86 % Čechů by se rádo zbavilo závislosti na uhlí; nevadí jim vodní, větrné ani solární elektrárny

86 % Čechů by se rádo zbavilo závislosti na uhlí s cílem zastavit ničení naší krajiny a znečišťování ovzduší. Šanci vidí v obnovitelných zdrojích, vyplynulo ze studie.

BIC Brno ve spolupráci se Svazem moderní energetiky publikoval rozsáhlý výzkum zaměřený na vztah Čechů a Češek ke zdrojům energie včetně preferovaných modelů vlastnictví.
foto: stevebp, licence Pixabay

Ze studie vyplynulo, že až 74 % lidí souhlasí s tím, že je potřeba mít zdroje energie, které mohou nahradit současné uhelné elektrárny a zároveň budou šetrné vůči životnímu prostředí. Dle dalších závěrů studie by se 86 % Čechů rádo zbavilo závislosti na uhlí především kvůli zastavení ničení naší krajiny a znečišťování ovzduší.

Nejvíce jsou Češi (89 %) přesvědčeni o tom, že je potřeba zajistit náhradní zdroje, protože ty současné docházejí. Z výzkumu také vyplynulo, že zelenou energii vnímá česká veřejnost jako nutnou k ochraně klimatu, české krajiny a vlastního zdraví.

„Výzkum potvrdil, že lze rozvoj obnovitelných zdrojích stavět na pozitivních přínosech těchto technologií. Drtivá většina veřejnosti vidí v obnovitelných zdrojích řešení pro zlepšení životního prostředí a ničení krajiny povrchovými doly. Stavět lze na tom, že právě obnovitelné zdroje vnímá česká veřejnost jako zdroje pro budoucnost. Pouze naprosto zanedbatelná část veřejnosti vnímá zelenou energetiku jako zbytečnost,” komentuje výsledky průzkumu Martin Sedlák, vedoucí projektového týmu a programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Kvůli klimatické změně potřebujeme šetrnější zdroje energie, které zároveň nepřispívají k dalšímu oteplování planety. Z dat studie vyplývá, že jsou pro 61 % lidí obnovitelné zdroje energie (OZE) nutností pro budoucnost. S ochranou ovzduší a krajiny si je spojuje 55 % české veřejnosti, a naopak jako zbytečnost je vidí jen 2 % lidí.

Jak na lidi působí jednotlivé typy elektráren

Pro Českou republiku se nabízí několik možností obnovitelných zdrojů energie, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Studie se proto zaměřila na preference mezi řešeními z těchto technologií zelené energetiky.

Z výzkumu nejlépe dopadly vodní elektrárny, které mají nejvíce pozitivních emocí (83 %). Druhé nejoblíbenější jsou pro 61 % Čechů větrné elektrárny, ke kterým má negativní vztah pouhých 19 % lidí.

Pro 61 % lidí působí pozitivně solární elektrárny. Nejhůře dopadly zdroje spalující biomasu (štěpku) a bioplyn: silnou pozitivní emoci má ke každé z nich jen 5 %, celkově pozitivní 35 % lidí.

Pokud bychom se zaměřili na věkovou skupiny dotazovaných, pak je celkově větší oblíbenost větrných a solárních elektráren u mladší generace. Lépe je vnímají lidé do 34 let.

Kam se solárními panely a větrnými elektrárnami

Studie se zaměřila na postoje k možnému budoucímu rozvoji solárních a větrných elektráren z pohledu umístění. Respondenti si měli představit, že se jedná o okolí jejich obce.

V případě, že by si mohli vybrat jen jednu z možností, tak by pro umístění nových solárních elektráren zvolili brownfieldy (36 %) a bývalé skládky či povrchové doly (34 %).

Kromě umístění solárních elektráren se studie zaměřila i na umístění větrných elektráren. Téměř polovina (45 %) veřejnosti by souhlasila s umístěním větrné elektrárny 700 metrů od obce, třetina (35 %) lidí souhlasí i se vzdáleností 350 metrů od posledního domu obce.

“Tato zjištění jsou klíčová z pohledu budoucího rozvoje moderní energetiky. Česko se potřebuje zbavit uhlí a bez nových projektů obnovitelných zdrojů to nepůjde. Průzkum ukazuje pro veřejnost nejvíce akceptovatelné lokality pro výstavbu solárních a větrných parků. Právě tímto směrem by se měla soustředit také komunikační a podpůrné kroky vlády, které povedou k restartu výstavby obnovitelných zdrojů v Česku,” komentuje výsledky výzkumu Martin Sedlák.

Jak se podílet na trhu s energiemi? Vyhrálo obecní řešení

Klíčovou částí moderní energetiky je také nástup aktivních spotřebitelů energie. Ti se mají stát základním kamenem změn na energetickém trhu a na mapování jejich potenciálu v Česku se bude zaměřovat další fáze výzkumného projektu.

Proto se také sociodemografická studie zaměřila na preference zájemců o formu vlastnictví obnovitelných zdrojů energie. Zkoumány byly tři kategorie: přímé vlastnictví (typicky solární elektrárna na střeše rodinného domu), komunitní vlastnictví (typicky společná solární elektrárna na střeše bytového domu, kterou mohou také doplnit baterie) a obecní vlastnictví, kdy do obnovitelného zdroje investuje obec a obyvatelé mají možnost si koupit v projektu podíl nebo obec získává prostředky do svého rozpočtu od provozovatele obnovitelného zdroje.

Nejvíce respondentů zaujalo právě obecní řešení. Češi v něm vidí nejvýhodnější a nejjednodušší formu zapojení. Na druhém místě z hlediska zájmu je vlastní zdroj.

Nejmenší zájem vyvolalo řešení se sousedy. Vytvořit energetickou komunitu, ať už v bytovém domě nebo v sousedství rodinných domů, vidí jako nejnáročnější možnost jak po technické stránce, tak i z časových důvodů.

“V Německu, Rakousku, Francii i řadě dalších evropských zemí se již delší dobu rozvíjí rozličné formy podpory aktivních spotřebitelů, ať už jde o odstranění zbytečných administrativních překážek, vhodné nastavení investiční nebo provozní podpory. Všem systémům je však společná snaha udělat výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu co nejjednodušší. Česko by se mělo v tomto směru inspirovat,” dodává Martin Ander, analytik ze Svazu moderní energetiky.

Bariéry ve vnímání zelené energetiky

Pro hladký rozběh rozvoje obnovitelných zdrojů v Česku je také důležitým aspektem zvyšování důvěry veřejnost v toto ekologické řešení. Studie například odhaluje, že většina Čechů (62 %) nevěří, že se dají solární panely ekologicky zlikvidovat, naopak že to jde si myslí jen čtvrtina.

Polovina lidí se obává, že životnost panelů je kratší než 20 let a 36 % je přesvědčeno, že nejsou dostatečně účinné. Tyto mýty vyvrací Martin Sedlák:

„Na trhu už několik let najdeme výrobce, kteří nabízejí prodlouženou záruku panelu po dobu 25 let. Navíc je solární panel plně recyklovatelný – je tvořen sklem, hliníkem, křemíkovou vrstvou a plasty. A pokud bychom se zaměřili na výkonnost panelů, tak běžný rodinný domek může mít tolik panelů, které pohodlně vystačí k pokrytí většiny jeho roční spotřeby elektřiny. Průzkum ukazuje, že pokud má veřejnost přístup k těmto informacím, zvyšuje se také její důvěra v zelené řešení.“

tisková zpráva

52 komentářů u “86 % Čechů by se rádo zbavilo závislosti na uhlí; nevadí jim vodní, větrné ani solární elektrárny”

 1. Podle mě je to tak, že lidi do dotazníku nějaké ankety
  Podle mě je to tak, že lidi do dotazníku nějaké ankety řeknou, že jim to vadí, ale už s tím nic nedělají. Když jsou na trhu firmy jako bezDodavatele, které prodávají koncákům zelenou elektřinu, tak by u nich byla většina zákazníků.

 2. Tak nějak jsem trochu poslouchal teď situaci kolem OKD a
  Tak nějak jsem trochu poslouchal teď situaci kolem OKD a napadlo mě jen tak si hodit, kolik je to lidí – takže to máme 9113 podle toho, co háže strejda google. Předpokládejme, že průměrná rodina má tři lidi – to znamená, že na příjmu z OKD je závislých nějakých 25 – 30 tis lidí, kteří žijí v jednom z ekonomicky nejslabších regionů a přiznejme si nejsou to vesměs žádní lumeni – takže sice progresivně (dle názoru mnohých pozdě) zrušíme těžbu uhlí v OKD, ale co ty lidi budou dělat, aby se tam nesložil místní sociální – tedy spíš společenský systém?

   1. Já nepsal co je lepší, já se jen zeptal, jestli když
    Já nepsal co je lepší, já se jen zeptal, jestli když někdo křičí A má i odpověď na B – pro odpověď otázkou je jasné, že není…a není do domyšlené.. už chybí jen manažersky knížecí konstatování: „když se kácí les, létají třísky“..

        1. Budou na podpoře a budou si hledat práci, kde budou
         Budou na podpoře a budou si hledat práci, kde budou užitečnější.

         Nebo je necháme dále stavět hladovou zeď (=kutat uhlí které nikdo nechce)?

        2. Že to Ostravsko Karvinsko těch příležitostí má… ale
         Že to Ostravsko Karvinsko těch příležitostí má… ale určitě v politice vymyslíte, nějaký podpůrný program, kde se propálí minimálně to samé co s tím uhlím…pár koblih a bude

        3. OK, raději ať tvrdě makají pod zemí a občas přijde
         OK, raději ať tvrdě makají pod zemí a občas přijde nějaký ten zával nebo výron plynu …

        4. Tak jako znalec místního prostředí napište aspoň pět
         Tak jako znalec místního prostředí napište aspoň pět firem, které je vezmou… (třeba získáte bodíka pro volby ;))

        5. Na hledání místa resp. rekvalifikaci mají měsíce,
         Na hledání místa resp. rekvalifikaci mají měsíce, nemusí nikam nastoupit zítra.

         Jaké je Tvoje řešení?

        6. Není žádných konkrétních 5 firem. Jaké je tvé
         Není žádných konkrétních 5 firem. Jaké je tvé řešení? Dotovat těžbu donekonečna?

        7. Když ho tu napíšu jak bych to dělal, tak mě všichni
         Když ho tu napíšu jak bych to dělal, tak mě všichni zdrbete a za pár měsíců se tu začne podobný názor hlásat a přijme se jako realita, tak tentokrát nebudu vysvětlovat, argumentovat a naprosto klidně si počkám, jestli tu lidi na to přijdou sami 😉
         Jako bonus ušetřím několik hodin času 😉

        8. To jsme se toho dozvěděli.
         Asi nějaká třetí cesta – Deus

         To jsme se toho dozvěděli.

         Asi nějaká třetí cesta – Deus ex machina.

        9. Propagátor jedinečnosti BTC nedoporučí havířům těžit
         Propagátor jedinečnosti BTC nedoporučí havířům těžit právě BTC? 🙂 Se divím…..

   2. Fakt je, že kdyby se masivně nedotovaly OZE, tak by ceny
    Fakt je, že kdyby se masivně nedotovaly OZE, tak by ceny elektřiny byly někde jinde a uhlí by nebylo ztrátové.

    Zrušit dotace a nechat trh se s tím poprat. Jenomže to by se musely zrušit dotace v celé Evropě, protože energetický trh je společný.

    1. Však trh říká svoje. Zemní plyn je dnes pro výrobu uhlí
     Však trh říká svoje. Zemní plyn je dnes pro výrobu uhlí levnější než uhlí. Nové OZE jsou levnější než nové uhlí. Zakládat nové povrchové doly je společensky nepřijatelné, zakládat novou hlubinnou těžbu je neekonomické. Bývalá koksovna OKD v Ostravě dnes koksuje uhlí z Austrálie, je levnější.

    2. Polaci mají nejsilnějsí uhelné odbory Přesto vyroba el.
     Polaci mají nejsilnějsí uhelné odbory Přesto vyroba el. energie s uhlí skokově poklesla .
     V roce 2015 to bylo 89,6 %
     V roce 2019 se podíl snížil na 76,1%
     Tento rok se podíl vyrobené s OZE snízil u uhlí naopak zvýšil na 82.8%
     Nemalé množství 9,4% el. energie vyrábějí pomocí spalovíní zemniho plynu

     https://rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,541,me,0,0,0,0,0,struktura-i-produkcja-energii-elektrycznej-w-polsce.html?Day=27&Month=07&Year=2020&button=poka%BF

  1. kúsok na východ od ostravy sa nachádzajú
   kúsok na východ od ostravy sa nachádzajú nováky/kostoľany/prievidza (bojnice).
   tamojšia uhoľá elektráreň končí,
   rozhoduje sa, či bude ten areál slúžiť/8používať potrubie, ktorým sa vykurovala prievidza, nováky, kostoľany, biopalivami/plynom.
   bane podobne končia(končia dotácie).

   kus východnejšie vojany spaľujúce čierne uhlie laborujú s bio a s odpadom.
   ale zrejme aj tam zavrú dvierka kotla a nechajú vyhasnúť.

   a reálne potrebných baníkov je pramálo, v podzemí sú cudzinci.

  2. Dovolil bych si to uvést na pravou míru. Z oněch ~9000
   Dovolil bych si to uvést na pravou míru. Z oněch ~9000 zaměstnanců má asi třetina nárok na výsluhovou penzi, třetina jsou polští gastarbeiteři a třetina je ten zbytek. Případný problém z nezaměstnaností má tedy asi jen třetina z nich.
   Jde vidět, že máte o současné těžbě uhlí jen dosti mlhavou představu, odpovídá to tak realitě filmu Parta hic (1976). V reálu je těžba uhlí dnes téměř komplet mechanizovaná a těžbu provádí velmi kvalifikovaná pracovní síla. Díky státní politice posledních 20 let je tady v regionu spousta průmyslových podniků, kteří po lidech s kvalifikacemi nutnými pro těžbu uhlí okamžitě skočí, už to několikrát veřejně deklarovali, takových lidí je i v MS kraji nedostatek.
   A stát má teď v ruce to nejcennější z OKD, pozemky. Areály současných i bývalých dolů jsou ideální místa pro vytvoření průmyslových zón. Zajeďte se třeba podívat, co je teď v areálu bývalého dolu Prezident Gottwald, resp. předtím a potom František.

  3. To co je dnes To už je jen stín toho co bylo
   Před čtvrt

   To co je dnes To už je jen stín toho co bylo

   Před čtvrt stoletím navždy končila těžba uhlí v Ostravě
   https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/pred-ctvrt-stoletim-navzdy-koncila-tezba-uhli-v-ostrave-20190501.html

   v roce 2016 se psalo Na Karvinsku stála spousta šachet
   (v článku je jmenovitý seznam ). Přežije jen jediná ? – iDNES.cz
   https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/na-karvinsku-stala-spousta-sachet-prezije-jen-jedina.A160708_151550_ostrava-zpravy_jog
   2020
   Konec uhlí na Karvinsku. Místní politici se bojí katastrofy, kraj není připraven
   https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/tezba-na-karvinsku-konci-region-neni-pripraven-boji-se-mistni-politici-20200721.html

   Za areálem Liberty Ostrava ( areál Nová Hut Ostrava ) se staví
   Ostrava chce vodikovou MHD dopravu založenou Na odpadním plynu který vzniká při výrobě koksu z UHLí
   ale odkud se bude dovážet UHLí když nebuude těžba

   https://fajnova.cz/projekt/vodikova-infrastruktura-pro-dopravu/

   1. V Ostravě je v Přívoze, hned přes řeku od Hornického
    V Ostravě je v Přívoze, hned přes řeku od Hornického muzea pod Landekem, koksovna Svoboda, která ještě před pár lety patřila OKD, než jí Bakala prodal a z utržených peněz si nechal vyplatit dividendy.
    Koksovnu koupila firma Metalimex. Jedna z prvních věcí, kterou noví majitelé udělali, bylo to, že přestali kupovat uhlí od OKD (z dolu Paskov). Místo toho už několik let jedou na importní uhlí, hlavně australské. Je levnější a technici z koksovny už se s ním naučili pracovat (uhlí z každého dolu má rozdílné chemické a fyzikální vlastnosti).
    Koksovny ovšem mají problém v tom, že průběžně klesá množství koksu potřebné pro výrobu železa. Dnes je produkce koksu v ČR vyšší než je v ČR vůbec potřeba. Na Liberty jim přebývá celá jedna ze tří koksovacích baterií, Svoboda jede prakticky výhradně na export, proto se stále hlasitěji ozývají hlasy, že město z té koksovny nemá skoro žádný přínos, ale starostí a jedů spoustu.

 3. Každý, kdo zná i něco jiného než cestu z pole do postele
  Každý, kdo zná i něco jiného než cestu z pole do postele musí vidět, že článek je bohapustý nesmysl.
  Autor článku s panem ředitelem vyvozují z průzkumu veřejného mínění jak má vypadat energetická politika státu.
  Je to jakoby někdo zjistil, že většina lidí má nejraději červená auta, a tak usoudil, že by měl stát zakázat jiná než červená auta. To je přece evidentní nesmysl. Lidé svoje preference ukazují skutky, ne tím co řeknou do nějakého dotazníku.

  Podle jeho webu je pan Sedlák lobista, který sdružuje firmy, tak aby si mohli prosadit u státu svoje zájmy bez ohledu na zájmy lidí a zdejší server jim ještě poskytuje prostor k sebeprezentaci.

  Co je tohle vůbec za server?
  Co za lidi tohle čte?
  Je tu prosím vůbec někdo normální?

  1. Jen odporná propaganda mentálně podřadného západu, jak
   Jen odporná propaganda mentálně podřadného západu, jak nám zdražit energii, na což už mnoho hloupých Pavlíčků K naletělo, tak nás podojili tenkrát „solární baroni“ … a bude hůř se „zeleným“ podvodem nazi EU. Já osobně bych chtěl více jádra, to je levná jistota přežití (hlavně ale nadřazené ruské technologie za ruské ceny, paráda), kdyby náhodou něco 🙂

   1. Hlavně že tady je to samá hlava otevřená 🙂 A jádro je
    Hlavně že tady je to samá hlava otevřená 🙂 A jádro je opravdu levné, chi chi chi. A pak jste se probudil s rukou v nočníku. I Drábová vám dnes řekně, že jádro levné není, ale částečně k němu buhužel přistopit musíme. Byť já osobně ze sítě čerpám jen cca 35% své spotřeby elektřiny. A taková decentralizace je cenově výhodná, z hlediska distribuce bezproblémová a efektivnější než dálkový přenos. Tady se plácá pořád o nějakých konspiracích a plká se o solárních baronech. Tak teď to budou jaderní baroni???

      1. tomu musíš rozumět víc… totiž díky bohu za aukce, to
       tomu musíš rozumět víc… totiž díky bohu za aukce, to je jediný důvod… jinak by cena rostla a hlavně poroste již brzy díky nazi EU zelenýmu nesmyslu, který nic nevyřeší, jako zelené mozky nevyřešili nic za posledních 30 let, naopak nás jen ještě více okradli a příroda trpí víc 🙂

       jinak cena el. je vysoká, mohla by být výrazně nižší, vysoká je kvůli korporacím a jejich západním plánovačům/zlodějům… reálně by mohla být i za 1 Kč/kwh i se ziskem pro ČEZ, tedy nás neustále okrádají…. trochu by to chtělo zjistit celý obrázek 🙂

       tedy i přes nárůst ceny povolenek to neroste, to znamená, že nás okrádají nehorázně, když ceny nezvedli… díky bohu za aukce, ty to trochu drží

       1. Pane, asi vás něco ozářilo. Možná moc koukání na TV
        Pane, asi vás něco ozářilo. Možná moc koukání na TV Znova. Běžné jaderné elektrárny již nejsou konkurence schopné.

        Ale pokud chci malou (spíše velkou) domů, musím mít velký projekt. Páč procento z 200mld. je víc jak procento z 1mld.
        Proto chce Havlíček zabezpečení drah za desítky mld. Proto chce nesmyslný rektor za stovky. Protože mu to solidně kápne. A ne jen jemu.

        Takže jim to dopřejme a už je konečně nechme nás všechny okrást. Vždyť jsou zrovna na řadě (u koryta)

        1. Hochu, asi tě něco ozářilo. Možná moc koukání na TV
         Hochu, asi tě něco ozářilo. Možná moc koukání na TV Znova. Běžné jaderné elektrárny již nejsou konkurence schopné? 😀

         Jistě, jsou tu možná 70 let a vůbec se nevyplatily 😀

         Měl bys nosit hliníkovo/olověnou čapku, ať tě už nic neozařuje 🙂

        2. Díky bohu už nemám čas bavit se s panem důchodcem.
         Díky bohu už nemám čas bavit se s panem důchodcem.

        3. Tak dobre, za jak dlouho nam tu JE postavite, kolik to bude
         Tak dobre, za jak dlouho nam tu JE postavite, kolik to bude stat penez, jaky urok dostanete na uver, jak dlouho jej budete splacet, kolik bude stat provoz a udrzba za jeji zivotnost a kolik vyrobite elektriny? Pak jeste pridejte kolik budete platit na likvidaci te JE a trvale uloziste (takze kolik budete mit za zivotnost vyhoreleho paliva). Jakou marzi si budete pocitat?
         Cenu si uz vsichni dopocitame. 🙂

        4. troubo 🙂
         až zjistíš všechny tyto otázky pro ostatní

         troubo 🙂
         až zjistíš všechny tyto otázky pro ostatní „paliva“ pak ti to zjistím, troubo 😀

       2. No trochu si tu protiřečíš, ale nechám tě žít tvůj
        No trochu si tu protiřečíš, ale nechám tě žít tvůj „jedovatý“ sen. Jen k ČEZu, ten prodal cca 35% své produkce termínově dopředu za 42 EUR/MWh, tak si spočítej kolik to je !!! Pak ti doporučuji se podívat na skutečné ceny silové elektřiny na operátora trhu ) http://www.ote-cr.cz A protože se cena elektřiny mění každou hodinu, tak jsou jasně dražší ceny 6-10 a 18-22 hodin. Nad ránem a v neděli jsou logicky nižší a někdy i záporné !!! Tedy spotřebitel dostane zaplacenu za odběr v době přebytků.

        1. trefil jsem to téměř přesně, je to skoro ta koruna (1,1
         trefil jsem to téměř přesně, je to skoro ta koruna (1,1 kč), co jsem uvedl, díky za potvrzení

         takže nás nehorázně okrádají, a to mají ještě zisk, takže možná i 0,5 Kč na kWh díky jádru, kdyby to patřilo čistě státu a stát měl zájem na obyvatelích, tedy kdyby nebyl ovládán západními podřadnými zloději a psychopaty 🙂

         nové informace (pro mě), co západní korporátní psychopati („vládci“ světa) dělají malým dětem:
         is.gd/im0Gps

        2. Stát má zájem na občanech jen u voleb. Tedy jestli jste to
         Stát má zájem na občanech jen u voleb. Tedy jestli jste to už nepochopil 🙂 Jinak jim jsou občané u „koncovky“. Na ČEZu chtějí zisk na úplatky pro voliče ve formě dividendy , tedy snění o levné elektřině jako zájmu z pohledu státu, je optavdu jen sen…

        3. u nás a na západě ano, proto roste bezdomovectví, chudoba
         u nás a na západě ano, proto roste bezdomovectví, chudoba a klesá délka dožití hlavně na západě (dokonce i v Německu), v Rusku přesný opak, pokles chudoby, pokles bezdomovectví i prodlužování života kontinuálně… vím, začínají na jiné úrovni, ale stále pracují pro lidi, mají i kamery ve volebních místnostech, což je na západě tabu (je to tedy vůbec demokracie bez kamer ve volebních místnostech?? Za mě NE!), tedy stát se může starat o lidi, pokud bude fungovat přímá demokracie, lidé jsou většinou dobří a umí rozhodovat zásadní věci

         prostě to jde, když nevládnou západní, úchylní psychopati 🙂

        4. Slyšeli jste slovo Boží.
         Slyšeli jste slovo Boží.

        5. to jsou fakta hochu, můžeš si vše ověřit… nemusíš
         to jsou fakta hochu, můžeš si vše ověřit… nemusíš souhlasit se skutečností, to je ale dětem obvyklé 🙂

        6. v německu téměř růst zastavil, tedy ještě neklesá,
         v německu téměř růst zastavil, tedy ještě neklesá, tedy v uSS už pár let klesá, váš vzor … počkej pár let, troubo, který až díky mně zjistíš blízkou budoucnost 🙂
         pokles tam ale už byl, takže jako obvykle lžeš 🙂
         v roce 2014 byl rekordní, v 2017 byl stále pod rokem 2014, podle světové banky 🙂

         „US life expectancy is still on the decline. Here’s why – CNN“

         jj, jak začal vládnout Putin, délka se razantně zvyšuje, díky za potvrzení 🙂

Napsat komentář