2050: Bude v plynovodech vodík, nebo syntetický metan?

Plynárenství se připravuje na přechod na zelené plyny. Syntetický metan nabízí levnější cestu k dosažení klimatické neutrality.

Syntetický metan je svým složením prakticky totožný se zemním plynem a jeho využívání v rámci stávající infrastruktury by bylo podle odborníků, které oslovil Český plynárenský svaz (ČPS), možné bez jakékoli její úpravy.
foto: Robzor, licence Pixabay

Stovky miliard korun na investicích do úprav přepravní a distribuční plynárenské soustavy, zásobníků plynu, domovních rozvodů a také koncových spotřebičů. Nevyhnutelné náklady spojené s náhradou zemního plynu vodíkem by mohl ušetřit syntetický metan.

„Jak vodík, tak syntetický metan lze vyrobit z přebytků elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a řadí se proto mezi takzvané zelené plyny. Ty by do třiceti let měly v plynovodech z velké části nahradit zemní plyn. Už dnes je jasné, že se energetika bez plynárenství jako takového neobejde ani ve druhé polovině století,“ řekla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, a dodala:

„Zelené plyny snadno splní požadavky Evropské unie na dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Nyní je však třeba dobře zvolit strukturu směsi těchto plynů a podle toho nastavit strategii jejich rozvoje, výroby a využití.“

Česká plynárenská soustava aktuálně umožňuje přepravovat v plynovodech vodík pouze ve směsi se zemním plynem, a to do výše maximálně dvou procent. Navýšení koncentrace je předmětem výzkumů. Podle dostupných studií ze zahraničí by však směs s obsahem vodíku v řádech desítek procent vyžadovala již výrazné investice do technologických úprav infrastruktury a výměnu plynových spotřebičů v domácnostech.

„Syntetický metan má, na rozdíl od vodíku, prakticky stejné složení jako zemní plyn, který je z 96 % tvořen právě metanem. Platí, že spotřebiče, které dnes fungují na zemní plyn, budou fungovat i na syntetický metan bez nutnosti jakýchkoli technologických úprav, a to včetně vozidel na stlačený zemní plyn,“ upozornil Petr Štefl, ředitele technického odboru ČPS s tím, že úpravy by nevyžadovala ani stávající plynárenská infrastruktura pro účely přepravy či ukládání syntetického metanu.

Realitu využití syntetického metanu v praxi již prokázaly první zahraniční testy v Německu, ve Švýcarsku nebo v Itálii. Aktuálně se jedná rovněž o spuštění pilotního projektu přeměny elektrické energie na plyn v České republice.

„Na výrobu zelených plynů se chtějí do budoucna zaměřit například v offshorových parcích v Holandsku nebo ve větrných elektrárnách na Ukrajině. Hovoří se i o možnostech výstavby velkých solárních parků v Africe. Syntetický metan by k nám umožnil přepravu zelené energie i z takto vzdálených míst, které mají lepší předpoklady pro její výrobu s ohledem na klimatické podmínky,“ vysvětlil Michal Kocůrek, analytik z poradenské společnosti EGÚ Brno.

Kromě vodíku a syntetického metanu se k zeleným plynům řadí také biometan, vyráběný v bioplynových stanicích například z organických odpadů. Ten je od roku 2019 již vtláčen do české distribuční soustavy a do roku 2030 by měl pokrýt zhruba 6 % současné spotřeby zemního plynu.

Jak evropské, tak české strategické dokumenty hovoří dnes o zemním plnu jako o nezbytném zdroji pro zvládnutí přechodu energetiky od uhlí i pro vyrovnávání výkyvů výroby z OZE. Pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 je však podle ČPS nutné podpořit rozvoj a využívání směsi s vyšším podílem dekarbonizovaných plynů.

„Přestože není ,lékem na všechno‘, může syntetický metan pomoci efektivně zvládnout mnohé výzvy budoucí energetiky. Řešení však nevznikne přes noc. Je proto třeba již nyní zahájit jak investice do technologií, tak jednání o reálné podobě budoucího energetického mixu v kontextu připravované aktualizace Státní energetické koncepce,“ uzavřela L. Kovačovská.

tisková zpráva

17 Comments on “2050: Bude v plynovodech vodík, nebo syntetický metan?”

 1. Jakou energetickou účinnost má vodík vyrobený pomocí
  Jakou energetickou účinnost má vodík vyrobený pomocí elektřiny a spálený v autě? Je to 30% elektrické energie, která se přemění na pohon nebo ještě méně?
  Jaké bude účinnost, pokud se bude chytat vzdušné CO2 a s pomocí vodíku vyrábět metan?

  1. Jediný smysl to dává jako výroba při přebytku
   Jediný smysl to dává jako výroba při přebytku energie(odpojení OZE od soustavy) a prodej při špičkách(drahá elektřina).Otázka je, jestli nebude levnější pořádná baterie(samozřejmě podle zeměpisné šířky).
   Do auta nesmysl.

   1. Syntetický metan při hoření samozřejmě produkuje CO2 ale
    Syntetický metan při hoření samozřejmě produkuje CO2 ale při výrobě ho zase ze vzduchu odsává takže je to uhlíkově neutrální. V kombinaci s OZE je to ideální akumulace energie. To může být cesta do budoucnosti. Milovníky brm-brm motorů v autech potěší, že se na to dá jezdit ekologicky a nikdo by je nezakazoval.

       1. Sami jste chlapci srač.ky, se svými eMrdkami. A protože je
        Sami jste chlapci srač.ky, se svými eMrdkami. A protože je opakování matkou moudrosti, budu to do vás hustit. Sice bez naděje, že byste mohli zmoudřet, žádná bitva však není předem prohraná 🙂 Když se moudrost unaví, může sednout i na eVoly :-).

Napsat komentář