Výhody autobusů s pohonem na zemní plyn

Česká plynárenská unie vydala tiskovou zprávu, kde vyjmenovává výhody pohonu na plyn. Ten se zdá být jednou z nejdostupnějších alternativ pro příštích několik let s tím, že stát i velké firmy na něm mohou vydělávat podobně snadno, jako na benzinu. Navíc neprodukuje tolik emisí. V tiskové zprávě se píše, že „Celosvětovým trendem je přechod na ekologičtější vozy, o čemž svědčí i fakt, že většina expozic na letošním autosalonu v Ženevě byla v zelené barvě a obsahovala hesla o tom, jak výrobci vozidel chrání životní prostředí. Ženevský autosalon ukázal, že výrobci věří ve snižování emisí CO2.“ Jaké výhody tedy užití autobusů na zemní plyn přináší?

 • o 50 % nižší náklady na palivo
 • od 1.1. 2009 nulovou silniční daň
 • podporu veřejnosti
 • Podle průzkumu společnosti Ipsos Tambor by zavedení autobusů na zemní plyn ve svých městech uvítalo 88 % obyvatel ČR.
 • výrazné snížení emisí a zátěže životního prostředí

  Ekologické vlastnosti zemního plynu – produkce emisí pevných částic (popílku) a oxidů síry je prakticky nulová. Spalováním zemního plynu rovněž nevznikají karcinogenní látky jako polyaromatické uhlovodíky (PAU), aldehydy a aromáty. Výrazně nižší jsou emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého.

 • dlouhou životnost, výborné jízdní vlastnosti a provozní komfort

  Dlouhou životnost zaručují tuhé nerezové konstrukce s garancí až 12 let, výborné jízdní vlastnosti a provozní komfort se projevují např. vynikajícím tahem autobusu do kopců a zrychlením vozu, které je důležité zejména pro rychlé zařazení vozidla do proudu vozidel. V neposlední řadě je nutno zmínit nižší hlučnost, která také přispívá ke komfortu cestujících.

 • nezvýšení pořizovacích nákladů

  CNG autobus dnes může být pro provozovatele celkem levnější až o 2,6 milionu Kč. Na nové nízkopodlažní CNG autobusy lze získat od Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy dotace – pro veřejnou linkovou dopravu až 1,8 mil. Kč dle délky a pro MHD až 2,6 mil. Kč dle délky. Mezi hodnotící kritéria nově patří i použití alt. paliv, tedy i CNG. Plynárenské společnosti dále poskytují částku 200 tisíc Kč na každý CNG autobus.

 • snížení provozních nákladů dopravců

  Dopravní podnik města Brna porovnal spotřebu autobusů poháněných zemním plynem a naftou a celková spočtená úspora nákladů pro jednu vozovnu v Brně za 12 let by činila až 170 milionů Kč. A to vycházel z tehdy platné spotřební daně na CNG, pokud vezmeme v úvahu současnou nulovou daň, skutečné úspory by byly ještě o 20 % vyšší. Provozní úspory vykazují i další provozovatelé (ČSAD Česká Lípa, a.s. uvádí, že náklady na PHM jsou u vozidel na CNG zhruba poloviční oproti nákladům u vozidel naftových, DP Karlovy Vary, a.s. uvádí, že dosahují úspory přes 2 Kč na každý ujetý km, FTL Prostějov, a.s. vykazuje úspory na jeden kilometr v rozmezí od 2,3 Kč do 4,2 Kč).

 • jistota dlouhodobé podpory ze strany EU i orgánů státní správy ČREU doporučuje v Bílé knize dopravní politiky nahradit alternativními palivy do roku 2020 přibližně 20 % klasických ropných produktů v silniční dopravě, z čehož by zemní plyn měl tvořit celou polovinu. V roce 2020 by v Evropě mělo jezdit zhruba 23,5 milionu CNG vozidel, Usnesení vlády č. 563 ze dne 11. května 2006 konkrétně hovoří o doporučení hejtmanům a primátorům měst s městskou hromadnou dopravou zavést krajské a městské příspěvky na pořízení autobusů na plynový pohon pro městskou dopravu a veřejnou linkovou dopravu

 • Zvýšení ochrany zdraví občanů ve městech i účastníků dopravy

  „U řidičů pražské MHD bylo pozorováno zvýšené oxidační poškození DNA, lipidů i proteinů. Výsledky jednoznačně ukázaly, že vystavení znečistěnému ovzduší ovlivňuje zdravotní stav řidičů autobusů, říká Radim Šrám, vedoucí oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

„Zemní plyn má velký potenciál pro využití v dopravě s výrazně menšími negativními vlivy na čistotu ovzduší,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory České republiky Pavel Bartoš.

tisková zpráva

2 Comments on “Výhody autobusů s pohonem na zemní plyn”

Napsat komentář