Zákonodárci udělali další krok ke komunitní energetice v Česku

Novela energetického zákona známá jako Lex OZE 2, která má v Česku umožnit spuštění dlouho očekávané komunitní energetiky dnes prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a to hlasy 160 přítomných poslanců.

Novela nyní zamíří do Hospodářského výboru. „Poslanci dnes ukázali, že jim levná a dostupná lokální energie pro české spotřebitele není lhostejná. Doufáme, že během následujících kol legislativního procesu dojde k doladění stávající novely tak, aby obsahovala všechny klíčové prvky umožňující snadné a efektivní sdílení energie napříč komunitami. Jde zejména o zavedení úlev z distribučního poplatku pro energii sdílenou na krátkou vzdálenost, silné postavení obcí v komunitách a motivační podmínky, které povedou k rozsáhlému zapojení zákazníků i výrobců čisté energie,“ komentuje dnešní projednávání Martin Ander, expert na komunitní energetiku ze Svazu moderní energetiky.

„Komunitní energetika, pokud bude správně legislativně nastavená, přinese spotřebitelům možnost spotřebitelům užívat levnou a lokálně vyrobenou energii z obnovitelných zdrojů. Do systému se budou moci zapojit jak jednotlivci, tak i firmy nebo obce. Novela je důležitá například z hlediska rozvoje větrných a velkých pozemní fotovoltaických elektráren, které bude možné zapojit do energetického společenství. Obyvatelé tak dostanou příležitost přímo čerpat z výhod těchto zdrojů,“ dodává Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Během projednávání novely zazněla řada výtek ke stávající legislativě. Šlo ale zejména o detaily jednotlivých prvků legislativy. „Já si myslím, že je to svým způsobem revoluční návrh zákona. Je to logické doplnění moderní energetiky,” řekl poslanec a zpravodaj novely zákona pro první čtení Ivan Adamec (ODS) a doplnil: “Není to určitě stoprocentně dokonalý návrh, bude potřeba se zabývat na výboru některými pohledy na některé části zákona. Nicméně tvrdí, že tento návrh zákona je připraven dobře.“

Pozitivně novelu vnímají i Piráti. Poslankyně Klára Kocmanová za klub řekla, že „návrh zákona a samotný záměr naplno podporujeme, jelikož umožní občanům, obcím, malým podnikatelům vytvářet energetická společenství, která budou moci vyrábět, spotřebovávat a sdílet energii. Taková komunitní energetika činí domácnosti více nezávislými na energii velkých energetických společností, a tím pádem i odolnější vůči kolísání cen energií.“

Kocmanová dodala, že komunitní energetika je předpokladem pro budoucí dekarbonizaci. Piráti ale naléhají na kybernetické zabezpečení takzvaného Energetického datového centra a na ochranu osobních údajů. Koaliční strana také požaduje změnu statického klíče na dynamický.

V rozpravě dále například poslanec za ANO Robert Stržínek upozornil na problematické měření po fázích, kterým je Česko v rámci Evropy raritní a je pro provozovatele fotovoltaických systémů nevýhodné. A poslanec za KDU-ČSL Robert Teleky také připomněl, že Česko stále nepřijalo transpozici směrnice Evropské unie o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.

Novela Lex OZE 2 sice některé prvky této právní úpravy zavádí, ale na základní instituty jako je akumulace a agregace flexibility si stále počkáme.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář