pozoruhodný experiment prověrky forem působení. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako počátek každodenní práce na poli formování pozice zabezpečuje širokému okruhu specialistů účast při tvorbě pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Na druhé straně stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce posiluje platnost nových návrhů. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že realizace plánovaných vytyčených úkolů dostatečně oddaluje propad existujících finančních a administrativních podmínek. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako komplexní analýza našich možností pomáhá udržovat kumulativní progresi systému masové účasti. Každodenní praxe nám potvrzuje, že konzultace se širokým aktivem jednoznačně předurčuje implementaci možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Poslání organizace, zejména pak nový model organizační činnosti napomáhá přípravě a realizaci tvorby nových zdrojů. Tímto způsobem upřesnění a rozvoj struktur vyžaduje návrh a realizaci systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Nesmíme však zapomínat, že další rozvoj různých forem činnosti umožňuje zhodnotit význam dalších směrů rozvoje. Stejně tak stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity hraje závažnou roli při utváření odpovídajících podmínek aktivizace. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž navržená struktura organizace ve značné míře podmiňuje vytvoření modelu rozvoje. Na druhé straně rámec stavu a vývoje postavení umožňuje splnit významné úkoly na rozpracování nových návrhů. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že realizace plánovaných vytyčených úkolů vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a existujících finančních a administrativních podmínek. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že komplexní analýza našich možností vyvolává proces zavádění a modernizace systému masové účasti.

  Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako počátek každodenní práce na poli formování pozice od nás vyžaduje analýzy forem působení. Každodenní praxe nám potvrzuje, že stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce vyžadují nalezení a jednoznačné upřesnění pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Tímto způsobem upřesnění a rozvoj struktur zabezpečuje širokému okruhu specialistů účast při tvorbě směru progresivního rozvoje. Nesmíme však zapomínat, že další rozvoj různých forem činnosti zvyšuje potřebu aplikace dalších směrů rozvoje. Stejně tak konzultace se širokým aktivem posiluje platnost možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako navržená struktura organizace jednoznačně předurčuje implementaci odpovídajících podmínek aktivizace. Na druhé straně nový model organizační činnosti přetváří strukturu vedení tvorby nových zdrojů. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž realizace plánovaných vytyčených úkolů představuje pozoruhodný experiment prověrky nových návrhů. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity napomáhá přípravě a realizaci existujících finančních a administrativních podmínek. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že komplexní analýza našich možností dostatečně oddaluje propad systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám. Poslání organizace, zejména pak stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce ve značné míře podmiňuje vytvoření pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Každodenní praxe nám potvrzuje, že upřesnění a rozvoj struktur pomáhá udržovat kumulativní progresi forem působení. Nesmíme však zapomínat, že počátek každodenní práce na poli formování pozice hraje závažnou roli při utváření systému masové účasti.

  Stejně tak rámec stavu a vývoje postavení vyzaduje rozšiřování logistických prostředků a možnosti nasazení veškerých dostupných prostředků. Tímto způsobem další rozvoj různých forem činnosti vyžaduje návrh a realizaci modelu rozvoje. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako navržená struktura organizace od nás vyžaduje analýzy tvorby nových zdrojů. Ideové úvahy nejvyššího řádu a rovněž realizace plánovaných vytyčených úkolů vyvolává proces zavádění a modernizace odpovídajících podmínek aktivizace. Pestré a bohaté zkušenosti jasně říkají, že konzultace se širokým aktivem umožňuje zhodnotit význam směru progresivního rozvoje. Vzájemné postavení organizačních autorit stejně jako stabilní a kvantitativní vzrůst a sféra naší aktivity zabezpečuje širokému okruhu specialistů účast při tvorbě dalších směrů rozvoje. Závažnost těchto problémů je natolik zřejmá, že komplexní analýza našich možností umožňuje splnit významné úkoly na rozpracování existujících finančních a administrativních podmínek. Na druhé straně nový model organizační činnosti zvyšuje potřebu aplikace pozic jednotlivých účastníků k zadaným úkolům. Každodenní praxe nám potvrzuje, že stálé, informačně-propagandistické zabezpečení naší práce představuje pozoruhodný experiment prověrky systému masové účasti. Nesmíme však zapomínat, že počátek každodenní práce na poli formování pozice vyžadují nalezení a jednoznačné upřesnění forem působení. Poslání organizace, zejména pak upřesnění a rozvoj struktur posiluje platnost modelu rozvoje. Naše dlouhodobé ambice, stejně jako další rozvoj různých forem činnosti ve značné míře podmiňuje vytvoření systému výchovy pracovníků odpovídajících aktuálním potřebám.“

  1. Aha tak oni už si to PR manažeři s titulem z politologie
   Aha tak oni už si to PR manažeři s titulem z politologie nebo fildy ani nepíší – takže stačí PR manager z maturitou ze soukromého všeobecného gymplu co to objíždí po konferencích a je mu tleskáno. akorát ho vy šmejdi techničtí a rozumní musí být co? přece politicky vidět vy šmejdi :D..takže šup k tomu dvě až tři funkcičky v zájmové organizaci..

     1. PR a marketing jsou vědy – spíše pavědy o tom, kterak
      PR a marketing jsou vědy – spíše pavědy o tom, kterak okrást a oblbnout člověka tak, aby se cítil šťasten a spokojen.
      Ohledně kvalit lidí v oboru – stačí se podívat, jak to vypadá – kdo nezvládne regulerní těžší obory míří na PR a marketing… moje zkušenost s PR a marketingem je taková, že se tam především vyskytují lidé všehoschopní a velmi karierně založení, než skutečně schopní a slušní.

       1. Tak zase je pravda, že lenoch toužící po titulu,
        Tak zase je pravda, že lenoch toužící po titulu, pohodlném pracovním místě, kde se moc nenadře a je šance udělat nějakou kariéru, spíš bude studovat PR, marketing, politologii nebo filozofii a ti nejlínější se zašijou v nějaké „neziskovce“ než že půjde studovat matfyz nebo techniku 🙂

        1. Já potkal flákače i na matfyzu i na technikách. Jde jen o
         Já potkal flákače i na matfyzu i na technikách. Jde jen o to, co komu připadá jako cesta nejmenšího odporu.

        2. Všude najdete flákače, jen jsou obory, kde jich je max 1/4
         Všude najdete flákače, jen jsou obory, kde jich je max 1/4 a pak obory, kde jich jsou 3/4. Když jsem dělal státnice, tak jsem přišel z oboru ke státnicím sám, což bylo sice fajn, že bylo jasné, že si hezky popovídáme a bude to v pohodě, ale na druhou stranu – smutné, že jsme měli na oboru úmrtnost ca 80 procent lidí celkově.

        3. Co jste studoval? Třeba jste měl jen smůlu na obor, kde
         Co jste studoval? Třeba jste měl jen smůlu na obor, kde sice možná byli odborníci na svůj obor, ale byli zcela nepolíbeni sociální inteligencí a humanitní vědou zvanou pedagogika.

        4. Kombinaci automobilových podvozků, aerodynamiky a
         Kombinaci automobilových podvozků, aerodynamiky a energetických strojů + něco málo z letadýlek – to bylo hodně v té aerodynamice – přednášeli tam lidi z od letadel.
         Nejvíc lidí vylítalo na termodynamice, pružnosti pevnosti a mechanice.
         Obor to byl zcela skvělej a měl jsem štěstí na super učitele s obrovskou praxí – dnes už v lepším případě důchodce. Bylo to přesně takové, co od VŠ očekávám – velmi náročné, obohacující a plné praktických aplikací i užitečné teorie. Podmínka nutná a nedostačující k dokončení byl upřímný zájem o obor.
         Elektrárna proti tomu byla…no, když se člověk dostal přes teorii elektromagnetického pole a elektrické obvody, tak už to dal – to byla „normální“ škola.

        5. Aha, takže byla nutná kombinace talentu, zájmu o obor a
         Aha, takže byla nutná kombinace talentu, zájmu o obor a nějaká netriviální píle.
         Já jsem dělal matiku. To je škola pro fajnšmekry, buď to člověk miluje (a pak je to lehké), nebo to nemůže dělat. Selekce byla jen v prváku, hlavně o lidi, co nezvládli volnost bez rodičů nebo zjistili, že ten obor zas až tak rádi nemají.
         Ale teď dělám věci, kde sice pořád počítám, ale spolupracuju s psychology, historiky, sociology, právníky, designéry, grafiky, … Humanitně vzdělaní lidé, ale když si člověk vybere ty dobré, je radost s nimi spolupracovat a člověk se opravdu hodně dozví a neučí jak věci fungovaly a fungují.
         A mimořádně cenný se pro mě ukázal i pedagogický kurz, který mě můj zaměstnavatel kdysi donutil absolvovat. Dost se to hodí i ve výchově dětí. Všechno je o lidech. Všude se najdou borci i kreténi.

        6. Taky mě matika bavila, ale nedovedl jsem si představit to
         Taky mě matika bavila, ale nedovedl jsem si představit to studovat, resp. až tak dobrý jsem nebyl, abych to studoval, i když jsem s matikou na technice neměl problém jako nekteří kolegové.

         Teď studuje známého syn aplikovanou matematiku a hrozně ho to baví a jde mu to a říkal přesně to samé, že kdyby ho to tak nebavilo, tak by to nemohl studovat.

        7. Mě po absolutoriu až šokovalo jaký je po lidech, co
         Mě po absolutoriu až šokovalo jaký je po lidech, co opravdu umí počítat, zájem na trhu práce. Ale zároveň přidám pro mladého jednu radu. Je kriticky důležité kombinovat matematické schopnosti se všeobecným přehledem a uměním bavit se s lidmi. Fakt se hodí, alespoň na základní úrovni, rozumět oboru, kde se počítá, resp. dělají datové analýzy. A dost důležité je i z lidí vytáhnout co vlastně chtějí. To je kolikrát dost problém.
         BTW: Výpočtová matematika nebo statistika?

        8. Jo, na těch sociálních dovednostech musí popracovat.
         Jo, na těch sociálních dovednostech musí popracovat. Nevím přesně směr, kterým se ubírá, teď začne třetí ročník. Ale co zmi%noval, že teď měli třeba finanční matematiku, ale to ho právě neláká, co říkal, tak čistě aplikovaná matematiku, modely a pod. Já přesně nevím, jak to mají rozdělené. Ale když se s ním člověk baví, tak vidí, že ho to prostě bere a tu školu dělá s radostí a lehkostí.

        9. Ale tak přece o tom musí jakákoli vš být, aby měla
         Ale tak přece o tom musí jakákoli vš být, aby měla smysl. Je to stejné jako u sportovců – potřebujete trochu nějakého talentu, spoustu dřiny, cílevědomosti a taky nějaké nadšení pro obor – a pokud ten mix není a přesto uděláte tu danou vš, máte buď kliku a jste výjimka, nebo pokud to výjimka není, je něco špatně. Kdybych měl takovou vš studovat, tak bych radši šel dělat řemeslo – které jsem se mimojiné i na sš a na vš naučil.

        10. Souhlas, bohužel svět je takový, že nemůžete podle sebe
         Souhlas, bohužel svět je takový, že nemůžete podle sebe soudit ostatní. Takových, jako vy, je nějakých max. 5% populace, napříč všemi možnými obory. A lidi chybí, takže se neberou jen vysoce motivovaní borci.
         Moje pedagogická zkušenost z „továrny na inženýry“ je, že třetina studentů ten obor dělá, protože je to baví a jsou obvykle dobří, třetina se s tím nějak musí popasovat, hlavně pomocí spousty úsilí a třetina se tím tak nějak snaží proplout za cenu nejmenšího odporu.

        11. A jak to dopadne v praxi..
         první třetina je více méně

         A jak to dopadne v praxi..
         první třetina je více méně jasná
         druhá třetina – asi bude tak něco možná v oboru nebo příbuzném oboru dělat
         poslední třetina? No tipuju to management, marketing, PR, kvalitu… prostě něco, kde je „společensky“ požadován titul, o nic nejde a cestou nejmenšího odporu se vybuduje kariéra s patřičnými materiálními a finančními benefity..

        12. Obvykle úřad nebo obchoďáka.
         Obvykle úřad nebo obchoďáka.

        13. Úmrtnost na technice 80% není nic neobvyklého. Na strojní
         Úmrtnost na technice 80% není nic neobvyklého. Na strojní fakultě nás v prváku bylo 425, v druháku už jen 160 a ke státnicím došlo běžně cca 90 lidí, ale jen cca 40 to stihlo za předpokládaných 5 let. Hodně čistící bylo termo a hydro. Běžně přišlo na termín cca 40 lidí a úpěšně prošli 4. A to bylo ve 3. ročníku, kdy ti co brali VŠ jako prodloužný večírek, už 2 roky byli v práci.

        14. Jo, ti pak přestoupili po prvním ročníku na ekonomii,
         Jo, ti pak přestoupili po prvním ročníku na ekonomii, protože zjistili, že kybernetiku nezvládají 🙂

        15. Kdepak, proflákali se až k titulu.
         Kdepak, proflákali se až k titulu.

        16. Jo takhle jsem se proflákal k maturitě – škola co by mě
         Jo takhle jsem se proflákal k maturitě – škola co by mě zajímala byla nedostupná…a obor kam jsem chodil mě nebral, kolektiv ve třídě ještě horší..cíl nepropadnout splněn

        17. A i na technice přibývá bohužel zbytných oborů a
         A i na technice přibývá bohužel zbytných oborů a největší návaly jsou na obory typu průmyslové či komerční inženýrství a management.

Napsat komentář